Byla 2S-413-104/2013
Dėl išmokų, susijusių su darbo santykiais, priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Natalja Cikoto apeliacinio rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Radiolinija NT“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės A. K. ieškinį atsakovui UAB „Radiolinija NT“ dėl išmokų, susijusių su darbo santykiais, priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovė A. K. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 10 290,85 Lt vidutinio darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių) už uždelsimo atsiskaityti laiką nuo atleidimo iš darbo dienos 2012 m. vasario 14 d. iki visiško atsiskaitymo – 2012 m. birželio 28 d., taip pat prašė priteisti 77,66 Lt delspinigius, apskaičiuotus už laikotarpį nuo 2012 m. vasario 21 d. iki 2012 m. birželio 28 d. Nurodė, kad ji dirbo atsakovo įmonėje laikotarpiu nuo 2012 m. vasario 1 d. iki 2012 m. vasario 14 d. Darbdavys darbo santykių nebuvo įforminęs darbo sutartimi. Faktiniai darbo santykiai buvo konstatuoti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 14 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3799-852/2012.

3Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. liepos 3 d. sprendimu už akių iš dalies patenkino ieškovės ieškinį, priteisė ieškovei A. K. iš atsakovo UAB „Radiolinija NT“, 10 290,85 Lt vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo atsiskaityti laikotarpį nuo 2012 m. vasario 15 d. iki 2012 m. birželio 28 d. (suma nurodyta neatskaičius mokėtinų mokesčių). Kitus ieškovės reikalavimus nusprendė atmesti.

4Atsakovas pateikė pareiškimą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. liepos 3 d. sprendimo už akių peržiūrėjimo. Nurodė, kad ieškovės procesiniuose dokumentuose nebuvo išreikšta ieškovės valia dėl sprendimo už akių priėmimo, jeigu į posėdį neatvyks atsakovo atstovas, todėl mano, kad teismas neturėjo priimti sprendimo už akių. Taip pat nurodė, kad pirmosios instancijos teismas rėmėsi neįsiteisėjusiame Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 14 d. sprendime (civ. byla Nr. 2-3799-852/2012) nustatytomis aplinkybėmis. Atsakovas buvo pateikęs atsiliepimą ir pareiškęs prašymą dėl bylos sustabdymo iki kol įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-3799-852/2012.

5Ieškovė A. K. atsiliepimu prašė atsakovo pareiškimo netenkinti, nurodydama, kad 2012 m. birželio 28 d. pagal vykdomąjį raštą Nr. 2-3799-852/2012 buvo pervestas ieškovei A. K. priteistas darbo užmokestis už laikotarpį 2012-02-01 – 2012-02-14 ir kompensacija už nepanaudotas atostogas, o atsakovas nereiškė teismui pretenzijų, kad šios sumos priteistos ieškovei nepagrįstai. Taip pat nurodė, kad nei atsakovas, nei jo atstovas neatvyko į teismo posėdį ir nebandė paneigti ieškinio dalyko, o procesiniai dokumentai jam buvo įteikti tinkamai.

6Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 14 d. nutartimi atsakovo UAB „Radiolinija NT“ pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkino. Nurodė, kad atsakovo atstovas, kuriam apie teismo posėdį buvo pranešta tinkamai, į jį neatvyko, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė, o neatvykimo priežasčių nenurodė ir pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pažymėjo, kad atsakovo argumentai, jog teismo sprendimas yra grindžiamas neįsiteisėjusiu teismo sprendimu, yra nepagrįsti, kadangi minėtas teismo sprendimas šioje byloje neturi prejudicinės reikšmės. Atsižvelgęs į tai, teismas konstatavo, kad nėra nei vieno sprendimo už akių naikinimo ir bylos nagrinėjimo iš esmės atnaujinimo pagrindų.

7Atsakovas UAB „Radiolinija NT“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nutartį panaikinti bei atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės ir priteisti iš ieškovės visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad teismas neturėjo teisės priimti sprendimo už akių, nes ieškinyje nebuvo vienos iš būtinų sąlygų – ieškovės nuomonės dėl sprendimo už akių priėmimo. Atsakovas neturėjo galimybės atvykti į parengiamąjį teismo posėdį, tačiau tikėjosi, jog teismo posėdis bus atidėtas tuo pagrindu, kad ieškovės reikalavime nėra pasisakyta dėl sprendimo už akių priėmimo. Neatsižvelgdamas į aplinkybę, kad ieškovė nesilaikė ieškinio turiniui keliamų reikalavimų, teismas pažeidė procesinės teisės normas. Apeliantas pažymėjo, kad ieškovės reikalavimas priteisti išmokas, susijusias su darbo santykiais, pagrįstas civiline byla, kuri nėra galutinai išspręsta. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į atsakovo prašymą stabdyti bylą.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė A. K. prašė Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas sprendime už akių konstatavo, kad procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti tinkamai. Todėl į parengiamąjį teismo posėdį neatvykus atsakovui ar jo atstovui, buvo pagrindas priimti sprendimą už akių.

9Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

10Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei atskirojo skundo argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino aplinkybes, susijusias su sprendimo už akių peržiūrėjimu, dėl ko skundžiama nutartis naikinama, o klausimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo perduodamas spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo (Lietuvos Respublikos CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

11Lietuvos Respublikos CPK 287 str. nustato, jog šalis sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šiuo šalies procesiniu dokumentu pradedama Lietuvos Respublikos CPK 288 str. nurodyta procedūra – sprendimo už akių peržiūrėjimas. Pareiškimas peržiūrėti sprendimą už akių nėra apeliacinis skundas, nes neperkelia bylos nagrinėjimo į aukštesnės instancijos teismą. Pareiškimo peržiūrėti sprendimą už akių padavimas yra vienintelis būdas pasyviai šaliai pašalinti neatvykimo į teismo posėdį padarinius, nes ji negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 5 d.). Pagal Lietuvos Respublikos CPK 288 str. 4 d. pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, naikina sprendimą už akių ir atnaujina bylos nagrinėjimą iš esmės, jeigu konstatuoja, kad šalis į teismo posėdį neatvyko (nepateikė atsiliepimo į ieškinį) dėl svarbių priežasčių, apie kurias negalėjo laiku pranešti teismui, ar jos pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui.

12Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas atsakovo pareiškimą peržiūrėti sprendimą už akių, padarė išvadą, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kurie galėtų turėti įtakos sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šia pirmosios instancijos teismo išvada ir mano, kad priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui įtakos gali turėti į bylą pateiktų įrodymų bei su jais susijusių aplinkybių aiškinimasis bei vertinimas. Nagrinėjamu atveju apeliantas, pateikdamas atsiliepimą, pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, nurodė, jog Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 14 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-3799-852/2012, kurio pagrindu ieškovė prašo priteisti iš atsakovo su darbo santykiais susijusias išmokas, nėra įsiteisėjęs. Tokius atsakovo argumentus apeliacinės instancijos laiko esminiais ir galinčiais turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad remiantis teismų sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 14 d. sprendimu, Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. gegužės sprendimas panaikintas ir priimtas naujas sprendimas – ieškovės ieškinys atmestas. Tai reiškia, kad neliko aplinkybių, iš kurių kyla ieškovės reikalavimas šioje byloje. Apeliacinės instancijos teismo manymu, nagrinėjamu atveju šios aplinkybės įvertinimas yra būtinas, siekiant byloje priimti teisingą ir teisėtą sprendimą šioje byloje, nes tai yra dvi viena su kita susiję bylos.

13Atskirojo skundo argumentai dėl to, kad sprendimas už akių negalėjo būti priimtas atsižvelgiant į tai, kad ieškovė neišreiškė savo pozicijos dėl sprendimo už akių priėmimo, atmetami kaip nepagrįsti ir plačiau nedetalizuojami, kadangi iš bylos medžiagos, t.y. parengiamojo teismo posėdžio protokolo (b.l. 28-29), matyti, kad ieškovė prašė teismo priimti sprendimą už akių.

14Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nutartį, kuria netenkintas atsakovo pareiškimas dėl 2012 m. liepos 3 d. sprendimo už akių peržiūrėjimo, ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 3 p.,

Nutarė

16Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nutartį panaikinti, o pareiškimą dėl 2012 m. liepos 3 d. sprendimo už akių peržiūrėjimo perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

Proceso dalyviai