Byla 1S-1062-245/2012
Dėl J. D. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Kęstučio Dargužio, teisėjų Reginos Cemnolonskienės, Evaldo Gražio, sekretoriaujant Viktorijai Akelienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo nuteistojo J. D. (J. D.) skundą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 17 d. nutarties, kuria atmestas Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos administracijos teikimas dėl J. D. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos.

2Teismas, išnagrinėjęs skundą ir susipažinęs su pateikta medžiaga,

Nustatė

3J. D. (J. D.), gim. ( - ), nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 4 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2006-11-27 nuosprendžiu 10 MGL (1250,00 Lt) bauda. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64 str., paskirta bausmė subendrinta su Vilniaus rajono apylinkės teismo 2006-02-13 nuosprendžiu paskirta bausme ir skirta galutinė bausmė – 3 (treji) metai laisvės atėmimo ir 8 MGL bauda, pagal Lietuvos Respublikos BK 75 str. bausmės vykdymą atidedant 3 (trejiems) metams. Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2010-01-18 nutartimi Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2006-11-27 nuosprendžiu taikytas bausmės vykdymo atidėjimas panaikintas ir nuteistasis pasiųstas atlikti 3 (trejų) metų laisvės atėmimo bausmės.

4Bausmės pradžia 2010-02-25. Bausmės pabaiga 2013-02-25.

5Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2012 m. gegužės 17 d. nutartimi atmetė Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos administracijos teikimą lygtinai paleisti nuteistąjį iš pataisos įstaigos, padarydamas išvadą, jog J. D. toliau taisyti neizoliuotą nuo visuomenės pagrindo nėra.

6Nuteistasis J. D. skundu prašo Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 17 d. nutartį panaikinti ir taikyti lygtinį paleidimą jo atžvilgiu. Skunde nurodo, kad teismo sprendimas yra visiškai nesuprantamas, nepaaiškinamas ir prieštaraujantis įstatymams. Teismas be pagrindo jam netaikė lygtinio paleidimo, nors su juo sutiko ir prokuroras, ir pataisos namų administracijos atstovas bei yra visos įstatymų reikalaujamos sąlygos. Jis yra atlikęs 3/4 dalies bausmės, nė karto nebuvo nusižengęs, koreguoja savo elgesį pagal nustatytą tvarką ir režimo reikalavimus, dalyvauja socialinės reabilitacijos programose, yra tris kartus skatintas, dirba, civilinį ieškinį dengia. Mano, kad teismas nevisapusiškai įvertino jo asmenybę, elgesį bausmės atlikimo metu, požiūrį į darbą, šeimą, vaikus ir pataisos įstaigos administracijos faktiškai pagrįstą nuomonę.

7Nuteistojo J. D. skundas atmetamas.

8Lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos galima taikyti asmenims, atlikusiems įstatymo numatytą būtinąją bausmės dalį ir teismui padarius išvadą, kad asmenį galima toliau taisyti neizoliavus jo nuo visuomenės, bet prižiūrimą (Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 str. 1 d.). Ar tokią išvadą galima daryti, teismas sprendžia iš bylos duomenų visumos. Taikyti lygtinį paleidimą ar ne, yra teismo teisė, bet ne pareiga.

9Sprendžiant, ar įmanoma asmenį toliau taisyti neizoliuotą nuo visuomenės, teismas privalo visapusiškai įvertinti nuteistojo asmenybę, jo elgesį visos bausmės atlikimo metu, nusikaltimų, už kuriuos atlieka bausmę, pobūdį bei pavojingumą, požiūrį į darbą, taikytas socialinės reabilitacijos priemones, nusikaltimu padarytos žalos atlyginimą, pataisos įstaigos administracijos nuomonę bei psichologinės tarnybos išvadą. Apylinkės teismas, spręsdamas J. D. lygtinio paleidimo klausimą, atsižvelgė į jo asmenybę, elgesį bausmės atlikimo metu, paskatinimus, psichologų tarnybos išvadą, padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumo laipsnį, neatliktos bausmės dalį ir padarė pagrįstą išvadą, kad nuteistojo lygtinis paleidimas netikslingas.

10Kaip matyti iš teismui pateiktos medžiagos, Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos administracija nuteistąjį J. D. charakterizuoja patenkinamai ir tarpininkauja dėl jo lygtinio paleidimo. Jo charakteristikoje nurodyta, kad bausmės atlikimo metu nuteistasis tris kartus skatintas už gerą elgesį, nepadarė režimo reikalavimų pažeidimų, pataisos įstaigoje sutiko dirbti bet kokį darbą, tačiau dėl laisvų darbo vietų stokos įdarbintas nebuvo, sąmoningai paklūsta nustatytoms normoms, dalyvauja privalomose socialinės reabilitacijos programose. Psichologinės tarnybos išvadoje nustatyta tikėtina patenkinama integracija į visuomeninį gyvenimą.

11J. D. pataisos įstaigoje yra laikomas paprastosios grupės sąlygomis, yra atlikęs 2/3 dalis laisvės atėmimo bausmės (realiai nuteistasis jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės yra atlikęs beveik 3/4 dalis) ir yra įsipareigojęs doru elgesiu ir stropiu darbu įrodyti, kad pasitaisys. Sprendžiant lygtinio paleidimo klausimą, vien formaliojo pagrindo nepakanka, turi būti vertinama aplinkybių, reikšmingų pataisos procesui, visuma. Apylinkės teismas pagrįstai įvertino tai, kad J. D. anksčiau teismo teistas vieną kartą, laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigoje atlieka už dvi nusikalstamas veikas: vieną baudžiamąjį nusižengimą nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams ir vieną sunkų smurtinį nusikaltimą žmogaus sveikatai (būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tyčia peiliu dūrė nukentėjusiajam į pilvą). Pažymėtina ir tai, jog nuteistajam du kartus bausmės vykdymas buvo atidėtas, tačiau nuteistasis reikiamų išvadų dėl savo elgesio nepadarė ir nepateisino teismo jam parodyto pasitikėjimo. Nors nuteistojo elgesys per visą bausmės atlikimo laiką buvo nepriekaištingas, J. D. asmenybė, padarytų nusikalstamų veikų pobūdis neleidžia pagrįstai manyti, kad nuteistasis pasitaisė ir ateityje nedarys naujų nusikaltimų ar teisės pažeidimų. Skunde nurodytos aplinkybės nesuteikia pagrindo spręsti, kad bausmės tikslai jo atžvilgiu yra pasiekti. Per trumpas paskirtos bausmės atlikimo laikas gali asmeniui suformuoti klaidingą nuomonę dėl pernelyg švelnaus baudžiamumo už pavojingą visuomenei veiką ir tai gali būti viena iš prielaidų nusikalstant ateityje, o ne faktorius, skatinantis laikytis įstatymų.

12Įvertinus visas šias aplinkybes, šiuo metu teismui nepakanka duomenų daryti išvadą, jog J. D. gali būti toliau taisomas neizoliuotas nuo visuomenės, jo pataisos procesas turi būti tęsiamas pataisos įstaigoje, siekiant užtikrinti bausmės tikslų realizavimą bei teisingumo principo įgyvendinimą.

13Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 17 d. nutartis pagrįsta ir teisėta, motyvuotai nurodytos pataisos įstaigos teikimo atmetimo priežastys, nėra teisinio pagrindo ją keisti ar naikinti nuteistojo J. D. skunde nurodytais argumentais.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 364 straipsnio 8 dalies 1 punktu, 9 dalimi, teismas

Nutarė

15nuteistojo J. D. (J. D.)skundą atmesti ir palikti galioti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 17 d. nutartį.

16Ši nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo dienos ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai