Byla 2-280-164/2011
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Šimkienė, sekretoriaujant Redai Vingienei, dalyvaujant pareiškėjoms L. R. ir I. L., jų atstovui advokatui Antanui Butautui, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjų L. R. ir I. L. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Šilutės rajono savivaldybės administracijai, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėja L. R. prašo nustatyti faktą, kad ji pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teisę į nekilnojamuosius daikt(duomenys neskelbti( - ) – 1/3 dalį ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )., ir butą, esantį ( - )., kuriame yra patalpos, inventorinėje byloje pažymėtos indeksais 3-1 (4,34 kv.m.), 3-2 (8,52 kv.m.), 3-3 (12,51 kv.m.), 3-4 (15,74 kv.m.). Nurodo, kad vyras dirbo Šilutės melioracijoje ir 1988 m. jam darbovietė skyrė butą. Nuo tų metų ir gyvena tame bute. Jokio raštiško susitarimo nebuvo, tik žodinis. Bute gyvena ji ir jos dukra su šeima. Niekas į tą butą jokių pretenzijų nėra reiškęs.

3Pareiškėja I. L. prašo nustatyti faktą, kad ji pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teisę į nekilnojamuosius daiktus – 1/3 dalį ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) ., ir butą, esantį ( - )., kuriame yra patalpos, inventorinėje byloje pažymėtos indeksais 1-1 (4,30 kv.m.), 1-2 (15,81 kv.m.), 1-3 (15,81 kv.m.), 1-4 (13,06 kv.m.), 1-5 (1-5 kv.m.). Nurodo, kad jos vyras dirbo Šilutės melioracijoje traktoristu. Jis pradėjo dirbti 1960 m. Darbovietė jam paskyrė butą, esantį Pakalnės k., Šilutės r. Nuo to laiko ten ji ir gyvena viena, vyras miręs.

4Pareiškėjų atstovas advokatas A.Butautas prašo nustatyti nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį. Aplinkybės byloje rodo, kad pareiškėjos butus įgijo pagal paskyrimą. Šilutės melioracijos duomenimis A. R. dirbo UAB „Šilutės melioracija“ 1980-1990 m., o J. L. 1960-1997 m. Savivaldybė pateikė duomenis, kad jie tų butų nevaldo. Pareiškėjos nepertraukiamai valdo butus pagal įgyjamąją senatį daugiau kaip 10 metų, nepertraukiamai, teisėtai ir sąžiningai bei atvirai. Taip pat pareiškėjų atstovas prašo įpareigoti Klaipėdos registrų centrą įregistruoti pareiškėjų nuosavybę į butus.

5Suinteresuotų asmenų Šilutės rajono savivaldybės administracijos bei Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovai į teismo posėdį neatvyko, gauti prašymai bylą nagrinėti jų atstovams nedalyvaujant. Šilutės rajono savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškimą nurodo, kad neprieštarauja pateiktam pareiškimui bei nurodo, Šilutės rajono savivaldybė nevaldo nei nuosavybės, nei patikėjimo teise bei neapskaito savo balanse nekilnojamojo turto: ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )., ir butų, esančių ( - ) .

6Klaipėdos apskrities Vlastybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į pareiškimą nurodo, kad neprieštarauja pateiktam pareiškimui.

7Pareiškimas tenkintinas (CK 4.68 str. – 4.71 str.).

8Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjos L. R. vyras A. R. UAB „Šilutės melioracija“ dirbo nuo 1980-02-21 iki 1990-09-11, o pareiškėjos I. L. vyras J. L. UAB „Šilutės melioracija“ dirbo nuo 1960-11-14 iki 1997-03-17(b.l. 23). Šilutės rajono savivaldybės administracijos Rusnės seniūnė 2010-09-30 raštu Nr. 239 ir 2010-08-30 raštu Nr. 198 patvirtino, kad UAB ‚Šilutės melioracija“ suteikė A. R. valdyti 1/3 dalį ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) ir butą, esantį ( - )., o J. L. 1/3 dalį ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) ir butą, esantį ( - ) (b.l.7,8)

9Iš Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2010-12-27 rašto Nr. (4.12.6)SŠ-1747 matyti, kad daiktinės teisės į ūkinį pastatą, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )., ir butus, esančius ( - ), bei ( - ), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis neįregistruotos.

10Šilutės rajono savivaldybės administracijos juridinis skyrius nurodė, kad Šilutės rajono savivaldybė nevaldo nei nuosavybės, nei patikėjimo teise bei neapskaito savo balanse nekilnojamojo turto: ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ir butų, esančių ( - ) bei ( - ). (b. l. 27).

11Iki teismo posėdžio dienos tinkamai paskelbus spaudoje nebuvo užginčytas nekilnojamųjų daiktų –2/3 dalių ūkinio pastato, kurio unikalus Nr( - ), esančio ( - )., ir butų, esančių ( - ) bei ( - ) įgijimo sąžiningumas ir valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas.

12Esant šioms nustatytoms aplinkybėms darytina išvada, kad pareiškėjos nėra ir nebuvo įgiję nuosavybės teisės į šiuos nekilnojamuosius daiktus kitokiu Lietuvos Respublikos CK 4.47 straipsnyje numatytu būdu, yra visos Lietuvos Respublikos CK 4.68–4.71 straipsniuose numatytos sąlygos, t.y. nekilnojamųjų daiktų – 2/3 dalių ūkinio pastato, kurio unikalus Nr( - ), esančio ( - )., ir butų, esančių ( - ) bei ( - ) kurie gali būti privačios nuosavybės teisės objektas, valdymas yra prasidėjęs sąžiningai, ne mažiau kaip dešimt metų nekilnojamieji daiktai buvo valdomi teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai, daiktinės teisės į šį nekilnojamąjį turtą niekam neįregistruotos, šie daiktai visą valdymo laikotarpį buvo valdomi kaip savi, nes pareiškėjos elgėsi kaip daikto savininkės ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už jas į valdomą daiktą.

13Atsižvelgiant į visus įrodymus, liudytojų A. N. ir M. R. parodymus bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, laikytina, kad pareiškėjų reikalavimas įrodytas ir tenkintinas, bei nustatytinas faktas, jog pareiškėja L. R. pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teisę į nekilnojamuosius daiktus – 1//3 dalį ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ).,, esančio ( - )., ir butą, esantį ( - ).,, o pareiškėja I. L. pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teisę į nekilnojamuosius daiktus – 1//3 dalį ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ).,, esančio ( - ).,, ir butą, esantį ( - ).,. (CK 4.68 str. - 4.71 str., 1.5 str., CPK 533 str.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str., 533 str.,

Nutarė

15Pareiškimą patenkinti.

16Nustatyti faktą, kad pareiškėja L. R., asmens kodas ( - ) pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teisę į nekilnojamuosius daiktus – 1//3 dalį ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ).,, esančio ( - ).,., ir butą, esantį ( - ).,., kuriame yra patalpos, inventorinėje byloje pažymėtos indeksais 3-1 (4,34 kv.m.), 3-2 (8,52 kv.m.), 3-3 (12,51 kv.m.), 3-4 (15,74 kv.m.), o pareiškėja I. L., asmens kodas ( - ) pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teisę į nekilnojamuosius daiktus – 1//3 dalį ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - )., esančio ( - )., ir butą, esantį ( - ).,, kuriame yra patalpos, inventorinėje byloje pažymėtos indeksais 1-1 (4,30 kv.m.), 1-2 (15,81 kv.m.), 1-3 (15,81 kv.m.), 1-4 (13,06 kv.m.), 1-5 (1-5 kv.m.).

17Įpareigoti Valstybės įmonės registrų centro Klaipėdos filialą įregistruoti daiktines teises į nekilnojamuosius daiktus.

18Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai