Byla 2-832/2007

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo O. S. (O. S. ) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 23 d. nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-178-44/2006 pagal akcinės bendrovės Turto banko ieškinį O. S. dėl skolos priteisimo ir O. S. priešieškinį akcinei bendrovei Turto bankui, uždarajai akcinei bendrovei ,,Luokė“, likviduotam komerciniam bankui ,,Balticbank“ (tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė ,,Kirsta“, G. R. ) dėl paskolos ir laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiais.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Pareiškėjas O. S. teismo prašė: 1) CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-178-44/2006; 2) panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. birželio 20 d. sprendimą, kuriuo panaikintas Vilniaus apygardos teismo 2006 m. vasario 1 d. sprendimas ir priimtas naujas sprendimas: O. S. priešieškinis atmestas, iš O. S. ieškovui AB Turto bankui priteista 1 657 732,89 Lt skola, palūkanos ir delspinigiai; 3) priimti naują sprendimą – atmesti ieškovo AB Turto banko ieškinį ir patenkinti O. S. priešieškinį: pripažinti 1994 m. lapkričio 28 d. paskolos sutartį Nr. 94-64, sudarytą tarp KB „Balticbank“ ir O. S. dėl 1 500 000 Lt paskolos suteikimo negaliojančia nuo jos sudarymo momento; pripažinti, kad 1994 m. lapkričio 28 d. paskolos sutartis Nr. 94-64 buvo sudaryta tarp kreditoriaus KB „Balticbank“ ir skolininko UAB „Luokė“ (naujas pavadinimas UAB „VIRSMAS“); pripažinti, kad 1994 m. lapkričio 29 d. laidavimo sutartis tarp KB „Aurabankas“ ir KB „Balticbank“ buvo sudaryta, siekiant užtikrinti skolininkui UAB „Luokė“ suteiktos 1 500 000 Lt paskolos, priskaičiuotų palūkanų ir galimų netesybų pagal 1994 m. lapkričio 28 d. paskolos sutartį Nr. 94-64 grąžinimą.

5Pareiškėjas nurodė, kad jis tik praėjus keliems mėnesiams po kasacinės instancijos teismo nutarties paskelbimo atsitiktinai sužinojo, kad KB ,,Balticbank” valdybos pirmininkas R. J. , kuris KB „Balticbank“ vardu pasirašė ginčijamą paskolos sutartį su pareiškėju, galėjo būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn dėl neteisėtų veiksmų sudarant apsimestinius sandorius ir suteikiant paskolas fiziniams asmenims, t.y. didelės vertės svetimo turto iššvaistymo. 2007 m. liepos 2 d. pareiškėjo atstovė gavo baudžiamosios bylos Nr. 1-185-09/03 dokumentų kopijas, patvirtinančias KB „Balticbank“ valdybos pirmininko R. J. kaltę, atlikus baudžiamąją veiką, numatytą BK 184 straipsnio 2 dalyje, būtent nuo šios datos, pareiškėjo nuomone, ir turi būti skaičiuojamas momento, nuo kurio galiama pateikti prašymą dėl proceso atnaujinimo, terminas.

6Pareiškėjas taip pat nurodė, kad teismo sprendimą keistų šios aplinkybės, kurios pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos: 1) KB „Balticbank“ nuolatos bendradarbiavo su UAB „Luokė“, formaliai išduodant paskolas tretiesiems asmenims, kurios būdavo naudojamos UAB „Luokė“ ir su ja susijusių asmenų veikloje; 2) KB „Balticbank“, atstovaujamas valdybos pirmininko R. J. , nuolatos (sistemingai) išduodavo banko kreditus UAB „Luokė“ akcininkų nurodytiems asmenims, suvokdamas, kad pinigai realiai skolinami UAB „Luokė“ reikmėms. Kredito sutartys buvo formaliai sudaromos su UAB „Luokė“ statytiniais, tokiu būdu KB „Balticbank“ valingai sudarydavo apsimestinius sandorius; 3) UAB „Luokė“ negalėjo tiesiogiai gauti kreditų iš KB „Balticbank“, todėl, siekdama gauti daugiau lėšų investicinei veiklai, sistemingai organizuodavo KB „Balticbank“ kreditų išdavimą fiziniams asmenims. Gautos piniginės lėšos buvo naudojamos UAB „Luokė“ ir su ja susijusių trečiųjų asmenų reikmėms; 4) KB „Balticbank“ neišduodavo paskolų fiziniams asmenims būsto statybai, bankas specializavosi verslo finansavime; 5) KB „Balticbank“ kreditai, sistemingai suteikiami UAB „Luokė“ akcininkų nurodytiems asmenims, buvo grąžinami pačios UAB „Luokė“, faktiniam kredito gavėjui UAB „Luokė“ grąžinus paskolas, bankas niekada nekėlė reikalavimų dėl paskolų grąžinimo oficialiems paskolų gavėjams, tuo de facto pripažindamas sandorių apsimestinumą ir tikrąją kredito sutarčių šalį – UAB „Luokė“; 6) KB „Balticbank“ sistemingai išduodavo kreditus įvairiems fiziniams asmenims, esantiems juridinių asmenų statytiniams, kurie buvo tik formalūs banko kreditų gavėjai, t.y. KB „Balticbank“ kreditų išdavimas, realiai pinigus išmokant įmonėms, o kredito sutartis formaliai sudarant su įmonių darbuotojais ar kitais asmenimis, buvo nuolatos sistemingai vykdoma banko praktika ne tik bendradarbiaujant su UAB „Luokė“ bet ir kitomis įmonėmis; 7) Pareiškėjo gautas kreditas. pervestas G. R. , UAB „KIRSTA“ ir KB „Aurabankas“ realiai buvo panaudotas UAB „Luokė“ reikmėms, kadangi minėti asmenys yra susiję su UAB „Luokė“.

7Vilniaus apygardos teismas 2007 m. spalio 23 d. nutartimi atsisakė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-178-44/2006 pagal AB Turto banko ieškinį O. S. dėl skolos priteisimo ir O. S. priešieškinį AB Turto bankui, UAB ,,Luokė“, likviduotam KB ,,Balticbank“ (tretieji asmenys UAB ,,Kirsta“, G. R. ) dėl paskolos ir laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiais. Teismas sprendė, kad pareiškėjas praleido CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą prašymui paduoti, kadangi aplinkybes, kurias pareiškėjas nurodo, kaip pagrindą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti, pareiškėjas turėjo sužinoti 2003 m. rugsėjo 9 d., Lietuvos Aukščiausiajam Teismui priėmus nutartį, kuria atmestas R. J. kasacinis skundas baudžiamojoje byloje Nr. 2K-484/2003. Teismas nurodė, kad su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimis galima buvo susipažinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo interneto tinklapyje, kurio informacija yra vieša, nemokama ir prieinama visiems interneto vartotojams. Teismas sprendė, kad pareiškėjo nurodytos septynios naujai paaiškėjusios aplinkybės iš esmės yra viena aplinkybė – tai, kad KB ,,Balticbank“, formaliai išduodamas paskolas tretiesiems asmenims, bendradarbiavo su UAB ,,Luokė“, nes šios skolintos lėšos buvo naudojamos UAB ,,Luokė“ ir su ja susijusių asmenų veikloje. Teismas nurodė, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės dėl proceso atnaujinimo nėra iš esmės naujos, savo esme atitinka analogiškas aplinkybes, nustatytas baudžiamojoje byloje Nr. 1-66-08/2004, kurioje buvo sprendžiamas ir pareiškėjo baudžiamosios atsakomybės klausimas.

8Pareiškėjas O. S. atskiruoju skundu prašo: 1) panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 23 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-178-44/2006 patenkinti; 2) atskirąjį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka; 3) įpareigoti pareiškėją procesinius dokumentus UAB ,,Luokė“ įteikti viešo paskelbimo būdu. Nurodo šiuos argumentus:

91. Teismas nepagrįstai sužinojimą apie naujai paaiškėjusias aplinkybes sieja su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 9 d. nutarties baudžiamojoje byloje Nr. 2K-484/2003 paskelbimu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo interneto tinklapyje. Kadangi pareiškėjas nedalyvavo minėtoje baudžiamojoje byloje, kuriose esantys įrodymai sudaro pagrindą proceso atnaujinimui, šioje baudžiamojoje byloje esanti medžiaga bylos nagrinėjimo metu pareiškėjui nebuvo prieinama, o Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimų skelbimas teismo interneto puslapyje negali būti traktuojamas kaip tinkamas visuomenės informavimas apie bylos baigtį ar konkretaus asmens kaltumo ar nekaltumo baudžiamojoje byloje fakto išviešinimas.

102. Teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles ir padarė nepagrįstą išvadą, kad pareiškėjo teismui pateiktos naujai paaiškėjusios aplinkybės savo esme atitinka analogiškas aplinkybes, nustatytas baudžiamojoje byloje Nr. 1-66-08/2004, kurioje buvo sprendžiamas ir pareiškėjo baudžiamosios atsakomybės klausimas. Pareiškėjo teismui pateiktoje baudžiamosios bylos medžiagoje, kurioje yra konstatuojamas sistemingas KB ,,Balticbank“ valdybos pirmininko bendradarbiavimas su tikruoju paskolos gavėju UAB ,,Luokė“, nustatytos faktinės aplinkybės gali būti vertinamos kaip nauji įrodymai civilinėje byloje, kurioje yra siekiama atnaujinti procesą, kadangi juose fiksuoti duomenys paneigia išnagrinėtoje civilinėje byloje esančius įrodymus ir kelia abejonių dėl šių įrodymų pagrindu priimto teismo sprendimo pagrįstumo ir teisėtumo.

113. Teismas, skundžiamoje nutartyje vertindamas pateikiamus įrodymus, padarė nepagrįstą išvadą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių turinio, nurodydamas, kad pareiškėjas nepateikė nei vieno įrodymo, jog LKB ,,Balticbank“ turėjo valią sudaryti apsimestinį sandorį su pareiškėju. Naujai paaiškėjusios aplinkybės aiškiai ir neginčijamai įrodo banko valdybos pirmininko ir tikrojo paskolos gavėjo UAB ,,Luokė“ sistemingą bendradarbiavimą, sudarant apsimestinius sandorius, pasinaudojant trečiaisiais asmenimis. Tai, kad KB ,,Balticbank“ valdybos pirmininko R. J. valia sudaryti apsimestinį sandorį su pareiškėju sutampa su paties KB ,,Balticbank“, kaip juridinio asmens, valia, ir įrodo pareiškėjo pateikta baudžiamosios bylos medžiaga.

12AB Turto bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti atskirąjį skundą, pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad pareiškėjas praleido trijų mėnesių terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Tiek prašyme dėl proceso atnaujinimo, tiek atskirajame skunde apeliantas nenurodo jokių naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių. Pareiškime nurodytos aplinkybės buvo pareiškėjui žinomos arba galėjo būti žinomos bylą nagrinėjant 2005-2006 m. AB Turto bankas abejoja, ar pareiškėjo nurodytos aplinkybės turi esminę reikšmę, todėl nurodo, kad atnaujinti bylą, esant tik vienam iš kriterijų – nurodytos aplinkybės buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą – nėra pagrindo.

13Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

14CPK 368 straipsnyje nustatyta, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Pareiškėjas, pateikdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo teismui, turi nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžiamas CPK 368 straipsnyje nurodytų terminų skaičiavimas (CPK 369 str. 1 d. 4 p.), t. y. nurodyti konkrečią datą, kada pareiškėjas sužinojo aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą, ir tai patvirtinančius įrodymus.

15Pareiškėjas O. S. savo prašyme dėl proceso atnaujinimo (b. l. 2-20, t. 4), teismui pateiktame 2007 m. liepos 12 d., nurodė, kad naujai paaiškėjusią aplinkybę, kurios pagrindu prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-178-44/2006, t. y. tai, kad KB ,,Balticbank“ valdybos pirmininkas R. J. , kuris KB ,,Balticbank“ vardu pasirašė ginčijamą paskolos sutartį su pareiškėju, galėjo būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn dėl neteisėtų veiksmų sudarant apsimestinius sandorius ir suteikiant paskolas fiziniams asmenims, sužinojo 2007 m. liepos 2 d., kai pareiškėjo atstovė gavo baudžiamosios bylos Nr. 1-185-09/03 dokumentų kopijas, patvirtinančias KB ,,Balticbank“ valdybos pirmininko R. J. kaltę, padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 184 straipsnio 2 dalyje. Pareiškėjas nurodė, kad būtent nuo 2007 m. liepos 2 d. turi būti skaičiuojamas trijų mėnesių terminas, numatytas CPK 368 straipsnio 1 dalyje.

16Pirmosios instancijos teismas ginčijamoje nutartyje nurodė, kad pareiškėjo nurodytos Vilniaus miesto 2-osios apylinkės teismo baudžiamoji byla Nr. 1-185-09/2003 ir Vilniaus miesto 1-osios apylinkės teismo baudžiamoji byla Nr. 1-15-16/2002 kasacine tvarka buvo nagrinėtos Lietuvos Aukščiausiame Teisme (baudžiamosios bylos Nr. 2K-362/2004 ir Nr. 2K-484/2003), o šio teismo nutartys po jų priėmimo yra publikuojamos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo internetiniame tinklapyje. Kadangi minėto tinklapio informacija yra vieša, nemokama ir prieinama visiems interneto vartotojams, todėl tiek pats pareiškėjas, tiek jo atstovas advokatas turėjo galimybę susipažinti su minėtomis Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartimis, taip pat kreiptis į Vilniaus miesto 2-osios apylinkės teismo archyvą ir pateikti dokumentus nagrinėjamoje civilinėje byloje 2005-2006 metais, kol bylos nagrinėjimas nebuvo baigtas. Teismas pareiškėjo argumentą, kad pareiškėjui tik atsitiktinai po kelių mėnesių nuo kasacinės instancijos teismo 2007 m. vasario 7 d. nutarties civilinėje byloje priėmimo tapo žinoma apie R. J. iškeltas baudžiamąsias bylas, vertino kaip nepagrįstą. Teismas sprendė, kad realiai pareiškėjas jo nurodytas aplinkybes sužinojo 2003 m. rugsėjo 9 d.

17Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sužinojimą apie naujai paaiškėjusias aplinkybes siejo su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 9 d. nutarties baudžiamojoje byloje Nr. 2K-484/2003 paskelbimu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo interneto tinklapyje. Civilinėje byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad pareiškėjas Vilniaus miesto 2-osios apylinkės teismo baudžiamojoje byloje Nr. 1-185-09/2003 ir Vilniaus miesto 1-osios apylinkės teismo baudžiamojoje byloje Nr. 1-15-16/2002, kasacine tvarka išnagrinėtose Lietuvos Aukščiausiame Teisme (baudžiamosios bylos Nr. 2K-362/2004 ir Nr. 2K-484/2003), būtų buvęs apklaustas liudytoju ar kitaip su jomis susijęs. Iš byloje esančių pareiškėjo prie prašymo atnaujinti procesą pridėtų Vilniaus 2-ojo apylinkės teismo 2003 m. spalio 6 d. nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr. 1-185-09/2003 (b. l. 33-70, t. 4), 2005 m. sausio 25 d., 2005 m. vasario 3 d. teismo posėdžio protokolo (b. l. 71-79, t. 4), Vilniaus apygardos teismo 2005 m. vasario 4 d. nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr. 1A-5/2005 (b. l. 82-93, t. 4), 2003 m. balandžio 18 d. teismo posėdžio protokolo (b. l. 94-105, t. 4), Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2002 m. rugsėjo 26 d. nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr. 1-15-16/2002 (b. l. 106-163, t. 4), Vilniaus apygardos teismo 2003 m. sausio 24 d. nutarties baudžiamojoje byloje Nr. 1A-8/2003 (b. l. 164-177) matyti, kad pareiškėjas šiose baudžiamosiose bylose nebuvo patrauktas kaltinamuoju. Šios baudžiamosios bylos nebuvo prijungtos prie civilinės bylos. Asmuo, kuris nedalyvauja konkrečioje baudžiamojoje byloje, neturi pareigos domėtis ja, nes apie baudžiamąją bylą, iškeltą kitam asmeniui, jis gali ir nežinoti. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas nepakankamai ištyrė aplinkybę, kada pareiškėjas sužinojo apie baudžiamąsias bylas, iškeltas KB ,,Balticbank“ valdybos pirmininkui R. J. , neišsiaiškino, ar pareiškėjas Vilniaus miesto 2-osios apylinkės teismo baudžiamojoje byloje Nr. 1-185-09/2003 ir Vilniaus miesto 1-osios apylinkės teismo baudžiamojoje byloje Nr. 1-15-16/2002 buvo apklaustas liudytoju.

18Pareiškėjas savo prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje grindžia CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktu – dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Šiuo pagrindu inicijuoti bylos proceso atnaujinimą gali asmuo, dalyvaujančio byloje asmens procesinėmis teisėmis dalyvavęs nagrinėjant konkrečią bylą, tačiau dėl objektyvių, nuo jo nepriklausančių priežasčių, neturėjęs esminės bylos rezultatui informacijos apie atitinkamas bylos aplinkybes ir todėl negalėjęs jomis remtis teismo procese, kas nulėmė galimo neteisingo sprendimo priėmimą. Pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės, pirma, buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą, antra, pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos, trečia, pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui, ketvirta, turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas.

19Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad aplinkybės, kurias pareiškėjas prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodo kaip naujai paaiškėjusias, nėra naujos. Tačiau šios savo išvados pirmosios instancijos teismas niekuo nepagrindė. Kaip jau minėta, pareiškėjo nurodytos baudžiamosios bylos: Vilniaus miesto 2-osios apylinkės teismo baudžiamoji byla Nr. 1-185-09/03 ir Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo baudžiamoji byla Nr. 1-15-16/2002 nebuvo prijungtos prie šios civilinės bylos, o pareiškėjas ir siekia civilinės bylos atnaujinimo, ketindamas minėtose baudžiamosios bylose esančia medžiaga įrodyti savo reikalavimo pagrįstumą. Konstatuoti, ar pareiškėjo nurodytos aplinkybės yra iš esmės naujos, galima tik išanalizavus minėtose baudžiamosiose bylose esančią medžiagą.

20Esant išdėstytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį, nes neišsiaiškino visų aplinkybių, kurias reikia išsiaiškinti, sprendžiant klausimą dėl proceso atnaujinimo. Todėl pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama, klausimas dėl proceso atnaujinimo perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 23 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl proceso atnaujinimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Pareiškėjas O. S. teismo prašė: 1) CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto... 5. Pareiškėjas nurodė, kad jis tik praėjus keliems mėnesiams po kasacinės... 6. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad teismo sprendimą keistų šios... 7. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. spalio 23 d. nutartimi atsisakė atnaujinti... 8. Pareiškėjas O. S. atskiruoju skundu prašo: 1) panaikinti Vilniaus apygardos... 9. 1. Teismas nepagrįstai sužinojimą apie naujai paaiškėjusias aplinkybes... 10. 2. Teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles ir padarė nepagrįstą... 11. 3. Teismas, skundžiamoje nutartyje vertindamas pateikiamus įrodymus, padarė... 12. AB Turto bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti atskirąjį... 13. Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.... 14. CPK 368 straipsnyje nustatyta, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti... 15. Pareiškėjas O. S. savo prašyme dėl proceso atnaujinimo (b. l. 2-20, t. 4),... 16. Pirmosios instancijos teismas ginčijamoje nutartyje nurodė, kad pareiškėjo... 17. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 18. Pareiškėjas savo prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje grindžia... 19. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad aplinkybės,... 20. Esant išdėstytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 23 d. nutartį panaikinti ir klausimą...