Byla eB2-3269-881/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „RAVALDA“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „RAVALDA“,

Nustatė

2ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama atsakovei UAB „RAVALDA“ iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad ieškovei nuo 2017 metų nepavyksta išieškoti iš atsakovės mokestinės nepriemokos, kurios dydis 2019 m. balandžio 30 d. buvo 17 012,25 Eur.

3Atsakovė UAB „RAVALDA“ su pareiškimu nesutinka. Nurodo, kad ieškovė nesilaikė įstatyme nustatytos pareigos iš anksto informuoti atsakovę apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl teismas negalėjo priimti pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, o priėmęs – turėjo palikti nenagrinėtą. Be to, teismas netinkamai įvertino ieškovės pateiktus dokumentus ir nepagrįstai patenkino ieškovės prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo, nes atsakovės finansinė padėtis nėra kritinė, įmonė sistemingai vykdo komercinę veiklą, o turimo turto vertė yra didesnė nei šiuo metu esančios trumpalaikės skolos.

4Ieškovė, atsiliepdama į atsakovės poziciją, nurodo, kad tinkamai laikėsi ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos. Be to, ieškovė nurodo, kad šiuo metu atsakovės bendrovėje nedirba nei vienas darbuotojas, atsakovė jau kelerius metus tinkamai nevykdo mokestinių prievolių, mokestinės nepriemokos išieškojimo veiksmai yra nerezultatyvūs, kas patvirtina, jog atsakovės finansiniai sunkumai yra ilgalaikio pobūdžio.

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo netenkinamas.

6Dėl ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos laikymosi

7Atsakovės teigimu, ieškovė nesilaikė įstatyme nustatytos pareigos iš anksto informuoti atsakovę apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl teismas negalėjo priimti pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, o priėmęs – turėjo palikti nenagrinėtą. Teismas šiuos atsakovės argumentus atmeta kaip nepagrįstus.

8Kartu su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovė pateikė teismui įrodymus, kad pranešimą apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo išsiuntė atsakovei jos buveinės adresu (el. b. l. 29-34). Pranešimo nepavykus įteikti, ieškovė, kaip numato Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ arba Įmonių bankroto įstatymas) 6 straipsnio 2 dalis, pakartotinai išsiuntė atsakovei pranešimą dėl bankroto bylos iškėlimo (el. b. l. 35-39), kuris, pagal ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalį, laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo. Taigi, priešingai nei teigia atsakovė, ieškovė tinkamai laikėsi ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos.

9Dėl bankroto bylos iškėlimo

10Pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies nuostatas, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

11Atsakovės pateikto 2019 m. gegužės 31 d. balanso duomenimis, įmonės turtas įvertintas 35 414 Eur (ilgalaikis materialus turtas – 33 062 Eur, trumpalaikis turtas – 2 352 Eur), o įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra 77 703 Eur (iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 28 953 Eur, po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – 48 750 Eur) (el. b. l. 73). Atsakovei priklauso 11/100 administracinio pastato ir kitų statinių, esančių ( - ), kurio vertė, pagal atsakovės pateiktą Turto vertės nustatymo pažymą Nr. 14-06-19, yra 80 118 Eur (el. b. l. 75-76). Remiantis atsakovės pateiktu 2019 m. birželio 30 d. kreditorių sąrašu ir atsakovės pripažintomis aplinkybėmis, pradelsti įmonės įsipareigojimai yra 24 019,92 Eur (el. b. l. 119). Taigi pradelsti įmonės įsipareigojimai – 24 019,92 Eur – neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto rinkos vertės – 80 118 Eur.

12Nors ieškovė, palaikydama pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, pabrėžia, kad atsakovės nekilnojamasis turtas yra apsunkintas hipoteka ir ieškovei nepavyko išieškoti mokestinės nepriemokos iš atsakovės turto, tačiau teismas atkreipia dėmesį, kad, remiantis Hipotekos registro duomenimis, atsakovės turtui nustatyta priverstinė hipoteka būtent ieškovės reikalavimams užtikrinti ir duomenų, kad išieškojimas iš šio turto būtų negalimas, ieškovė nepateikė (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 straipsnis, 179 straipsnio 3 dalis).

13Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad ieškovė neįrodė, jog bankroto bylos atsakovei iškėlimas būtų proporcinga ieškovės (valstybės) pažeistų teisių gynimo priemonė, todėl, atsižvelgdamas į tai, kad bankroto procese prioritetas yra teikiamas įmonės reabilitaciniam tikslui, o bankroto bylos iškėlimas taikomas tik kaip kraštutinė gynybos priemonė, teismas atsisako iškelti atsakovei bankroto bylą (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

15atsisakyti iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „RAVALDA“ (juridinio asmens kodas 302471744) bankroto bylą.

16Nutarčiai įsiteisėjus, apie atsisakymą iškelti bankroto bylą informuoti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos bei antstolius ir specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt paskelbti pranešimą apie atsisakymą iškelti bankroto bylą.

17Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai