Byla 1-98-522/2013
Dėl chuliganiškų paskatų sužalojo žmogų, dėl ko nukentėjęs asmuo ilgai sirgo

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėja Irina Serafin, sekretoriaujant Onai Petniūnienei, dalyvaujant prokurorui Dainiui Dambrauskui, advokatui Česlovui Bakasėnui, nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui V. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

2D. C., a.k. ( - ) gim. ( - ) Vilniaus r., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, turintis vidurinį išsilavinimą, nedirbantis, gyv. ( - ), teistas: 1. 2011-05-16 Širvintų r. apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 140 str. 1 d. laisvės apribojimu 4 mėn.; 2. 2012-01-05 Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 178 str. 2 d., galutinę subendrintą bausmę paskiriant laisvės apribojimą 1 m. 6 mėn. ir 3. 2012-06-06 Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 135 str. 1 d. ir 138 str. 2 d. 8 p., galutinę bausmę skiriant laisvės atėmimą 3 metams, šiuo metu atlieka bausmę Pravieniškių PN 2-ojoje valdyboje, teistumas neišnykęs, kaltinamas padaręs nusikaltimus numatytus LR BK 284 str.1d. ir 138 str.2 d. 8 p.

3Teismas, išnagrinėjęs šią baudžiamąją bylą, Nustatė

4D. C. viešoje vietoje įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį bei dėl chuliganiškų paskatų sužalojo žmogų, dėl ko nukentėjęs asmuo ilgai sirgo.

5D. C., būdamas neblaivus, 2012 m. birželio 24 d. apie 2 val., būdamas viešoje vietoje- prie lauko scenos, įrengtos Joninių šventės metu Kernavės miestelyje, Širvintų rajone, įžūliu elgesiu pademonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką, t.y. su nenustatyta mergina priėjo prie šalia scenos šokančio V. G. ir aplinkinių akivaizdoje, be jokios priežasties nenustatytai merginai tyčia koja įspyrus V. G. į tarpkojį, pats tyčia dėl chuliganiškų paskatų ranka sudavė vieną smūgį nukentėjusiajam į dešinį skruostą ir nuo jo atsitraukė į šalį. V. G. priėjus pasiaiškinti dėl panaudoto smurto, D. C., tęsdamas nusikalstamą veiką, dėl chuliganiškų paskatų tyčia ranka sudavė smūgį nukentėjusiajam į nosį ir du smūgius į veidą. Tokiais įžūliais veiksmais D. C. V. G. padarė odos nubrozdinimą dešinio antakio srityje, poodines kraujosruvas dešinės akies vokuose, kairės akies vokų – kairio smilkinio srityje, odos nubrozdinimus nosies nugarėlės srityje, nosies kaulų lūžį, poodines kraujosruvas kairiame petyje ir kairėje šlaunyje, t.y. dėl chuliganiškų paskatų nesunkiai sutrikdė V. G. sveikata.

6D. C. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad 2012-06-24 apie 01 val. su draugais E. L., A. V. ir R. B. buvo atvažiavęs į Kernavę, kur vyko Joninių šventė. Visi buvo išgėrę. Būnant prie lauko scenos jis pradėjo bendrauti su iki tol visiškai nepažįstama mergina. Su ja arčiau scenos nuėjo šokti. Šokant mergina vis bendravo su greta buvusiu vaikinu. Tarp jo ir to vaikino kilo konfliktas. Besiginčijant, jis vaikinui delnu sudavė per veidą ir daugiau nenorėdamas konfliktuoti nuėjo prie savo draugų. Kad kartu buvusi mergina spirtų vaikinui į tarpkojį nematė. Labai greitai prie jų priėjo tas pats vaikinas, kuriam jis buvo sudavęs delnu per veidą. Jis buvo su mažiausiai dar penkiais draugais. Jie visi puolė muštis ir nuo jų teko gintis. Jei jis vaikinui dar kartą pataikė, tai tik gindamasis. Būtent todėl jis savo kaltę pripažįsta tik iš dalies. Jei vaikinai patys nebūtų priėję, jokių muštynių daugiau nebūtų buvę. Jis neneigia, kad gindamasis galėjo vaikinui sulaužyti nosį.

7Nukentėjusysis V. G. parodė, kad 2012-06-24 su draugais buvo Kernavėje, kur buvo švenčiamos Joninės. Apie 02 val., bešokant, pajuto, kad jo kepurę su vainiku nuo galvos kažkas nuėmė. Atsisukęs pamatė, kad už nugaros buvęs vaikinas- kaltinamasis jo kepurę su vainiku deda savo draugei ant galvos. Jis, nieko nesakęs, kepurę su vainiku pasiėmė atgal. Tada D. C. bandė jam 2 kartus suduoti kumščiais į veidą, bet jis smūgių išvengė. Kartu su D. C. buvusi mergina koja spyrė jam į tarpkojį ir jis prarado pusiausvyrą. D. C. kumščiu jam sudavė vieną smūgį į dešinę akį, nuo ko jis apsvaigo. D. C. kartu su mergina pabėgo apie 20 metrų į šalį. Jis, pasikvietęs savo draugus, nuėjo prie D. C. išsiaiškinti, kodėl šis pradėjo konfliktą ir smurtavo jo atžvilgiu. Priėjęs prie D. C., jis jo paprašė paeiti į šalį. Jie ėjo link netoliese stovėjusio greitosios pagalbos automobilio. Einat D. C. pastūmė draugą A. R., o jam kumščiu sudavė smūgį į nosį. Nuo šio smūgio pradėjo iš nosies bėgti kraujas. Būtent šio smūgio metu buvo sulaužyta nosis. Po smūgio į nosį D. C. jam sudavė dar du smūgius į veidą. Tada į konfliktą įsivėlė ir D. C. draugai. Jie puolė prie jo draugų. Jis tikrai nematė kas ir kiek smūgių kam sudavė. Jam pačiam D. C. draugai jokių žymesnių sužalojimų nepadarė. Prašo priteisti iš D. C. 10000 Lt neturtinės žalos atlyginimą ir 10000 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti, nes patyrė fizinį skausmą, stiprų nervinį sukrėtimą, pažeminimą prieš draugę ir draugus, išgąstį. Po patirto smūgio jam atsirado baimingumas, sumažėjo bendravimo galimybės. Jis patyrė nepatogumų darbe, negalėjo apie mėnesį pilnavertiškai dirbti.

8Specialisto išvadoje Nr. G 1526/12(01) konstatuojama, kad V. G. padarytas odos nubrozdinimas dešinio antakio srityje, poodinės kraujosruvos dešinės akies vokuose, kairės akies vokų – kairio smilkinio srityje, odos nubrozdinimai nosies nugarėlės srityje, nosies kaulų lūžis, poodinės kraujosruvos kairiame petyje ir kairėje šlaunyje, t.y. nesunkiai sutrikdyta sveikata.( b.l. 22-24 )

9Liudytoja R. B. parodė, kad 2012-06-23, vakare, su draugu V. G. Kernavėje šventė Jonines. 2012-06-24 apie 02 val. abu šoko prie scenos. Šalia šokęs vaikinas nuo V. G. galvos nuėmė kepurę ir vainiką. Kepurę užsidėjo sau, o vainiką uždėjo merginai su kuria šoko. V. G. atsisuko ir paprašė atiduoti kepurę bei vainiką. Vaikinas nesutiko. Tada V. G. bandė kepurę nuo jo galvos nuimti, o vaikinas pradėjo smūgiuoti kumščiais. Pirmo smūgio jis nepataikė. Iš kart po to V. G. į tarpkojį spyrė mergina. Po to V. G. vaikinas sudavė du- tris smūgius į galvą ir abu su mergina pasišalino. Ji nuėjo ieškoti policijos pareigūnų, o V. G. su savo draugais nuėjo paskui jį mušusį vaikiną su mergina, kad juos galėtų pristatyti policijai. Ieškodama pareigūnų, R. B. pamatė, kad ties greitosios pagalbos automobiliu vyksta muštynės, kuriuose dalyvavo V. G. su draugais ir prieš tai jį mušęs vaikinas bei kiti nepažįstami vaikinai.

10Liudytojas A. V. parodė, kad 2012-06-24 su draugais buvo atvažiavęs į Kernavę. Šokdamas matė, kaip prie V. G. priėjo vaikinas ir nuo jo galvos nuėmęs vainiką, užsidėjo sau. Tą vainiką V. G. pasiėmė atgal ir tada vaikinas jam trenkė į nosį. Tada V. G. nuėjo prie kitų savo draugų ir vėl prasidėjo muštynės.

11Liudytojas A. R. parodė, kad 2012-06-24, apie 20 val., su savo draugais buvo atvažiavęs į Joninių šventę Kernavėje. Kartu buvo ir V. G.. Visiems šokant prie scenos V. G. ant galvos turėjo vainiką. Prie V. G. priėjo vaikinas ir tą vainiką nuėmė. V. G. vainiką paėmė atgal. Tada vaikinas V. G. trenkė kumščiu į veidą. Nuo smūgių V. G. veidas buvo kruvinas. Paėjus į šalį, vaikinas bandė suduoti ir jam, bet smūgio pavyko išvengti. Tada į konfliktą įsikišo ir to vaikino draugai. Kilo didelė sumaištis. Muštynes nutraukė pribėgę policijos pareigūnai.

12Liudytojas V. S. parodė, kad 2012-06-24, apie 20 val., su savo draugais buvo atvažiavęs į Joninių šventę Kernavėje. Kokiomis aplinkybėmis prasidėjo konfliktas, nematė. Tik vėliau žmonių minioje matė sumaištį ir nubėgęs pažiūrėti pamatė, kad vyksta muštynės tarp 7-8 vaikinų ir jo draugų. Jis bandė skirti besimušančius nepažįstamus vaikinus su jo draugais. Mano, kad jo draugai gynėsi, nes nepažįstamų vaikinų buvo daugiau. Vienas vaikinas pribėgęs norėjo suduoti ir jam, bet jis smūgio išvengė.

13Liudytojas L. M. parodė, kad nematė kokiomis aplinkybėmis 2012-06-24, apie 02 val., buvo sužalotas V. G., nes su G. P. stovėjo toliau nuo scenos, o V. G. buvo prie scenos. Atėjus prie jų V. G., matė, kad jo kairys antakis praskeltas. Vėliau V. G. pamatė jį mušusį vaikiną ir nuėjo link jo. Jiems paėjus į šalį, vėl prasidėjo muštynės. V. G. mušė tas pats vaikinas. Atėjo ir kiti nepažįstami vaikinai, kurie taip pat norėjo įsivelti į muštynes.

14Liudytojas E. L. parodė, kad 2012-06-23 su A. V., D. C. ir R. B. buvo Joninių šventėje Kernavėje. Būnant šventėje, jis su D. C., kažkokia mergina ir A. V. stovėjo netoli scenos. Bestovint, prie jų priėjo apie 5 jaunuoliai ir pradėjo muštis. E. L., D. C. ir A. V. pradėjo gintis.

15Liudytojas A. V. parodė, kad 2012-06-23 su draugais buvo Joninių šventėje Kernavėje. Būnant šventėje, jis su D. C., kažkokia mergina ir A. V. stovėjo netoli scenos. Matė, kad kilo kažkoks sambrūzdis.

16Alkotesteriu „Drager“ D. C. 2012-06-24, 02.20 val., nustatytas 1.23 promilės girtumas. ( b.l. 57 )

17Nors kaltinamasis D. C. kaltu prisipažino iš dalies, nurodydamas, kad nukentėjusysis pradėjo konfliktą, o vėliau ir smurtinius veiksmus prieš jį ir jo draugus, jo kaltė yra visiškai įrodyta visų apklaustų liudytojų parodymais ir specialisto išvada dėl padarytų sužalojimų. Pagrindo netikėti liudytojų parodymais nėra. Jokios reikšmės veiksmų kvalifikacijai neturi faktas, kad prieš tris paskutinius smūgius prie kaltinamojo pasiaiškinti priėjo pats nukentėjusysis, kuris jokio smurto kaltinamojo atžvilgiu nevartojo ir kaltinamajam nebuvo pagrindo gintis. Atkreiptinas dėmesys, kad kaltinamasis nuo pat įvykio pradžios elgėsi chuliganiškai, nepaisė kitų asmenų interesų, kurie šventės metu ilsėjosi, džiaugėsi bendravimu, šoko. D. C. būtent tuo metu leido sau į šį bendravimą įsikišti, nuėmė nuo nukentėjusiojo galvos be jo leidimo merginos nupintą gėlių vainiką, o nukentėjusiajam tokiam elgesiui pasipriešinus, t.y. bandant vainiką susigrąžinti, už tai jį sumušė.

18Kaltinamojo D. C. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal BK 284 str.1 d. ir 138 str.2 d.8 p., nes jis viešoje vietoje įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams bei sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką ir dėl chuliganiškų paskatų nesunkiai sužalojo žmogų, dėl ko nukentėjęs asmuo ilgai sirgo. Nusikaltimai yra įrodyti.

19Kaltinime D. C. buvo nurodyta, kad jis nusikalstamus veiksmus padarė bendrininkaudamas su nenustatyta mergina. Byloje yra įrodyta, kad nenustatyta mergina nukentėjusiajam V. G. sudavė smūgį, tačiau nepakanka duomenų išvadai padaryti, kad D. C. ir mergina bendrininkavo, todėl ši aplinkybė iš kaltinimo išjungiama.

20Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra. Jo atsakomybę sunkina tai, kad nusikaltimą padarė, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikaltimo padarymui.

21Skirdamas kaltinamajam bausmę, teismas vadovaujasi bendrais bausmės skyrimo pagrindais(BK 54 str.). Kaltinamasis buvo 3 kartus teistas, iš jų 2 kartus už smurtinius nusikaltimus. Paskutinis Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendis buvo priimtas 2012-06-06- kaltinamasis buvo apkaltintas pagal BK 135 str.1 d. ir 138 str.2 d.8 p. Naują smurtinį nusikaltimą kaltinamais padaro dar nurodytam nuosprendžiui neįsiteisėjus- 2012-06-24. Darytina išvada, kad kaltinamasis D. C. linkęs smurtauti ir išvadų nedarė, todėl jam skirtina reali laisvės atėmimo bausmė. Teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis yra labai jauno amžiaus ir tiki jo teismo posėdžio metu išsakytais žodžiais, kad jis supranta savo problemas dėl alkoholio vartojimo, kad nori taisytis, mokytis ir dirbti.

22Byloje yra pareikštas Vilniaus teritorinės ligonių kasos ieškinys už nukentėjusiojo V. G. gydymą 124.24 Lt sumoje. Byloje yra įrodyta, kad sužalojimus, dėl kurių turėjo gydytis nukentėjusysis, padarė kaltinamasis, todėl jis išlaidas turi atlyginti.

23Byloje taip pat yra pareikštas nukentėjusiojo V. G. civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo. Neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinta pinigais(CK 6.250 str.2 d.). Ieškovas prašo priteisti 10000 Lt neturtinės žalos atlyginimą ir 1000 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Teismas sutinka, kad nukentėjusiajam buvo padaryta neturtinė žala, nes jis buvo sumuštas savo merginos, draugų ir pašalinių žmonių akivaizdoje ir taip pažemintas. Akivaizdu, kad dėl patirtų sužalojimų jis jautė skausmą ir nepatogumus, nes ant veido matėsi smurto žymės. Tačiau nukentėjusysis visiškai pasveiko, o duomenų, kad liko liekamieji reiškiniai, nėra. Iš kaltinamojo nukentėjusiajam priteisiamas 2000 Lt neturtinės žalos atlyginimas ir 1000 Lt advokato pagalbai apmokėti už ieškinio surašymą.

24Teismas, vadovaudamasis LR BPK 303-308 str.,

Nutarė

25D. C.:

26-pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą numatytą LR BK 284 str.1 d. ir nuteisti jį laisvės apribojimu vieneriems metams;

27-pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą numatytą LR BK 138 str.2 d.8 p. ir nuteisti jį laisvės atėmimu aštuoniems mėnesiams.

28Vadovaujantis LR BK 63 str.5 d. bausmes subendrinti apėmimo būdu ir D. C. paskirti laisvės atėmimą aštuoniems mėnesiams.

29Vadovaujantis LR BK 63 str.4 d. ir 9 d. šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrinti, bausmes visiškai sudedant, su 2012-06-06 Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta subendrinta bausme ir galutinę bausmę D. C. paskirti laisvės atėmimą trejiems metams ir aštuoniems mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

30Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2013-12-03. Į bausmės laiką įskaityti sulaikymo laiką nuo 2011-08-29 iki 2011-08-31 ir bausmės laiką visiškai atliktą pagal 2012-06-06 Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendį.

31Priteisti Vilniaus teritorinei ligonių kasai iš D. C. 124.24 Lt gydymo išlaidoms padengti.

32Priteisti V. G. iš D. C. 2000 Lt neturtinės žalos atlyginimą ir 1000 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

33Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per šį teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
1. Širvintų rajono apylinkės teismo teisėja Irina Serafin, sekretoriaujant... 2. D. C., a.k. ( - ) gim. ( - ) Vilniaus r., lietuvis, Lietuvos Respublikos... 3. Teismas, išnagrinėjęs šią baudžiamąją bylą, Nustatė... 4. D. C. viešoje vietoje įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir... 5. D. C., būdamas neblaivus, 2012 m. birželio 24 d. apie 2 val., būdamas... 6. D. C. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad 2012-06-24 apie 01 val. su... 7. Nukentėjusysis V. G. parodė, kad 2012-06-24 su draugais buvo Kernavėje, kur... 8. Specialisto išvadoje Nr. G 1526/12(01) konstatuojama, kad V. G. padarytas odos... 9. Liudytoja R. B. parodė, kad 2012-06-23, vakare, su draugu V. G. Kernavėje... 10. Liudytojas A. V. parodė, kad 2012-06-24 su draugais buvo atvažiavęs į... 11. Liudytojas A. R. parodė, kad 2012-06-24, apie 20 val., su savo draugais buvo... 12. Liudytojas V. S. parodė, kad 2012-06-24, apie 20 val., su savo draugais buvo... 13. Liudytojas L. M. parodė, kad nematė kokiomis aplinkybėmis 2012-06-24, apie... 14. Liudytojas E. L. parodė, kad 2012-06-23 su A. V., D. C. ir R. B. buvo Joninių... 15. Liudytojas A. V. parodė, kad 2012-06-23 su draugais buvo Joninių šventėje... 16. Alkotesteriu „Drager“ D. C. 2012-06-24, 02.20 val., nustatytas 1.23... 17. Nors kaltinamasis D. C. kaltu prisipažino iš dalies, nurodydamas, kad... 18. Kaltinamojo D. C. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal BK 284 str.1 d. ir 138... 19. Kaltinime D. C. buvo nurodyta, kad jis nusikalstamus veiksmus padarė... 20. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra. Jo atsakomybę... 21. Skirdamas kaltinamajam bausmę, teismas vadovaujasi bendrais bausmės skyrimo... 22. Byloje yra pareikštas Vilniaus teritorinės ligonių kasos ieškinys už... 23. Byloje taip pat yra pareikštas nukentėjusiojo V. G. civilinis ieškinys dėl... 24. Teismas, vadovaudamasis LR BPK 303-308 str.,... 25. D. C.:... 26. -pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą numatytą LR BK 284 str.1 d. ir... 27. -pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą numatytą LR BK 138 str.2 d.8 p. ir... 28. Vadovaujantis LR BK 63 str.5 d. bausmes subendrinti apėmimo būdu ir D. C.... 29. Vadovaujantis LR BK 63 str.4 d. ir 9 d. šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę... 30. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2013-12-03. Į bausmės laiką įskaityti... 31. Priteisti Vilniaus teritorinei ligonių kasai iš D. C. 124.24 Lt gydymo... 32. Priteisti V. G. iš D. C. 2000 Lt neturtinės žalos atlyginimą ir 1000 Lt... 33. Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...