Byla I-169-289/2008

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, pirmininkaujant teisėjui Virginijui Stankevičiui, dalyvaujant kolegijos nariams teisėjams Gražvydui Poškui, Laisvutei Kartanaitei, sekretoriaujant Jolantai Miežienei,

2dalyvaujant pareiškėjos žemės ūkio bendrovės „Žalgiris“ atstovui A. A.,

3nedalyvaujant ekonominę sankciją paskyrusios institucijos – Pakruojo raj. savivaldybės administracijos, atstovui,

4viešame kolegijos posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos ŽŪB „Žalgiris“ skundą atsakovui Pakruojo raj. savivaldybės administracijai dėl 2007 m. gruodžio 5 d. Pakruojo raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtos ekonominės sankcijos panaikinimo

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

62007 m. gruodžio 5 d. Pakruojo raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A-587a žemės ūkio bendrovei „Žalgiris“ paskirta ekonominė sankcija už Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (toliau –Įstatymas) 34 straipsnio 17 dalyje nurodytus teisės pažeidimus - nuo 2008 m. sausio 1 d. žemės ūkio bendrovei „Žalgiris“ vienerių metų laikotarpiui panaikintas 2001 m. birželio 22 d. išduotos licencijos Nr.2002-466 verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais adresu Medikonių k, Rozalimo sen., Pakruojo r. galiojimas.

7Pareiškėjos ŽŪB „Žalgiris“ atstovas A. A. skundą palaikė ir nurodė, jog yra visi materialinės atsakomybės dokumentai, viena darbuotoja yra materialiai atsakinga už prekių priėmimą, t.y. alkoholio ir alaus priėmimą be sąskaitų. Tai yra nurodyta ir bendrovės kavinės darbuotojų pareigybiniuose nuostatuose 2 str. ir pareigybinių nuostatų 21 str. rašyta: „Nepriimti ir nepardavinėti prekių, kurios neturi reikiamų dokumentų“. Pasiaiškinimuose jos paminėjo, kad tikrai be bendrovės vadovo ir administracijos žinios tas alus buvo ten patekęs ir pasiaiškinimuose buvo konstatuota, kad jos tą alų gavo kaip dovaną rudens darbų pabaigtuvėms. Tiriant šį pažeidimą bendrovei buvo paskirta bauda. Paskirtą VMI baudą sumokėjo. Prašo tenkinti prašymą ir nepanaikinti licencijos galiojimo. Viskas buvo daroma nepiktybiškai. Teko paskaityti Konstitucinio teismo išaiškinimą. Jo supratimu, ten nėra svaraus argumento, tačiau mano, kad svaresnis argumentas tai, kad administracijos darbuotojai tai darė nepiktybiškai. Kavinės darbuotojos pasinaudojo mažesne kontrole. Viena iš darbuotojų yra atsakinga už tų prekių priėmimą. Prašė 2007 m. gruodžio 5 d. Pakruojo raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr.A-587a panaikinti.

8Institucijos, paskyrusios ekonominę sankciją, atstovas į teismo posėdį neatvyko, nors jam apie skundo nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai - teismo panešimu. Savo rašytiniu atsiliepimu su skundu nesutiko ir prašė jo netenkinti.

9Pareiškėjos žemės ūkio bendrovės „Žalgiris“ skundas netenkintinas. Paskirta 2007 m. gruodžio 5 d. Pakruojo raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ekonominė sankcija - licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais adresu Medikonių k, Rozalimo sen., Pakruojo r. galiojimo panaikinimas vienerių metų laikotarpiui paliktinas nepakeistu.

10Ekonominė sankcija žemės ūkio bendrovei „Žalgiris“ paskirta po to, kai Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojos 2007 m. spalio 18 d. nutarimu ŽŪB „Žalgiris“ už prekybą bei laikymą alkoholio produktų, neturint juridinę galią turinčių privalomų tų produktų įsigijimo dokumentų, buvo paskirta ekonominė sankcija – 1000 litų bauda. Sankcija skirta už tai, kad 2007 m. rugsėjo 24 d. ŽŪB „Žalgiris“ priklausančioje parduotuvėje-bare, esančiame Medikonių k, Rozalimo sen., Pakruojo r., kur prekiaujama alkoholiniais gėrimais, prekybos salėje bei pagalbinėse patalpose buvo laikomos 3 statinės po 50 litrų alaus „Goja“ be juridinę galią turinčių šio alaus įgijimą ar gabenimą patvirtinančių bei alaus atitiktį patvirtinančių dokumentų.

11Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 12 punktas bei 17 straipsnio 2 dalies 10 punktas draudžia parduoti, laikyti prekybos salėse, administracinėse bei pagalbinėse patalpose, sandėliuoti, eksponuoti alkoholinius gėrimus, neturint prekybos (sandėliavimo) vietoje juridinę galią turinčių privalomų šių gėrimų įsigijimo ar gabenimo dokumentų egzemplioriaus. Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punktas ir 17 straipsnio 2 dalies 2 punktas draudžia įmonėms parduoti ir laikyti alkoholinius gėrimus, neturint juridinę galią turinčių privalomų tų gėrimų įsigijimo ar gabenimo dokumentų.

12Nagrinėjamu atveju, bendrovės patalpose rastos 6 statinės po 50 litrų alaus „Goja“. Viena statinė buvo prekybos salėje ir iš jos buvo pilstomas alus. Bendrovė pateikė sąskaitą faktūrą, kuri patvirtina, kad iš individualios įmonės gauta tik 150 litrų (3 statinės po 50 litrų) alaus „Goja“. Likusioms trims statinėms alaus įsigijimą patvirtinantys dokumentai nebuvo pateikti. Kadangi bendrovė ne tik laikė, bet ir prekiavo alumi, kuriam neturėjo jų įsigijimą patvirtinančių dokumentų, taip pat buvo konstatuotas Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkto pažeidimas. Paties pažeidimo fakto iš esmės neginčija ir pareiškėjas, kuris tik prašo 2007 m. gruodžio 5 d. Pakruojo raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr.A-587a panaikinti kaip prieštaraujantį LR Konstitucijos 31 str. 5 daliai, nustatančiai, kad niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą dar kartą.

13Konstitucinis Teismas 2008 m. sausio 21 d. nutarimu pripažino, kad Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 41 straipsnis (2004 m. kovo 9 d. redakcija, 2004, Nr.47-1548) ta apimtimi, kuria nėra numatyta galimybės įmonėms, kurioms už šio įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje nurodytus teisės pažeidimus buvo panaikintas licencijos galiojimas, apskųsti teismui sprendimus dėl minėtos sankcijos skyrimo, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams, o ta apimtimi, kuria nėra numatyta galimybės teismui, atsižvelgiant į teisės pažeidimo pobūdį, jo mastą, atsakomybę lengvinančias bei kitas reikšmingas aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo kriterijais, nuspręsti, kad ši sankcija – licencijos galiojimo panaikinimas įmonei už šio įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje nurodytus teisės pažeidimus - neturi būti taikoma, nes dėl tam tikrų itin svarbių aplinkybių yra akivaizdžiai neproporcinga (neadekvati) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams.

14Kolegija, nagrinėdama skundą, atsižvelgia į įvykdyto teisės pažeidimo pobūdį, jo mastą bei kitas reikšmingas aplinkybes. Kaip jau anksčiau buvo minėta, bendrovės patalpose rastos be įsigijimą patvirtinančių dokumentų net 3 statinės po 50 litrų alaus, kuriuo buvo prekiaujama. Rasto alaus kiekis (150 litrų), alaus laikymas ne vienoje taroje (3 statinės), skirtingose patalpose (prekybos salėje bei sandėlyje) leidžia laikyti pažeidimą pakankamai šiurkščiu ir pavojingu visuomenei. Kolegijos nuomone, remiantis Konstitucinio Teismo 2008 m. sausio 21 d. nutarime pripažintomis nuostatomis, konkrečiu nagrinėjamu atveju byloje nėra nustatyta kokių nors itin svarbių aplinkybių, dėl kurių paskirta ekonominė sankcija – licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais adresu Medikonių k., Rozalimo sen., Pakruojo r. galiojimo panaikinimas vienerių metų laikotarpiu - būtų akivaizdžiai neproporcinga (neadekvati) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to būtų neteisinga. Kolegija konstatuoja, kad atsakovas - Pakruojo raj. savivaldybės administracija - tinkamai nustatė padarytą pažeidimą, tinkamai įvertino veiką ir pagrįstai paskyrė ekonominę sankciją, nepažeidžiant jos skyrimą reglamentuojančių taisyklių. Taikyti LR ATPK 301 straipsnį nėra pagrindo, nes specialusis Alkoholio kontrolės įstatymas to nenumato. Pakruojo raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu žemės ūkio bendrovei „Žalgiris“ paskirtą ekonominę sankciją - licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais konkrečioje vietovėje galiojimo panaikinimą vienerių metų laikotarpiu - keisti arba naikinti nėra pagrindo.

15Pareiškėjo skunde išsakytas motyvas, kad „2007 m. gruodžio 5 d. Pakruojo raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr.A-587a yra neteisėtas ir prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems teisingumo ir teisinės valstybės principams ir Konstitucijos 31 straipsnio 5 daliai, nustatančiai, kad niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą dar kartą“, yra nepagrįstas. Pareiškėjos - žemės ūkio bendrovės „Žalgiris“ atžvilgiu“ ekonominė sankcija - licencijos galiojimo panaikinimas ir naujos licencijos neišdavimas - paskirta po to, kai Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos nutarimu ŽŪB „Žalgiris“ už alkoholio produktų prekybą bei laikymą, neturint juridinę galią turinčių privalomų tų produktų įsigijimo dokumentų, buvo paskirta ekonominė sankcija – 1000 litų bauda. Konstitucinis Teismas 2008 m. sausio 21 d. nutarimu konstatavo, kad „Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnyje (2004 m. kovo 9 d., 2006 m. balandžio 25 d. redakcijos) nustatytų „ekonominių sankcijų“ – piniginės baudos bei licencijos galiojimo panaikinimo ir naujos licencijos neišdavimo turinys ir paskirtis skiriasi“. Konstatuojama, kad „alkoholio kontrolės įstatyme ir kai kuriuose kituose įstatymuose nustatytas licencijos galiojimo panaikinimas ir naujos licencijos neišdavimas (kaip ir specialios teisės atėmimas) yra tokia sankcija, kuria neigiamas poveikis teisės pažeidėjo – ūkio subjekto turtinei, ekonominei padėčiai yra daromas ne tiesiogiai, t.y. nusavinant (kaip piniginę baudą) jo pinigines lėšas, bet neleidžiant jam verstis atitinkama veikla (tam tikrą laiką). <…> Licencijos galiojimo panaikinimo ir naujos licencijos neišdavimo, kaip uždraudimo sankcijos, paskirtis yra ne tik – ir ne tiek – nubausti teisės pažeidėją, bet visų pirma vykdyti prevenciją<…>“.

17Kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. l d. 1 p.,

Nutarė

18Pareiškėjos žemės ūkio bendrovei „Žalgiris“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

192007 m. gruodžio 5 d. Pakruojo raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A-587a žemės ūkio bendrovei „Žalgiris“ paskirtą ekonominę sankciją - licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais adresu Medikonių k, Rozalimo sen., Pakruojo r. galiojimo panaikinimas vienerių metų laikotarpiu - už Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje nurodytus teisės pažeidimus palikti nepakeistą.

20Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, pirmininkaujant... 2. dalyvaujant pareiškėjos žemės ūkio bendrovės „Žalgiris“ atstovui A.... 3. nedalyvaujant ekonominę sankciją paskyrusios institucijos – Pakruojo raj.... 4. viešame kolegijos posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos ŽŪB „Žalgiris“... 5. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 6. 2007 m. gruodžio 5 d. Pakruojo raj. savivaldybės administracijos direktoriaus... 7. Pareiškėjos ŽŪB „Žalgiris“ atstovas A. A. skundą palaikė ir nurodė,... 8. Institucijos, paskyrusios ekonominę sankciją, atstovas į teismo posėdį... 9. Pareiškėjos žemės ūkio bendrovės „Žalgiris“ skundas netenkintinas.... 10. Ekonominė sankcija žemės ūkio bendrovei „Žalgiris“ paskirta po to, kai... 11. Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 12 punktas bei 17 straipsnio 2 dalies 10... 12. Nagrinėjamu atveju, bendrovės patalpose rastos 6 statinės po 50 litrų alaus... 13. Konstitucinis Teismas 2008 m. sausio 21 d. nutarimu pripažino, kad Lietuvos... 14. Kolegija, nagrinėdama skundą, atsižvelgia į įvykdyto teisės pažeidimo... 15. Pareiškėjo skunde išsakytas motyvas, kad „2007 m. gruodžio 5 d. Pakruojo... 17. Kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str.,... 18. Pareiškėjos žemės ūkio bendrovei „Žalgiris“ skundą atmesti kaip... 19. 2007 m. gruodžio 5 d. Pakruojo raj. savivaldybės administracijos direktoriaus... 20. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine...