Byla A2-14664-151/2014
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Ulejevienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos V. J., prašymą suinteresuotam asmeniui A. K. dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. L2-8960-429/2011 pagal kreditorės A. K. pareiškimą skolininkei V. J. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir,

Nustatė

2Pareiškėja V. J., 2014-06-05 prašymu dėl proceso atnaujinimo prašo atnaujinti procesą Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. L2-8960-429/2011 dėl teismo įsakymo išdavimo; pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. balandžio 5 d. priimto teismo įsakymo civilinėje byloje Nr. L2-8960-429/2011 dalį, kuria buvo nutarta iš pareiškėjos V. J. išieškoti 10 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos teisme iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir priimti naują sprendimą - A. K., asmens kodas ( - ) išieškoti iš V. J., asmens kodas, ( - ) 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo įsakymo įvykdymo; priteisti iš A. K., asmens kodas ( - ) visas V. J., asmens kodas, ( - ) patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad yra pagrindas atnaujinti procesą LR CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytu pagrindu (b.l. 27-32).

3Pareiškėja prašyme nurodė, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. balandžio 5 d. išdavė pareiškėjai A. K. teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. L2-8960-429/2011. Teismas A. K. pareiškimą tenkino pilna apimtimi ir nutarė išieškoti 10 000 Lt skolos, 4 405,48 Lt palūkanų, 10 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo įsakymo įvykdymo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pareiškėja V. J., apie Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. balandžio 5 d. priimtą teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. L2-8960-429/2011 nežinojo, kadangi buvo išvykusi į Jungtines Amerikos Valstijas, todėl negalėjo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 439 straipsnio numatyta tvarka pareikšti prieštaravimus dėl minėto teismo įsakymo. Pareiškėja V. J. mano, kad yra pagrindas atnaujinti procesą Kauno miesto apylinkės teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. L2-8960-429/2011, kadangi teismas sprendimu nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų.

4Kadangi pareiškėja siekia atnaujinti procesą Kauno miesto apylinkės teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. L2-8960-429/2011, kurioje teismo įsakymas buvo priimtas 2011 m. balandžio 5 d., todėl laikytina, jog pareiškėja nėra praleidusi LR CPK 368 straipsnio 2 dalyje numatyto naikinamojo 5 metų termino, per kurį gali būti teikiamas prašymas atnaujinti procesą.

5To paties LR CPK 368 straipsnio 1 dalis numato, jog prašymas atnaujinti procesą gali būti teikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Atkreiptinas dėmesys, į tai, kad iš Gyventojų registro tarnybos 2014 m. gegužės 28 d. išrašo apie V. J., matyti, jog pareiškėja nuo 2003 m. kovo 26 d. yra išvykusi JAV. Iš Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėtos civilinės bylos Nr. L2-8960-429/2011 medžiagos, o tiksliau teismo šaknelės Nr. 2546660656 matyti, jog pareiškimo nuorašas, teismo įsakymo nuorašas, teismo pranešimas bei nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių, adresuotų V. J., buvo įteikti adresu ( - ). Pastarojoje teismo šaknelėje, taip pat nurodyta, kad pareiškimo nuorašą, teismo įsakymo nuorašą, teismo pranešimą bei nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių priėmė R. J. - pareiškėjos V. J. brolis. Pareiškėja nurodė, jog su broliu R. J. po išvykos į JAV artimų ryšių nepalaikė iki pat brolio mirties. R. J. 2014 m. kovo 15 d. mirties liudijime Nr. AA Nr. 764953 nurodyta, jog šis mirė ( - ) V. J. iš JAV į Lietuvą parvyko tik mirus pareiškėjos broliui R. J.. Tuomet pareiškėja ir susipažino su Kauno miesto apylinkės teismo V. J. adresuotais dokumentais dėl 2011 m. Kauno miesto apylinkės teisme priimto teismo įsakymo civilinėje byloje Nr. L2-8960-429/2011. Su teismo pareiškėjai adresuotais dokumentais moteris susipažino, kai po R. mirties patikrino pas brolį esamus dokumentus. Svarbu nepamiršti, kad V. J. dar 2003 m. išvyko į JAV ir nuo to laiko Lietuvos Respublikoje negyvena, tad teismo procesinių dokumentų įteikimo metu faktiškai negyveno ir su velioniu broliu R. J.. Reikia pabrėžti, kad R. J. dėl pareiškėjai V. J. nežinomų priežasčių nepranešė apie gautus pareiškėjai adresuotus teismo procesinius dokumentus. Darytina išvada, jog pareiškėja nėra praleidusi ir LR CK 368 straipsnio 1 dalyje numatyto trijų mėnesių termino, pateikti prašymą dėl proceso atnaujinimo, kadangi apie aplinkybes sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą sužinojo tik po 2014 m. kovo 15 d., t. y. po brolio R. J. laidotuvių. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog pareiškėja V. J. dar nuo 2003 metų nebegyvena su velioniu jos broliu R. J.. Be to, velionis pareiškėjos brolis nelaikytinas V. J. šeimos nariu. Apibendrinus išdėstytą, akivaizdu, jog nors formaliai pareiškėja buvo įtraukta į civilinės bylos nagrinėjimą, tačiau faktiškai ir realiai pasinaudoti LR CPK 5 straipsnyje įtvirtinta teise į gynybą negalėjo.

6Kaip matyti iš Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. balandžio 5 d. priimto teismo įsakymo civilinėje byloje Nr. L2-8960-429/2011, kreditorei A. K. iš pareiškėjos V. J. nutarta išieškoti 10 000 Lt skolos, 4 405,48 Lt palūkanų, 10 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo įsakymo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Įstatymo numatytas palūkanų dydis yra įtvirtintas LR CK 6.210 straipsnyje. Pastarojo straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Pareiškėjos V. J. A. K. pateiktame 2001 m. lapkričio 29 d. skolos raštelyje nėra atskiros sąlygos, kuria būtų nustatytos kitoks nei įstatyme nustatytas procesinių palūkanų dydis. Aukščiau išdėstyti teiginiai leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog Kauno miesto apylinkės teismas priimdamas 2011 m. balandžio 5 d. teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. L2-8960-429/2011 padarė aiškią materialinės teisės normų taikymo klaidą, t. y. netinkamai pritaikė LR CK 6.73 straipsnį, kuris numato procesines palūkanas bei apskritai nesivadovavo LR CK 6.210 straipsniu, kuriame yra įtvirtinti įstatymo numatyti metinių palūkanų dydžiai.

7Suinteresuotas asmuo A. K. pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriuo prašė neatnaujinti proceso civilinėje byloje Nr. L2-8960-429/2011, nes skolininkė (1) nepateikė jokių reikšmingų argumentų, kurie sudarytų pagrindą proceso atnaujinimui šioje byloje, (2) žinojo apie 2011-04-05 d. Kauno apylinkės teismo išduotą įsakymą dar 2011 metais, bendravo su dokumentus priėmusiu savo broliu, mokėjo priteistas sumas, (3) ir neprašo atnaujinti jos praleisto 3 mėnesių procesinio termino. Taip pat prašo teismo priteisti iš V. J. kreditorės A. K. turėtas 750 Lt bylinėjimosi išlaidas dėl šio atsiliepimo parengimo (b.l. 46-49).

8Atsiliepime nurodė, kad remiantis skolos rašteliu skolininkė V. J. 2001-11-29 d. pasiskolino iš kreditorės A. K. 10000 Lt (Dešimt tūkstančių litų) ir įsipareigojo grąžinti skolą iki 2002-06-01 d. Paskolos fakto skolininkė akivaizdžiai neginčija, tačiau skola raštelyje sutartu laiku nebuvo grąžinta ar net pradėta grąžinti. Tik po 2011-04-05 d. Kauno apylinkės teismo išduoto teismo įsakymo civilinėje byloje Nr. L2-8960-429/2011 skolininkė pradėjo dalimis grąžinti skolą. Pinigai buvo pervedami naudojantis "Western Union" pinigų perlaidų paslaugomis, banko pavedimu ir tiesiogiai į rankas, orderiuose ir čekiuose nurodant skolininkės V. J. vardą ir (kai kur) pavardę: 2011-05-09 iš JAV per "Western union" buvo pervesta 241,24 Lt; 2011-06-13 iš JAV per "Western union" buvo pervesta 236 Lt; 2011-08-11 iš JAV per "Western union" buvo pervesta 239,83 Lt; 2011-10-03 iš JAV per "Western union" buvo pervesta 253,80 Lt; 2012-02-23 iš JAV per "Western union" buvo pervesta 506,23 Lt; 2012-07-23 iš JAV per "Western union" buvo pervesta 275,54 Lt; 2013-08-09 į rankas grąžinta 400 Lt; 2013-12-21 banko pavedimu grąžinta 50 Lt; 2014-01-28 banko pavedimu grąžinta 50 Lt; 2014 m. vasario arba kovo mėnesį (kreditorė neatsimena tikslios pavedimo datos) banko pavedimu grąžinta 100 Lt. Iš viso skolininkė šiai dienai yra grąžinusi 2352,64 Lt. Iš šių aplinkybių yra akivaizdu, kad skolininkė apie 2014-04-05 d. Kauno apylinkės teismo įsakymą buvo informuota, nes skola buvo pradėta grąžinti praėjus kiek daugiau nei dviems savaitėms po teismo įsakymo įsiteisėjimo ir praėjus devyneriems metams po termino grąžinti skolą praleidimo. Esant minėtoms aplinkybėms skolininkės argumentai, kad ji nieko nežinojo apie 2011-04-05 d. teismo įsakymą yra abejotini ir akivaizdžiai neatitinka tikrovės, todėl darytina išvada, kad skolininkė V. J. yra praleidusi LR CPK 368 str. 1 d. numatytą trijų mėnesių terminą, nes apie 2014-04-05 d. teismo įsakymą žinojo jau sekančiais - 2011 metų gegužės, birželio ir vėlesniais mėnesiais.

9Taip pat nepagrįstas argumentas, jog skolininkė negavo reikiamos informacijos iš savo brolio R. J. iki jo mirties šiais 2014 metais, ir todėl nežinojo apie 2011-04-05 d. teismo įsakymo priėmimą. Abejotina, kad skolininkė su savo broliu nepalaikė jokių ryšių, visą laiką gyveno JAV ir pranešimo iš teismo negavo. 2014-06-03 d. prašyme dėl proceso atnaujinimo skolininkė nurodo, jog gyvena nebe JAV, o ( - ). Minėtu adresu ( - ) yra Kauno miesto savivaldybei priklausantis butas, kurio viešojo NT registro duomenų išraše vieninteliu nuomininku iki šiol nurodomas R. J., o ne kitas asmuo. 2001-11-29 d. paskolos raštelyje skolininkė pati savo ranka nurodė savo adresą ( - ) ir kreditorė niekada nėra gavusi jokio pranešimo, jog jos skolininkė yra pakeitusi gyvenamąją vietą ir/ar kad su skolininke nebeįmanoma susisiekti per šį adresą. Byloje nėra jokių duomenų, jog pareiškėjos brolis R. J. būtų netinkamai vykdęs CPK 123 str. 5 d. nustatytas pareigas. Rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pareiškėja su savo broliu bendravo tiek pernai (2013 m.), tiek ir po 2011-04-05 d. teismo įsakymo priėmimo.

10Kauno apylinkės teismo sprendimas priteisti 10 procentų metines (5 proc. „procesines" ir 5 proc. pagal paskolos teisinius santykius reguliuojantį CK 6.874 str.) palūkanas yra motyvuotas, teisingas ir atitinka visus įstatymų reikalavimus bei teismų praktiką, tą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo konsultacija palūkanų taikymo klausimais bei CK 6 knygos nuostatos.

11Byla dėl proceso atnaujinimo nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 443 str. 5 d.). Šalims apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (b.l. 40, 41), papildomų prašymų negauta (CPK 133 str. 3 d.).

12Prašymas atmestinas.

13Iš civilinės bylos Nr. L2-8960-429/2011 nustatyta, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. balandžio 5 d. išdavė pareiškėjai A. K. teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. L2-8960-429/2011. Teismas A. K. pareiškimą tenkino pilna apimtimi ir nutarė išieškoti 10 000 Lt skolos, 4 405,48 Lt palūkanų, 10 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo įsakymo įvykdymo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (b.l. 13). 2014-06-05 gautas ieškovės prašymas dėl proceso atnaujinimo (b.l. 27-32).

14Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose nustatyta teismo sprendimo teisinė galia suponuoja jo nekintamumą, teismo sprendimo pagrindu atsiradusių teisinių santykių stabilumą, tačiau galimi atvejai, kai po bylos išsprendimo paaiškėja naujų teisinių ar faktinių aplinkybių, turinčių įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Tokiai situacijai įstatymų leidėjas įtvirtino proceso atnaujinimo institutą ekstraordinarinį būdą įsiteisėjusiam teismo sprendimui peržiūrėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 2008 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2008, 2011-03-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-180/2011 ir kt.).

15CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo pagrindai, t. y. teisiškai reikšmingi faktai, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas, peržiūrint bylą instancine tvarka. Siekiant apsaugoti bylos dalyvių ir kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, užtikrinant teisinių santykių stabilumą, užkertant kelią formaliam šio instituto taikymui ir piktnaudžiavimui juo, įstatyme nustatytos proceso atnaujinimo sąlygos: 1) įsiteisėjęs teismo sprendimas pažeidžia besikreipiančio asmens teises ar įstatymų saugomus interesus (CPK 365 straipsnio 1 dalis); 2) asmuo su prašymu dėl proceso atnaujinimo į teismą turi kreiptis per nustatytą terminą (CPK 368 straipsnis); 3) prie prašymo turi būti pateikti įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo pagrindo buvimą (CPK 369 straipsnio 2 dalis) ir kt.

16Pareiškėja prašo atnaujinti procesą vadovaudamasi CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu (jeigu sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų). Taip pat iš prašymo konteksto manytina, kad remiasi ir CPK 366 str. 1 d. 9 p. (jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą, ir sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka).

17CPK 368 straipsnio 2 d. nustatyti prašymo atnaujinti procesą padavimo terminai: nuo teismo procesinio sprendimo, kuriuo užbaigta prašoma atnaujinti byla, įsiteisėjimo turi būti nepraėję penkeri metai, o CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytu atveju – nuo sprendimo įsiteisėjimo turi būti nepraėję vieneri metai.

18Nagrinėjamu atveju naikinamasis 5 metų terminas nėra suėjęs, tačiau pareiškėja prašymu atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 d. 9 p. pagrindu negalėjo kreiptis, kadangi suėjęs vienerių metų naikinamasis terminas – teismo įsakymas priimtas 2011-04-05, įteiktas 2011-04-11, per 20 dienų prieštaravimai nepateikti, todėl teismo įsakymas įsiteisėjo 2011-05-03, o prašymas atnaujinti procesą teismui pateiktas 2014-06-05, t. y. daugiau nei po trejų metų nuo teismo įsakymo įsiteisėjimo. Kadangi vienerių metų terminas yra naikinamasis, t. y. šiam terminui pasibaigus asmeniui išnyksta teisė paduoti prašymą atnaujinti procesą ir nurodyto termino teismai negali atnaujinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario mėn. 22 d. Teismų praktikos taikant įstatymus dėl proceso atnaujinimo užbaigtose civilinėse bylose aktualūs klausimai Nr. 1-2007, Teismų praktika Nr. 26, p. 279), teismas nenagrinėja proceso atnaujinimo galimybės pareiškėjos nurodomu CPK 366 straipsnio 1 d. 9 p. pagrindu.

19Vertinant, ar pareiškėja į teismą su prašymu atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 d. 7 p. pagrindu kreipėsi laiku, nepažeisdama CPK 368 straipsnio 1 d. nustatyto 3 mėnesių termino nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą, būtina nustatyti, kada ji sužinojo ar turėjo sužinoti apie procesinio sprendimo priėmimą prašomoje atnaujinti byloje.

20Byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktu, teismo įsakymas išduotas 2011-04-05. Prašydama atnaujinti procesą, pareiškėja nurodo, kad apie aplinkybes sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą sužinojo tik po ( - ), t. y. po brolio R. J. laidotuvių, todėl 3 mėnesių termino nurodo nepraleidusi.

21Siekdamas užtikrinti teisinių santykių stabilumą, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų laikymąsi, užkirsti kelią piktnaudžiavimui procesinėmis teisėmis, įstatymų leidėjas nustatė, kad, skaičiuojant termino kreiptis dėl proceso atnaujinimo pradžią, atsižvelgiama ne tik į pareiškėjo nurodomą sužinojimo momentą, bet įvertinama, kada asmuo objektyviai turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą, veikdamas atitinkamoje situacijoje kaip apdairus, rūpestingas asmuo (CPK 368 straipsnio 1 d.).

22Byloje surinktais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog pareiškimo nuorašas, teismo įsakymo nuorašas, teismo pranešimas bei nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių, adresuotų V. J., buvo įteikti 2011-04-11, adresu ( - ) – pareiškėjos broliui R. J. (b.l. 18). Nustatytina, kad 2001-11-29 paskolos raštelyje skolininkė pati savo ranka nurodė savo adresą ( - ) ir kaip nurodo kreditorė, ji niekada nėra gavusi jokio pranešimo, jog jos skolininkė yra pakeitusi gyvenamąją vietą ir/ar kad su skolininke nebeįmanoma susisiekti per šį adresą (b.l. 7). 2014-06-03 prašyme dėl proceso atnaujinimo skolininkė nurodo, jog gyvena ( - ) (b.l. 27). Minėtu adresu ( - ) yra Kauno miesto savivaldybei priklausantis butas, kurio viešojo NT registro duomenų išraše vieninteliu nuomininku iki šiol nurodomas R. J., o ne kitas asmuo. (b.l. 61-62). CK 2.17 str. 3 d. nustatyta, kad fizinis asmuo privalo pranešti kitai sandorio šaliai, taip pat savo kreditoriams ir skolininkams apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą. Jeigu asmuo šios pareigos neįvykdo, kita sandorio šalis ir kreditoriai turi teisę siųsti pranešimus bei atlikti kitus veiksmus paskutinėje jiems žinomoje asmens gyvenamojoje vietoje. Todėl yra nepagrįstas pareiškėjos argumentas, kad teismas priimdamas 2011 m. balandžio 5 d. teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. L2-8960-429/2011 nesilaikė LR CPK 123 straipsnyje 3 dalyje numatytos tvarkos dėl procesinių dokumentų įteikimo proceso dalyviams, kai procesiniai dokumentai įteikiami neasmeniškai.

23Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų, nustatytina, kad po 2011-04-05 Kauno apylinkės teismo išduoto teismo įsakymo civilinėje byloje Nr. L2-8960-429/2011 skolininkė pradėjo dalimis grąžinti skolą. Pinigai buvo pervedami naudojantis "Western Union" pinigų perlaidų paslaugomis, banko pavedimu ir tiesiogiai į rankas, orderiuose ir čekiuose nurodant skolininkės V. J. vardą ir (kai kur) pavardę (b.l. 50-57). Iš pateiktų įrodymų akivaizdžiai matyti, kad skola buvo mokama dalimis nuo 2011-05-09 iki 2014 m. Per šį laikotarpį pareiškėja sumokėjo kreditorei 2352,64 Lt. Iš šių aplinkybių yra akivaizdu, kad skolininkė apie 2011-04-05 Kauno miesto apylinkės teismo įsakymą buvo informuota, nes skola buvo pradėta grąžinti po teismo įsakymo įsiteisėjimo ir praėjus devyneriems metams po termino grąžinti skolą praleidimo. Darytina išvada, kad skolininkė V. J. yra praleidusi LR CPK 368 str. 1 d. numatytą trijų mėnesių terminą, nes apie 2011-04-05 teismo įsakymą akivaizdžiai žinojo nuo pirmos įmokos dienos t.y. nuo 2011-05-09. Todėl pareiškėjos teiginys, kad ji nežinojo apie teismo įsakymo priėmimą, yra nepagrįstas, nes periodinių mokėjimų, t.y. paskolos grąžinimo datos akivaizdžiai sutampa su teismo įsakymo priėmimu. Pareiškėja kreditorei skolos negrąžino nuo 2002-06-01 ir tik įsiteisėjus teismo įsakymui – 2014-05-09 pirmą kartą buvo pervesti pinigai skolos grąžinimui. Pažymėtina, kad pareiškėja piktnaudžiauja teise, nes kreditorė pateikė rašytinius įrodymus, kad skola pradėta grąžinti po teismo įsakymo įsiteisėjimo. Priešingas termino pradžios skaičiavimo aiškinimas reikštų, kad termino pradžia priklauso nuo pareiškėjos subjektyvių savybių, jos rūpestingumo ir atidumo laipsnio, termino pradžios momentą lemtų pareiškėjos pasirinkimas ir įstatymo nustatytas trijų mėnesių terminas nebetektų prasmės, nebūtų pasiektas terminų nustatymo tikslas – garantuoti teisinių santykių stabilumą ir apibrėžtumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-183/2010; 2011 m. kovo mėn. 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2011).

24CPK 431-440 str. reglamentuoja bylų dėl teismo įsakymų išdavimo nagrinėjimą. CPK 435 str. 1 d. numato, jog kreditoriaus pareiškimo priėmimo klausimas išsprendžiamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo padavimo teismui dienos. Jeigu kreditoriaus pareiškimas atitinka šiame skyriuje nustatytus reikalavimus, išduodamas teismo įsakymas. CPK 436 str. 1 d. numato, jog išsprendęs pareiškimo priėmimo klausimą, teismas nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, išduoda kreditoriui teismo įsakymą. Remiantis CPK normomis priimant teismo įsakymą šalys posėdyje nedalyvauja. Teismo įsakymas įsiteisėja po 20 dienų nuo pranešimo skolininkui įteikimo, jeigu skolininkas raštu nepraneša teismui apie teismo įsakymo įvykdymą ir nepareiškia prieštaravimų dėl kreditoriaus pateikto reikalavimo. Nustatytina, kad ta aplinkybė, jog skolininkė nepateikė prieštaravimų nereiškia, kad ji buvo neįtraukta į bylos nagrinėjimą ir nežinojo apie teismo įsakymo priėmimą.

25Pareiškėja prašymu atnaujinti procesą į teismą kreipėsi 2014-06-05, tačiau konstatavus, kad apie priimtą teismo įsakymą jai tapo žinoma vėliausiai nuo pirmos įmokos dienos t.y. nuo 2011-05-09 ir nesant įrodymų, kad pareiškėjos brolis R. J. vengė ir ne laiku perdavė pareiškėjai su byla susijusius dokumentus, darytina išvada, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo paduotas praleidus CPK 368 straipsnio 1 d. nustatytą trijų mėnesių terminą ir nėra pagrindo pripažinti, kad pareiškėja terminą praleido dėl svarbių priežasčių, todėl jis neatnaujintinas (CPK 78 str.).

26Kadangi CPK 370 straipsnio 3 d. nustato, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo patenkinamas tik teismui nustačius visumą aplinkybių, jog prašymas pateiktas nepraleidus CPK 368 straipsnio nustatyto termino ir egzistuoja CPK 366 straipsnio 1 d. nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas, o įstatymo nustatyto termino prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti praleidimas sudaro savarankišką pagrindą atsisakyti atnaujinti procesą (CPK 370 straipsnio 3 d.), todėl atsižvelgiant į išdėstytą, pareiškėjos prašymas dėl proceso atnaujinimo atmestinas kaip pateiktas praleidus teisės aktų nustatytą terminą (CPK 368 straipsnio 1 d., 370 straipsnio 3 d.).

27Atmestus prašymą, iš pareiškėjos (skolininkės) V. J. priteistinos suinteresuoto asmens (kreditorės) A. K. patirtos 750,00 Lt bylinėjimosi išlaidos už teisinę pagalbą (b.l. 60) (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str.).

28Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą nustatytą LR Teisingumo ministro ir LR finansų ministro 2011-11-07 įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 (CPK 96 str. 6 d.).

29Teismas, vadovaudamasis CPK 370 straipsnio 3 d., 290 straipsniu,

Nutarė

30Atsisakyti atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. L2-8960-429/2011 pagal kreditorės A. K. pareiškimą skolininkei V. J. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

31Priteisti iš pareiškėjos (skolininkės) V. J., a.k. ( - ) suinteresuotam asmeniui (kreditorei) A. K., a.k. ( - ) 750,00 Lt (septynis šimtus penkiasdešimt litų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų už teisinę pagalbą.

32Nutartis per septynias dienas nuo įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Ulejevienė, teismo posėdyje rašytinio... 2. Pareiškėja V. J., 2014-06-05 prašymu dėl proceso atnaujinimo prašo... 3. Pareiškėja prašyme nurodė, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m.... 4. Kadangi pareiškėja siekia atnaujinti procesą Kauno miesto apylinkės teismo... 5. To paties LR CPK 368 straipsnio 1 dalis numato, jog prašymas atnaujinti... 6. Kaip matyti iš Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. balandžio 5 d. priimto... 7. Suinteresuotas asmuo A. K. pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriuo... 8. Atsiliepime nurodė, kad remiantis skolos rašteliu skolininkė V. J.... 9. Taip pat nepagrįstas argumentas, jog skolininkė negavo reikiamos informacijos... 10. Kauno apylinkės teismo sprendimas priteisti 10 procentų metines (5 proc.... 11. Byla dėl proceso atnaujinimo nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 443... 12. Prašymas atmestinas.... 13. Iš civilinės bylos Nr. L2-8960-429/2011 nustatyta, kad Kauno miesto... 14. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose nustatyta teismo sprendimo... 15. CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo... 16. Pareiškėja prašo atnaujinti procesą vadovaudamasi CPK 366 str. 1 d. 7 p.... 17. CPK 368 straipsnio 2 d. nustatyti prašymo atnaujinti procesą padavimo... 18. Nagrinėjamu atveju naikinamasis 5 metų terminas nėra suėjęs, tačiau... 19. Vertinant, ar pareiškėja į teismą su prašymu atnaujinti procesą CPK 366... 20. Byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 7... 21. Siekdamas užtikrinti teisinių santykių stabilumą, proceso koncentruotumo ir... 22. Byloje surinktais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog pareiškimo nuorašas,... 23. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų, nustatytina, kad po 2011-04-05... 24. CPK 431-440 str. reglamentuoja bylų dėl teismo įsakymų išdavimo... 25. Pareiškėja prašymu atnaujinti procesą į teismą kreipėsi 2014-06-05,... 26. Kadangi CPK 370 straipsnio 3 d. nustato, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo... 27. Atmestus prašymą, iš pareiškėjos (skolininkės) V. J. priteistinos... 28. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi... 29. Teismas, vadovaudamasis CPK 370 straipsnio 3 d., 290 straipsniu,... 30. Atsisakyti atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. L2-8960-429/2011 pagal... 31. Priteisti iš pareiškėjos (skolininkės) V. J., a.k. ( - ) suinteresuotam... 32. Nutartis per septynias dienas nuo įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju...