Byla eAS-1040-624/2015
Dėl įsakymų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Arūno Dirvono (pranešėjas) ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 17 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Anykščių technologijos mokyklos skundą atsakovui Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai, Viešųjų pirkimų tarnybai dėl įsakymų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Anykščių technologijos mokykla (toliau – ir Mokykla) su skundu elektroninių ryšių priemonėmis kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. 4-150 „Dėl lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-3.4-ŪM-05-V-01-009 vykdytojai Anykščių technologijos mokyklai, susigrąžinimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. 4-150), 2014 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. 4-151 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 4-590 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo“ pakeitimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. 4-151). Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. spalio 23 d. sprendimu pareiškėjo Mokyklos skundą patenkino iš dalies. Panaikino Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. 4-150 „Dėl lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-3.4-ŪM-05-V-01-009 vykdytojai Anykščių technologijos mokyklai, susigrąžinimo“, 2014 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. 4-151 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 4-590 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo“ pakeitimo“, įpareigojo Ministeriją iš naujo išnagrinėti situaciją pagal projektą Nr. VP3-3.4-ŪM-05-V-01-009 ir priimti naują sprendimą. Priteisė Mokyklai iš Ministerijos 75 Lt bylinėjimosi išlaidų, grąžino Mokyklai 25 Lt žyminio mokesčio permoką.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. balandžio 27 d. nutartimi atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir trečiojo suinteresuoto asmens viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūra apeliacinius skundus atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 23 d. sprendimą paliko nepakeistą.

7Pareiškėjas Anykščių technologijos mokykla Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą priteisti pareiškėjui iš atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2 832,48 EUR (9 780 Lt) bylinėjimosi išlaidų.

8Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija su pareiškėjo prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad atsižvelgiant į visas bylos nagrinėjimo pirmoje instancijoje aplinkybes, maksimali galima priteisti bylinėjimosi išlaidų suma yra 912,30 Eur ir, vadovaujantis Rekomendacijų 2 punktu, teismo prašė sumažinti šią sumą per pusę – iki 456,15 Eur.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. birželio 17 d. nutartimi pareiškėjo Anykščių technologijos mokyklos atstovo advokato G. B. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo administracinėje byloje Nr. eI-7725-208/2014 patenkino iš dalies ir priteisė pareiškėjui iš atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 947,05 Eur bylinėjimosi išlaidų.

11Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 23 d. sprendimu pareiškėjo skundas buvo patenkintas iš dalies, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. balandžio 27 d. nutartimi paliko nepakeistą teismo 2014 m. spalio 23 d. sprendimą. Teismo sprendimas įsiteisėjo 2015 m. balandžio 27 d.

12Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1, 2 dalių nuostatomis. Kadangi pareiškėjo skundas patenkintas iš dalies, tai vadovaujantis ABTĮ 44–45 straipsniais, Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 98 straipsnio 2 dalimi, jam priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Prašymas atlyginti bylinėjimosi išlaidas teismui pateiktas nepraleidus ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino. Teismas atsižvelgė į Civilinio proceso kodekso (98 str. 2 d.) ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) nuostatas.

13Dėl žyminio mokesčio teismas pažymėjo, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. spalio 23 d. sprendimu priteisė pareiškėjui iš atsakovo 75 Lt žyminį mokestį ir grąžino jam 25 Lt žyminio mokesčio permoką, todėl pakartotinai tenkinti pareiškėjo prašymo dėl 28,96 Eur (100 Lt) sumokėto žyminio mokesčio priteisimo iš atsakovo nebuvo pagrindo.

14Dėl pareiškėjo prašomų priteisti jam 2 803,52 Eur (9 680 Lt) už advokato jam suteiktas paslaugas nustatė, kad pareiškėjo vardu skundą parengė advokatas G. B., už kurio parengimą pareiškėjas sumokėjo 4 833,92 Lt plius PVM, už teisinių konsultacijų teikimą, susipažinimą su bylos medžiaga sumokėjo 2 762,42 Lt plius PVM, už rašytinių paaiškinimų rengimą sumokėjo 1 381,12 Lt plius PVM, už pasiruošimą atstovavimui teismo posėdyje ir atstovavimą teismo posėdyje sumokėjo 863,20 Lt plius PVM. Rėmėsi Rekomendacijų 8.2 punktu, bendra suma už skundo surašymą yra 868,86 Eur (3 000 Lt (3×1 000 Lt)), vadinasi, pareiškėjo prašoma priteisti 4 833,92 Lt plius PVM suma už skundo surašymą yra per didelė šiai bylai, todėl jam iš atsakovo priteista 868,86 Eur (3 000 Lt) suma už skundo surašymą, kuri laikoma pagrįsta, taip pat teismas laikė, kad atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, į šią priteisiamą sumą patenka ir atlygis už teisinių konsultacijų teikimą, dokumentų analizę. Taip pat rėmėsi Rekomendacijų 8.16 punktu, bendra suma už 2014 m. birželio 9 d. rašytinių paaiškinimų parengimą yra 34,75 Eur (120 Lt (0,12×1 000 Lt)), taigi pareiškėjui priteista ši suma iš atsakovo. Nustatė, kad advokatas G. B. dalyvavo 2014 m. spalio 15 d. teismo posėdyje Vilniaus apygardos administraciniame teisme, teismo posėdis truko 39 minutes. Vadovaujantis Rekomendacijų 8.18, 9 punktais, kadangi teismo posėdis truko 39 min., teisinių paslaugų teikimo laiko suma laikytina 1 val., todėl pareiškėjui iš atsakovo priteista 43,44 Eur (150 Lt (0,15×1 000 Lt)) už advokato atstovavimą teisme.

15III.

16Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 17 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, atitinkamai sumažinant bylinėjimosi išlaidas.

17Atskirajame skunde nurodo, kad teismas pareiškėjo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų patenkino iš dalies, tačiau priteisė maksimalaus dydžio bylinėjimosi išlaidas, su kuo atsakovas nesutinka. Pažymi, kad teismas nutartyje nepateikė jokių argumentų dėl bylos sudėtingumo, nors argumentus dėl bylos nesudėtingumo atsakovas buvo pateikęs savo atsiliepime į pareiškėjo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų.

18Ūkio ministerijos nuomone, bendra maksimali galima priteisti bylinėjimosi išlaidų suma yra 947,05 Eur, tačiau atsižvelgiant į tai, jog byla nebuvo sudėtinga ir nėra didelės apimties, mano, kad vadovaujantis Rekomendacijų 2 punktu maksimali galima priteisti suma turi būti mažinama per pusę – iki 473,53 Eur. Atkreipia dėmesį, kad tiek Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalis, tiek ABTĮ 43 straipsnio 7 dalis nustato, kad išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, priteisiamos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų dydžiui. Atsižvelgiant į tai, mano, kad maksimali galima priteisti suma dar turėtų būti sumažinta proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų dydžiui.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 17 d. nutarties, kuria teismas pareiškėjo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo patenkino iš dalies ir priteisė jam iš atsakovo 947,05 Eur, teisėtumas ir pagrįstumas.

22Pagal ABTĮ 44 straipsnio 1 dalį proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 44 straipsnio 2 dalis numato, kad kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Rekomendacijų 7 punktas numato, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – ir MMA). Pareiškėjo atstovui teikiant teisines paslaugas šiame ginče pirmosios instancijos teisme galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 1543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“, kuriuo nustatyta 1 000 Lt MMA, todėl apskaičiuojant pareiškėjui priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, pagrindu imamas šis dydis.

23Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. spalio 23 d. sprendimu pareiškėjo Anykščių technologijos mokyklos skundą patenkino iš dalies. Taigi, sprendimas buvo priimtas pareiškėjo naudai, todėl remiantis ABTĮ 44 straipsniu pareiškėjas turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

24Pareiškėjo Anykščių technologijos mokyklos atstovas advokatas G. B. pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašymą atlyginti 2 832,48 Eur (9 780 Lt) bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, iš atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos.

25Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjo prašymą tenkino iš dalies ir priteisė jam iš atsakovo 947,05 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurios atitinka Rekomendacijose numatytus maksimalius priteistino užmokesčio už advokato teikiamas teisines paslaugas dydžius.

26Pažymėtina, kad atsakovas savo atskirajame skunde neginčija pirmosios instancijos teismo pateiktų bylinėjimosi išlaidų faktinių skaičiavimų. Todėl šioje nutartyje teisėjų kolegija nekartoja tų pačių argumentų dėl konkrečių bylinėjimosi išlaidų sumų apskaičiavimo. Atsakovo atskirasis skundas iš esmės grindžiamas teiginiais, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino Rekomendacijų 2 punkte nustatytų kriterijų ir atsakovo argumentų dėl bylos nesudėtingumo, bei nesumažino maksimalios galimos priteisti sumos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų dydžiui.

27Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą, konstatuoja kad atsakovo teiginiai, jog pirmosios instancijos teismas neanalizavo Rekomendacijų 2 punkte nurodytų kriterijų, yra nepagrįsti: vadovaujantis Rekomendacijų 2 punkto nuostatomis, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į šių rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes. Taigi, iš esmės teismo diskrecijai palikta taikyti minėtus kriterijus ir nuspręsti, kokia suma būtų tinkama (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-583/2014). Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į bylos sudėtingumą, nusprendė, kad į pareiškėjui priteistiną sumą už skundo surašymą patenka ir atlygis už teisinių konsultacijų teikimą, dokumentų analizę, o pareiškėjo patirtas išlaidas už rašytinių paaiškinimų parengimą bei atstovavimą teismo posėdyje nusprendė atlyginti pagal maksimalius Rekomendacijose numatytus dydžius. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija su tokia pozicija sutinka: nagrinėta byla buvo pakankamai sudėtinga teisiškai reikšmingų aplinkybių nustatymo, teisės aiškinimo ir taikymo prasme, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pareiškėjui priteisė 947,05 Eur bylinėjimosi išlaidų, mažinti šios sumos nėra pagrindo.

28Atsakovas atskirajame skunde taip pat teigia, kad maksimali galima priteisti suma dar turėtų būti sumažinta proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų dydžiui. Pabrėžtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad jei skundas yra patenkintas iš dalies, proceso šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos patirtos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos atlyginamos proporcingai patenkintų (atmestų) skundo reikalavimų daliai (žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-113/2012, 2012 m. vasario 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-342/2012). Konkreti proporcija nustatoma atsižvelgiant į tai, kokia apimtimi įsiteisėjusiu administracinio teismo baigiamuoju procesiniu aktu buvo patenkinti pareiškėjo pirmosios instancijos teisme pareikšti materialiniai teisiniai reikalavimai (žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. sausio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-68/2010). Tais atvejais, kai skunde kelti neturtiniai reikalavimai, proporcija paprastai nustatoma pagal tenkintų savarankiškų reikalavimų vienetų skaičių (žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-138/2012, 2012 m. sausio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS602-74/2012). Nagrinėjamu atveju pareiškėjas skunde pirmosios instancijos teismui reiškė du materialinius teisinius reikalavimus: panaikinti Įsakymą Nr. 4-150 ir panaikinti Įsakymą Nr. 4-151; pirmosios instancijos teismas 2014 m. spalio 23 d. sprendimu abu šiuos reikalavimus patenkino, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas tokį sprendimą paliko nepakeistą. Atsižvelgiant į tai, šiuo atveju nebuvo pagrindo mažinti priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą mažinti proporcingai atmestų pareiškėjo reikalavimų daliai.

29Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, teisėjų kolegija pripažįsta, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 17 d. nutartis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo yra pagrįsta ir teisinga, todėl nėra pagrindo jos naikinti remiantis atskirajame skunde išdėstytais argumentais. Taigi, atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atskirąjį skundą atmesti.

32Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Anykščių technologijos mokykla (toliau – ir Mokykla) su... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. spalio 23 d. sprendimu... 6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. balandžio 27 d.... 7. Pareiškėjas Anykščių technologijos mokykla Vilniaus apygardos... 8. Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija su pareiškėjo prašymu dėl... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. birželio 17 d. nutartimi... 11. Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio... 12. Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 13. Dėl žyminio mokesčio teismas pažymėjo, kad Vilniaus apygardos... 14. Dėl pareiškėjo prašomų priteisti jam 2 803,52 Eur (9 680 Lt) už advokato... 15. III.... 16. Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atskiruoju skundu prašo... 17. Atskirajame skunde nurodo, kad teismas pareiškėjo prašymą dėl... 18. Ūkio ministerijos nuomone, bendra maksimali galima priteisti bylinėjimosi... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015... 22. Pagal ABTĮ 44 straipsnio 1 dalį proceso šalis, kurios naudai priimtas... 23. Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. spalio... 24. Pareiškėjo Anykščių technologijos mokyklos atstovas advokatas G. B.... 25. Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjo prašymą tenkino iš... 26. Pažymėtina, kad atsakovas savo atskirajame skunde neginčija pirmosios... 27. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą, konstatuoja kad atsakovo teiginiai, jog... 28. Atsakovas atskirajame skunde taip pat teigia, kad maksimali galima priteisti... 29. Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, teisėjų kolegija pripažįsta, jog... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 31. atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atskirąjį skundą atmesti.... 32. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 17 d. nutartį... 33. Nutartis neskundžiama....