Byla 2-1584-304/2012
Dėl įvaikinimo

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Judita Staševičienė, sekretoriaujant Viktorijai Stanienei, dalyvaujant pareiškėjams V. A. ir Virginijui. A. T. rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Danutei Norvilienei, teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjų V. A. ir V. A. pareiškimą išvadą teikiančioms institucijoms: Valstybės vaiko apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie LR socialinės ir darbo Ministerijos, Telšių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento vaiko teisių apsaugos skyriui dėl įvaikinimo

Nustatė

2P. V. A. ir V. A. pareiškimu prašo – leisti jiems įsivaikinti G. S., gim. 2011-05-11, a.k. ( - ) ir pripažinti V. A., gim. 1967 05 27, a.k. ( - ) G. S., gim. 2011-05-11, a.k. ( - ), mama, o G. S., gim. 2011-05-11, a.k. ( - ), V. A., gim. 1967 05 27, a.k. ( - ) sūnumi bei pripažinti V. A., gim. 1966 04 10, a.k. ( - ) G. S., gim. 2011-05-11, a.k. ( - ), tėvu, o G. S., gim. 2011-05-11, a.k. ( - ), V. A., gim. 1966 04 10, a.k. ( - ) sūnumi ir suteikti jam M. vardą ir A. pavardę.

3Pareiškime nurodyta, kad V. A. ir V. A. susituokė 1988 10 15 Plungės raj. M. G. santuokoje vaikų nesusilaukė. 2002 metais įsivaikino mergaitę L.. Šeimoje visi trys gerai sutaria. Sužinojo, kad yra taip pat paliktas jų dukros broliukas G. S., kuris auga Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių globos namuose. 2012 04 30 jie parašė prašymą dėl įrašymo į LR piliečių, norinčių įsivaikinti vaikus, apskaitą ir buvo įtraukti bei gavo iš Valstybės vaiko apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie LR socialinės ir darbo Ministerijos patvirtinimą ( 2012 05 07 Nr. S1959 ) apie tai, kad jie įtraukti į šį sąrašą.

4Nuo 2012 01 20 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 05 18 įsakymo Nr. ( - ) „Dėl laikino vaiko globos nustatymo“ pakeitimo, 2012 0119 įsakymu Nr. ( - ) pareiškėjai globoja dukros biologinį brolį G. S., gim. 2011 05 11.

5Berniukas auga pareiškėjų šeimoje, yra mylimas, jie tvirtai apsisprendę jį įsivaikinti. Tai yra visos sąlygos, nes Gintaro biologinei motinai J. S., a.k. ( - ) 2012 04 02 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu, neterminuotai apribota motinos valdžia sūnaus G. S. atžvilgiu, vaikui nustatyta nuolatinė globa, o jie paskirti jo globėjais. Iš vaiko motinos priteistas išlaikymas vaikui po 260 Lt mokamomis periodinėmis išmokomis per mėnesį. Pareiškėjų šeimos pajamos 5100 Lt, gyvena naujo išplanavimo dviejų kambarių bute su holu, statosi gyvenamą namą. Turi žemės sklypą ir sodą sodų bendrijoje „Džiugas“. VĮ „Soneima“ 2012 01 24 yra pateikusi išvadą Nr. 36, nurodanti, kad kliūčių įsivaikinti G. pareiškėjams nėra.

6P. V. A. paaiškino, kad jau labai senai įsivaikino mergaitę, kuriai dabar 10 metų. Dukra labai nori turėti broliuką ar sesutę. Ji su vyrų pritardami mergaitės norui pradėjo ieškoti vaiko įsivaikinimui. Paaiškėjo, kad dukrytė turi paliktą biologinį broliuką. Prieš aštuonis mėnesius vaikutį parsivežė iš Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių globos namų, dabar jam jau 1 metai 4 mėnesiai. Kai jį 8 mėnesių vaikutį parsivežė, jis net nesėdėjo. Dabar normalus vaikas. Jų gyvenimo sąlygos geros. Gyvena dviejų kambarių bute, statosi gyvenamą namą. Vaikams gali suteikti visas būtinas ir geras gyvenimo sąlygas laimingai augti šeimoje, todėl prašo pareiškimą tenkinti, leisti įsivaikinti G. S. ir juos pripažinti jo tėvais ir suteikti G. S. Manto vardą ir Akstino pavardę.

7P. V. A. paaiškino, kad prieš 5-6 metus jų dukra L. pradėjo prašyti sesės. Ji iš tikrųjų turėjo biologinę sesę ir jie pradėjo jos ieškoti. Pasirodo, kad ją globojo kiti žmonės. Atimti mergaitės jie negalėjo. Buvo parsivežę kitą berniuką, bet per savaitę suprato, kad jis nepritaps. Prieš metus laiko žmona pasiūlė pasidomėti dėl dar vieno vaiko ir jie sužinojo, kad yra 6 mėnesių dukros L. brolis broliuką. 8 mėnesių berniuką parsivežė į šeimą. Jo išsivystymo lygis buvo kaip 6 mėnesių kūdikio. Vežė pas gydytojus, vaikas atsigavo sustiprėjo ir dabar jis jau yra 1 metų 4 mėnesių. Gydytojai sakė, kad dabar yra normalus vaikas, tik su akytėm gali būti problemų. Su mažuoju vaiku jis tėvystės atostogose, žmona dirba. Vaikams gali suteikti geras gyvenimo sąlygas laimingai augti šeimoje, todėl prašo pareiškimą tenkinti, leisti įsivaikinti G. S. ir juos pripažinti jo tėvais ir suteikti G. S. M. vardą ir A. pavardę.

8Institucijos, teikiančios išvadą, Telšių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė D. N. paaiškino, kad skyrius pritaria šiems žmonėms ir teikia išvadą. Vilijos ir V. A. šeima gyvena dviejų kambarių, su holu ir virtuve, bute, yra visi patogumai. Bendras buto plotas yra 59,21 kv. m. Bute švaru, tvarkinga, yra visi reikiami baldai. V. V. A. statosi gyvenamąjį namą adresu: ( - ). V. A. 1987 metais yra baigusi Vilniaus kooperacijos technikumą ir įgijusi buhalterės specialybę. V. A. dirba ( - ). pareigose, gaunamas atlyginimas yra apie 4634 Lt kas mėnesį. V. darbe charakterizuojama teigiamai: ji atsakingai atlieka pavestas pareigas, yra stropi, darbšti, draugiška, aktyvi, dalyvauja įmonės organizuojamuose renginiuose. V. A. 1984 metais yra baigęs Jurbarko rajono Viešvilės 9 profesinę mokyklą ir įgijęs plataus profilio traktorininko - mašinisto specialybę. Baigęs mokyklą yra dirbęs šaltkalviu, kroviku, statybininku, staliumi, apdailininku, nuo 2007-05-02 dirba ( - ).. D. V. A. charakterizuojamas teigiamai: yra pareigingas, darbštus, pavestus darbus atlieka laiku ir kokybiškai. V. A. yra atsakingas ir už įmonės automobilio priežiūrą. Šiuo metu V. A. yra išėjęs tėvystės atostogų, nurodo, kad gauna tėvystės išmoką 455 Lt kas mėnesį bei vaiko globos išmoką 520 Lt kas mėnesį už globojamą vaiką G. S.. Virginijus. ir V. A. susipažino 1988 metais Vilniuje vykusiame kooperacijos ir valstybinės prekybos sąskrydyje. Akstinai yra patenkinti savo santuokiniu gyvenimu, nesklandumus sprendžia kalbėdamiesi, kiekvienas išsako savo nuomonę, ieško kompromisų. Nėra temų apie kurias jie negalėtų kalbėti. V. A. turi didelį polinkį medžio darbams, V. A. laisvu nuo darbo laiku skaito knygas. Šeima turi automobilį, išvyksta į gamtą, prie ežero ar jūros. V. V. A. yra katalikai. Šventes: Velykas, Kalėdas, Naujuosius metus dažniausiai švenčia artimų giminaičių rate. V. V. A. gerai vykdo tėvų pareigas, rūpinasi dukra L., rūpinasi jos sveikata, ją ugdo, lavina, yra sudarę mergaitei saugias gyvenimo sąlygas. L. mokosi 5 klasėje Telšių „Ateities" pagrindinėje mokykloje. Mergaitė yra draugiška, ji gerai sutaria su šeimos nariais, jos ir tėvų tarpusavio santykiai yra geri. L. myli savo broliuką G., juo rūpinasi. V. ir V. A. neslepia nuo L., kad jie yra ją įvaikinę. L. yra laiminga gyvendama V. V. A. šeimoje, mergaitė džiaugiasi tėvų dėmesiu jai, jų nuoširdžiu bendravimu su ja. V. ir V. A. kiekvieną vasarą noriai dalyvauja Respublikos mastu rengiamuose susitikimuose, šeimoms įvaikinusioms vaikus, kartu dalyvauja ir šeimos, iš kitų šalių įvaikinusios vaikus, dalijasi patirtimi. V. V. A. pageidauja įvaikinti G. S. motyvuodami tuo, kad jie ir dukra L. nori, kad jų šeimoje gyventų L. brolis G., kad vaikai augtų kartu. Akstinai yra įsitikinę, kad vaikui geriausia terpė augti ir vystytis yra darni šeima, kurioje puoselėjamos dvasinės ir dorinės vertybės. V. V. A. yra pasirengę įvaikinti mažametį G. S., jie tinkamai vykdo globėjų pareigas, rūpinasi vaiku, jo priežiūra, sveikata, vystymusi, yra sudarę vaikui saugias gyvenimo sąlygas. V. ir V. A. yra supažindinti su Lietuvos Respublikos įstatymais įvaikinimo klausimais, įvaikinimo tvarka. A. atitinka įtėviams keliamus reikalavimus. V. A., gim. 1967-05-27 ir V. A., gim. ( - ), yra pasirengę tapti mažamečio G. S., gim. 2011-05-11, įtėviais. Tą patvirtina ir Telšių VšĮ „SONEIMA" parengta teigiama 2012-01-24 išvada dėl V. V. A. pasirengimo globoti ir įvaikinti G. S.. Skyriaus nuomone, G. S. įvaikinimas geriausiai atitiktų vaiko interesus augti šeimoje, kartu su seserimi Lauryną. Prašo pareiškimą tenkinti visiškai.

9Pareiškimas tenkintinas.

10Iš byloje surinktų faktinių duomenų, pareiškėjų bei Telšių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovės paaiškinimų ir vadovaujantis LR CK 3.209 - 3.228 str. nuostatomis matyti, kad yra visos būtinos sąlygos leidžiančios pareiškėjų prašymą tenkinti. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-04-02 sprendimu G. S., gim. 2011-05-11, yra nustatyta nuolatinė globa, vaiko globėjais paskirti V. A., gim. 1967-05-27 ir V. A., gim. 1966-04-10, gyvenantys ( - ).. Tuo pačiu teismo sprendimu vaiko mamai J. S., gim. 1982-02-16, neturinčiai pastovios gyvenamosios vietos, neterminuotai apribota motinos valdžia nepilnamečio sūnaus G. S. atžvilgiu ir priteistas išlaikymas vaikui po 260 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės. Vaiko kilmė iš tėvo nenustatyta, todėl vaiko gimimo įraše nenurodyti duomenys apie vaiko tėvą ( b. l. 23,24). V. ir V. A. mažametį G. S. globoja nuo 2012-01-20. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-01-19 įsakymu Nr. ADI -165 V. V. A. buvo paskirti vaiko globėjais, o vaikui buvo nustatyta laikina globa ( b. l. 25). Mažametis G. S. iki globos nustatymo gyveno Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. P. V. A. ir V. A. yra įrašyti į norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą. V. V. A. pageidauja įvaikinti G. S.. Mažametis G. S. 2012-05-14 yra įrašytas į galimų įvaikinti vaikų apskaitą (b.l.4). Vilija ir V. A. yra susituokę 1988-10-15, augina dukrą L. A., gim. 2001-08-17. Šią mergaitę V.V. A. yra įvaikinę 2002-10-21, savo biologinių vaikų jie neturi. G. S. yra L. A. brolis. A. atitinka įtėviams keliamus reikalavimus: yra tinkamo amžiaus, neteisti, dėl savo sveikatos būklės įvaikinti vaiką gali, šeimos materialinė padėtis gera, buitinės gyvenimo sąlygos geros. (b. l. 20-22).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.209 - 3.228 str., Civilinio proceso 259-260, 263-269 str., 270, 307 str.,

Nutarė

12pareiškimą tenkinti.

13P. V. Akstinienei ir V. A. leisti įsivaikinti G. S., gim. 2011-05-11, a.k. ( - ) ir pripažinti V. A., gim. 1967 05 27, a.k. ( - ) G. S., gim. 2011-05-11, a.k. ( - ), mama, o G. S., gim. 2011-05-11, a.k. ( - ), V. A., gim. 1967 05 27, a.k. ( - ) sūnumi bei pripažinti V. A., gim. 1966 04 10, a.k. ( - ) G. S., gim. 2011-05-11, a.k. ( - ), tėvu, o G. S., gim. 2011-05-11, a.k. ( - ), V. A., gim. 1966 04 10, a.k. ( - ) sūnumi ir suteikti jam Mato vardą ir Akstinas pavardę.

14Sprendimas gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai