Byla e2-1108-924/2020
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Edvardas Paliokas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Instita“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Požeminės linijos“ ieškinius atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Birštono vandentiekis“, išvadą duodanti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ieškovių procesinių dokumentų esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Instita“ pateiktu ieškiniu prašo panaikinti atsakovės UAB „Birštono vandentiekis“ sprendimą, kuriuo nuspręsta ieškovės UAB „Instita“ pasiūlymą atmesti, ir grąžinti ieškovę UAB „Instita“ į Pirkimo „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Birštono savivaldybėje“ rangos darbų pirkimas“ procedūras, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodo, kad atsakovė vykdo supaprastintą atvirą „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Birštono savivaldybėje“ rangos darbų pirkimą“ (pirkimo Nr. 451217). Ieškovė 2019-09-13 pateikė pasiūlymą Pirkime. 2019-12-02 raštu atsakovė informavo apie ieškovės pasiūlymo atmetimą remiantis Pirkimo sąlygų I skyriaus 12.1.3 punktu, kai dalyvio pasiūlymas yra pripažintas neatitinkančiu Konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų. Išnagrinėjusi ieškovės 2019-12-06 pretenziją, atsakovė ją 2019-12-16 atmetė. Atsakovės vertinimu, ieškovė pateikė techninį pasiūlymą, kurio darbų atlikimo grafikas neatitinka Pirkimo sąlygų I skyriaus 5 priedo reikalavimų dėl statinio statybos dalių etapų (kaip juos apibrėžia STR STR1.04.04:2017 ir STR 1.06.01:2016); pateiktoje „Darbo užmokesčio pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams (įskaitant subrangovo darbuotojus) apskaičiavimo pažymoje“ darbuotojų profesijos nurodytos ne pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių (toliau - LPK), nenurodyti LPK kodai ir, Perkančiojo subjekto nuomone, pažymoje Tiekėjas neįtraukė visų darbuotojų (ir jiems planuojamo mokėti darbo užmokesčio), kurie pagal Pirkimo sąlygose ir Tiekėjo pasiūlyme aprašytą Pirkimo objektą vykdys Pirkimo sutartį. Ieškovė nesutinka su atsakovės sprendimu, procesinius dokumentus (ieškinį, dubliką, rašytinius paaiškinimus) grindžia šiais argumentais:

71.1.

8Ieškovės pasiūlymas visiškai atitinka atsakovės reikalavimus ir kliūčių vykdyti Pirkimo sutartį nėra: ieškovė kartu su pasiūlymu pateikė Darbų vykdymo grafiką, kuriame įtraukti visi darbų etapai, nurodant ne tik tikslius terminus (laikotarpius), darbų eigą, bet ir konkrečiai kuriam darbų etapui, vandentiekio ir nuotekų tinklo atšakai žemės darbai bei dangų ardymo bei atstatymo darbai priskirtini. Visi darbai yra įvardinti paeiliui, atskirai pagal darbų vykdymo etapus ir nurodant konkrečius laikotarpius, ir taip, kaip numatyta STR 1.04.04:2017 ir STR 1.06.01:2016.

91.2.

10Atsakovė iškreipia ieškovės pateikto pasiūlymo turinį ir neteisingai aiškina Pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų sąrašą. Ieškovė visus Pirkimo sutartį vykdysiančius darbuotojus yra įtraukusi į pateiktą pažymą ir daugiau jų įtraukti nėra poreikio, nes ieškovės nurodytų darbuotojų darbo funkcijos priskirtinos toms sritims, kurioms ir reikalingos Pirkimo sutarčiai įvykdyti. Be to, atsakovė neatidžiai vertino pateiktą pažymą, kadangi atmesdama pasiūlymą nurodė, jog elektrotechnikas nėra nurodytas, tačiau pažymos 2.5 punkte (kvalifikuoti darbininkai) numatytas elektrikas.

111.3.

12Atsakovė atsakyme į pretenziją prieštarauja pati sau, kadangi nurodo, jog pagal Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) išaiškinimą perkantysis subjektas nereikalavo, kad darbuotojų pareigybės sutaptų su LPK kodais. Ieškovė teikdama pasiūlymą tokias pareigybes ir pasirinko, t. y. artimiausias, jas išvardindama pažymoje. Atmesdama ieškovės pasiūlymą atsakovė jau laikosi kitos pozicijos ir teigia, jog artimiausios pagal ieškovės įmonėje esančias pareigybės pasirinkti ieškovė negalėjo, o turėjo nurodyti tiksliai tokią, kokia įvardijama LPK. Tačiau Perkančiojo subjekto atlikti pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) yra sudėtinė pirkimo dokumentų dalis ir yra privalomi tiek tiekėjams, tiek ir pačiam Perkančiajam subjektui.

131.4.

14Atsakovė Pirkimo sąlygų I skyriuje nėra pateikusi atskiros specialios formos, kurią tiekėjas turėtų užpildyti įvardindamas darbų atlikimo etapus, taigi bet koks aiškinimas, jog pateiktas ieškovės grafikas esą netikslus, nes atsakovė kitaip suvokė Pirkimo sąlygos turinį, vertintinas kaip šių sąlygų keitimas jas plečiamai aiškinant. Kai perkančioji organizacija apibrėžia pirkimo sąlygų turinį, ji negali vėliau keisti pirkimo dokumentų turinio ar jų aiškinti taip, kad būtų iš esmės pakeistos pirkimo sąlygos, nes tokiu atveju būtų pažeisti skaidrumo ir tiekėjų teisėtų lūkesčių principai.

151.5.

16Pirkimo sąlygose nebuvo nurodyta, kokius darbuotojus ir kokias jų profesijas reikia įtraukti į Pirkimo sutartį vykdysiančių asmenų sąrašą, jeigu jos nesutampa su LPK nurodytomis profesijomis, ieškovė prieš teikdama pasiūlymą kreipėsi ne tik į perkantįjį subjektą, bet ir į VPT, kurios atsakyme teigiama, jog profesijų pavadinimu nesutapimai patys savaime (be kitų aplinkybių) negali būti priežastimi pripažinti, kad tiekėjo pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų. Tiekėjo profesinį išsilavinimą parodo tam tikri kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai ir pan., o ne jo pareigų pavadinimas darbovietėje.

171.6.

18Atsakovė klaidina teismą atsiliepime nurodydama, jog esą ieškovė pripažino, kad į pasiūlymą neįtraukė dalies Pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų, kuriuos privalėjo įtraukti. Ieškovė yra įtraukusi darbuotojus, kurie būtini Pirkimo sutarčiai įvykdyti ir tai nurodė savo procesiniuose dokumentuose. Todėl nepagrįstas atsakovės argumentas, jog nėra nurodytas visiems Pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams numatomas mokėti darbo užmokestis, dėl ko nebus galima teisingai apskaičiuoti vertinimo kriterijaus parametrų balų (T1) ir ieškovė išvengs prievolės visą Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį darbuotojams (atskiroms darbuotojų grupėms) mokėti ne mažesnį, nei numatytas pasiūlyme, darbo užmokestį.

191.7.

20Atsakovė, cituodama teismų praktiką, kurioje suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo taisyklės dėl pasiūlymo keitimo, mėgina pagrįsti savo sprendimą atmesti pasiūlymą. Tačiau nei jos minėtų bylų aplinkybės, nei teisiniai argumentai nėra aktualūs šio ginčo atveju. Atsakovė siekia akcentuoti, jog ieškovės pasiūlymą esą reikia tikslinti, tačiau toks patikslinimas reikštų pasiūlymo siaurąja prasme pakeitimą. Ieškovė dar ikiteisminėje ginčo stadijoje ir ieškinyje aiškiai akcentavo, kad jokių pasiūlymo pakeitimų ar taisymų nepageidauja atlikti - ieškovės pasiūlyme pateikta informacija ir duomenys yra teisingi.

211.8.

22Atsiliepime atsakovė nurodo Viešųjų pirkimų tarnybos atsakymą į atsakovės klausimą, kuriame nurodyta, jog esą ieškovės pasiūlymas turėjo būti atmestas. Tačiau minėtame rašte tarnyba nevertino Perkančiojo subjekto sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo bei nepasisakė, jog ieškovės pasiūlymas turi būti atmestas, kadangi tarnyba konkretaus pasiūlymo vertinimo neatlieka. Teikdama paklausimą VPT atsakovė klaidingai formulavo klausimą - kaip faktą teigė, jog nėra nurodyti statybos darbų kiekvienoje gatvėje terminai, minimalus pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų skaičius kiekvienam darbų etapui ir kt. Todėl tokiu argumentu paremtu VPT atsakymu nėra galima vadovautis.

232.

24Ieškovė UAB „Požeminės linijos“ pateikė ieškinį, kuriuo prašo: panaikinti atsakovės UAB „Birštono vandentiekis“ sprendimą, kuriuo pirkime Nr. 451217 atmestas ieškovės UAB „Požeminės linijos“ pasiūlymas, ir įpareigoti atsakovę iš naujo svarstyti ieškovės pasiūlymo atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams; netenkinus reikalavimo panaikinti UAB „Birštono vandentiekis“ sprendimą, kuriuo pirkime Nr. 451217 atmestas ieškovės pasiūlymas, pripažinti atsakovės UAB „Birštono vandentiekis“ pirkimo Nr. 451217 pirkimo dokumentų I skyriaus „Pirkimo sąlygos“ 13.4-13.7 p., 5 priedo i p. ir 6 priedo sąlygas, susijusias su reikalavimais Darbo užmokesčio pažymai ir darbų atlikimo grafiku, neteisėtomis; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad ji nusprendė dar kartą (jau šeštą kartą) dalyvauti atsakovės paskelbtame Pirkime tiems patiems rangos darbams įsigyti ir 2019-09-20 pateikė Pirkimo sąlygas atitinkantį pasiūlymą. Atsakovė 2019-12-02 pranešimu informavo ieškovę, kad jos pasiūlymą atmetė. Sprendimą atsakovė grindė tuo, kad: ieškovės pateikta Darbo užmokesčio pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams apskaičiavimo pažyma neatitinka Pirkimo sąlygų 13.6 p. ir 6 priedo reikalavimų, nes pateiktoje Darbo užmokesčio pažymoje nėra nurodyti visi Pirkimo sutartį vykdysiantys darbuotojai; programos darbų atlikimo grafikas neatitinka Pirkimo sąlygų 5 priedo i p. reikalavimų, nes jame kaip savarankiškas darbų etapas nėra išskirtas statybos darbų technologijos projekto rengimo etapas, o prie kai kurių darbų etapų nėra nurodytas minimalus darbuotojų skaičius, suskirstytas pagal Pirkimo sąlygose nurodytas Lietuvos profesijų klasifikatoriaus (toliau - LPK) grupes. Nesutikdama su Darbo užmokesčio pažymos ir Darbų grafiko neatitiktimi Pirkimo sąlygų reikalavimams, 2019-12-09 ieškovė atsakovei pateikė pretenziją. Nors 2019-12-17 atsakyme į pretenziją atsakovė sutiko su dauguma ieškovės argumentų, pateikdama naujus argumentus, tačiau ieškovės pretenzijos netenkino. Ieškovė nesutinka su atsakovės sprendimu, procesinius dokumentuos (ieškinį, dubliką, rašytinius paaiškinimus) grindžia šiais argumentais:

252.1.

26Ieškovė Pirkimo sąlygų 13.6 p. reikalavimą įvykdė - kartu su pasiūlymo A dalies dokumentais pateikė Darbo užmokesčio pažymą, kurią užpildė pagal Pirkimų sąlygų 6 priedo formą, nurodydama visų Pirkimo sutartį vykdysiančių ieškovės ir pasitelktų subrangovų darbuotojų, kurių profesijos pagal LPK priskiriamos nekvalifikuotų darbininkų, kvalifikuotų darbininkų ir specialistų grupėms, 6 skaitmenų profesijų kodus, darbuotojų skaičių ir darbo užmokestį, kurį ieškovė įsipareigojo mokėti šiems darbuotojams.

272.2.

28Pagal Pirkimo sąlygų 13.4-13.7 p. ir 6 priedo reikalavimą bei atsakovės pateiktus paaiškinimus Darbo užmokesčio pažymoje turėjo būti nurodyti tik tie Pirkimo sutartį vykdysiantys darbuotojai, kurių profesijos pagal LPK yra priskiriamos nekvalifikuotų darbininkų, kvalifikuotų darbininkų ir specialistų grupėms. Atsižvelgiant į tai, kad hidraulikos techniko profesija pagal LPK yra priskirta technikų ir jaunesniųjų specialistų grupei, o stropuotojo, plentvolio mašinisto, plūktuvo mašinisto profesijos - įrengimų ir mašinų operatorių bei surinkėjų grupei, ieškovė šių profesijų darbuotojų negalėjo ir neturėjo nurodyti Darbo užmokesčio pažymoje. Statybos darbų saugos ir sveikatos koordinatorius yra ne profesija, o pareigos, kurias gali eiti statybos darbų vadovai, turintys darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto pažymėjimą, todėl ieškovė šių pareigų pagrįstai nenurodė Darbo užmokesčio pažymoje.

292.3.

30Pirkimo sąlygų 13.4-13.7 p. ir 6 priedas nenustato reikalavimų įrodinėti pažymoje nurodytų darbuotojų profesinės kvalifikacijos faktą ir tinkamumą Pirkimo sutarčiai įvykdyti. Ieškovei patvirtinus, kad ieškovė Darbo užmokesčio pažymoje nurodė visus Pirkimo sutartį vykdysiančius darbuotojus bei paaiškinus, kad vamzdynų montuotojai turi profesinius įgūdžius ir kvalifikaciją atlikti kelio remonto darbus, o automatikos įrangos elektrotechnikas - profesinius įgūdžius bei kvalifikaciją atlikti elektros instaliacijos montavimo darbus, atsakovė neturėjo pagrindo laikyti, kad ieškovės Darbo užmokesčio pažymoje nenurodyti visi Pirkimo sutartį vykdysiantys darbuotojai.

312.4.

32Atsakovės prielaidos dėl darbų grafike nenurodytų nekvalifikuotų darbininkų grupei priklausančių darbuotojų yra visiškai nepagrįstos. Nors ieškovės technologinėje kortoje ir yra nurodyta, kad šiems darbams atlikti reikalingi du pagalbiniai darbuotojai, kortoje nėra nurodyta, kad pagal LPK šie pagalbiniai darbuotojai yra priskiriami nekvalifikuotų darbuotojų grupei. Technologinėje kortoje brigados sudėtis yra apibudinta ne pagal darbuotojų profesijas, o pagal darbuotojų funkcijas, atliekant darbus su WAMET įranga pagalbinių darbininkų funkcija reikalauja vamzdynų klojimo profesinių žinių, todėl pagalbinių darbuotojų funkcijas atliks kvalifikuoti darbuotojai (vamzdynų klojėjai), kurie yra nurodyti ieškovės Darbo užmokesčio pažymoje.

332.5.

34Ieškovė darbų grafike išskyrė visus statinio statybos dalių etapus, taip kaip jie yra apibrėžti Pirkimo sąlygų 5 priedo i p., o taip pat nurodė minimalų Pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų skaičių. Nors prie darbų grafiko 7-8 etapų ieškovė ir turėjo nurodyti minimalų skaičių darbuotojų, šio skaičiaus dėl maketavimo klaidos nenurodė. Minimalaus darbuotojų skaičiaus nurodymas ir darbų etapų išskyrimas darbų grafike nėra siūlomo pirkimo objekto ar jo savybių dalis, sutarties kaina ar sutarties vykdymo aplinkybės, todėl negali būti laikomos pasiūlymo „siaurąja“ prasme dalimi.

352.6.

36Pirkimo dokumentuose nesant nustatytų reikalavimų aprašyti ir detalizuoti kiekvieną išskirtą darbų grafiko etapą, aplinkybė, kad darbų grafiko 12 eilutėje ieškovė aiškiai neišskyrė technologijos projekto rengimo darbo tarp kitų pasiruošimo statybai darbų, iš principo negali būti laikoma ieškovės darbų grafiko trūkumu, kurio pagrindu ieškovės pasiūlymas galėtų būti atmestas. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo sąlygų 5 priedo i p. nenustato reikalavimo darbų grafike nurodyti minimalų Pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų skaičių, kurių profesijos yra priskirtos šioms profesijų grupėms, ieškovė pagrįstai darbų grafiko 1-6 ir 9-15 etapuose nenurodė minimalaus Pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų skaičiaus. Vertinant ieškovės pasiūlymo dokumentus turininguoju vertinimo principu, turi būti pripažinta, kad ieškovės pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygas, nors ieškovė prie darbų grafiko 7 ir 8 etapų ir nenurodė minimalaus darbuotojų skaičiaus, nes šis skaičius yra nurodytas ieškovės kartu su pasiūlymu pateiktoje Darbo užmokesčio pažymoje.

372.7.

38Pirkimų sąlygų reikalavimai, kaip juos suprato ir taikė atsakovė, Pirkimo sąlygose nebuvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluoti, Pirkimo sąlygos nebuvo vienodai suvoktos visų tiekėjų tarpe, todėl suklaidino ne tik ieškovę, bet ir didelę dalį tiekėjų, kurių pasiūlymai buvo atmesti, kas sudaro pagrindą tokias Pirkimo sąlygas pripažinti neteisėtomis. Patvirtinus, kad prasmė, kurią Pirkimo sąlygų 6.7.5, 13.4-13.7 p., 5 ir 6 prieduose įtvirtintiems reikalavimams suteikė atsakovė, nebuvo aiškiai ir vienprasmiškai atskleista, todėl nepaisant tiekėjų apdairumo ir rūpestingumo, objektyviai tiekėjų nebuvo ir negalėjo būti vienareikšmiškai suprasta, tokie Pirkimo sąlygų reikalavimai pripažintini neteisėtais, o jų pagrindu priimtas sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą panaikintinas.

392.8.

40Atsakovė skirtingai vertino ieškovės ir kitų tiekėjų (kurių pasiūlymai buvo pripažinti atitinkančiais pirkimo sąlygas) pasiūlymus. Atsakovės atlikto ieškovės UAB „Instita“ Darbo užmokesčio pažymos ir Darbų grafiko vertinimo palyginimas su atsakovės atliktu ieškovės UAB „Požeminės linijos“ Darbo užmokesčio pažymos ir Darbų grafiko vertinimu palyginimas tik patvirtina, kad atsakovė pažeidė vienodo pasiūlymų vertinimo ir lygiateisiškumo principus ir kitais aspektais.

412.9.

42Sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą atsakovė grindė tik neatitiktimi Pirkimo sąlygų 5 priedo i punktui, tuo tarpu, aplinkybėmis, kad ieškovės pasiūlymas galimai neatitinka Pirkimo sąlygų 5 priedo iii punkto reikalavimų, nes pačioje programoje (ne grafike) ieškovė nenurodė technologijos projekto parengimo etapo, 2019-12-02 sprendimas nebuvo grindžiamas. Todėl turi būti pripažinta, kad atsakovės atsiliepimo argumentai dėl ieškovės pasiūlymo neatitikties Pirkimo sąlygų 5 priedo iii punkto reikalavimams nėra susiję su ginčijamu sprendimu ir nepatenka į ieškinio reikalavimais nustatytas ginčo ribas.

43I.

44Atsakovės procesinių dokumentų esmė

453.

46Atsakovė UAB „Birštono vandentiekis“ atsiliepimuose į ieškinius, triplikuose prašo netenkinti ieškovių ieškinių visa apimtimi. Atsakovė nurodo šiuos argumentus:

471.1.

48Visi Pirkimo dalyviai Darbų atlikimo grafike privalėjo darbus išskirstyti ne tik pagal techninio projekto dalis, bet ir pagal darbų sritis bei nurodyti kiekvieno atskiro darbo atlikimo terminą mėnesių tikslumu. Aktualios redakcijos STR 1.06.01:2016 1 priede yra nurodytos statybos darbų sritys, tačiau jos neišskirtos ieškovės UAB „Instita“ pasiūlyme. Ieškovei Darbų atlikimo grafiko 6 eilutėje nepažymėjus jokio darbų atlikimo termino, o Darbų grafiko 6.1 - 6.19 eilutėse nenurodžius, kad bus atliekami žemės darbai, dangų ardymas, atstatymas ir nurodžius tik rekonstravimo darbų terminus, konstatuotina, kad ieškovė nesilaikė Pirkimo sąlygų I skyriaus 5 priedo i dalies reikalavimų.

491.2.

50Ieškovė UAB „Instita“ į Darbo užmokesčio Pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams (įskaitant subrangovo darbuotojus) apskaičiavimo pažymą neįtraukė archeologo, kelių remontininko, elektros technologijų inžinieriaus (SCADA praplėtimo darbams) ir projektuotojo atlyginimų. Ieškovei neišskyrus žemės darbų, dangų ardymo, atstatymo etapų, prie šių eilučių liko nenurodytas ir minimalus pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų skaičius šiam etapui pagal LPK. Darbų vykdymo IX mėnesį 1.1, 2.1, 6.1, 6.4, 6.10, eilutėse tuo pačiu metu dirbs iš viso 6 nekvalifikuoti darbininkai, nors ieškovės Darbo užmokesčio apskaičiavimo pažymoje nurodyta, kad sutarties vykdymui bus pasitelkti tik du nekvalifikuoti darbininkai. Objektyviai neįmanoma dviem parankiniams dirbti skirtingose penkiose vietose tuo pačiu metu. Tai lemia, kad ieškovė Darbų vykdymo grafike nurodė ne visą sutartį vykdysiančių darbuotojų skaičių kiekvienam darbų etapui, taip pat darbų vykdymo grafiko prieštarą Darbo užmokesčio pažymai, kuri gali būti ištaisyta tik pakeičiant pasiūlymą.

511.3.

52Tiek pretenzijoje, tiek ieškinyje, ieškovė UAB „Instita“ pripažino, jog į pasiūlymą neįtraukė dalies Pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų, kuriuos privalėjo įtraukti, bei nenurodė 6 skaitmenų kodo iš LPK. Dėl šių priežasčių nėra galimybių teisingai apskaičiuoti Antrojo kriterijaus „Sąžiningos prekybos sąlygos (T1)“ balų. Ieškovė, nenurodžiusi visų Pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų siūlomo darbo užmokesčio, dėl to gali gauti daugiau vertinimo kriterijaus ir jo parametrų balų, taip pat išvengia prievolės (kuri yra esminė Pirkimo sutarties sąlyga) visą sutarties vykdymo laikotarpį darbuotojams (atskiroms darbuotojų grupėms) mokėti ne mažesnį, nei nurodytas pasiūlyme, darbo užmokestį. Be to, ieškovei nenurodžius 6 skaitmenų kodo iš LPK, atsakovei neįmanoma identifikuoti kokias konkrečiai pareigybes ieškovė įtraukė į Darbo užmokesčio pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams (įskaitant subrangovo darbuotojus) apskaičiavimo pažymą.

531.4.

54Ieškovės pateikiamas VPT išaiškinimas niekaip nepateisina tiekėjo pateikto pasiūlymo trūkumų, o priešingai – patvirtina, kad perkantysis subjektas pagrįstai Pirkimo sąlygose reikalavo nurodyti ne konkretų darbuotoją ir jam mokamą atlyginimą, bet jo profesijos LPK kodą. Be to, kaip ir nurodoma ieškovės pateiktame VPT išaiškinime, atsakovė nereikalavo, kad darbuotojų pareigybės sutaptų su LPK kodais. Atsakovė kreipėsi į VPT, kuri pateikė išaiškinimą, kad esant tokiems kaip ieškovės pasiūlymo trūkumams, pasiūlymas negali būti tikslinamas – jis turi būti atmestas.

551.5.

56Ieškovei UAB „Instita“ Darbų atlikimo grafike ir Darbo užmokesčio apskaičiavimo pažymoje nenurodžius visų pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų, išskyrus vadovus, ir jiems planuojamo mokėti atlyginimo, perkantysis subjektas neturi galimybių lygiateisiškai įvertinti pasiūlymo ekonominio naudingumo bei pasirašius sutartį, neturėtų galimybių kontroliuoti atlyginimų mokėjimą visiems darbuotojams, kurie turėjo būti įvertinti pagal Pirkimo sąlygas ir tiekėjo pasiūlymą. Taigi pasiūlymo vertinimas siaurąja prasme yra neįmanomas.

571.6.

58Tiek ieškinyje, tiek pretenzijoje nurodoma, kad perkantysis subjektas, nustatęs ieškovės pasiūlyme esančius Darbų atlikimo grafiko ir Darbo užmokesčio pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams (įskaitant subrangovo darbuotojus) apskaičiavimo pažymos užpildymo trūkumus, privalėjo kreiptis į ieškovę UAB „Instita“ su prašymu patikslinti pasiūlymą bei neturėjo teisės tokį pasiūlymą atmesti. Tokie tiekėjo teiginiai neatitinka įstatymo nuostatų bei teismų praktikos. Darbų atlikimo grafikas ir Darbo užmokesčio apskaičiavimo pažyma yra susiję su pirkimo objektu, sutarties vykdymo sąlygomis, todėl negali būti tikslinami.

591.7.

60Sutiktina, kad ieškovė UAB „Instita“ turėjo teisę nuspręsti kiek ir kokių darbuotojų nurodyti Darbo užmokesčio apskaičiavimo pažymoje, tačiau tai padaryti ieškovė privalėjo vadovaudamasi Pirkimo sąlygomis ir jos pačios pateiktu pasiūlymu. Net jeigu ieškovės darbuotojas ir galėtų atlikti kelias funkcijas, tačiau ieškovė šios informacijos pasiūlyme nepateikė, todėl nėra jokio pagrindo laikyti, kad ieškovė Darbo užmokesčio apskaičiavimo pažymoje būtų nurodžiusi visus Pirkimo sutartį vykdysiančius darbuotojus (nekvalifikuotus darbininkus, pagalbininkus, kvalifikuotus darbininkus, specialistus).

611.8.

62Ieškovės UAB „Instita“ pateikta Darbo užmokesčio apskaičiavimo pažyma neatitinka pačios ieškovės pateikto Darbų atlikimo grafiko 1.3, 1.4 ir 2.1 - 5.3 punktų, nes šiuose punktuose numatytų darbų vykdymui ieškovė pagal funkcinį atitikmenį nenumatė darbuotojų ir jų atlyginimų d arbo užmokesčio pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams (įskaitant subrangovo darbuotojus) apskaičiavimo pažymoje, tuo pačiu nesilaikė ir Pirkimo sąlygų 13.4, 13.6 punktų bei 2019 m. rugsėjo 12 d. atsakyme į tiekėjo 1 klausimą pateikto atsakymo.

631.9.

64Ieškovės UAB „Požeminės linijos“ pateiktoje programoje (ne grafike) nėra pateikto atskiro programos etapo - statybos darbų technologijos projekto, kurį aiškiai ir tiksliai buvo prašoma pateikti, vadovaujantis Pirkimo sąlygų I skyriaus 5 priedo iii dalimi. Ieškovė, siekdama ištaisyti pasiūlymo neatitikimą, keičia pasiūlymą, kas yra draudžiama. Be to, remiantis Pirkimo sąlygų III skyriaus 5.1.2. punktu, paruošiamieji darbai yra ardymo (išmontavimo) darbai ir aikštelės valymas, jie neapima technologijos projekto parengimo. Tačiau ieškinyje ieškovė dar kartą keičia savo poziciją – nurodo, kad technologijos projekto parengimas nurodytas 4 grafiko eilutėje. Tokie ieškovės veiksmai leidžia daryti išvadą, kad ši neatidžiai parengė pasiūlymą ir tokius savo veiksmus siekia pateisinti bet kokiomis priemonėmis.

651.10.

66Ieškovė UAB „Požeminės linijos“ Darbų atlikimo grafiko 7 ir 8 eilutėse nenurodė LPK kodų, kurie įvardintų kas atliks atitinkamus darbus, nors privalėjo tai padaryti. Nors ieškovė nurodo, kad kas vykdys Darbų atlikimo grafiko 7 ir 8 eilutėse nurodytus darbus buvo galima nustatyti iš pateiktos informacijos Darbo užmokesčio apskaičiavimo pažymoje, tačiau ir šiame dokumente nenurodyta, kad 3.1 – 3.3 eilutėse nurodytas geologas, topografas ar projektuotojas atliks būtent Darbų atlikimo grafiko 7 ir 8 eilutėje nurodytus darbus. Ieškovės pateikto Darbų atlikimo grafiko 14 eilutėje nenumatyta jokių nekvalifikuotų darbininkų ar pagalbininkų, kvalifikuotų darbininkų ar specialistų, kurie vykdys paruošiamuosius darbus, įrenginės statybvietę, pastatys informacinius stendus, įrengs laikinas buitines patalpas, sandėliavimo aikšteles, laikinas atliekų laikymo vietas, pasirūpins elektros energijos, vandens aprūpinimu ir pan.

671.11.

68Ieškovės UAB „Požeminės linijos“ pateiktoje programoje nurodyta informacija, kad vykdant vamzdžių klojimą su „Warnet“ įranga, kiekvienoje brigadoje bus pasitelkiami du pagalbiniai darbuotojai. Pagal šią pasiūlymo informaciją, ieškovė privalėjo pagalbiniams darbuotojams priskirti nekvalifikuotų darbininkų kodą pagal LPK ir vadovaujantis Pirkimo sąlygų 13.6. bei 13.4 punktais, tokius darbuotojus nurodyti Darbo užmokesčio apskaičiavimo pažymoje, bei, vadovaujantis pirkimo sąlygų I skyriaus 5 priedo i dalimi nurodyti šiuos darbuotojus Darbų atlikimo grafiko 14 eilutėje. To nepadarius, atsakovė pagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą, kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų. Ieškovės teiginys, kad ieškovė nesirems nekvalifikuotais darbininkais vykdydama Pirkimo sutartį, laikytinas prieštaraujančiu ieškovės pasiūlyme nurodytai informacijai ir keičiančiu ieškovės pasiūlymą iš neatitinkančio Pirkimo dokumentų reikalavimų į atitinkantį.

691.12.

70Priešingai, nei nurodo ieškovė UAB „Požeminės linijos“, vadovaujantis Pirkimo dokumentų sudėtine dalimi – 2019 m. rugsėjo 12 d. atsakymu į 1 tiekėjo klausimą, ieškovė pagal darbuotojų atliekamas funkcijas turėjo priskirti LPK kodą, kurį privalėjo nurodyti Darbo užmokesčio apskaičiavimo pažymoje, o atitinkamą darbuotoją pagal priskirtą grupę nurodyti ir Darbų atlikimo grafike prie jo atliekamo darbo. Ieškovė šios pareigos nesilaikė, nenurodė tiek nekvalifikuotų, tiek kitų darbininkų nei Darbo užmokesčio apskaičiavimo pažymoje, nei Darbų atlikimo grafike, todėl atsakovė pagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą.

711.13.

72Ieškovė siekia suklaidinti teismą, nurodydama, kad darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto pareigas gali atlikti tik statybos vadovai. Darbų saugos organizatoriaus profesija (LPK kodas 226321) privalėjo būti priskirta specialistų grupei ir nurodyta ieškovės pasiūlyme, kartu su planuojamu mokėti darbo užmokesčiu šios profesijos atstovui. Ieškovė pasiūlyme taip pat nenurodė nei vieno elektriko ar kelių remontininkui priskiriamo LPK. Ieškovė nurodo, kad Darbo užmokesčio apskaičiavimo pažymos 2.1 eilutėje nurodyti vamzdžių klojėjai faktiškai atliks ir kelio dangų remonto darbus, tačiau pasiūlyme šios informacijos nėra, prie šių darbuotojų nenurodytas LPK kodas, kuris leistų spręsti apie kelio remontininko funkcijų vykdymą.

731.14.

74Ieškovė UAB „Požeminės linijos“ Darbo užmokesčio apskaičiavimo pažymoje nurodė ne visus Pirkimo sutartį vykdysiančius darbuotojus, kurie turėjo būti nurodyti, vadovaujantis Pirkimo sąlygomis ir 2019-09-12 atsakymu į 1 tiekėjo klausimą. Darbo užmokesčio apskaičiavimo pažymoje ieškovei neįtraukus darbuotojų (ir jiems planuojamo mokėti darbo užmokesčio), kurie vykdys Pirkimo sutartį ir yra priskirtini nekvalifikuotų darbininkų ar pagalbininkų, kvalifikuotų darbininkų, specialistų grupei, atsakovė neturi galimybių teisingai apskaičiuoti Antrojo kriterijaus „Sąžiningos prekybos sąlygos (T1)“ balų.

751.15.

76Ieškovė UAB „Požeminės linijos“ klaidina teismą pateikdama akivaizdžiai neteisingas faktines aplinkybes. Projektuotojas turėtų atlikti projekto vykdymo priežiūrą kiekviename darbų vykdymo etape, todėl atitinkamai turėtų būti nurodomas bent vienas specialistas, o topografo pasitelkimas numatytas „Darbų atlikimo grafikas. Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklų statyba Birštono sav.“ 22.1 punkte bei „Darbų atlikimo grafikas. Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklų rekonstrukcija Birštono sav.“ 18.1 punkte.

771.16.

78Atsakovė, atsižvelgusi į ieškovės UAB „Požeminės linijos“ dublike nurodytus argumentus, bei į tai, kad technologijos projekto apibūdinimui Pirkimo sąlygose nekeliami reikalavimai sutinka, kad technologijos projekto parengimo paminėjimas programos sudėtinėje dalyje - Darbų grafiko 4 eilutėje yra pakankamas įrodyti atitiktį Pirkimo sąlygų I skyriaus 5 priedo iii daliai, todėl šio ieškovės UAB „Požeminės linijos“ pasiūlymo atmetimo pagrindo prašo nenagrinėti. Tačiau tai nepaneigia fakto, kad ieškovės pasiūlymas buvo teisėtai atmestas.

791.17.

80Ieškovė UAB „Požeminės linijos“, ieškinį grįsdama aplinkybėmis, kad atsakovė netinkamai įvertino kitų tiekėjų pasiūlymus, nesilaiko privalomos viešuosiuose pirkimuose ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos, nes pretenzijoje nekėlė tokių reikalavimų ir nenurodė motyvų, todėl teismas šios ieškinio dalies turėtų nenagrinėti. Atsakovei pripažinus pagrįstais kai kuriuos ieškovės pateiktus motyvus (dėl hidraulikos techniko, stropuotojo, plentvolio mašinisto, technologijos projekto), visiškai nereiškia, jog tiekėjų pasiūlymai buvo įvertinti nelygiavertiškai.

811.18.

82Ieškovė UAB „Požeminės linijos“ dublike teigia, kad jos pasiūlymas negali būti atmetamas dėl to, kad Pirkimo sąlygos neva yra neaiškios. Tačiau ieškovė neginčijo Pirkimo sąlygų aiškumo teisės aktų nustatyta tvarka. Todėl šie ieškovės motyvai turėtų būti palikti nenagrinėti. Ieškovės pateiktas pasiūlymas patvirtina, kad ieškovė suprato Pirkimo sąlygas, pateikė pasiūlymą su esminiais trūkumais, ne dėl to, kad Pirkimo sąlygos neaiškios, o dėl savo kruopštumo stokos ar siekiant išvengti prievolės išviešinti planuojamą mokėti nekvalifikuotų darbuotojų atlyginimą.

83II.

84Kitų proceso dalyvių procesinių dokumentų esmė

854.

86Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje nurodė, kad Pirkimo sąlygų reikalavimai, nustatyti Darbų atlikimo grafikui (Pirkimo sąlygų I skyriaus 5 priede), yra neproporcingi, kuriantys neproporcingą administracinę naštą tiekėjams, nepagrįstai apsunkinantys tiekėjų pasiūlymų rengimą ir dalyvavimą Pirkime bei lemiantys neproporcingus sprendimus, t. y. nors sutarties vykdymo metu Darbų atlikimo grafikas galės būti pakeistas, procedūrų metu bet koks menkiausias Darbų atlikimo grafiko neatitikimas lems pasiūlymo atmetimą. Be to Tarnyba nurodė, kad teikdama išvadą nevertina ieškovių pasiūlymų, kartu ir pateiktų Darbo užmokesčio pažymų, turinio (ne)atitikimo Pirkimo sąlygų reikalavimas. Tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad bylos nagrinėjimo metu turi būti įvertinta, ar pagrįstai atsakovė Darbo užmokesčio pažymoje reikalauja nurodyti sutartį vykdysiančius darbuotojus tik nurodant 6 skaitmenų kodą, bet neleidžiant nurodyti pačios pareigybės (jeigu visos reikalingos pareigybės būtų nurodytos LPK). Toks reikalavimas, kad gali būti nurodytas tik 6 skaitmenų kodas, bet ne konkreti pareigybė, galimai yra neproporcingas siekiamam tikslui ir kelia neproporcingas pasekmes - Darbo užmokesčio pažyma pasiūlymų vertinimo metu negali būti tikslinama, o tiekėjui nurodžius konkrečią pareigybę (jeigu tokia pareigybė nurodyta LPK) minėta pažyma vis tiek būtų pripažinta neatitinkanti jai keliamų reikalavimų.

87Teismas

konstatuoja:

88III.

89Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

905.

91UAB „Birštono vandentiekis“ (toliau - atsakovė arba Perkantysis subjektas) vykdo viešąjį pirkimą „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Birštono savivaldybėje“ rangos darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 451217) (toliau – Pirkimas arba Konkursas), kuriuo siekia įsigyti vandentiekio ir nuotekų tinklų inžinerinių tyrinėjimų, projektavimo ir rekonstrukcijos bei statybos darbus. Ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą numatyta išrinkti pagal kainos ir sąžiningos prekybos sąlygos vertinimo kriterijus.

926.

93Tiekėjas UAB „Instita“ 2019-09-13 pateikė pasiūlymą Pirkime. Perkantysis subjektas 2019-12-02 informavo apie šio tiekėjo pasiūlymo atmetimą, kaip neatitinkančio Konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (Pirkimo sąlygų I skyriaus 12.1.3 punktas), o būtent:

942.1.

95Tiekėjas pateikė techninį pasiūlymą, kurio Darbų atlikimo grafikas neatitinka Pirkimo sąlygų I skyriaus 5 priedo reikalavimų dėl statinio statybos dalių etapų (kaip juos apibrėžia STR STR1.04.04:2017 ir STR 1.06.01:2016);

962.2.

97Tiekėjo pateiktoje „Darbo užmokesčio pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams (įskaitant subrangovo darbuotojus) apskaičiavimo pažymoje“ darbuotojų profesijos nurodytos ne pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių (toliau taip pat - LPK), nenurodyti LPK kodai, pažymoje tiekėjas neįtraukė visų darbuotojų (ir jiems planuojamo mokėti darbo užmokesčio), kurie pagal Pirkimo sąlygose ir tiekėjo pasiūlyme aprašytą Pirkimo objektą vykdys Pirkimo sutartį.

987.

99Išnagrinėjęs tiekėjo UAB „Instita“ 2019-12-06 pretenziją, Perkantysis subjektas 2019-12-16 pranešė, kad pretenziją atmeta.

1008.

101Tiekėjas UAB „Požeminės linijos“ 2019-09-20 pateikė pasiūlymą Pirkime. Perkantysis subjektas 2019-12-02 informavo apie šio tiekėjo pasiūlymo atmetimą, kaip neatitinkančio Konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (Pirkimo sąlygų I skyriaus 12.1.3 punktas):

1024.1.

103Tiekėjo pateikta Darbo užmokesčio pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams apskaičiavimo pažyma neatitinka Pirkimo sąlygų 13.6 p. ir 6 priedo reikalavimų, nes pateiktoje Darbo užmokesčio pažymoje nėra nurodyti visi Pirkimo sutartį vykdysiantys darbuotojai;

1044.2.

105Programos Darbų atlikimo grafikas neatitinka Pirkimo sąlygų 5 priedo i p. reikalavimų, nes jame kaip savarankiškas darbų etapas nėra išskirtas statybos darbų technologijos projekto rengimo etapas, o prie kai kurių darbų etapų nėra nurodytas minimalus darbuotojų skaičius, suskirstytas pagal Pirkimo sąlygose nurodytas LPK grupes.

1069.

107Išnagrinėjęs tiekėjo UAB „Požeminės linijos“ 2019-12-09 pretenziją, 2019-12-17 Perkantysis subjektas pranešė, kad pretenziją atmeta.

10810.

109Tiekėjai UAB „Instita“ ir UAB „Požeminės linijos“, nesutikdami su atsakovės sprendimu dėl jų pasiūlymų atmetimo, kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti atsakovės sprendimus atmesti pasiūlymus.

110Dėl ieškovių Programos (Darbų grafiko) atitikties Pirkimo sąlygų reikalavimams

11111.

112Pirkimo sąlygų I skyriaus 6.7.5 punkte nurodyta, kad į pasiūlymo sudėtį turi įeiti dalyvio parengta programa, pagal šių konkurso sąlygų I skyriaus 5 priede „Programa“ nustatytus reikalavimus. Pirkimo sąlygų I skyriaus 5 priede nurodyta, kad programos apimtyje privalo būti: (i) Pateikti Darbų atlikimo grafiką. Darbų atlikimo grafikas turi atitikti statinio statybos dalių (statinio dalimis yra laikomos statinio techninio projekto dalys, kaip jos apibrėžiamos statybos techniniame reglamente STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir tiekėjo atliekami bendrieji ir specialieji statybos darbai (šių darbų sritys), kaip juos apibrėžia statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“) etapus, darbų eiliškumą mėnesio tikslumu. Darbų atlikimo grafike numatyti ir pateikti inžinerinių tyrinėjimų, projektavimo, ekspertizės atlikimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo terminus, statybos darbų kiekvienoje gatvėje, įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, perdavimo Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai ir datos. Darbų atlikimo grafike turi būti nurodytas minimalus pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų skaičius kiekvienam darbų etapui, suskirstytas į grupes pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių (LPK): nekvalifikuoti darbininkai, kvalifikuoti darbininkai, specialistai; (ii) Susipažinimo bei pritarimų laikotarpius su Rangovo dokumentais bei laikotarpius pastaboms pateikti; (iii) Statybos darbų technologijos projekto rengiamo vadovaujantis STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ nuostatomis parengimą; (iiii) Pagal darbų atlikimo grafiką pateiktą numatomą Mokėjimų grafiką.

113Dėl tiekėjos UAB „Instita“ pateiktos Programos

11412.

115Atsakovės vertinimu, tiekėjos UAB „Instita“ pateiktas Darbų atlikimo grafikas neatitinka Pirkimo sąlygų I skyriaus 5 priedo i reikalavimų, t. y. grafikas neatitinka statinio statybos dalių etapų (kaip juos apibrėžia STR STR1.04.04:2017 ir STR 1.06.01:2016), nes nėra numatytas atskiras dangų atstatymo, gerbūvio sutvarkymo etapas, neatskleistas šio etapo darbų eiliškumas; atitinkamai pateiktame grafike nenurodytas minimalus pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų skaičius kiekvienam darbų etapui, suskirstytas į grupes pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių, taip pat grafike nėra nurodyta jokių darbininkų SCADA praplėtimo darbų atlikimui.

11613.

117Tiekėjos vertinimu, visi darbų etapai pagal Perkančiojo subjekto nurodytą Pirkimo objektą yra nurodyti tiekėjo Darbų atlikimo grafike: žemės darbai, dangų ardymas ir atstatymas aiškiai numatytas tiek vykdant vandentiekio tinklų plėtros darbus („Darbų vykdymo grafiko“ 2.1 - 2.3 punktai), tiek nuotekų tinklų plėtros darbus („Darbų vykdymo grafiko“ 3.1 - 3.4 punktai), nuotekų siurblinės („Darbų vykdymo grafiko“ 4.1 punktas), vandentiekio rekonstravimo („Darbų vykdymo grafiko“ 5.1 - 5.3 punktai) ir nuotekų tinklų rekonstravimo („Darbų vykdymo grafiko“ 6 punktas) darbus. Kiekvienam šiam etapui yra priskirtas ir konkretus darbų įvykdymo terminas per visą 18 mėnesių darbų vykdymo laikotarpį. Teismas su tokiais ieškovės argumentais visiškai sutinka. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovė 2019-12-16 atsakyme į tiekėjo pretenziją sutiko, kad tiekėjo techniniame pasiūlyme aiškiai įvardinta, kad tokie darbai bus atliekami, tačiau šiuo atveju tiekėjo pateikto Darbų atlikimo grafiko trūkumą lemia tai, kad jame neišskirti dangų atstatymo, gerbūvio sutvarkymo darbų terminai. Tačiau kaip matyti iš ieškovės pateikto Darbų grafiko minėti darbai, eiliškumas mėnesio tikslumu ir terminai buvo įtraukti į grafiką. Vien dėl to, kad žemės darbai, dangų ardymas ir atstatymas Darbo grafike nėra išskirti į atskirą grafiko eilutę, nors visų šių darbų atlikimo terminai Darbo grafike aiškiai nurodyti, negali būti pagrindas atmesti tiekėjo Pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų. Ieškovė statybos darbų eiliškumą ir trukmę nurodė kiekvienoje gatvėje, kaip to ir reikalavo atsakovė. Atkreiptinas dėmesys, kad nors kiti tiekėjai, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, šiuos darbus išskyrė į atskirą eilutę (etapą) (ši atsakovės pateikta informacija teismo pripažinta konfidencialia), tačiau šių darbų atlikimo terminas nesiskiria nuo kitų atitinkamoje gatvėje atliekamų darbų termino arba kai kuriais atvejais šis terminas ilgesnis. Taigi, akivaizdu, kad netgi ieškovei, kaip ir kitiems tiekėjams, išskyrus šiuos darbus į atskirą eilutę, bet Darbų grafike pažymėjus tą patį darbų atlikimo terminą, nesikeistų paties Pasiūlymo esmė. Iš ieškovės pateikto darbų grafiko matyti, kad dangų atstatymo, gerbūvio sutvarkymo darbų atlikimo terminai buvo įtraukti į šį grafiką, jog šie tiekėjo nurodyti terminai būtų neteisingi bei nepagrįsti Perkantysis subjektas nenurodo.

11814.

119Taip pat teismas nesutinka su atsakove, kad ieškovės pateiktame Grafike nenurodytas minimalus Pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų skaičius kiekvienam darbų etapui, suskirstytas į grupes pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių, taip pat, kad Darbų grafike atskirai privalėjo būti nurodyti darbininkai SCADA praplėtimo darbų atlikimui. Ieškovė „Darbų atlikimo grafike“, grafoje „Darbuotojai“ yra nurodžiusi minimalų Pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų skaičių kiekvienam darbų etapui. Tai, kaip nurodo atsakovė, jog iš Darbų grafiko matyti, kad IX mėnesį (1.1, 2.1, 6.1, 6.4, 6.10 eilutės) dirbs iš viso šeši nekvalifikuoti darbininkai, nors „Darbo užmokesčio pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams (įskaitant subrangovo darbuotojus) apskaičiavimo pažymoje“ nurodyti tik du nekvalifikuoti darbininkai, neduoda pagrindo spręsti, kad nėra nurodytas minimalus Pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų skaičius kiekvienam darbų etapui. Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovė Darbų atlikimo grafiko grafoje „Darbuotojai“ nėra nurodžiusi, jog kokiam nors darbui atlikti bus skiriami daugiau nei du nekvalifikuoti darbininkai. Taip pat teismo vertinimu, Perkančiojo subjekto reikalavimas Darbų atlikimo grafike nurodyti minimalų Pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų skaičių kiekvienam darbų etapui, nedraudžia tiekėjui, tokių asmenų nenurodžius, vykdant Pirkimo sutartį pasitelkti ir kitus savo darbuotojus, kurių pagal Pirkimo dokumentus nebuvo privaloma nurodyti grafike.

12015.

121Akivaizdu, kad Darbų grafike nenurodyti darbininkai SCADA praplėtimo darbų atlikimui (4.2 eilutė). Tačiau, kaip matyti iš Darbų grafiko (4 eilutė) Nuotekų siurblinės darbus atliks 1 specialistas bei 4 kvalifikuoti darbuotojai, todėl vien tai, kad prie išskirto atskiro šių darbų etapo (SCADA praplėtimo) nenurodytas darbuotojas, atliksiantis šį darbą, teismo vertinimu gali būti laikoma kaip aiški klaida, kuri nekeičia Pasiūlymo esmės, bei kuri Perkančiojo subjekto prašymu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 64 straipsnio 9 dalimi, galėjo būti ištaisyta, pasiūlymą patikslinant/paaiškinant. Atkreiptinas dėmesys ir į tą aplinkybę, kad, kaip nurodo ieškovė, jos darbuotojai gali ir atlieka tas darbo funkcijas, kurios apima platesnę pareigų sritį, nei pagal LPK pateikiama konkreti artimiausia profesija (pvz. plataus profilio statybininkas gali praplėsti SCADA, atstatyti dangas ir kt.). Pažymėtina ir tai, kad Perkantysis subjektas nereikalavo, kad darbuotojų pareigybių pavadinimai sutaptų su LPK kodais, taip pat nereikalavo išvardinti visų profesijų, reikalingų Pirkimo sutarčiai įvykdyti, todėl griežtas reikalavimas Darbų grafike įvardinti sutartį vykdysiančių darbuotojus kiekvienam darbų etapui (reikalauta minimalus skaičiaus) yra neproporcingas siekiamam Pirkimo tikslui ir sukelia neproporcingas pasekmes, todėl negali būti laikomas pagrįstu.

122Dėl tiekėjos UAB „Požeminės linijos“ pateiktos Programos

12316.

124Atsakovės vertinimu, tiekėjos UAB „Požeminės linijos“ pateikto techninio pasiūlymo Programa neatitinka Pirkimo sąlygų I skyriaus 5 priedo reikalavimų dėl šių priežasčių:

12512.1.

126Programoje (ne grafike) nenurodytas technologijos projekto parengimas;

12712.2.

128Programos sudėtinėje dalyje – grafike ne visur nurodytas minimalus pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų skaičius kiekvienam darbų etapui, suskirstytas į grupes pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių.

12917.

130Bylos nagrinėjimo metu atsakovė sutiko su ieškovės argumentais, kad vadovaujantis Pirkimo sąlygose įtvirtinta darbų programos apimtimi, Darbų grafikas yra sudėtinė programos dalis, todėl atsakovės argumentas, jog technologijos projekto parengimą ieškovė turėjo nurodyti ne Darbų grafike, o pačioje Programoje yra nepagrįstas. Todėl atsakovės sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą tuo pagrindu, kad Programoje nėra nurodytas technologijos projekto parengimas, nors ieškovė technologijos projekto parengimą nurodė programos sudėtinėje dalyje - Darbų grafiko 4 eilutėje, teismas pripažįsta nepagrįstu (Pirkimo sąlygų I skyriaus 5 priedo iii dalis, CPK 187 straipsnio 1 dalis).

13118.

132Atsakovės vertinimu, ieškovė Programos sudėtinėje dalyje – grafike ne visur nurodė minimalų Pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų skaičių kiekvienam darbų etapui, suskirstytą į grupes pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių, t. y. 1) grafiko 14 eilutėje nenumatyta jokių nekvalifikuotų darbininkų ar pagalbininkų, kvalifikuotų darbininkų ar specialistų, kurie vykdys paruošiamuosius darbus, įrenginės statybvietę, pastatys informacinius stendus, įrengs laikinas buitines patalpas, sandėliavimo aikšteles, laikinas atliekų laikymo vietas, pasirūpins elektros energijos, vandens aprūpinimu ir pan.; 2) grafiko 7 ir 8 eilutėse nenurodė Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodų, kurie įvardintų kas atliks atitinkamus darbus.

13319.

134Ieškovė sutinka su atsakove, kad prie Darbų grafiko dėl maketavimo klaidos nenurodė minimalaus skaičiaus darbuotojų. Tačiau teismo vertinimu, minimalaus darbuotojų skaičiaus nurodymas ir darbų etapų išskyrimas Darbų grafike nėra siūlomo Pirkimo objekto ar jo savybių dalis, sutarties kaina ar sutarties vykdymo aplinkybės, todėl negali būti laikomos pasiūlymo „siaurąja“ prasme dalimi bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 64 straipsnio 9 dalimi perkančiojo subjekto prašymu galėjo būti patikslintas/paaiškintas. Be to, šie Darbų grafiko formalūs trūkumai gali būti pašalinami laikantis turiningojo vertinimo principo, nes kas vykdys darbų atlikimo grafiko 7 ir 8 eilutėse nurodytus darbus galima nustatyti iš Darbo užmokesčio Pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams (įskaitant subrangovo darbuotojus) apskaičiavimo pažymoje pateiktos informacijos. Teismas neabejoja ieškovės nurodytomis aplinkybėmis, kad 3.1 eilutėje nurodytas projektuotojas atliks būtent projektavimo darbus, kurie numatyti Darbų atlikimo grafiko 8 eilutėje; 3.2 eilutėje nurodytas geologas atliks geologinių tyrinėjimų darbus, kurie numatyti Darbų atlikimo grafiko 7 eilutėje; 3.3 eilutėje nurodytas topografas atliks topografinės nuotraukos parengimo darbus, nurodytus Darbų atlikimo grafiko 7 eilutėje, o grafiko 14 eilutėje numatytus darbus darbuotojai, kurių profesijos pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių yra nepriskirtinos nekvalifikuotų darbininkų, kvalifikuotų darbininkų ir specialistų profesijų grupėms, bei kurių pagal Pirkimo sąlygų 5 priedo i p. nėra reikalaujama nurodyti. Be to, kaip jau buvo minėta, Perkančiojo subjekto reikalavimas Darbų atlikimo grafike nurodyti minimalų pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų skaičių kiekvienam darbų etapui nedraudžia tiekėjui, tokių asmenų nenurodžius, vykdant Pirkimo sutartį pasitelkti ir kitus savo darbuotojus.

13520.

136Teismas sutinka su Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, kad iš Pirkimo dokumentų turinio visumos nėra aiškus tokių reikalavimų, keliamų Darbų atlikimo grafikui (Pirkimo sąlygų I skyriaus 5 priede), tikslas. Pagal minėtus reikalavimus yra reikalinga nurodyti labai detalią informaciją, konkrečius darbų atlikimo terminus mėnesiais, kiekvieną darbų etapą vykdysiančių minimalius darbuotojų skaičius, o tiekėjui grafike nenurodžius bet kokios darbų srities arba ją nurodžius, bet neišskyrus jos kaip atskiro etapo ar pan., pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų reikalavimų. Be to, Konkrečiųjų sutarties sąlygų 8.3 punkte yra nurodoma, kad Programa, kuri apima ir Darbų atlikimo grafiką, galimai bus keičiama ir tikslinama (kartu su Darbų atlikimo grafiku): Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas privalo pateikti Inžinieriui išsamią Programą (papildytą bei patikslintą kuri buvo pateikta su Rangovo Pasiūlymu). Rangovas taip pat privalo Inžinieriui pateikti pataisytą Programą visuomet, kai pasikeičia darbų atlikimui būtinos sąlygos arba informacija, kuria buvo pagrįsti pirminiai įsipareigojimai arba ankstesnė programa yra nesuderinama su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis. Taigi, galima daryti išvadą, kad pats Perkantysis subjektas numatė, kad Darbų atlikimo grafikas galimai bus keičiamas ir tikslinamas sutarties vykdymo metu, tačiau, nepaisant to, Pirkimo sąlygose reikalavo tiekėjų dar tik pasiūlymų teikimo metu pateikti labai išsamų Darbų atlikimo grafiką, kurio bet koks netikslumas lemia pasiūlymo pripažinimą neatitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimų. Teismo vertinimu, minėti Pirkimo sąlygų reikalavimai yra neproporcingi, kuriantys neproporcingą administracinę naštą tiekėjams, nepagrįstai apsunkinantys tiekėjų pasiūlymų rengimą ir dalyvavimą Pirkime bei lemiantys neproporcingus sprendimus, t. y. nors sutarties vykdymo metu, kaip minėta, Darbų atlikimo grafikas galės būti pakeistas, procedūrų metu bet koks menkiausias Darbų atlikimo grafiko neatitikimas lemia pasiūlymo atmetimą. Teismo vertinimu, tokie griežti ir formalūs reikalavimai Pasiūlymui negali būti laikomi pagrįstais. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nėra pagrindo sutikti su atsakove, jog ji, leisdama patikslinti/paaiškinti neišsamius dokumentus/duomenis, kurie nekeičia pasiūlymo esmės, būtų pažeidusi Pirkimų įstatymo nuostatas ar lygiateisiškumo ir skaidrumo principus. Teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju ieškovių pasiūlymų dėl Darbų grafiko trūkumų pobūdis leido jį pataisyti/paaiškinti, tačiau Perkantysis subjektas šios pareigos neįgyvendino ir iš karto nepagrįstai atmetė ieškovių Pasiūlymus.

137Dėl ieškovių Darbo užmokesčio pažymos atitikties Pirkimo sąlygų reikalavimams

13821.

139Pirkimo sąlygų I skyriaus 6.7.6 punkte nurodyta, kad į pasiūlymo sudėtį turi įeiti dokumentai pagrindžiantys atitiktį nustatytiems ekonominio naudingumo kriterijų reikalavimams. Pirkimo sąlygų 13.5. punkte nustatyta, kad antrojo kriterijaus „Sąžiningos prekybos sąlygos (T1)“ balai skiriami vertinant kiek tiekėjo siūlomas atlyginimas pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams (pagal nustatytas darbuotojų grupes) viršija jo arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kilmės šalyje nustatytą minimalų darbo užmokestį, darbuotojų mėnesinis darbo užmokestis vertinamas pagal tris parametrus atskiroms darbuotojų grupėms. Kiekvieno parametro vertinimas susideda iš dviejų vertinamų parametro komponentų: (1) darbuotojų darbo užmokesčio skirtumas ir (2) darbuotų skaičius. Pirkimo sąlygų 13.6. punkte nurodyta, jog tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti darbo užmokesčio pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams, įskaitant subrangovo darbuotojus, apskaičiavimo pažymą (pagal nustatytas darbuotojų grupes), parengtą pagal pirkimo sąlygų I skyriaus 6 priede pateiktą formą. Tiekėjai turi vadovautis Lietuvos profesijų klasifikatoriaus (LPK) Tarptautinio standarto profesijų klasifikatoriaus ISCO-08 nacionaline versija.

14022.

141Pirkimo sąlygų 13.8. punkte numatyta, kad kiekvieno sutartį vykdysiančio tiekėjo darbuotojo darbo užmokesčio skirtumas įvertinamas pagal formulę, lyginant darbo užmokestį su Lietuvos Respublikoje ar tiekėjo kilmės šalyje nustatytu minimaliu darbo užmokesčiu. Remiantis Pirkimo sąlygų 13.7 punktu, tiekėjas įsipareigoja visą sutarties vykdymo laikotarpį darbuotojams (atskiroms darbuotojų grupėms) mokėti ne mažesnį, nei nurodytas pasiūlyme, darbo užmokestį (minimalų darbo užmokestį viršijantį priedą), šis laimėjusio tiekėjo įsipareigojimas bus įtrauktas į Pirkimo sutartį ir taps esmine sutarties sąlyga.

142Dėl UAB „Instita“ Darbo užmokesčio pažymos

14323.

144Atsakovė tiekėjo UAB „Instita“ pateiktą pasiūlymą atmetė ir tuo pagrindu, kad tiekėjas pateikė Darbo užmokesčio pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams (įskaitant subrangovo darbuotojus) apskaičiavimo pažymą, kurioje pateikta informacija neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų. Perkančioji organizacija nurodė, kad Tiekėjo pasiūlyme nenurodyti Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodai; Tiekėjas neįtraukė pasiūlyme numatytų Pirkimo sutartį vykdysiančių specialistų ir jiems planuojamo mokėti darbo užmokesčio (pavyzdžiui nėra pateiktas planuojamas mokėti darbo užmokestis archeologinius tyrinėjimus vykdysiantiems specialistams, 4 specialistams – projektuotojams); Tiekėjas neįtraukė darbuotojų (ir jiems planuojamo mokėti darbo užmokesčio), kurie pagal Pirkimo sąlygose ir Tiekėjo pasiūlyme aprašytą Pirkimo objektą vykdys Pirkimo sutartį (pavyzdžiui Pirkimo sąlygose ir Tiekėjo darbų atlikimo grafike numatyta atlikti TV diagnostiką, atstatyti dangas, praplėsti SCADA pagal Pirkimo sąlygų III skyriaus 5.8 punktą, Tiekėjas privalo paskirti vieną ar kelis darbų saugos ir sveikatos koordinatorius, ir kt., tačiau pažymoje nėra numatytas nė vienas hidraulikos technikas, elektrotechnikas, kelių remontininkas, stropuotojas, plentvolio mašinistas, pluktuvo mašinistas, darbų saugos ir sveikatos koordinatorius ir kt.).

14524.

146Atkreiptinas dėmesys, kad vėliau Perkantysis subjektas pripažino savo argumentus dėl reikalavimo, jog Darbo užmokesčio pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams (įskaitant subrangovo darbuotojus) apskaičiavimo pažymoje butų nurodytas hidraulikos technikas, stropuotojas, pluktuvo mašinistas, plentvolio mašinistas bei šiems darbuotojams skiriamas atlyginimas (perteklinė informacija) nepagrįstais, todėl nesant dėl to ginčo, teismas plačiau dėl šalių argumentų nepasisako bei laiko tokį Perkančiojo subjekto sprendimą nepagrįstu. Be to, atsakovė netinkamai įvertino pateiktą pažymą, kadangi atmesdama pasiūlymą nurodė, jog elektrotechnikas nėra nurodytas, tačiau pažymos 2.5 punkte (kvalifikuoti darbininkai) numatytas elektrikas (tiksliau net trys elektrikai), todėl vien tai, kad šiai profesijai nėra priskirtas nei vienas iš LPK kodų, kai galima iš esmės juos (ar panašius) nustatyti iš profesijos pavadinimo, negali būti pagrindas atmesti tokį tiekėjo Pasiūlymą kaip neatitinkanti Pirkimo dokumentų. Tokia pati situacija ir su dangų ardymu bei atstatymu, kuris numatytas ieškovės Darbų grafiko 2.1 – 5.3 punktuose, taip pat ir SCADA praplėtimu, kuris numatytas ieškovės Darbų atlikimo grafiko 4.2. punkte. Teismas neturi jokio pagrindo spręsti, kad šių darbų negali atlikti ieškovės nurodyti kvalifikuoti darbininkai (pvz. plataus profilio statybininkas). Juolab, kad Perkantysis subjektas nereikalavo, kad darbuotojų pareigybės sutaptų su LPK kodais (galėjo pasirinkti panašiausią pagal funkcinį turinį). Kita vertus, jeigu Perkančiajam subjektui nebuvo aišku būtent kokius darbus atliks plataus profilio statybininkas ar kitas Darbo užmokesčio pažymoje nurodytas asmuo, ji galėjo paprašyti patikslinti Pasiūlymą. Teismo vertinimu, vien tik darbuotojų profesijų bei jų kodų pagal LPK patikslinimas/paaiškinimas, neleidžiant tikslinti darbuotojų skaičiaus bei jiems mokėtino darbo užmokesčio dydžio (ekonominio naudingumo vertinamieji kriterijai), nėra susiję nei su Pirkimo objektu, nei su sutarties vykdymo aplinkybėmis, todėl negali būti laikomas pasiūlymo „siaurąja“ prasme dalimi. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 64 straipsnio 9 dalimi perkančiojo subjekto prašymu tokie Pasiūlymo duomenys galėjo būti patikslinti/paaiškinti.

14725.

148Teismo vertinimu, Perkantysis subjektas pagrįstai nustatė, kad Darbų grafiko 1.3 punkte numatytus archeologinius tyrinėjimus ar projektavimą negali atlikti nei vienas iš ieškovės nurodytų specialistų (t. y. nei geodezininkas, nei geologas, nei statybvietės darbų meistras). Tačiau tai nedraudžia tiekėjui, tokių asmenų Darbų grafike nenurodžius, vykdant Pirkimo sutartį pasitelkti tokius darbuotojus. Teismo vertinimu, tokie Perkančiojo subjekto neproporcingi reikalavimai riboja tiekėjų konkurenciją bei varžymąsi Pirkime, juolab, kad tiekėjui tokios informacijos nenurodžius, jis neįgyja jokio pranašumo prieš kitus tiekėjus, o Perkančiajam subjektui pakanka informacijos teisingai apskaičiuoti antrojo kriterijaus „Sąžiningos prekybos sąlygos (T1)“ balus bei lygiateisiškai įvertinti Pasiūlymo ekonominį naudingumą.

14926.

150Atkreiptinas dėmesys, kad Pirkimo sąlygų turinys turi būti aiškus tiek tiekėjams, tiek perkančiosioms organizacijoms, kad pirmieji galėtų tinkamai suformuluoti ir pateikti pirkėjų poreikius atitinkančius pasiūlymus, o antrosios - juos vienodai įvertinti pagal pirkimo sąlygas. Perkančiosios organizacijos valios ir ketinimo, jei jų iš tiesų tokių buvo, dėl pirkimo sąlygos turinio svarba sumenksta, jei ji pirkimo sąlygose juos netinkamai materializuoja. Neaiškių, netikslių ir dviprasmiškų pirkimo dokumentų nuostatų nulemtų negatyvių padarinių rizika tenka pačiam Perkančiajam subjektui. Pagal Pirkimo dokumentus Darbo užmokesčio pažyma reikalaujama ne dėl to, kad Perkančioji organizacija galėtų įvertinti ar tiekėjo darbuotojai turi kvalifikaciją, reikalingą Pirkimo sutarčiai įvykdyti, o tam, kad įvertinti pasiūlymo ekonominį naudingumą bei apskaičiuoti antrojo kriterijaus „Sąžiningos prekybos sąlygos (T1)“ balus, o taip pat kontroliuoti atlyginimų darbuotojams, nurodytiems pažymoje, mokėjimą. Tiekėjas, nenurodydamas visų darbuotojų, praranda vertinamuosius balus, todėl toks tiekėjas neįgyja jokio pranašumo prieš kitus tiekėjus. Teismo vertinimu, Perkančiojo subjekto sprendimas, jog tiekėjui Darbo užmokesčio pažymoje nenurodžius visų darbuotojų, kurių profesijos pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių yra priskirtinos nekvalifikuotų darbininkų, kvalifikuotų darbininkų ir specialistų profesijų grupėms, atmesti tokį tiekėjo pasiūlymą yra neproporcingas siekiamam tikslui ir sukelia neproporcingas pasekmes, todėl pripažintinas nepagrįstu.

151Dėl UAB „Požeminės linijos“ Darbo užmokesčio pažymos

15227.

153Atsakovė tiekėjo UAB „Požeminės linijos“ pateiktą pasiūlymą atmetė ir tuo pagrindu, kad tiekėjas pateikė Darbo užmokesčio pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams (įskaitant subrangovo darbuotojus) apskaičiavimo pažymą, kuri neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų, nes į ją neįtrauktas hidraulikos technikas, elektrikas, kelių remontininkas, stropuotojas, plentvolio mašinistas, pluktuvo mašinistas, darbų saugos ir sveikatos koordinatorius ir kt.

15428.

155Atkreiptinas dėmesys, kad vėliau Perkantysis subjektas pripažino pagrįstais ieškovės argumentus dėl nepagrįsto reikalavimo, jog Darbo užmokesčio pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams (įskaitant subrangovo darbuotojus) apskaičiavimo pažymoje butų nurodytas hidraulikos technikas, stropuotojas, pluktuvo mašinistas, plentvolio mašinistas bei šiems darbuotojams skiriamas atlyginimas (perteklinė informacija). Taigi Perkantysis subjektas palaiko tik savo argumentus dėl pasiūlymo atmetimo, susijusius tik su elektriko, kelių remontininko, darbų saugos ir sveikatos koordinatorius neįtraukimu į Darbo užmokesčio pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams (įskaitant subrangovo darbuotojus) apskaičiavimo pažymą bei šiems darbuotojams skiriamo atlyginimo. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad tik ieškovei pateikus pretenziją Perkantysis subjektas nurodė naujus argumentus ir dėl nekvalifikuotų darbininkų neįtraukimo į Darbo užmokesčio pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams (įskaitant subrangovo darbuotojus) apskaičiavimo pažymą bei šiems darbuotojams skiriamo atlyginimo, nors atmesdamas tiekėjo UAB „Požeminės linijos“ pateiktą pasiūlymą, tokių sprendimo motyvų nebuvo nurodęs.

15629.

157Ieškovės teigimu, net ir nekvalifikuotus darbus atliks ieškovės kvalifikuoti darbininkai ar specialistai, taip pat darbuotojai, kurių profesijos pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių yra nepriskirtinos nekvalifikuotų darbininkų, kvalifikuotų darbininkų ir specialistų profesijų grupėms bei kurių pagal Pirkimo sąlygas Pasiūlyme nėra reikalaujama nurodyti. Kadangi Pirkimo sąlygose nėra įtvirtinto apribojimo darbų, kuriems atlikti nereikia specialių profesinių žinių ar kvalifikacijos, atlikimui pasitelkti tik tuos darbuotojus, kurie pagal LPK yra priskiriami nekvalifikuotiems darbininkams, vien tai, kad ieškovės technologinėje kortoje yra nurodyti du pagalbiniai darbuotojai, nėra pagrindas spręsti, jog vadovaujantis Pirkimo sąlygų 13.6. bei 13.4 punktais, tokius darbuotojus ieškovė privalėjo nurodyti Darbo užmokesčio Pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams (įskaitant subrangovo darbuotojus) apskaičiavimo pažymoje ar Darbų grafike. Taigi darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju nėra pakankamo pagrindo spręsti, jog ieškovės pateikta Darbo užmokesčio pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams (įskaitant subrangovo darbuotojus) apskaičiavimo pažyma, joje nenurodžius nekvalifikuotų darbuotojų, neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų, todėl atsakovės sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą šiuo pagrindu laikytinas nepagrįstu.

15830.

159Teismas sutinka su ieškove, kad ji Darbo užmokesčio pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams (įskaitant subrangovo darbuotojus) apskaičiavimo pažymoje negalėjo nurodyti statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus profesijos, nes tokios profesijos nėra numatyta Lietuvos profesijų klasifikatoriuje. Be to, statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi gali būti skiriamas statinio projekto vadovas, architektas ar inžinierius. Be abejo, šioms pareigoms paskirtas asmuo turi būti apmokytas ir atestuotas teisės aktų numatyta tvarka bei įgijęs teisę eiti šias pareigas, tačiau Perkantysis subjektas atmesdamas tiekėjo pretenziją, nesiaiškino ieškovės nurodomų aplinkybių, kad šias pareigas eis statybos darbų vadovas. Teismas sprendžia, kad vien tai, jog Darbo užmokesčio pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams (įskaitant subrangovo darbuotojus) apskaičiavimo pažymoje atskirai nėra išskirtas šias pareigas eisiantis asmuo bei jam mokėtinas darbo užmokestis, kai jas gali eiti ir asmenys, kurie pagal LPK nepatenka nekvalifikuotų darbininkų, kvalifikuotų darbininkų ir specialistų grupėms, negali būti įvertintas kaip Pasiūlymo neatitikimas Pirkimo dokumentams.

16031.

161Taip pat teismas sutinka su ieškove, kad pagal Pirkimo sąlygų 13.4-13.7 p. ir 6 priedo reikalavimus Darbo užmokesčio pažymoje turėjo būti nurodyta Pirkimo sutartį vykdantys darbuotojai, o ne pateiktas profesijų (profesinių žinių) reikalingų įvykdyti Pirkimo sutartį sąrašas, todėl ieškovė neturėjo papildomai prie automatikos įrenginių elektrotechniko nurodyti elektriko LPK kodą, o prie vamzdynų klojėjų – kelių remontininko LPK kodą. Pagal byloje esančius duomenis, nėra jokio pagrindo spręsti, kad ieškovės nurodyti darbuotojai negalės vykdyti Pirkimo sutarties, t. y. automatikos įrenginių elektrotechnikas – elektriko, vamzdynų klojėjas – kelių remontininko darbų. Ieškovei patvirtinus, kad Darbo užmokesčio pažymoje nurodė visus Pirkimo sutartį vykdysiančius darbuotojus bei paaiškinus, kad vamzdynų montuotojai turi profesinius įgūdžius ir kvalifikaciją atlikti kelio remonto darbus, o automatikos įrangos elektrotechnikas – profesinius įgūdžius bei kvalifikaciją atlikti elektros instaliacijos montavimo darbus, atsakovė neturėjo pagrindo laikyti, kad ieškovės Darbo užmokesčio pažymoje nėra nurodyti visi Pirkimo sutartį vykdysiantys darbuotojai. Be to, teismo vertinimu, reikalavimas Darbo užmokesčio pažymoje nurodyti sutartį vykdysiančius darbuotojus tik nurodant 6 skaitmenų kodą, bei sprendžiant, kad nepakanka nurodyti tik pačios pareigybės pavadinimo, yra neproporcingas siekiamam tikslui – įvertinti pasiūlymo ekonominį naudingumą bei apskaičiuoti antrojo kriterijaus „Sąžiningos prekybos sąlygos (T1)“ balus. Atsakovė iš esmės neginčija to, kad tas pats darbuotojas gali atlikti kelias funkcijas, todėl vien tai, jog prie šio darbuotojo profesijos pavadinimo papildomai nėra nurodyti LPK kodai, nėra pagrindas laikyti, kad Darbo užmokesčio pažyma neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų. Juolab, kad Pirkimo dokumentuose nebuvo nurodyta, kokius darbuotojus ir kokias jų profesijas reikia įtraukti į Pirkimo sutartį vykdysiančių asmenų sąrašą. Dar kartą atkreiptinas dėmesys, kad pagal Pirkimo dokumentus Darbo užmokesčio pažyma reikalaujama ne dėl to, kad Perkančioji organizacija galėtų įvertinti ar tiekėjo darbuotojai turi kvalifikaciją, reikalingą Pirkimo sutarčiai įvykdyti, o tam, kad įvertinti pasiūlymo ekonominį naudingumą bei apskaičiuoti antrojo kriterijaus „Sąžiningos prekybos sąlygos (T1)“ balus, o taip pat kontroliuoti atlyginimų darbuotojams, nurodytiems pažymoje, mokėjimą.

16232.

163Nėra jokio pagrindo spręsti, kaip teigia atsakovė, kad ieškovė, Darbo užmokesčio pažymoje nenurodydama nekvalifikuotų darbuotojų, kelių remontininko, elektriko, siekė nuslėpti mažą užmokestį gaunančius darbuotojus ir taip gauti daugiau pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo balų. Vadovaujantis Pirkimo sąlygų 13.1-13.4 p. nuostatomis, pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vertinamas pagal kainos ir sąžiningos prekybos sąlygų kriterijus, kur kainos svoris sudaro 90 proc., o sąžiningos prekybos svoris 10 proc. Sąžiningos prekybos kriterijus vertinamas pagal Pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų, kurių profesijos priskirtos 3 LPK grupėms - nekvalifikuoti darbininkai, kvalifikuoti darbininkai ir specialistai - skaičių ir darbo užmokestį, kurį įsipareigoja mokėti tiekėjas. Atkreiptinas dėmesys, kad darbuotojų skaičiui suteikiamas lyginamasis svoris 0,7, o darbuotojų užmokesčiui - 0,3. Taigi, sutiktina su ieškove, kad tiekėjas, nenurodydamas darbuotojų, praranda daugiau balų, nei jį nurodydamas, o nenurodžius nekvalifikuotų darbuotojų, ieškovė gautų 0 balų iš galimų 5 balų (lyginamasis svoris nekvalifikuotiems darbininkams - 0,5). Tuo tarpu tiekėjai, kurie darbo užmokesčio pažymoje įrašė ne tik nekvalifikuotų darbininkų, kvalifikuotų darbininkų ir specialistų grupėms pagal LPK priskiriamus darbuotojus, bet ir darbuotojus, priskiriamus kitoms LPK grupėms (jeigu perkantysis subjektas tokią pateiktą informaciją laikytų pagrįsta. O kaip matyti iš atsakovės sprendimo atmesti tiekėjų pasiūlymus, reikalavo, kad į Darbo užmokesčio pažymą būtų įtraukti ir kitoms grupėms priskirti asmenys, pvz. hidraulikos techniko profesija pagal LPK yra priskirta technikų ir jaunesniųjų specialistų grupei, o stropuotojo, plentvolio mašinisto, plūktuvo mašinisto profesijos - priskirtinos įrengimų ir mašinų operatorių bei surinkėjų grupei), nepagrįstai galėtų įgyti didesnį kriterijaus „Sąžiningos prekybos sąlygos (T1)“ lyginamąjį svorį.

16433.

165Teismas taip pat atkreipia dėmesį, kad Perkantysis subjektas privalo laikytis tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų bei neriboti konkurencijos. Iš į bylą atsakovės pateiktų 4 tiekėjų (kurių pasiūlymai buvo pripažinti atitinkančiais Pirkimo sąlygų reikalavimus, taikomus Darbo užmokesčio pažymai ir Darbų atlikimo grafikui) Darbo užmokesčio Pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams (įskaitant subrangovo darbuotojus) apskaičiavimo pažymų matyti, kad visi tiekėjai skirtingai nurodė darbuotojus, vykdysiančius Pirkimo sutartį. Pavyzdžiui iš LPK 74 kodo „Elektromechaninių ir elektroninių įrenginių mechanikai“: ( - ). Taigi akivaizdu, kad nesant pakankamai aiškių Pirkimo sąlygų, kiekvienam tiekėjui savaip įvertinus darbuotojų profesijas pagal LPK, Pirkimui buvo pateiktos skirtingos Darbo užmokesčio Pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams (įskaitant subrangovo darbuotojus) apskaičiavimo pažymos. Tačiau pažymėtina, kad neaiškių/netikslių Pirkimo dokumentų nuostatų nulemtų negatyvių padarinių rizika tenka pačiam Perkančiajam subjektui, o ne tiekėjams.

16634.

167Kiti šalių procesiniuose dokumentuose išdėstyti argumentai reikšmės galutinio teismo sprendimo priėmimui neturi, todėl dėl jų plačiau nepasisakoma.

168Dėl procesinės bylos baigties

16935.

170Apibendrindamas visus aukščiau nurodytus argumentus teismas sprendžia, jog nepaisant to, kad ieškovių Pasiūlymai, įvertinus Pirkimo sąlygas, turėjo tam tikrų trūkumų, susijusių su Darbų grafiko bei Darbo užmokesčio pažymos turiniu, tačiau tiekėjos savo paaiškinimais juos iš esmės turiningąja prasme pašalino. Tuo tarpu aplinkybė, jog nebuvo preciziškai tiksliai formaliąja prasme laikytasi Perkančiosios organizacijos nurodymų, jie buvo tiekėjos suvokti galimai ne taip, kaip juos suvokė pati Perkančioji organizacija, šiuo konkrečiu atveju, atsižvelgiant į nustatytų trūkumų pobūdį, duomenų apie nesąžiningą tiekėjų elgesį bei galimą piktnaudžiavimą viešo pirkimo procedūromis nebuvimą, negali tapti aplinkybe, lemiančia pačių sunkiausių (ultima ratio) tiekėjui teisinių padarinių atsiradimą – pašalinimą iš Pirkimo procedūrų, juo labiau, kad šių tiekėjų pasiūlymai iš esmės atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus ir juose pateikta informacija yra būtent ta, kuri šioje Pirkimo stadijoje Perkančiajai organizacijai ir buvo reikšminga. Priešingas vertinimas ir sprendimas, teismo vertinimu, pažeistų viešo pirkimo teisiniuose santykiuose galiojantį turinio viršenybės prieš formą principą, būtų neproporcinga tiekėjų padarytiems trūkumams bei aplaidumui (neatidumui) priemonė, pažeistų protingumo ir sąžiningumo principus, o taip pat neprotingai apribotų konkurenciją ginčo viešame pirkime, neleistų jame dalyvauti maksimaliai įmanomam perkamus darbus galinčių pasiūlyti subjektų kiekiui. Nors turinio viršenybės prieš formą principas viešuosiuose pirkimuose vertinant tiek tiekėjų, tiek Perkančiosios organizacijos veiksmus, negali būti suabsoliutintas, pažeidžiant viešųjų pirkimų principus, reguliavimo tikslus, paneigiant Perkančiosios organizacijos pareigą objektyviai, kruopščiai ir skaidriai vertinti jai pateiktų dokumentų turinį bei neatsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos valią, įtvirtintą pirkimo sąlygose, tačiau nagrinėjamu atveju Perkančiosios organizacijos sprendimai atmesti ieškovių pasiūlymus, net neįvykdžius pareigos prašyti patikslinti (paaiškinti) tiekėjų pateiktus dokumentus, negali būti laikomi proporcingais bei pagrįstais.

17136.

172Teismas pažymi, kad konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams. Perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Nagrinėjamu atveju Perkančioji organizacija neįrodė, kad tokie griežti reikalavimai Darbų atlikimo grafikui ar Darbo užmokesčio pažymai pateisinami ypatinga perkamo objekto svarba ar viešojo intereso apsauga.

17337.

174Byloje teismo nustatytos aplinkybės bei nurodyti argumentai sudaro pagrindą panaikinti Perkančiosios organizacijos sprendimus atmesti ieškovių pasiūlymus. Panaikinus minėtus sprendimus, šalys grąžintinos į prieš pažeidimą buvusią padėtį, viešo pirkimo procedūros turėtų būti toliau vykdomos Pirkimo sąlygų ir teisės aktų nustatyta tvarka. Tai reiškia, kad tenkinus ieškovių reikalavimus dėl Perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo, ieškovės savaime grįžta į viešo pirkimo procedūras ir jų pateikti pasiūlymai vėl vertintini Perkančiosios organizacijos.

17538.

176Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovė UAB „Požeminės linijos“ pateikė alternatyvų reikalavimą dėl Pirkimo sąlygų, susijusių su reikalavimais Darbo užmokesčio pažymai ir Darbų atlikimo grafikui, pripažinimo neteisėtomis. Teismui ginčijamą atsakovės sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą pripažinus neteisėtu, dėl Pirkimo sąlygų teisėtumo šioje byloje nesprendžiama.

177Dėl bylinėjimosi išlaidų, pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių

17839.

179Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Bylinėjimosi išlaidos, patenkinus ieškovių ieškinius, atsakovei neatlyginamos ir nepriteisiamos (CPK 93 straipsnis, 98 straipsnis). Kadangi byloje sprendimas priimtas ieškovių naudai, jos turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93, 98 straipsniai).

18040.

181Ieškovė UAB „Instita“ prašo priteisti 2480,50 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti ir 788 Eur žyminio mokesčio, pateikė šias išlaidas patvirtinančius įrodymus. Ieškovės prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos, neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu patvirtintose rekomendacijose (2015 m. kovo 20 d. redakcija Nr. 2015-03968) „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos) nustatytų maksimalių dydžių, todėl priteistinos iš atsakovės (iš viso 3268,50 Eur, CPK 98 straipsnis).

18241.

183Ieškovė UAB „Požeminės linijos“ prašo priteisti 2950,10 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti ir 788 Eur žyminio mokesčio, pateikė šias išlaidas patvirtinančius įrodymus. Ieškovės prašomos priteisti išlaidos yra pagrįstos, neviršija Rekomendacijos nustatytų maksimalių dydžių, todėl priteistinos iš atsakovės (iš viso 3738,10 Eur, CPK 98 straipsnis).

18442.

185Teismas 2020-01-02 nutartimi šioje byloje pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – iki įsiteisės teismo sprendimas sustabdė atsakovės UAB „Birštono vandentiekis“ pirkimo „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Birštono savivaldybėje“ rangos darbų pirkimas“ procedūras ir įpareigojo atsakovę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Ieškinius patenkinus, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

186Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268 straipsnio 5 dalimi, 270 straipsniu, 4238 straipsniu,

Nutarė

187Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Instita“ ieškinį tenkinti.

188Panaikinti atsakovės UAB „Birštono vandentiekis“ sprendimą, kuriuo atmestas ieškovės UAB „Instita“ pasiūlymas (pirkimo Nr. 451217).

189Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Požeminės linijos“ ieškinį tenkinti.

190Panaikinti atsakovės UAB „Birštono vandentiekis“ sprendimą, kuriuo atmestas ieškovės UAB „Požeminės linijos“ pasiūlymas (pirkimo Nr. 451217).

191Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Instita“ iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Birštono vandentiekis“ 3268,50 Eur (tris tūkstančius du šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus 50 ct) bylinėjimosi išlaidas.

192Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Požeminės linijos“ iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Birštono vandentiekis“ 3738,10 Eur (tris tūkstančius septynis šimtus trisdešimt aštuonis eurus 10 ct) bylinėjimosi išlaidas.

193Kauno apygardos teismo 2020 m. sausio 2 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki įsiteisės teismo sprendimas.

194Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Edvardas Paliokas, teismo posėdyje rašytinio... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ieškovių procesinių dokumentų esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Instita“ pateiktu... 7. 1.1.... 8. Ieškovės pasiūlymas visiškai atitinka atsakovės reikalavimus ir kliūčių... 9. 1.2.... 10. Atsakovė iškreipia ieškovės pateikto pasiūlymo turinį ir neteisingai... 11. 1.3.... 12. Atsakovė atsakyme į pretenziją prieštarauja pati sau, kadangi nurodo, jog... 13. 1.4.... 14. Atsakovė Pirkimo sąlygų I skyriuje nėra pateikusi atskiros specialios... 15. 1.5.... 16. Pirkimo sąlygose nebuvo nurodyta, kokius darbuotojus ir kokias jų profesijas... 17. 1.6.... 18. Atsakovė klaidina teismą atsiliepime nurodydama, jog esą ieškovė... 19. 1.7.... 20. Atsakovė, cituodama teismų praktiką, kurioje suformuotos teisės taikymo ir... 21. 1.8.... 22. Atsiliepime atsakovė nurodo Viešųjų pirkimų tarnybos atsakymą į... 23. 2.... 24. Ieškovė UAB „Požeminės linijos“ pateikė ieškinį, kuriuo prašo:... 25. 2.1.... 26. Ieškovė Pirkimo sąlygų 13.6 p. reikalavimą įvykdė - kartu su pasiūlymo... 27. 2.2.... 28. Pagal Pirkimo sąlygų 13.4-13.7 p. ir 6 priedo reikalavimą bei atsakovės... 29. 2.3.... 30. Pirkimo sąlygų 13.4-13.7 p. ir 6 priedas nenustato reikalavimų įrodinėti... 31. 2.4.... 32. Atsakovės prielaidos dėl darbų grafike nenurodytų nekvalifikuotų... 33. 2.5.... 34. Ieškovė darbų grafike išskyrė visus statinio statybos dalių etapus, taip... 35. 2.6.... 36. Pirkimo dokumentuose nesant nustatytų reikalavimų aprašyti ir detalizuoti... 37. 2.7.... 38. Pirkimų sąlygų reikalavimai, kaip juos suprato ir taikė atsakovė, Pirkimo... 39. 2.8.... 40. Atsakovė skirtingai vertino ieškovės ir kitų tiekėjų (kurių pasiūlymai... 41. 2.9.... 42. Sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą atsakovė grindė tik neatitiktimi... 43. I.... 44. Atsakovės procesinių dokumentų esmė... 45. 3.... 46. Atsakovė UAB „Birštono vandentiekis“ atsiliepimuose į ieškinius,... 47. 1.1.... 48. Visi Pirkimo dalyviai Darbų atlikimo grafike privalėjo darbus išskirstyti ne... 49. 1.2.... 50. Ieškovė UAB „Instita“ į Darbo užmokesčio Pirkimo sutartį... 51. 1.3.... 52. Tiek pretenzijoje, tiek ieškinyje, ieškovė UAB „Instita“ pripažino, jog... 53. 1.4.... 54. Ieškovės pateikiamas VPT išaiškinimas niekaip nepateisina tiekėjo pateikto... 55. 1.5.... 56. Ieškovei UAB „Instita“ Darbų atlikimo grafike ir Darbo užmokesčio... 57. 1.6.... 58. Tiek ieškinyje, tiek pretenzijoje nurodoma, kad perkantysis subjektas,... 59. 1.7.... 60. Sutiktina, kad ieškovė UAB „Instita“ turėjo teisę nuspręsti kiek ir... 61. 1.8.... 62. Ieškovės UAB „Instita“ pateikta Darbo užmokesčio apskaičiavimo pažyma... 63. 1.9.... 64. Ieškovės UAB „Požeminės linijos“ pateiktoje programoje (ne grafike)... 65. 1.10.... 66. Ieškovė UAB „Požeminės linijos“ Darbų atlikimo grafiko 7 ir 8... 67. 1.11.... 68. Ieškovės UAB „Požeminės linijos“ pateiktoje programoje nurodyta... 69. 1.12.... 70. Priešingai, nei nurodo ieškovė UAB „Požeminės linijos“, vadovaujantis... 71. 1.13.... 72. Ieškovė siekia suklaidinti teismą, nurodydama, kad darbuotojų saugos ir... 73. 1.14.... 74. Ieškovė UAB „Požeminės linijos“ Darbo užmokesčio apskaičiavimo... 75. 1.15.... 76. Ieškovė UAB „Požeminės linijos“ klaidina teismą pateikdama... 77. 1.16.... 78. Atsakovė, atsižvelgusi į ieškovės UAB „Požeminės linijos“ dublike... 79. 1.17.... 80. Ieškovė UAB „Požeminės linijos“, ieškinį grįsdama aplinkybėmis, kad... 81. 1.18.... 82. Ieškovė UAB „Požeminės linijos“ dublike teigia, kad jos pasiūlymas... 83. II.... 84. Kitų proceso dalyvių procesinių dokumentų esmė... 85. 4.... 86. Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje nurodė, kad Pirkimo sąlygų... 87. Teismas... 88. III.... 89. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 90. 5.... 91. UAB „Birštono vandentiekis“ (toliau - atsakovė arba Perkantysis... 92. 6.... 93. Tiekėjas UAB „Instita“ 2019-09-13 pateikė pasiūlymą Pirkime.... 94. 2.1.... 95. Tiekėjas pateikė techninį pasiūlymą, kurio Darbų atlikimo grafikas... 96. 2.2.... 97. Tiekėjo pateiktoje „Darbo užmokesčio pirkimo sutartį vykdysiantiems... 98. 7.... 99. Išnagrinėjęs tiekėjo UAB „Instita“ 2019-12-06 pretenziją, Perkantysis... 100. 8.... 101. Tiekėjas UAB „Požeminės linijos“ 2019-09-20 pateikė pasiūlymą... 102. 4.1.... 103. Tiekėjo pateikta Darbo užmokesčio pirkimo sutartį vykdysiantiems... 104. 4.2.... 105. Programos Darbų atlikimo grafikas neatitinka Pirkimo sąlygų 5 priedo i p.... 106. 9.... 107. Išnagrinėjęs tiekėjo UAB „Požeminės linijos“ 2019-12-09 pretenziją,... 108. 10.... 109. Tiekėjai UAB „Instita“ ir UAB „Požeminės linijos“, nesutikdami su... 110. Dėl ieškovių Programos (Darbų grafiko) atitikties Pirkimo sąlygų... 111. 11.... 112. Pirkimo sąlygų I skyriaus 6.7.5 punkte nurodyta, kad į pasiūlymo sudėtį... 113. Dėl tiekėjos UAB „Instita“ pateiktos Programos... 114. 12.... 115. Atsakovės vertinimu, tiekėjos UAB „Instita“ pateiktas Darbų atlikimo... 116. 13.... 117. Tiekėjos vertinimu, visi darbų etapai pagal Perkančiojo subjekto nurodytą... 118. 14.... 119. Taip pat teismas nesutinka su atsakove, kad ieškovės pateiktame Grafike... 120. 15.... 121. Akivaizdu, kad Darbų grafike nenurodyti darbininkai SCADA praplėtimo darbų... 122. Dėl tiekėjos UAB „Požeminės linijos“ pateiktos Programos... 123. 16.... 124. Atsakovės vertinimu, tiekėjos UAB „Požeminės linijos“ pateikto... 125. 12.1.... 126. Programoje (ne grafike) nenurodytas technologijos projekto parengimas;... 127. 12.2.... 128. Programos sudėtinėje dalyje – grafike ne visur nurodytas minimalus pirkimo... 129. 17.... 130. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė sutiko su ieškovės argumentais, kad... 131. 18.... 132. Atsakovės vertinimu, ieškovė Programos sudėtinėje dalyje – grafike ne... 133. 19.... 134. Ieškovė sutinka su atsakove, kad prie Darbų grafiko dėl maketavimo klaidos... 135. 20.... 136. Teismas sutinka su Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, kad iš Pirkimo... 137. Dėl ieškovių Darbo užmokesčio pažymos atitikties Pirkimo sąlygų... 138. 21.... 139. Pirkimo sąlygų I skyriaus 6.7.6 punkte nurodyta, kad į pasiūlymo sudėtį... 140. 22.... 141. Pirkimo sąlygų 13.8. punkte numatyta, kad kiekvieno sutartį vykdysiančio... 142. Dėl UAB „Instita“ Darbo užmokesčio pažymos ... 143. 23.... 144. Atsakovė tiekėjo UAB „Instita“ pateiktą pasiūlymą atmetė ir tuo... 145. 24.... 146. Atkreiptinas dėmesys, kad vėliau Perkantysis subjektas pripažino savo... 147. 25.... 148. Teismo vertinimu, Perkantysis subjektas pagrįstai nustatė, kad Darbų grafiko... 149. 26.... 150. Atkreiptinas dėmesys, kad Pirkimo sąlygų turinys turi būti aiškus tiek... 151. Dėl UAB „Požeminės linijos“ Darbo užmokesčio pažymos ... 152. 27.... 153. Atsakovė tiekėjo UAB „Požeminės linijos“ pateiktą pasiūlymą atmetė... 154. 28.... 155. Atkreiptinas dėmesys, kad vėliau Perkantysis subjektas pripažino pagrįstais... 156. 29.... 157. Ieškovės teigimu, net ir nekvalifikuotus darbus atliks ieškovės... 158. 30.... 159. Teismas sutinka su ieškove, kad ji Darbo užmokesčio pirkimo sutartį... 160. 31.... 161. Taip pat teismas sutinka su ieškove, kad pagal Pirkimo sąlygų 13.4-13.7 p.... 162. 32.... 163. Nėra jokio pagrindo spręsti, kaip teigia atsakovė, kad ieškovė, Darbo... 164. 33.... 165. Teismas taip pat atkreipia dėmesį, kad Perkantysis subjektas privalo laikytis... 166. 34.... 167. Kiti šalių procesiniuose dokumentuose išdėstyti argumentai reikšmės... 168. Dėl procesinės bylos baigties ... 169. 35.... 170. Apibendrindamas visus aukščiau nurodytus argumentus teismas sprendžia, jog... 171. 36.... 172. Teismas pažymi, kad konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai,... 173. 37.... 174. Byloje teismo nustatytos aplinkybės bei nurodyti argumentai sudaro pagrindą... 175. 38.... 176. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovė UAB „Požeminės linijos“... 177. Dėl bylinėjimosi išlaidų, pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių... 178. 39.... 179. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 180. 40.... 181. Ieškovė UAB „Instita“ prašo priteisti 2480,50 Eur išlaidas advokato... 182. 41.... 183. Ieškovė UAB „Požeminės linijos“ prašo priteisti 2950,10 Eur išlaidas... 184. 42.... 185. Teismas 2020-01-02 nutartimi šioje byloje pritaikė laikinąsias apsaugos... 186. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268... 187. Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Instita“ ieškinį tenkinti.... 188. Panaikinti atsakovės UAB „Birštono vandentiekis“ sprendimą, kuriuo... 189. Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Požeminės linijos“ ieškinį... 190. Panaikinti atsakovės UAB „Birštono vandentiekis“ sprendimą, kuriuo... 191. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Instita“ iš atsakovės... 192. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Požeminės linijos“ iš... 193. Kauno apygardos teismo 2020 m. sausio 2 d. nutartimi taikytas laikinąsias... 194. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos...