Byla 2FB-1896-920/2018
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Linas Baublys, sekretoriaujant Sonatai Skučienei, žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. A. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo ir

Nustatė

22017 m. rugsėjo 19 d. teisme gautas pareiškėjo A. A. pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo. Nurodoma, kad Pareiškėjas ilgą laiką buvo darbingas, aktyvus darbo rinkoje bei gaudavo pakankamai geras pajamas. Tačiau atsitikus nelaimei, pablogėjo Pareiškėjo sveikata, ko pasėkoje labai suprastėjo finansinė situacija. Pareiškėjui nuo 2013-04-29 iki 2014-04-28 buvo nustatytas 45 % darbingumo lygis pagal šias diagnozes: F07.8 (Kiti organiniai asmenybės ir elgesio sutrikimai dėl galvos smegenų ligos, pažeidimo ir disfunkcijos), G40.90 (Epilepsija, nepatikslinta, neminint sunkiai gydomos epilepsijos), T90.5 (Intrakranijinio sužalojimo padariniai), T92.2 (Lūžio riešo ir plaštakos lygyje padariniai). Nuo 2013-10-23 iki 2014-10-22 Pareiškėjui buvo nustatytas 40 % darbingumo lygis pagal šias diagnozes: G40.21 (Nuo smegenų pažeidimo lokalizacijos priklausanti (židininė) (dalinė) simptominė epilepsija ir epilepsiniai sindromai su sudėtingais daliniais priepuoliais, esant sunkiai gydomai epilepsijai), T90.5. Pareiškėjui nuo 2015-10-08 iki 2017-11-25 yra nustatytas 40 % darbingumo lygis pagal šias diagnozes: G40.21 (Nuo smegenų pažeidimo lokalizacijos priklausanti (židininė) (dalinė) simptominė epilepsija ir epilepsiniai sindromai su sudėtingais daliniais priepuoliais, esant sunkiai gydomai epilepsijai), T90.5 (Intrakranijinio sužalojimo padariniai), F07.0 (Organinis asmenybės sutrikimas). Taigi, stipraus sveikatos sutrikimo pasėkoje, itin suprastėjo finansinė situacija, ėmė kauptis skolos, kurios šiai dienai siekia beveik 40 000 EUR ir kurių padengti Pareiškėjas nebeturi galimybių. Nepaisant to, Pareiškėjas nenuleidžia rankų ir nuo 2014 m. vykdo individualią veiklą, stengiasi dirbti kiek pajėgia ir leidžia sveikata. Pareiškėjas turi sutuoktinę J. A., su kuria ( - ) sudarė vedybų (ikivedybinę) sutartį. Taip pat Pareiškėjas turi nepilnametę dukrą A. A., gimusią ( - ). Pareiškėjo skolos šiai dienai sudaro apie 39 899,52 EUR. Pareiškėjas ne tik neturi galimybių grąžinti skolų, tačiau jam jau yra sudėtinga už tokį atlyginimą pragyventi bei skirti lėšų vaiko išlaikymui. Realiai vertindamas susidariusią situaciją, įsiskolinimų dydį bei savo gaunamas pajamas, Pareiškėjas nebemato galimybių pilnai padengti skolas. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, Pareiškėjo mokumui atkurti bei finansiškai atsitiesti šiuo atveju vienintelė išeitis yra fizinio asmens bankrotas, dėl ko yra teikiamas šis pareiškimas. Kadangi Pareiškėjo pajamos per mėnesį sudaro apie 603,42 EUR, Pareiškėjo būtiniesiems poreikiams tenkinti reikalinga suma yra 450 EUR/mėn., likusi suma (153,42 EUR/mėn.) bus skirta kreditorių reikalavimams tenkinti bei bankroto administravimo išlaidoms dengti.

3Kauno apylinkės teisme gautas kreditoriaus UAB „General Financing“ atsiliepimas, kuriuo nesutinkama, kad Pareiškėjui būtų iškelta bankroto byla. Nurodoma, kad Pareiškėjas A. A. su UAB „General Financing” sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) kurios pagrindu ( - ) sudarė finansavimo sandorį Nr. 1 dėl 316,44 Eur vartojimo kredito. Pareiškėjui nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų Bendrovė kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo. 2008-11-05 Bendrovei buvo išduotas Teismo įsakymas Nr. ( - ), kuris buvo perduotas antstolei M. G. priverstiniam vykdymui. Šiai dienai Pareiškėjo skolos likutis Bendrovei yra 597,17 Eur bei 5 proc. metinių palūkanų. Pareiškėjas nurodo, kad jo finansinė situacija suprastėjo dėl stipraus sveikatos sutrikimo, kai 2013 metais jam buvo nustatytas dalinis darbingumas. Tuo tarpu iki to laiko, kaip nurodo Pareiškėjas, jis buvo darbingas bei gaudavo pakankamai geras pajamas. Tačiau pabrėžtina, kad sutartį su Bendrove Pareiškėjas sudarė 2008 m., o minėta sutartimi Pareiškėjas įsipareigojo kas mėnesį mokėti 376,18 Eur dydžio įmokas, tačiau nuo pat prievolės atsiradimo dienos, jis savo įsipareigojimų nevykdė - Bendrovė negavo nė vienos įmokos, nors kaip teigia Pareiškėjas, tuo metu jo finansinė padėtis buvo gera, jis turėjo geras pajamas, buvo visiškai darbingas. Taigi nesant byloje duomenų kokios kliūtys trukdė Pareiškėjui jau tuo metu vykdyti savo įsipareigojimus, darytina pagrįsta prielaida, kad Pareiškėjo nemokumą sukėlė ne sveikatos problemos, o kitos priežastys, kurių Pareiškėjas nenurodo. Bendrovės nuomone, nepateikimas visapusiškos informacijos apie nemokumo susidarymo priežastis suponuoja nesąžiningą Pareiškėjo elgesį. Akivaizdu, kad Pareiškėjo teiginiai, kad jis tapo nemokus dėl sveikatos sutrikdymo neatitinka realios situacijos, nes savo įsipareigojimus Bendrovei jis nevykdė dar gerokai anksčiau iki tampant dalinai darbingu. Pareiškėjas absoliučiai nepateikia jokių paaiškinimų kokiais tikslais sudarė tiek daug vartojimo kredito sandorių, kam buvo panaudotos skolintos lėšos, kaip kito jo pajamos, kokią įtaką turėjo susidariusiam nemokumui, taigi visiškai nėra aiškios priežastys, kam Pareiškėjas panaudojo skolintas lėšas, ar jos buvo panaudotos būtiniesiems poreikiams. Nenustačius minėtų aplinkybių, bankroto bylos iškėlimas neatitiktų sąžiningume protingumo ir teisingumo reikalavimų. Pareiškėjo nenorą atsiskaityti su kreditoriais ir pasyvų elgesį patvirtina aplinkybės, kad dar iki jam tampant dalinai darbingu Bendrovė ne kartą mėgino susisiekti su Pareiškėju tiek telefonu, tiek el. paštu dėl skolos sumažinimo, tačiau Pareiškėjas ignoravo Bendrovės pasiūlymus ir nerodė suinteresuotumo atsiskaityti su Bendrove. Taigi toks pasyvus elgesys rodo, jog kreipdamasis dėl bankroto bylos iškėlimo Pareiškėjas siekia ne atkurti savo mokumą, skolų nurašymo.

4Kauno apylinkės teisme gautas kreditoriaus A. V. atsiliepimas, kuriuo nesutinkama, kad Pareiškėjui būtų iškelta bankroto byla. Nurodoma, kad pareiškėjas iš jos nuomotame name augino narkotines medžiagas ir jas realizuodavo, dėl pareiškėjo nusikalstamų veiksmų ji patyrė materialinių nuostolių, pareiškėjas skolingas jai komunalinius ir nuomos mokesčius. Pareiškėjas sąmoningai ima kreditus, paskolas, dangstydamasis verslu ir neketindamas jų atiduoti.

5Kauno apylinkės teisme gautas kreditoriaus Compensa Life Vienna Insurance Group SE atsiliepimas, kuriuo nesutinkama, kad Pareiškėjui būtų iškelta bankroto byla. Nurodoma, kad Compensa Life yra Pareiškėjo kreditorius, kurio kreditorinio reikalavimo suma yra 2732,99 EUR šią sumą sudaro 2370,00 EUR bylinėjimosi išlaidų, priteistų iš Pareiškėjo Compensa Life naudai pagal įsiteisėjusį Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 18 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. ( - ), 300,00 EUR atstovavimo išlaidų, priteistų iš Pareiškėjo Compensa Life naudai pagal įsiteisėjusią Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. ( - ), 63,99 EUR būtinųjų vykdymo išlaidų, sumokėtų antstolio D. J. kontorai, perduodant Pareiškėjo įsiskolinimą priverstiniam išieškojimui. Pareiškėjas savo pareiškime nurodo, kad vienintelė ir pagrindinė jo nemokumą sukėlusi priežastis yra suprastėjusi Pareiškėjo sveikatos būklė dėl kurios neva „labai suprastėjo finansinė situacija", tačiau, pabrėžtina, jog net turėdamas Pareiškime nurodytus sveikatos sutrikimus ir neva sumažėjus iki šiol gautoms pajamoms, Pareiškėjas vis tiek gauna daugiau nei 600 EUR pajamų per mėnesį. Tokio dydžio mėnesinės pajamos nėra laikytinos mažomis ir iš esmės atitinka vidutinio mėnesinio atlyginimo šalyje dydį, kurio pakanka oriam asmens pragyvenimui, tad nemanytina, kad Pareiškėjo sveikatos pablogėjimas galėtų būti laikomas vienintele ir esmine Pareiškėjo nemokumo atsiradimo priežastimi. Be to, Pareiškėjas savo pareiškime nenurodė duomenų apie visų savo įsiskolinimų kilmę, kuri šiuo atveju turi esminės reikšmės vertinant Pareiškėjo sąžiningumą. Pareiškėjas pareiškime nurodo, kad nuo 2014 m. vykdo individualią veiklą - užsiima baldų gamyba bei krovininiu kelių transportu - ir dalį jo pajamų (apie 400 EUR per mėnesį) sudaro iš šios veiklos gaunamos lėšos, kitą dalį - 203.42 EUR - netekto darbingumo pensija. Pažymėtina, kad vykdomieji dokumentai dėl Pareiškėjo įsiskolinimų priverstinio išieškojimo Compensa Life naudai buvo perduoti antstolio D. J. kontorai dar 2017.03.24, tačiau iki šiol antstoliui Pareiškėjas neatskleidė kiek vidutiniškai pajamų per mėnesį jis gauna iš savo vykdomos veiklos, todėl net dedant visas pastangas ir siekiant Pareiškėjo skolų dengimo, iš skolininko nepavyko išieškoti net menkos dalies skolos, priešingai - Pareiškėjo skoliniai įsipareigojimai tik pasipildė antstolio vykdymo išlaidomis, kurios buvo patirtos, siekiant išsiaiškinti Pareiškėjo faktinę buvimo vietą, turtinę padėtį ir sužinoti apie jo pajamų šaltinius ir dydį. Pareiškėjas nebendradarbiavo ir nedėjo net minimalių pastangų mažinant savo skolinį įsipareigojimą Compensa Life Pareiškėjas į antstolio kontorą atvyko tik po kelių antstolio reikalavimų ir Compensa Life pateikto prašymo inicijuoti skolininko paiešką per policiją, o 2017.07.04 prisistatęs į antstolio kontorą, Pareiškėjas suteikė tik abstrakčią informaciją apie pajamų šaltinius, tačiau nesuteikė jokios konkrečios informacijos apie gaunamų pajamų dydį, be to, nurodė melagingą informaciją, kad gyvena pas sutuoktinę, o savo gyvenamosios vietos neturi - tik susipažinus su Pareiškėjo pareiškimo priedais paaiškėjo, kad būstą nuomojasi ir už nuomą moka pats Pareiškėjas, o ne jo sutuoktinė. Pareiškėjas su pareiškimu pateikė 2017-07-28 VĮ Registrų centras pažymos apie transporto priemones kopiją, iš kurios matyti, kad Pareiškėjui priklauso transporto priemonė ( - ), kuri 2016-11-01 buvo išregistruota, negavus duomenų apie atliktą transporto priemonės techninę apžiūrą ir draudimą. Antstoliui jokios informacijos apie šį turimą turtą nebuvo suteikta. Pareiškėjo pajamų būtų pakakę bent minimalioms įmokoms skolų dengimui, tačiau dėl Pareiškėjo nesąžiningumo, sąmoningai neatskleidžiant visos reikiamos informacijos antstoliui, tam buvo užkristas kelias, (vertinus visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, nemanytina, kad Pareiškėjas dėjo bent menkiausias pastangas atsiskaityti su kreditoriais, priešingai - Pareiškėjas elgėsi pasyviai, vengė antstoliams atskleisti realiai gaunamas pajamas, jų dydį, taip sąmoningai blogindamas savo padėtį (jos negerindamas). Toks Pareiškėjo elgesys laikytinas nesąžiningu savo įsipareigojimų vykdymo vengimu, užkertančiu kelią Pareiškėjo skolų grąžinimui bei lemiančiu Pareiškėjo įsiskolinimų didėjimą ir laikytinas vienu iš pagrindų atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą. Viena iš Pareiškėjo mokumo praradimo priežasčių yra nusikalstami Pareiškėjo veiksmai ir neatsakingas gyvenimo būdas. Kadangi Pareiškėjo kreditorių sąraše yra finansų įstaigų, teikiančių vartojimo ir/arba greitųjų kreditų paslaugas (pvz. UAB „Mokilizingas“, BIGBANK AS filialas, UAB „General Financing", UAB „IPF Digital Lietuva“), o Pareiškėjas teismui nėra pateikęs duomenų apie įsiskolinimu šiems kreditoriams kilme ir pagrindus, tikėtina, kad be kitų, dar viena Pareiškėjo nemokumo priežasčių gali būti ir neatsakingas skolinimasis, sudarant vartojimo ir/arba greitųjų kreditų sandorius, kurie pasižymi didelėmis palūkanomis bei kitomis skolininkui nepalankiomis sąlygomis ir kurie galėjo dar labiau apsunkinti Pareiškėjo finansinę padėtį.

6Kauno apylinkės teisme gautas kreditoriaus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepimas, kuriuo nesutinkama, kad Pareiškėjui būtų iškelta bankroto byla. Nurodoma, kad pareiškėjo A. A. 2017-12-05 mokestinė nepriemoka sudaro 1.323,08 Eur, iš jų: 1.082,98 Eur pridėtinės vertės mokesčio ir 240,98 Eur šio mokesčio delspinigių. 2017-12-05 Lietuvos antstolių rūmų duomenimis išieškojimas iš A. A. valstybės, atstovaujamos VMI prie FM, naudai yra vykdomas 13 vykdomosiose bylose, bendrai 3.479,24 Eur sumai. Pareiškėjui A. A. neturėtų būti iškelta bankroto byla, kadangi jis negali būti laikomas sąžiningu FABĮ nuostatų prasme. Pareiškėjo nemokumas yra sąlygotas jo neteisėtų ir nusikalstamų veiksmų bei neatsakingo elgesio.

7Kauno apylinkės teisme gautas kreditoriaus Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro atsiliepimas, kuriuo nesutinkama, kad Pareiškėjui būtų iškelta bankroto byla. Nurodoma, kad pareiškėjas yra skolingas Biurui 827,46 EUR (606,04 EUR - žalos atlyginimas; 4,05 EUR - žyminis mokestis; 30,99 EUR - būtinosios vykdymo išlaidos ir 186,38 - 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (paskaičiuotos iki 2017-12- 05)). pareiškėjo pateikti dokumentai nepagrindžia nei jo pastangų atsiskaityti su kreditoriais, nei tokios galimybės nebuvimo. Nors pareiškėjas pareiškime nurodė, kad neva jo pajamos nėra pakankamos, tačiau jis nenurodė kokių konkrečių priemonių ėmėsi ir/ar imsis, siekdamas gauti daugiau pajamų. Beje, mažai tikėtina, kad šiuo metu pareiškėjo vykdoma individuali veikla - baldų gamyba bei krovininis kelių transportas per mėnesį generuoja tik 400,00 EUR pajamas. Darytina išvada, kad pareiškėjas nenori ir nesistengia atsiskaityti su kreditoriais (nutyli apie realiai gaunamas pajamas), o tik siekia savo skolas „nurašyti“.

8Prašymas iškelti fizinio asmens bankroto bylą atmestinas.

9Pareiškėjas nurodo, kad jo skolos pareiškimo pateikimo dienai sudarė 39 899,52 EUR. ir tai atitinka Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (FABĮ) 2 str. 2 d. numatytą fizinio asmens nemokumo sąlygą.

10Dėl pareiškėjo mokumo.

11Vertinant Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (FABĮ) 2 str. 2 d. numatytą fizinio asmens nemokumo sąlygą, būtina nustatyti, ar neegzistuoja aplinkybės, numatytos FABĮ 5 str. 8 d. 1 p., 3 - 6 p.

12FABĮ 5 str. 8 d. 1 p. nustatyta, kad teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas nustato, kad fizinio asmens būklė neatitinka šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytosios. Nustatant fizinio asmens būklę, nėra įskaitomi kreditorių reikalavimai, kurie šio įstatymo 29 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka negali būti nurašyti. FABĮ 29 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad Plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai, tarp jų įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai, baigus fizinio asmens bankroto procesą, išskyrus šio įstatymo 30 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytą atvejį, nurašomi, išskyrus reikalavimus dėl žalos atlyginimo dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties ir piniginių lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų) bei reikalavimus, kurie kyla iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus administracinius nusižengimus arba nusikalstamas veikas, ir įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintus kreditorių reikalavimus, jeigu šie kreditoriai ir fizinis asmuo susitarė dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu, nebent šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 10 punkte nurodytame susitarime susitarta kitaip. Taip pat 2017 05 19 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimu pripažinta, kad Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 29 straipsnio 7 dalis (2015 m. gruodžio 22 d. redakcija, galiojusi iki 2016 m. gruodžio 31 d., TAR, 2015-12-30, Nr. 21017; 2015 m. gruodžio 22 d. redakcija, įsigaliojusi 2017 m. sausio 1 d., TAR, 2015-12-30, Nr. 21017) tiek, kiek pagal ją nurašomi reikalavimai dėl nusikalstamomis veikomis padarytos žalos atlyginimo, prieštaravo (prieštarauja) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 2 daliai, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams.

13Pareiškėjui nurodant, kad jo skolos pareiškimo pateikimo dienai sudarė 39 899,52 EUR, teismas nustatė, kad Kauno apygardos teismo ( - ) nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) Pareiškėjas buvo pripažintas kaltu padaręs nusikalstamą veiką numatytą LR BK 138 str. 2 d. 8 p., skiriant jam 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausmę. Taip pat iš pareiškėjo A. A. priteista nukentėjusiajam A. J. 10 000 litų neturtinei žalai atlyginti; iš A. A. ir S. Ž. solidariai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui priteista 286,15 Lt. išmokėtų A. J. išmokų; iš A. A. ir S. Ž. solidariai Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos priteista 159,40 Lt. A. J. gydymo išlaidų (( - )). Pareiškime yra nurodyta, kad vienas iš pareiškėjo kreditorių yra A. J. (t. I, b.l. 5). 2017 m. gruodžio 6 d. teismo posėdžio metu pareiškėjas patvirtino, kad jis nėra atlyginęs A. J. 1 737,72 Eur nusikaltimu padarytos žalos. Tai reiškia, kad pagal FABĮ 29 str. 7 d. nuostatą šis kreditoriaus reikalavimas negali būti įskaitomas.

142017-12-05 Lietuvos antstolių rūmų duomenimis išieškojimas iš A. A. valstybės, atstovaujamos VMI prie FM, naudai yra vykdomas 13 vykdomosiose bylose, bendrai 3.479,24 Eur sumai. Pagal bylos duomenis (t. I, b.l. 106-122) pareiškėjas yra daug kartų baustas už administracinius nusižengimus. Pagal FABĮ 29 str. 7 d. nuostatą kreditoriaus reikalavimas už fizinio asmens padarytus administracinius nusižengimus negali būti įskaitomas.

15Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, o taip pat teismui kilus abejonių dėl kitų kreditorinių reikalavimų kilmės bei galimybės juos įskaityti pagal FABĮ 29 str. 7 d. nuostatą ir siekiant nustatyti tai, ar į pareiškime išvardintus kreditorinius reikalavimus yra įtrauktos Kauno apygardos teismo ( - ) nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) iš A. A. ir S. Ž. solidariai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui priteistos 286,15 Lt. išmokėtos A. J. išmokos ir iš A. A. ir S. Ž. solidariai Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos priteistos 159,40 Lt. A. J. gydymo išlaidos, kurios pagal kasacinio teismo praktiką taip pat turėtų būti įskaičiuojamas vertinant pareiškėjo nemokumą, teismas Pareiškėjui nustatė terminą iki 2017-12-27 pateikti dokumentus, kurie patvirtintų pareiškime išvardintas skolas kreditoriams bei pateikti išsamius paaiškinimus, kaip susidarė Pareiškėjo skolos kiekvienam iš kreditorių. 2017 m. gruodžio 22 d. pareiškėjas prašė Teismo nurodytą terminą pratęsti iki 2018 m. sausio 22 d. Teismui tenkinus prašymą, 2018-01-19 pareiškėjas nurodė, kad kreditoriai delsia atsiųsti jo prašomą informaciją apie įsipareigojimų kilmę bei dydį, todėl prašė atidėti 2018-01-22 teismo posėdį ir teismo posėdį skirti 2018-02-19. Teismui tenkinus prašymą, pareiškėjas į 2018-02-19 teismo posėdį neatvyko, nurodęs, kad tą pačią 2018-02-19 dieną 9:30 val. pareiškėjas (ieškovo procesinėje padėtyje) turi dalyvauti kitame teismo posėdyje civ. b. Nr. ( - ) Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose. LITEKO informacinės teismų sistemos duomenimis, posėdis pareiškėjo nurodytoje civ. b. Nr. ( - ) baigėsi 9.42 val. Teismo įpareigojimo pareiškėjas neįvykdė, nenurodė jokių šio įpareigojimo neįvykdymo priežasčių bei aplinkybių, į teismo posėdį neatvyko.

16Pagal kasacinio teismo praktiką sąmoningas vengimas atskleisti teismui tikrąją reikalų padėtį, t. y. visos reikalingos medžiagos nepateikimas laiku, vengimas atskleisti aplinkybes, susijusias su skolų kreditoriams atsiradimu, skolininko pareigų vykdymu, melagingų faktų nurodymas ir kt., trukdo teismui nustatyti tikrąją faktinę situaciją, neleidžia objektyviai jos įvertinti arba užkerta kelią teisingam teisiniam kvalifikavimui. Taigi asmeniui nevykdant pareigos bendradarbiauti, teismas remiasi esama bylos medžiaga ir gali atsirasti pagrindas pripažinti neįrodytomis aplinkybes, kuriomis remdamasis asmuo prašo iškelti bankroto bylą (CPK 185 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 12 d. nutartis Nr. 3K-3-394-415/2015). Remdamasis kasacinio teismo praktika ir atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, kad dalis pareiškėjo kreditorių reikalavimų negali būti įskaitomi pagal FABĮ 29 str. 7 d., o kitų aplinkybių, susijusių su skolų kreditoriams atsiradimu, pareiškėjas neatskleidė, tuo trukdydamas teismui nustatyti tikrąją faktinę situaciją ir neleisdamas objektyviai jos įvertinti, teismas konstatuoja, kad yra FABĮ 5 str. 8 d. 1 p. nurodytas pagrindas atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą, nes pareiškėjas neįvykdė teismo įpareigojimo bei nepateikė duomenų, įrodančių, kad jo būklė atitinka nurodytą FABĮ 2 straipsnio 2 dalyje.

17FABĮ 5 str. 8 d. 3 p. nustatyta, kad teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu fizinis asmuo tapo nemokus dėl savo žalingų įpročių (piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis, azartinių lošimų ir kitų). Pareiškėjas nurodo, kad atsitikus nelaimei ir sumažėjus darbingumo lygiui, pablogėjo Pareiškėjo sveikata, ko pasėkoje labai suprastėjo finansinė situacija. Tačiau teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjui dalinis darbingumas buvo nustatytas nuo 2013-04-29 d. (t. I, b.l. 89), o panašiu laikotarpiu, t.y. 2013-04-01 jis padarė administracinį pažeidimą apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų (marihuana ir kokainas) (t. II, b.l. 111), 2013-12-02 jo šlapime rasta narkotinių medžiagų - marihuanos ir kokaino (t. II, b.l. 114). Be to, nurodytu Kauno apygardos teismo ( - ) nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) pareiškėjui paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas buvo atidėtas 2 metams, tačiau 2013 m. rugsėjo 12 d. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutartimi byloje Nr. ( - ) Pareiškėjui buvo paskirtas papildomas įpareigojimas - per bausmės vykdymo atidėjimo laiką nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, nes pareiškėjas bausmės atidėjimo laikotarpiu įvykdė kelis administracinius teisės pažeidimus, dalis kurių yra susiję su narkotiniu medžiagų vartojimu (ATPK 44 str. 2 d.) (Kaišiadorių rajono apylinkės 2013 m. rugsėjo 12 d. teismo nutartis byloje Nr. ( - )). Kaišiadorių apylinkės teismas 2014 m. sausio 31 d. nutartimi byloje Nr. ( - ) nutarė panaikinti Pareiškėjui bausmės vykdymo atidėjimą ir pasiųsti jį atlikti 2012 m. sausio 4 d. nuosprendžiu paskirtą 1 m. laisvės atėmimo bausmę, nes pareiškėjui 2013 m. gruodžio 27 d. buvo paskirta administracinė nuobauda už administracinių teisės pažeidimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 124-1 str. 7 d., 128 str. 2 d. padarymą – nuteistasis vairavo automobilį apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų (marihuana ir kokainas), neturėdamas teisės vairuoti – taip pažeidė teismo skirtą įpareigojimą – per bausmės vykdymo atidėjimo laiką nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, 2013 m. gruodžio 2 d. - už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 187-2 str. (( - )). Be to, Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. ( - ) nurodyta, kad nors ieškovas 2013-01-23 ir 2013-01-30 ambulatoriškai konsultuotas neurologo, psichiatro, tačiau neurologas jam jokio gydymo nepaskyrė, gydytojas psichiatras aprašė, jog A. A. turėjęs daug traumų, intensyviai vartojo alkoholį, buvo gydomas dėl psichinių ligų ir alkoholio vartojimo, jam paskirtas medikamentinis gydymas. 2013-02-02 ieškovui paskirtas galvos smegenų kompiuterinės tomografijos tyrimas, kurio išvada – be pakitimų; 2013-03-20 ieškovas konsultuotas neurologo, gydytoja pažymėjo, jog A. A. koordinacija ir statika be pakitimų, tačiau kai A. A. vartoja alkoholį, tuomet nevartoja psichiatro paskirtų vaistų. Liudytoja apklausta Kauno klinikinės ligoninės gydytoja neurologė G. J. patvirtino, jog alkoholio vartojimas gali turėti įtakos epilepsijos priepuoliams (( - )).

18Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismui kilo abejonės dėl to, ar pareiškėjo nemokumas nebuvo nulemtas jo žalingų įpročių. Tačiau, kaip jau nurodyta, teismo įpareigojimo pateikti dokumentus, kurie patvirtintų pareiškime išvardintas skolas kreditoriams bei pateikti išsamius paaiškinimus, kaip susidarė pareiškėjo skolos kiekvienam iš kreditorių, pareiškėjas neįvykdė, nenurodė jokių šio įpareigojimo neįvykdymo priežasčių bei aplinkybių, į teismo posėdį neatvyko. Todėl remiantis kasacinio teismo praktika, o taip pat į tai, kad pareiškėjas sąmoningai vengė atskleisti teismui tikrąją reikalų padėtį, t. y. nepateikė laiku visos reikalingos medžiagos, vengė atskleisti aplinkybes, susijusias su skolų kreditoriams atsiradimu, skolininko pareigų vykdymu, nevykdė pareigos bendradarbiauti, tokiu būdu nesudarydamas galimybės teismui nustatyti visų įsiskolinimų dėl savo žalingų įpročių apimties, teismas konstatuoja, kad yra FABĮ 5 str. 8 d. 3 p. nustatytas pagrindas atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą, nes byloje nustatytos aplinkybės dėl pareiškėjo narkotinių medžiagų ir alkoholio vartojimo jo nedarbingumo nustatymo metu pareiškėjo nebuvo paneigtos, dėl to teismas daro išvadą, kad prie pareiškėjo sveikatos pablogėjimo ir nemokumo reikšmingai prisidėjo jo žalingi įpročiai - piktnaudžiavimas alkoholiu bei narkotinėmis medžiagomis.

19Dėl pareiškėjo sąžiningumo.

20FABĮ 5 str. 8 d. 2 p. nustatyta, kad teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų kreditorių interesus pažeidžiančių sandorių, kurių sudaryti jis neprivalėjo, ar kitokių fizinio asmens tyčinių veiksmų pateikiant neteisingą informaciją kreditoriams apie finansinę būklę prisiimant skolinius įsipareigojimus ar sudarant kitus sandorius, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, ar fizinio asmens sąmoningo neveikimo, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais.

21Pagal bylos duomenis, Pareiškėjo kreditorių sąraše yra finansų įstaigų, teikiančių vartojimo ir/arba greitųjų kreditu paslaugas, t.y. UAB „Mokilizingas“, BIGBANK AS filialas, UAB „General Financing“, UAB „IPF Digital Lietuvai“. Teikdamas pareiškimą teismui, pareiškėjas nepateikė duomenų apie įsiskolinimų šiems kreditoriams kilmę ir pagrindus (t. I, b.l. 5).

22Kreditoriaus UAB „General Financing“ atsiliepime nurodoma, kad sutartį su Bendrove Pareiškėjas sudarė 2008 m., o minėta sutartimi Pareiškėjas įsipareigojo kas mėnesį mokėti 376,18 Eur dydžio įmokas, tačiau nuo pat prievolės atsiradimo dienos, jis savo įsipareigojimų nevykdė - Bendrovė negavo nė vienos įmokos, nors kaip teigia Pareiškėjas, jo finansinė situacija suprastėjo dėl stipraus sveikatos sutrikimo, kai 2013 metais jam buvo nustatytas dalinis darbingumas. Tuo tarpu iki to laiko, kaip nurodo Pareiškėjas, jis buvo darbingas bei gaudavo pakankamai geras pajamas. Darytina pagrįsta prielaida, kad Pareiškėjo nemokumą sukėlė ne sveikatos problemos, o kitos priežastys, kurių Pareiškėjas nenurodo. Bendrovės nuomone, nepateikimas visapusiškos informacijos apie nemokumo susidarymo priežastis suponuoja nesąžiningą Pareiškėjo elgesį. Akivaizdu, kad Pareiškėjo teiginiai, kad jis tapo nemokus dėl sveikatos sutrikdymo neatitinka realios situacijos, nes savo įsipareigojimus Bendrovei jis nevykdė dar gerokai anksčiau iki tampant dalinai darbingu. Pareiškėjas absoliučiai nepateikia jokių paaiškinimų kokiais tikslais sudarė tiek daug vartojimo kredito sandorių, kam buvo panaudotos skolintos lėšos, kaip kito jo pajamos, kokią įtaką turėjo susidariusiam nemokumui, taigi visiškai nėra aiškios priežastys, kam Pareiškėjas panaudojo skolintas lėšas, ar jos buvo panaudotos būtiniesiems poreikiams (t. II, b.l. 3-4).

23Kreditoriaus Compensa Life Vienna Insurance Group SE atsiliepime nurodoma, kad vykdomieji dokumentai dėl Pareiškėjo įsiskolinimų priverstinio išieškojimo C. L. naudai buvo perduoti antstolio D. J. kontorai dar 2017.03.24, tačiau iki šiol antstoliui Pareiškėjas neatskleidė kiek vidutiniškai pajamų per mėnesį jis gauna iš savo vykdomos veiklos, todėl net dedant visas pastangas ir siekiant Pareiškėjo skolų dengimo, iš skolininko nepavyko išieškoti net menkos dalies skolos, priešingai - Pareiškėjo skoliniai įsipareigojimai tik pasipildė antstolio vykdymo išlaidomis, kurios buvo patirtos, siekiant išsiaiškinti Pareiškėjo faktinę buvimo vietą, turtinę padėtį ir sužinoti apie jo pajamų šaltinius ir dydį. Manytina, kad būdamas sąžiningu, Pareiškėjas turėjo pareigą bendradarbiauti ir vykdyti antstolio patvarkymus bei privalomuosius nurodymus - atskleisti visą informaciją apie gaunamas pajamas, jų dydį (nepriklausomai nuo to ar jos gaunamos grynaisiais pinigais ar banko pavedimais). Pareiškėjas nebendradarbiavo ir nedėjo net minimalių pastangų mažinant savo skolinį įsipareigojimą Compensa Life. Pažymėtina, kad Pareiškėjas į antstolio kontorą atvyko tik po kelių antstolio reikalavimų ir Compensa Life pateikto prašymo inicijuoti skolininko paiešką per policiją, o 2017.07.04 prisistatęs į antstolio kontorą, Pareiškėjas suteikė tik abstrakčią informaciją apie pajamų šaltinius, tačiau nesuteikė jokios konkrečios informacijos apie gaunamų pajamų dydį, be to, nurodė melagingą informaciją, kad gyvena pas sutuoktinę, o savo gyvenamosios vietos neturi - tik susipažinus su Pareiškėjo pareiškimo priedais paaiškėjo, kad būstą nuomojasi ir už nuomą moka pats Pareiškėjas, o ne jo sutuoktinė (t. II, b.l. 36-41).

24Kasacinio teismo formuojamoje praktikoje yra nurodyta, kad sprendžiant, ar konkrečiu atveju paimti vartojimo kreditai sudarė pagrindą konstatuoti pareiškėjo nesąžiningumą, būtina nustatyti, ar pareiškėjas pasiskolintas lėšas naudojo būtiniausiems, esminiams poreikiams tenkinti, kokia apimtimi pareiškėjas savo veiksmais (neveikimu) prisidėjo prie šių poreikių atsiradimo ar padidėjimo, ar šių poreikių nebuvo galima patenkinti kitais būdais, neprisiimant įsipareigojimų kreditoriams, ar šiems poreikiams patenkint pasiskolintos lėšos buvo naudojamos protingai, kokių veiksmų ėmėsi, siekdamas išvengti skolinimosi. Be to, būtina nustatyti, kokią reikšmę naujai prisiimti skoliniai įsipareigojimai turėjo bendrai Pareiškėjo nemokumo dinamikai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 12 d. nutartis Nr. 3K-3-394-415/2015). Remiantis Lietuvos teismų praktika, yra pripažinta, kad nesaikingas ir neatsakingas skolinimasis, nesant būtinybės, gali būti laikomas nesąžiningais siekiančio bankrutuoti fizinio asmens veiksmais, pavyzdžiui, pareiškėjos vartojimas 2005-2009 m. neatitiko jos gaunamų pajamų, ji skolinosi labai intensyviai, nesaikingai ir neatsakingai, todėl tapo nemoki ir nebegalėjo atsiskaityti su kreditoriais. Tokį kasatorės skolinimąsi teismai vertino kaip nesąžiningus veiksmus, kurie pagal FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktą sudaro pagrindą atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą. <...> Sprendžiant, ar konkrečiu atveju paimti vartojimo kreditai sudaro pagrindą konstatuoti pareiškėjo nesąžiningumą, būtina nustatyti, ar pareiškėjas pasiskolintas lėšas naudojo būtiniausiems, esminiams poreikiams tenkinti, kokia apimtimi pareiškėjas savo veiksmais (neveikimu) prisidėjo prie šių poreikių atsiradimo ar padidėjimo, ar šių poreikių nebuvo galima patenkinti kitais būdais, neprisiimant įsipareigojimų kreditoriams, ar šiems poreikiams patenkinti pasiskolintos lėšos buvo naudojamos protingai, kokių veiksmų ėmėsi pareiškėjas, siekdamas išvengti skolinimosi. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. rugsėjo 22 d. apžvalga bylose dėl fizinių asmenų bankroto Nr. AC-46-1).

25Kaip jau nurodyta, Pareiškėjo kreditorių sąraše yra finansų įstaigų, teikiančių vartojimo ir/arba greitųjų kreditu paslaugas, t.y. UAB „Mokilizingas“, BIGBANK AS filialas, UAB „General Financing“, UAB „IPF Digital Lietuvai“, o teikdamas pareiškimą teismui, pareiškėjas nepateikė duomenų apie įsiskolinimų šiems kreditoriams kilmę ir pagrindus. Kreditoriams nurodžius aplinkybes, pagrindžiančias galimą pareiškėjo nesąžiningumą, o taip pat atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes apie pareiškėjo žalingus įpročius - piktnaudžiavimą alkoholiu bei narkotinėmis medžiagomis, galinčius reikšti, kad pareiškėjas pasiskolintas lėšas naudojo ne būtiniausiems, esminiams poreikiams, o žalingiems įpročiams tenkinti, teismas pareiškėjui nustatė terminą iki 2017-12-27 pateikti dokumentus, kurie patvirtintų pareiškime išvardintas skolas kreditoriams bei pateikti išsamius paaiškinimus, kaip susidarė Pareiškėjo skolos kiekvienam iš kreditorių. Kaip jau nurodyta, 2017 m. gruodžio 22 d. pareiškėjas prašė Teismo nurodytą terminą pratęsti iki 2018 m. sausio 22 d. Teismui tenkinus prašymą, 2018-01-19 pareiškėjas nurodė, kad kreditoriai delsia atsiųsti jo prašomą informaciją apie įsipareigojimų kilmę bei dydį, todėl prašė atidėti 2018-01-22 teismo posėdį teismo posėdį skirti 2018-02-19. Teismui tenkinus prašymą, pareiškėjas į 2018-02-19 teismo posėdį neatvyko, nurodęs, kad tą pačią 2018-02-19 dieną 9:30 val. pareiškėjas (ieškovo procesinėje padėtyje) turi dalyvauti kitame teismo posėdyje Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose. LITEKO informacinės teismų sistemos duomenimis, posėdis pareiškėjo nurodytoje civ. b. Nr. ( - ) baigėsi 9.42 val. Teismo įpareigojimo pareiškėjas neįvykdė, nenurodė jokių šio neįvykdymo priežasčių bei aplinkybių.

26Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą teismui daryti išvadą, jog pareiškėjas, neįvykdydamas teismo nustatyto įpareigijimo, nepaneigė kreditorių nurodytų aplinkybių, kad jo įsiskolinimai kilo dėl FABĮ 5 str. 8 d. 2 p. nurodyto fizinio asmens sąmoningo neveikimo, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, o taip pat sąmoningai vengė atskleisti teismui tikrąją reikalų padėtį, t. y. nepateikė laiku visos reikalingos medžiagos, vengė atskleisti aplinkybes, susijusias su skolų kreditoriams atsiradimu, skolininko pareigų vykdymu, nevykdė pareigos bendradarbiauti, tokiu būdu nesudarydamas galimybės teismui nustatyti, ar pareiškėjas pasiskolintas lėšas naudojo būtiniausiems, esminiams poreikiams tenkinti, kokia apimtimi pareiškėjas savo veiksmais (neveikimu) prisidėjo prie šių poreikių atsiradimo ar padidėjimo, ar šių poreikių nebuvo galima patenkinti kitais būdais, neprisiimant įsipareigojimų kreditoriams, ar šiems poreikiams patenkint pasiskolintos lėšos buvo naudojamos protingai, kokių veiksmų ėmėsi, siekdamas išvengti skolinimosi.

27Remiantis FABĮ 5 str. 8 d. 2 p. bei teismų formuojama praktika, o taip pat atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas vengė atskleisti teismui duomenis apie įsiskolinimų kreditoriams kilmę ir pagrindus, teismas konstatuoja, kad yra FABĮ 5 str. 8 d. 2 p. nustatytas pagrindas atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą dėl fizinio asmens sąmoningo neveikimo, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais.

28Iš pareiškėjo A. A. valstybei priteistinos teismo turėtos byloje 79 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų byloje siuntimu (t. I, II, b.l. 2, CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 1 str. 1 d., 5 str. 8 d. 1-3 p., CPK 290 str.-291 str., teismas

Nutarė

30Atsisakyti iškelti pareiškėjui A. A. fizinio asmens bankroto bylą.

31Iš pareiškėjo A. A., a. k. ( - ) priteisti valstybei 79 Eur (septyniasdešimt devynis Eurus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, įmokos kodas 5660.

32Įsiteisėjus nutarčiai, ne vėliau kaip kitą darbo dieną šios nutarties nuorašą išsiųsti kredito įstaigoms, kuriose yra A. A. sąskaitos.

33Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Linas Baublys, sekretoriaujant... 2. 2017 m. rugsėjo 19 d. teisme gautas pareiškėjo A. A. pareiškimas dėl... 3. Kauno apylinkės teisme gautas kreditoriaus UAB „General Financing“... 4. Kauno apylinkės teisme gautas kreditoriaus A. V. atsiliepimas, kuriuo... 5. Kauno apylinkės teisme gautas kreditoriaus Compensa Life Vienna Insurance... 6. Kauno apylinkės teisme gautas kreditoriaus Valstybinės mokesčių inspekcijos... 7. Kauno apylinkės teisme gautas kreditoriaus Lietuvos Respublikos transporto... 8. Prašymas iškelti fizinio asmens bankroto bylą atmestinas.... 9. Pareiškėjas nurodo, kad jo skolos pareiškimo pateikimo dienai sudarė 39... 10. Dėl pareiškėjo mokumo.... 11. Vertinant Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (FABĮ) 2... 12. FABĮ 5 str. 8 d. 1 p. nustatyta, kad teismas atsisako iškelti fizinio asmens... 13. Pareiškėjui nurodant, kad jo skolos pareiškimo pateikimo dienai sudarė 39... 14. 2017-12-05 Lietuvos antstolių rūmų duomenimis išieškojimas iš A. A.... 15. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, o taip pat teismui kilus abejonių dėl... 16. Pagal kasacinio teismo praktiką sąmoningas vengimas atskleisti teismui... 17. FABĮ 5 str. 8 d. 3 p. nustatyta, kad teismas atsisako iškelti fizinio asmens... 18. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismui kilo abejonės dėl to, ar... 19. Dėl pareiškėjo sąžiningumo.... 20. FABĮ 5 str. 8 d. 2 p. nustatyta, kad teismas atsisako iškelti fizinio asmens... 21. Pagal bylos duomenis, Pareiškėjo kreditorių sąraše yra finansų įstaigų,... 22. Kreditoriaus UAB „General Financing“ atsiliepime nurodoma, kad sutartį su... 23. Kreditoriaus Compensa Life Vienna Insurance Group SE atsiliepime nurodoma, kad... 24. Kasacinio teismo formuojamoje praktikoje yra nurodyta, kad sprendžiant, ar... 25. Kaip jau nurodyta, Pareiškėjo kreditorių sąraše yra finansų įstaigų,... 26. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą teismui daryti išvadą, jog... 27. Remiantis FABĮ 5 str. 8 d. 2 p. bei teismų formuojama praktika, o taip pat... 28. Iš pareiškėjo A. A. valstybei priteistinos teismo turėtos byloje 79 Eur... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 1 str.... 30. Atsisakyti iškelti pareiškėjui A. A. fizinio asmens bankroto bylą.... 31. Iš pareiškėjo A. A., a. k. ( - ) priteisti valstybei 79 Eur... 32. Įsiteisėjus nutarčiai, ne vėliau kaip kitą darbo dieną šios nutarties... 33. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...