Byla AS-442-533-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos E. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 30 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos E. S. skundą atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai, V. M. ir G. B. dėl sprendimo ir paveldėjimo teisės liudijimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja patikslintu skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė: 1) pripažinti 4,25 ha žemės sklypo (unikalus Nr.( - )), esančio ( - ) kaime, Trakų rajone, kuriame yra pareiškėjai bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantys statiniai, suformavimą neteisėtu; 2) nustatyti namų valdos sklypo ribas pagal UAB „Geodeziniai matavimai“ 2009 m. birželio 18 d. parengtą pasiūlymą namų valdos suformavimui; 3) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Trakų rajono žemėtvarkos skyriaus 2000 m. rugpjūčio 10 d. žemės reformos projekto paženklinimo vietoje aktą bei 2000 m. liepos 4 d. žemės sklypo (unikalus Nr.( - )) abrisą; 4) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2000 m. rugpjūčio 16 d. sprendimą Nr.79-8400, kuriuo A. B. natūra atkurtos nuosavybės teisės į 4,25 ha žemės sklypą, esantį ( - ) kaime, Trakų rajone; 5) panaikinti 2006 m. birželio 20 d. paveldėjimo teisės liudijimo, išduoto V. M. ir J. B., dalį, kuria patvirtinta paveldėjimo teisė į 4,25 ha žemės sklypą (unikalus Nr.( - )); 6) panaikini 2009 m. kovo 27 d. paveldėjimo teisės liudijimo, išduoto G. B., dalį, kuria patvirtinta paveldėjimo teisė į 4,25 ha žemės sklypą (unikalus Nr.( - )).

5Pareiškėja nurodė, kad K. S. 1991 metais nusipirko 1/2 dalį gyvenamojo namo ir ūkinių pastatų, esančių ( - ) kaime, Trakų rajone. Kita dalis šių statinių bendrojoje dalinėje nuosavybėje priklausė A. B.. 2000 m. rugpjūčio 10 d. paženklinimo vietoje aktu bei 2000 m. liepos 4 d. žemės sklypo abrisu buvo suformuotas 4,25 ha žemės sklypas, kuriame yra minėti statiniai, ir Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2000 m. rugpjūčio 16 d. sprendimu Nr.79-8400 į visą šį sklypą natūra buvo atkurtos nuosavybės teisės A. B.. Toks nuosavybės teisių atkūrimas buvo neteisėtas, nes prie minėtų statinių turėjo būti išskirtas namų valdos žemės sklypas K. S., atitinkantis jo turėtą dalį bendrojoje dalinėje statinių nuosavybėje. Pagal Žemės reformos įstatymą, K. S. turėjo teisę pirkti iš valstybės jam priskirtiną namų valdos sklypą, o atkuriant nuosavybės teises A. B., K. S. priskirtinas namų valdos sklypas, vadovaujantis Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu, turėjo būti laikomas valstybės išperkamu sklypu ir į jį nuosavybės teisės natūra negalėjo būti atkuriamos. Pareiškėja nurodė, kad 2007 metais K. S. mirė, o ji, kaip sutuoktinė, yra jo įpėdinė. Aplinkybę, jog pareiškėja iš K. S. paveldėjo visą 1/2 dalį minėto gyvenamojo namo ir ūkinių pastatų, esančių ( - ) kaime, Trakų rajone, įrodo Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. sausio 26 d. nutartimi patvirtinta pareiškėjos ir kitos K. S. įpėdinės A. S. sudaryta taikos sutartis, kuria jos pasidalijo paveldėtą turtą, taip pat K. S. pirmosios sutuoktinės L. S., su kuria jis buvo santuokoje 1991 metais pirkdamas minėtus statinius, įpėdinio P. R. pareiškimas, jog jis neturi pretenzijų į minėtus statinius. Pareiškėja nurodė, kad ji, įgijusi kaip įpėdinė visas K. S. turėtas teises į minėtus statinius bei teisę įsigyti atitinkamą namų valdos žemės sklypą, reikalauja minėtų neteisėtų aktų, kuriais A. B. buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemę, panaikinimo bei namų valdos suformavimo prie jos paveldėtų statinių pagal UAB „Geodeziniai matavimai“ 2009 m. birželio 18 d. parengtą pasiūlymą namų valdos suformavimui. Pareiškėja nurodė, kad A. B. yra miręs, o žemės sklypą, į kurį jam neteisėtai buvo atkurtos nuosavybės teisės, pagal 2006 m. birželio 20 d. paveldėjimo teisės liudijimą paveldėjo V. M. ir J. B.. Vėliau J. B. taip pat mirė, o iš jo minėtą žemės sklypą pagal 2009 m. kovo 27 d. paveldėjimo teisės liudijimą paveldėjo G. B.. Šių paveldėjimo teisės liudijimų dalys, susijusios su žemės sklypu, į kurį A. B. buvo neteisėtai atkurtos nuosavybės teisės, taip pat turi būti panaikintos.

6Pagal bylos duomenis, pareiškėja, prieš kreipdamasi į administracinį teismą, iš esmės analogišką ieškinį buvo padavusi Trakų rajono apylinkės teismui, kuris 2009 m. kovo 4 d. nutartimi pareiškėjos ieškinį atsisakė priimti nurodęs, kad ginčas yra teismingas administraciniam teismui. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 26 d. nutartimi Trakų rajono apylinkės teismo 2009 m. kovo 4 d. nutartį paliko nepakeistą.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. birželio 30 d. nutartimi pirmąjį ir antrąjį pareiškėjos skundo reikalavimus atsisakė priimti kaip nenagrinėtinus teismų, trečiąjį ir ketvirtąjį pareiškėjos skundo reikalavimus atsisakė priimti kaip paduotus praleidus skundo padavimo terminą, penktąjį ir šeštąjį pareiškėjos skundo reikalavimus atsisakė priimti kaip nepriskirtinus nagrinėti administraciniam teismui.

9Pareiškėja dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 30 d. nutarties padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti šią nutartį ir skundo priėmimo klausimą perduoti Vilniaus apygardos administraciniam teismui spręsti iš naujo.

10III.

11Nagrinėjant minėtą pareiškėjos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 30 d. nutarties, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. spalio 30 d. nutartimi buvo kreiptasi į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti su prašymu išspręsti šios bylos rūšinio teismingumo klausimą.

12Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2009 m. lapkričio 10 d. nutartimi konstatavo, kad ši byla yra teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

16Šioje byloje priimta Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2009 m. lapkričio 10 d. nutartimi buvo konstatuota, jog ši byla yra teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

17Nagrinėjamu atveju nėra kliūčių priimti pareiškėjos patikslintą skundą, todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama, pareiškėjos patikslintas skundas priimamas ir, atsižvelgiant į minėtą Specialiosios teisėjų kolegijos nutartį, ši byla perduodama bendrosios kompetencijos teismui.

18Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19Atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

20Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 30 d. nutartį panaikinti.

21Priimti pareiškėjos E. S. patikslintą skundą ir bylą perduoti Trakų rajono apylinkės teismui.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai