Byla 2-738-847/2011
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Biržų rajono apylinkės teismo teisėja Valentina Paliulionienė, sekretoriaujant Linai Strautininkienei, nedalyvaujant ŽŪB „Arsėta“ atstovui advokato padėjėjui Laimučiui Zaukevičiui, Biržų rajono savivaldybės administracijos ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) atstovams, teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo ŽŪB „Arsėta“ pareiškimą suinteresuotiems asmenims Biržų rajono savivaldybės administracijai ir Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo ir

Nustatė

2Pareiškėjas prašo nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą į žemės ūkio mašinų plovyklą, unikalus Nr( - ), esančią Pačeriaukštės I k., Biržų r. sav.; kuro sandėlį, unikalus Nr. ( - ), esantį Pačeriaukštės I k., Biržų r. sav.; degalinių statinius, unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane ( - ) esančius Pačeriaukštės I k., Biržų r. sav. Pareiškime nurodo, kad 1992 metais Biržų r. Pačeriaukštės agrarinė tarnyba priėmimo-perdavimo aktu pareiškėjui perdavė minėtus pastatus. Nors turto kadastriniai duomenys užfiksuoti ir jis įregistruotas VĮ Registrų centre, bet neįregistruotas šio turto teisinis statusas: savininkas, valdymo ir nuosavybės forma. Kadangi minėti žemės ūkio mašinų plovykla, kuro sandėlis, degalinių statiniai valdomi jau daugiau kaip 10 metų, tai sudaro pagrindą pripažinti nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį. Tačiau jis negali įregistruoti savo teisių į teisėtai įgytus minėtus pastatus, nes šie neįregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Pareiškėjas minėtais objektais rūpinosi, tvarkė, prižiūrėjo, eksploatavo, naudojo ir valdė vykdydamas teisės aktų nustatytų taisyklių reikalavimus: atliko techninius patikrinimus, remontą, dujotiekių priežiūrą, šį turtą naudojo kaip įmonės, siekdamas įgyti nuosavybės teisę. Mano, kad niekas neturi daugiau teisių už jį į minėtą žemės ūkio mašinų plovyklą, kuro sandėlį, degalinių statinius. Jis juos valdo atvirai ir sąžiningai, kaip teisėtas valdytojas nuo šių pastatų perdavimo.

3Pareiškėjo sąskaita, jo buveinės ar verslo vietos ir viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių buvo patalpinti skelbimai apie ŽŪB „Arsėta“ pareiškimą, pateiktą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 532 straipsnio tvarka, dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo į žemės ūkio mašinų plovyklą, unikalus Nr( - ), esančią Pačeriaukštės I k., Biržų r. sav.; kuro sandėlį, unikalus Nr( - ), esantį Pačeriaukštės I k., Biržų r. sav.; degalinių statinius, unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane( - ), esančius Pačeriaukštės I k., Biržų r. sav., siekiant pranešti, kad suinteresuoti asmenys, norintys būti įtraukti dalyvauti procese, turi teisę kreiptis su pareiškimu į Biržų rajono apylinkės teismą.

4Suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės tarnyba prie ŽŪM atsiliepime į pareiškimą nurodo, jog su pareiškėjo pareiškimu sutinka. Bylos nagrinėjime dalyvauti neketina (b.l. 55). Apie teismo posėdžio laiką ir vietą Tarnybai pranešta laiku ir tinkamai (b.l. 61).

5Suinteresuotas asmuo Biržų rajono savivaldybės administracija atsiliepimo į pareiškimą nepateikė. Apie teismo posėdžio laiką ir vietą jai pranešta laiku ir tinkamai (b.l. 60).

6Kitų suinteresuotų asmenų pareiškimų įstatymo nustatyta tvarka negauta.

7Pareiškėjas (jo atstovas) teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio laiką ir vietą jiems pranešta laiku ir tinkamai (b.l. 58-59).

8Pareiškėjo išdėstytas aplinkybes patvirtina byloje pateikti dokumentai: nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla, REGISTRO Nr. ( - ) (b.l. 26-34) ir nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla, registro Nr. 44/1426433 (statiniai, b.l. 35-46); 2011-07-05 d. VĮ Registrų centro Panevėžio filialo pažymos, iš kurių matyti, kad daiktinės teisės į nekilnojamuosius daiktus, kurių unikalūs Nr. ( - ), esančius Pačeriaukštės I k., Biržų r., Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos (b.l. 9-10), 1992 metų priėmimo-perdavimo aktas, iš kurio matyti, jog Biržų r. „Laisvosios žemės“ kolūkio laikinosios administracijos vadovas perdavė ŽŪB „Arsėta“ akte išvardytą turtą (b.l. 11-25).

9Visi aptarti įrodymai patvirtina, kad pareiškėjo nurodytam turtui nėra LR CK 4.69-4.71 str. nurodytų apribojimų nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą: pareiškėjas nekilnojamąjį turtą valdo daugiau kaip dešimt metų atvirai ir nepertraukiamai, valdymo teisę įgijo priėmimo – perdavimo būdu, turtas nepriklauso valstybei, savivaldybei ar kitiems asmenims, pareiškėjas save laiko teisėtu valdytoju ir tokiu jį pripažįsta kiti asmenys, nėra duomenų, kad yra asmenų, kurie turėtų daugiau teisių už pareiškėją į jo valdomą turtą. Todėl prašymas tenkintinas visiškai (LR CK 4.68 – 4.71 str.).

10Iš pareiškėjo priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei (LR CPK 92 str.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270, 533 straipsniais, teismas

Nutarė

12Pareiškimą patenkinti visiškai.

13Nuosavybės teisės įgijimo tikslu nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad Biržų rajono ŽŪB „Arsėta“, įmonės kodas 1547 59728, įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į žemės ūkio mašinų plovyklą, unikalus Nr. ( - ), esančią Pačeriaukštės I k., Biržų r. sav.; kuro sandėlį, unikalus Nr. ( - ), esantį Pačeriaukštės I k., Biržų r. sav.; degalinių statinius, unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane( - ), esančius Pačeriaukštės I k., Biržų r. sav.

14Priteisti iš Biržų rajono ŽŪB „Arsėta“, įmonės kodas 1547 59728, 6.40 Lt (šešis litus 40 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

15Sprendimas per trisdešimt dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Biržų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai