Byla 1-158-878/2013

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Inga Liubinienė,

2sekretoriaujant Gailinai Jankauskienei,

3dalyvaujant prokurorui Mindaugui Povilanskui,

4kaltinamojo T. V. gynėjui advokatui A. B.,

5viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

6T. V., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio profesinio išsilavinimo, nevedęs, dirbantis UAB „Tradeta“ automechaniku, gyvenantis ( - ), teistas:

  • 2003 m. vasario 14 d. Prienų rajono apylinkės teismo pagal 1961 m. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 271 straipsnio 2 dalį ir 271 straipsnio 3 dalį laisvės atėmimu 2 metams, pritaikius įstatymą dėl amnestijos nuo paskirtos bausmės atleistas;
  • 2011 m. gegužės 26 d. Prienų rajono apylinkės teismo pagal 2000 m. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 281 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 1 metams 3 mėnesiams, bausmės vykdymą atidedant 1 metams 6 mėnesiams;
  • 2012 m. spalio 30 d. Prienų rajono apylinkės teismo pagal BK 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 1 metams 6 mėnesiams, taikant BK 64 straipsnio 1, 3 dalis, paskirta bausmė subendrinta su Prienų rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 26 d. nuosprendžiu paskirta bausme ir paskirta galutinė subendrinta bausmė laisvės atėmimas 2 metams, bausmės vykdymą atidedant 2 metams 6 mėnesiams,
kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje.

7Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

8Kaltinamasis T. V. 2013 m. sausio 5 d. apie 22.00 val., atstūmęs UAB „Milavita“ priklausančio garažo, esančio ( - ), duris ir atkabinęs užraktą, įsibrovė į pastato vidų ir iš jo pagrobė 7199 litų vertės žarnų presavimo presą PM 18, identifikacinis numeris 0105060174, tuo UAB „Milavita“ padarė 7199 litų turtinę žalą.

9Kaltinamasis T. V. kaltu dėl vagystės iš UAB „Milavita“ garažo prisipažino visiškai. Paaiškino, kad 2013 m. sausio 5 d. apie 22 val. įsibrovė į UAB „Milavita“ garažus, atstumdamas ir atkabindamas garažo duris, ir įėjęs pavogė presą, parsinešė jį namo ir padėjo į rūsį. Kitą dieną atidavė atvykusiems policijos pareigūnams. Anksčiau ten dirbo ir žinojo, kur yra daiktai. Buvo susipykęs su direktorium, todėl, gal norėdamas atkeršyti, paėmė presą. Jį būtų atidavęs, nes preso jam pačiam nereikėjo.

10Be kaltinamojo visiško prisipažinimo ir paaiškinimų, jo kaltę patvirtina kiti žemiau aptarti faktiniai bylos duomenys, ištirti sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka.

11Parodymų patikrinimo vietoje metu T. V. parodė, kur yra UAB „Milavita“ garažas, duris, pro kurias pateko į vidų, patalpą, kurioje buvo žarnų presavimo presas (b.l. 32-36).

12UAB “Milavita“ atstovas A. M. bylos ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2013 m. sausio 7 d. apie 9.00 val., atvykęs į UAB „Milavita“ transporto remonto patalpas ( - ), pastebėjo, kad iš jų pavogtas automobilinių žarnų presavimo presas „PM 18 Machine”, kainuojantis 7199 litų. Pastatas vaizdo kameromis nestebimas, signalizacija įjungta, tačiau šiuo metu neveikia. Į patalpas buvo galima patekti ir neatrakinus durų, tai galėjo žinoti anksčiau dirbęs, o šiuo metu atleistas T. V.. Įrenginys yra įmonei grąžintas, civilinio ieškinio įmonė baudžiamojoje byloje nebereiškia (b.l. 20-21).

13Įvykio vietos apžiūros protokole 2013 m. sausio 7 d. užfiksuota, jog įvykio vieta yra ( - ), UAB „Milavita” priklausantis garažas, ant kurio durų įsilaužimo žymių nerasta (b.l. 6-15).

14Daiktų pateikimo protokole užfiksuota, kad T. V. 2013 m. sausio 8 d. pateikė iš UAB „Milavita” garažo pavogtą žarnų presavimo presą „PM 18 Machine” (b.l. 16), kuris apžiūrėtas 2013 m. sausio 8 d. daiktų apžiūros protokolu (b.l. 17) ir grąžintas UAB „Milavita“ atstovui A. M. (b.l. 17-18; 19).

15Aptarti įrodymai – kaltinamojo paaiškinimai, jų patikrinimo vietoje protokolas, UAB “Milavita” atstovo A. M. apklausos protokolas, įvykio vietos apžiūros protokolas, reikalaujamų daiktų pateikimo ir apžiūros protokolai patvirtina, kad kaltinamasis, įsibraudamas į UAB „Milavita“ garažą, iš jo pagrobė 7199 litų vertės svetimą UAB „Milavita“ priklausantį turtą – žarnų presavimo presą, jį parsigabeno į savo tėvų namus. Kaltinamasis atvyko į UAB „Milavita“ priklausantį pastatą, turėdamas išankstinį tikslą pagrobti konkretų svetimą turtą, veikė tiesiogine apibrėžta tyčia, veika baigta. Kaltinamasis savo kaltę dėl šio nusikaltimo pripažįsta visiškai. Veika tinkamai kvalifikuota pagal BK 178 straipsnio 2 dalį.

16Skiriant bausmę T. V., atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį – padarytas vienas tyčinis apysunkis nusikaltimas, pavojingumo laipsnį – pasikėsinta į nuosavybę. Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, jog jis visiškai prisipažino dėl nusikaltimo padarymo ir nuoširdžiai gailisi, jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Tačiau kaltinamasis teisiamas nebe pirmą kartą (b.l. 39-40, 45-62), nusikalto bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu, jis baustas administracinėmis nuobaudomis (b.l. 63-70). T. V. dirba (b.l. 71-72), jis VšĮ Prienų PSPC Psichikos sveikatos centro įskaitoje neįrašytas, tačiau 2011 metais du kartus lankėsi psichikos sveikatos centre pas psichiatrą su diagnoze F32,l, vidutinio laipsnio depresijos epizodas (b.l. 75); Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 2 teismo psichiatrijos skyriaus teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės 2013 m. kovo 8 d. akte Nr. 84TPK-48/2013 konstatuota, kad T. V. nusikaltimo padarymo metu ir šiuo metu serga psichikos sutrikimu - Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant alkoholį. Žalingas vartojimas; laikinu psichikos sutrikimu neserga; T. V., atsižvelgiant į jo emocinę būseną suvokimo metu, sugeba teisingai suvokti reikšmingas bylai aplinkybes ir geba duoti apie tai parodymus; jis nusikaltimo padarymo metu galėjo suprasti savo veiksmų esmę, daromo nusikaltimo pavojingumą, galėjo valdyti savo veiksmus; dėl savo sveikatos būklės gali dalyvauti ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikime, teisiamajame posėdyje ir atlikti laisvės atėmimo bausmę; T. V. nusikaltimo padarymo metu nebuvo psichinio sutrikimo, kuris nėra pakankamas pagrindas pripažinti jį nepakaltinamu, būsenoje ir dėl to nevisiškai galėjo suvokti pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį ar valdyti savo veiksmus; T. V. nereikalingas specialus gydymas (b.l. 100-102). Ekspertizės akte pateikta išvada neduoda teismui pagrindo pripažinti kaltinamąjį T. V. ribotai pakaltinamu, nes T. V. nusikaltimo padarymo metu nebuvo psichinio sutrikimo, kuris nėra pakankamas pagrindas pripažinti jį nepakaltinamu, būsenoje ir dėl to nevisiškai galėjo suvokti pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį ar valdyti savo veiksmus (BK 18 straipsnio 1 dalis).

17Įvertinus visas šias aplinkybes, kaltinamajam skirtina geriausiai jo asmenį ir bausme siekiamus tikslus atitiksianti bausmės rūšis – terminuotas laisvės atėmimas. Atsižvelgiant į kaltinamojo asmenybę, aukščiau įvertintą jo veikos pobūdį, pavojingumo visuomenei laipsnį, kilusias pasekmes, nustatytą atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir kitas reikšmingas teisingos bausmės paskyrimui aplinkybes, kaltinamajam skirtina teismo parinktos rūšies bausmė, mažesnė nei sankcijoje numatyto jos dydžio vidurkis – vieneri metai. Kaltinamasis savo kaltę pripažino visiškai, baudžiamoji byla buvo išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, todėl kaltinamajam šiuo nuosprendžiu skiriama bausmė sumažinama vienu trečdaliu (BK 641 straipsnio 1 dalis) ir skiriamas laisvės atėmimas 8 mėnesiams.

18T. V. nusikalstamą veiką padarė, būdamas neatlikęs jam anksčiau paskirtos bausmės. Todėl, vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatomis, teismo paskirta laisvės atėmimo bausmė subendrintina su Prienų rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 30 d. nuosprendžiu paskirta laisvės atėmimo dvejiems metams bausme, jas iš dalies sudedant, prie ankstesniu nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės pridedant dalį šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės.

19Civilinis ieškovas „UAB „Milavita“ byloje pareikšto civilinio ieškinio dėl nusikalstama veika padarytos 7199 Lt turtinės žalos atlyginimo atsisakė. Civilinio ieškovo pareiškimas dėl civilinio ieškinio atsisakymo priimtinas ir procesas dėl civilinio ieškinio nutrauktinas (BPK 107 straipsnis).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 straipsniu, 303 straipsnio 2 dalimi, 304-307 straipsniais,

Nutarė

21T. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje, ir nubausti jį laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams.

22Vadovaujantis BK 641 straipsniu, šią bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti T. V. laisvės atėmimą 8 (aštuoniems) mėnesiams.

23Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrinti su Prienų rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 30 d. nuosprendžiu paskirta bausme, jas iš dalies sudedant, prie neatliktos bausmės pridedant dalį šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės ir galutinę subendrintą bausmę paskirti laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams 3 (trims) mėnesiams.

24Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio faktinio vykdymo dienos.

25Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

26Priimti UAB „Milavita“ atsisakymą nuo civilinio ieškinio ir procesą dėl šio civilinio ieškinio nutraukti.

27Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per nuosprendį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Inga Liubinienė,... 2. sekretoriaujant Gailinai Jankauskienei,... 3. dalyvaujant prokurorui Mindaugui Povilanskui,... 4. kaltinamojo T. V. gynėjui advokatui A. B.,... 5. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 6. T. V., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos... 7. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 8. Kaltinamasis T. V. 2013 m. sausio 5 d. apie 22.00 val., atstūmęs UAB... 9. Kaltinamasis T. V. kaltu dėl vagystės iš UAB „Milavita“ garažo... 10. Be kaltinamojo visiško prisipažinimo ir paaiškinimų, jo kaltę patvirtina... 11. Parodymų patikrinimo vietoje metu T. V. parodė, kur yra UAB „Milavita“... 12. UAB “Milavita“ atstovas A. M. bylos ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad... 13. Įvykio vietos apžiūros protokole 2013 m. sausio 7 d. užfiksuota, jog... 14. Daiktų pateikimo protokole užfiksuota, kad T. V. 2013 m. sausio 8 d. pateikė... 15. Aptarti įrodymai – kaltinamojo paaiškinimai, jų patikrinimo vietoje... 16. Skiriant bausmę T. V., atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos... 17. Įvertinus visas šias aplinkybes, kaltinamajam skirtina geriausiai jo asmenį... 18. T. V. nusikalstamą veiką padarė, būdamas neatlikęs jam anksčiau paskirtos... 19. Civilinis ieškovas „UAB „Milavita“ byloje pareikšto civilinio ieškinio... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297... 21. T. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 178 straipsnio 2... 22. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, šią bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir... 23. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirtą... 24. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio faktinio vykdymo dienos.... 25. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 26. Priimti UAB „Milavita“ atsisakymą nuo civilinio ieškinio ir procesą dėl... 27. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...