Byla N2-11624-924/2013
Dėl įvaikinimo, išvadą teikiančios institucijos - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Edvardas Paliokas, sekretoriaujant Mintautei Varnaitei, dalyvaujant pareiškėjams L. S. ir A. S., išvadą teikiančių institucijų Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei A. L. ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė R. L., nedalyvaujant Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovui, uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų L. S. ir A. S. pareiškimą dėl įvaikinimo, išvadą teikiančios institucijos - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

2Pareiškėjai prašo įvaikinti jiems D. K., gimusį ( - ), pripažinti juos vaiko tėvais, o įvaikinamąjį - jų sūnumi, suteikti įvaikinamajam D. K. vardą- D. , pavardę – S. (b.l. 5-6).

3Pareiškėjai L. S. ir A. S. teismo posėdžio metu savo pareiškimą palaikė. Pareiškimą įvaikinti grindžia tuo, kad jie susituokė 2005 metais, savo vaikų nesusilaukė. Lanko Kauno vaikų reabilitacijos ligoninėje gyvenantį berniuką D. K., gim. ( - ). Vaiką lanko per savaitę du kartus, nuo 2012 m. gegužės 10 d. Berniuką pamilo, mano, kad turi galimybes ir sąlygas auginti vaiką, todėl ir nusprendė įvaikinti, taip patenkindami ne tik savo tėvystės jausmą, bet ir suteikdami be tėvų globos likusiam mažyliui meilę, namus, šilumą ir ateitį. Vaikas sveikas, jei vėliau paaiškės sveikatos problemų, negrąžins, mylės, padės pasveikti. Pareiškėjų šeima gyvena jiems nuosavybės teise priklausančiame dviejų kambarių bute, adresu ( - ). Butas yra 44 kv.m., bendro ploto, jame yra visi patogumai, vaikui bus sudarytos geros gyvenimo sąlygos. Pareiškėja šiuo metu nedirba, pareiškėjas dirba ( - ). Bendrai gaunamos pajamos apie 3000 litų per mėnesį. Mano, kad šių pajamų pakanka, kad galėtų išlaikyti vaiką. Abu yra sveiki, nėra įstatymų numatytų kliūčių, ribojančių jų galimybę įvaikinti vaiką, yra tikri, kad sugebės būti gerais tėvais įvaikintam berniukui. Dėl įvaikinimo pareiškėjai kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių, kuris juos pripažino tinkamais ir pasirengusiais įvaikinti. Yra įrašyti į asmenų, pageidaujančių įvaikinti vaiką, sąrašą. Pareiškėjai pageidauja įvaikinti jiems D. K., gimusį ( - ), ( - ). Berniuko tėvams Raseinių teismas neterminuotai apribojo valdžią į sūnų, D. yra įrašytas į galimų įvaikinti vaikų sąrašą. Su berniuko socialine kilme, sveikatos būkle pareiškėjai yra susipažinę, jie prisirišo prie vaiko ir nori išsaugoti jį savo šeimoje, auginti kaip tikrą savo sūnų. Supranta, kad prisiima atsakomybę už vaiką, prašo skubaus įvaikinimo, nes vasara, mano, kad berniukui būtų geriau su pareiškėjais.

4Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė pareiškėjų prašymą palaikė. Savo išvadoje (b. l. 53-54) nurodė, bei teismo posėdžio metu paaiškino, kad pareiškimas dėl įvaikinimo paduotas vaiko interesais. Įvaikinti pareiškėjams L. S. ir A. S. įstatymu numatytų kliūčių nėra. Berniukas yra likęs be tėvų globos, jis yra globojamas Kauno klinikų filialo Vaikų reabilitacijos ligoninėje „Lopšelis". D. motina L. K. ir tėvas Z. K. piktnaudžiavo alkoholiu, namuose lankėsi pašaliniai asmenys, neturėjo nuolatinių pajamų, nebuvo pasirengę šeimoje auginti gimusį sūnų. D. K. iš gimdymo namų buvo pervežtas į Kauno klinikų filialo Vaikų reabilitacijos ligoninę „Lopšelis". Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-07-16 įsakymu Nr. ( - ) D. K. buvo nustatyta laikinoji globa Kauno klinikų filialo Vaikų reabilitacijos ligoninėje „Lopšelis". Nustačius D. laikinąją globą, situacija nepasikeitė. Vaiko tėvai gyvenimo būdo nepakeitė, nedirbo, sūnaus globoje nelankė, juo nesidomėjo, išlaikymo nedėjo pastangų susigrąžinti vaiką, todėl Raseinių rajono apylinkės teismas 2013-03-06 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-59-237/2013 neterminuotai apribojo tėvų valdžią L. K. ir Z. K. jų sūnaus D. K. atžvilgiu. D. K. nustatė nuolatinę globą, jo nuolatiniu globėju paskyrė Kauno klinikų filialo Vaikų reabilitacijos ligoninės „Lopšelis" administraciją, nustatė vaiko gyvenamąją vietą ( - ). Iš L. K. ir Z. K. priteisė sūnui D. išlaikymą. D. K. 2013-04-17 buvo įrašytas į galimų įvaikinti vaikų apskaitą. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, L. ir A. S. šeima 2013-01-08 buvo įtraukti į norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą. Jie yra pasirengę įsivaikinti ir užauginti tėvų globos netekusį D. K.. Pareiškėjai susituokė 2005 metais, vaikų neturi. Jie yra neteisti, pagal sveikatos būklę vaiką įvaikinti gali. L. S. dėl diagnozuotos epilepsijos (TLK kodas - G40) yra nustatytas 40 procentų darbingumas, tačiau iš 2013-02-20 išrašo iš medicininių dokumentų matyti, kad gydymas nuo 2009 metų yra nutrauktas, židininės simptomatikos nėra, gydymas nereikalingas ir siūloma vertinti kaip buvusią gyvenime epilepsiją. Pareiškėjai turi tinkamas gyvenimo ir buities sąlygas, kurios reikalingos vaikui augti ir vystytis, gyvena jiems bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausiančiame dviejų kambarių bute, kuris yra su visais patogumais, jame tvarkinga, švaru, elektros įrenginiai yra saugūs, pavojingi daiktai (vaistai, valymo priemonės) laikomi vaikui nepasiekiamoje vietoje. Pareiškėjų šeimos pajamos sudaro apie 3000 litų. L. S. nedirba, gauna 1061 Lt netekto darbingumo pensiją. A. S. dirba ( - ). Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus Vaikų gerovės centro „Pastogė“ darbuotojai 2012-12-31 išvadoje Nr. ( - ) nurodė, kad L. ir A. S. šeima yra tinkama įvaikinti sveiką arba su nežymiais sveikatos sutrikimais bet kokios lyties nuo gimimo iki 3 metų amžiaus vaiką. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ pateikė išvadą, kad L. ir A. S. yra tinkami asmenys įsivaikinti D. K.. Pareiškėjai lanko prašomą jiems įvaikinti D. K. Kauno klinikų filialo Vaikų reabilitacijos ligoninėje „Lopšelis", jie yra susipažinę su prašomo jiems įvaikinti bernuko socialine kilme ir sveikatos būkle. L. K. ir Z. K. dėl sūnaus D. K. susigrąžinimo į Kauno miesto Vaiko teisių apsaugos skyrių nesikreipė. Berniuko artimųjų ar kitų asmenų, kurie norėtų jį įvaikinti ar globoti, prašymų Kauno miesto Vaiko teisių apsaugos skyriuje nėra gauta. Kauno miesto Vaiko teisių apsaugos tarnyba daro išvadą, kad įvaikinimas geriausiai atitiktų D. K. interesus turėti tėvus, augti ir būti auklėjamam šeimoje, todėl prašo tenkinti pareiškėjų L. S. ir A. S. pareiškimą dėl įvaikinimo.

5Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė pareiškėjų prašymą palaikė. Pateiktoje išvadoje Nr. S-709 (b.l. 51) bei teismo posėdžio metu nurodė, kad D. K. įvaikinimas atitiktų vaiko interesus būti tėvų auklėjamu. Įstatymų leidėjas nustatė, kad įvaikinti išskiriant brolius/seseris galima tik išimtinais atvejais. Kita vertus, įstatymų leidėjas numato kiekvieno vaiko teisę gyventi šeimoje. Įvertinus tai, kad visų keturių K. vaikų kartu nei globoti nei įvaikinti asmenys nepageidavo, bei tai, kad D. ir šiuo metu gyvena atskirai, D. K. įvaikinimas labiausiai atitiktų vaiko interesus. Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė palaiko prašymą dėl skubaus sprendimo vykdymo, kad D. pirmą gimtadienį galėtų švęsti jau ne institucijoje.

6Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai teismo šaukimu (b. l. 66), gautas prašymas bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant dėl tarnybinio užimtumo kitose civilinėse bylose dėl įvaikinimo (b. l. 55). Pateikė 2013-06-10 išvadą Nr. S-2451, kurioje nurodo, kad įvaikinimui įstatyminių kliūčių nėra, įvaikinimas atitiktų berniuko interesus augti šeimoje, gauti tinkamą priežiūrą ir gyvenimo sąlygas, reikalingas jo fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystimuisi (b. l. 56-60).

7Prašymas tenkintinas.

8D. K., a.k. ( - ) gimė ( - ), ( - ) (b. l. 46,47). Berniuko tėvai – Z. K., a.k. ( - ) ir L. K., a.k. ( - ) Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-07-16 įsakymu Nr. ( - ) berniuko laikinuoju globėju buvo paskirta Kauno klinikų filialo Vaikų reabilitacijos ligoninė „Lopšelis“. Raseinių rajono apylinkės teismo 2013-03-06 sprendimu neterminuotai apribota tėvų Z. K. ir L. K. valdžia jų sūnaus D. K. atžvilgiu (b. l. 44-45). Berniukui nustatyta nuolatinė globa, globėju paskirta Kauno klinikų filialo Vaikų reabilitacijos ligoninė „Lopšelis“, nustatyta gyvenamoji vieta Kauno klinikų filialo Vaikų reabilitacijos ligoninėje „Lopšelis“, iš tėvų priteistas išlaikymas. Pareiškėjai A. S., a.k. ( - ) ir L. S., a.k. ( - ) yra Lietuvos Respublikos piliečiai (b. l. 5-611, 12). Pareiškėjai susituokė 2005-07-29 (b. l. 13), vaikų neturi (b.l. 32). Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus Vaikų gerovės centro „Pastogė“ socialiniai darbuotojai patikrino A. S. ir L. S. tinkamumą būti D. K. tėvais, jų gyvenimo ir buities sąlygas ir įvertino teigiamai, įvaikinimui pritaria (b. l. 16-21. 24). Pareiškėjai gyvenamąją vietą deklaravę ( - ) (b. l. 30, 31), jiems nuosavybės teise priklausančiame dviejų kambarių bute (b.l. 39-40). Pareiškėjų sveikatos būklė leidžia jiems įsivaikinti berniuką (b. l. 41, 42, 24). D. K. yra sveikas (b. l. 49), 2013-04-17 įtrauktas į galimų įvaikinti vaikų apskaitą (b. l. 48). Pareiškėjai prašymą dėl įrašymo į LR piliečių, norinčių įsivaikinti, sąrašą padavė 2012-07-24, o 2013-01-08 buvo įtraukti į LR piliečių, pageidaujančių įvaikinti vaiką apskaitą (b. l. 14-15). Pareiškėjų gaunamos pajamos pakankamos (b. l. 27, 28-29). Pareiškėjai yra neteisti (b.l. 33, 34), pareiškėjas yra baustas administracine tvarka, už kelių eismo taisyklių pažeidimus, galiojančių administracinių nuobaudų neturi (b. l. 37). Pareiškėja nebuvo bausta administracine tvarka (b.l. 38).

9Išvadą teikiančių institucijų duomenimis D. K. turėjo seserį K. K., gim. ( - ), ir brolius: V. K., gim. ( - ), L. K., gim. ( - ). Raseinių rajono apylinkės teismas 2012-03-20 sprendimu neterminuotai apribojo L. K. ir Z. K. tėvų valdžią šių vaikų atžvilgiu. K., L. ir V. įtėviai įvaikinti D. atsisakė. Tarp D. K., jo sesers ir brolių emocinio ryšio nėra. Kadangi dėl L. ir Z. K. kaltės jų sūnus D. su seserimi K., broliais L. bei V. buvo išskirti ir nėra galimybės užtikrinti vaikų gyvenimo kartu, todėl laikytina, kad sūnaus įvaikinimas nepažeis CK 3.209 str. 6 d. reikalavimų.

10Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38-39 str. įtvirtinta, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas ir valstybė globoja šeimą, kuri augina vaikus. Pagrindiniame valstybės įstatyme įtvirtinta nuostata, kad auginanti vaikus šeima yra laikoma svarbiausiu visuomenės elementu. Šeimoje paprastai derinami ir įgyvendinami dvejopi, vienas kitą papildantys poreikiai: vaiko – augti ir bręsti jaučiant meilę ir saugumą šeimoje, tėvų – išauginti ir išauklėti vaikus, parengtus visaverčiam gyvenimui visuomenėje. Įvaikinus vaiką ir įvaikintojus ima sieti tos pačios teisės ir pareigos kaip ir biologinius tėvus (CK 3.227 str.), kartu įtvirtinama visavertė esama šeima. Įvaikinimas, neturėdamas biologinio pradmens, yra tam tikras teisės aktas, kai vaikas ir įvaikintojai įgyja vaikui ir biologiniams tėvams būdingas ir įstatyme įtvirtintas teises ir pareigas. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje, nacionalinėje teisės doktrinoje yra įtvirtintos nuostatos, kad visavertė yra šeima, išauginanti ir išauklėjanti vaikus ir kad geriausios sąlygos vaikui augti ir bręsti yra šeimoje.

11Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjai turi tinkamas sąlygas ir yra deramai pasirengę įvaikinimui. Tokia išvada darytina iš to, kad pareiškėjai turi geras buitines gyvenimo sąlygas, jų darbo užmokestis pakankamas patenkinti būtinus vaiko poreikius. Pareiškėjai savo motyvaciją įvaikinti pagrindė vaiko interesu gyventi kartu su tėvais bei būti jų auklėjamu svarba, vaiko lavinimo bei jo gabumų išaiškinimo būtinumu, tinkamų gyvenimo sąlygų sukūrimu, įtaka vaiko asmenybės formavimuisi. Nors pareiškėjas yra baustas administracine tvarka, asmens baustumas administracine tvarka, kaip ribojimas būti įvaikintoju, nėra numatytas įstatyme (CK 210 str. 4 d.). Be to, pareiškėjo padaryti administracinės teisės pažeidimai nėra susiję su vaiko teisių pažeidimais, todėl teismo nuomone, negali būti pagrindas pareiškėjams riboti teisę būti įvaikintojais. Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savo išvadoje nurodė, kad įvaikinimas atitinka D. K. interesus - augti šeimoje ir turėti tokias gyvenimo sąlygas, kurios būtinos jo fiziniam, protiniam, dvasiniam ir doroviniam vystimuisi. Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pritaria įvaikinimui.

12Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, pateiktus įrodymus, Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013-06-10 išvadą Nr. S-2451, Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus 2013-06-11 išvadą Nr. 19-6-497, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2013-06-06 išvadą Nr. S-709, teismas sprendžia, kad yra pagrindas pareiškėjų A. S. ir L. S. pareiškimą įvaikinti D. K., gim. ( - ), ( - ), tenkinti. Pareiškėjas laikytinas berniuko tėvu, o pareiškėja berniuko motina nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (CK 3.227 str. 2 d.). Teismo sprendimas įvaikinti panaikina tėvų ir vaikų bei jų giminaičių pagal kilmę tarpusavio asmenines ir turtines teises ir pareigas bei jų giminaičių pagal kilmę tarpusavio asmenines ir turtines teises ir pareigas (CK 3.227 str.).

13Teismo sprendimas įvaikinti sukuria pareiškėjams A. S. ir L. S. bei įvaikinamajam D. K. ir jo palikuonims tarpusavio asmenines ir turtines teises ir pareigas kaip giminaičiams pagal kilmę (CK 3.227 str.). Įvaikinamajam D. K. suteikiama įtėvių pavardė – S., vardas – D. (CK 3.228 str.).

14Atsižvelgiant į pareiškėjų išdėstytus motyvus, išvadą teikiančių institucijų pritarimą, įvaikinamojo amžių ir interesus turėti kuo greičiau šeimą, leisti atostogas bei švęsti gimtadienį šeimoje, sprendimas vykdytinas skubiai (CPK 283 str.).

15Teismas šioje byloje turėjo 13,92 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, jas paskirsčius pareiškėjams lygiomis dalimis, kiekvienam pareiškėjui tenkanti išlaidų suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl šios išlaidos iš pareiškėjų nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 263-265 str., 268 str. 270 str., 487 str. teismas,

Nutarė

17Pareiškimą tenkinti.

18Leisti įvaikinti D. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), ( - ), pareiškėjams A. S., a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos piliečiui ir L. S., a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietei.

19Pripažinti pareiškėją A. S., a.k. ( - ) įvaikinamojo D. K., a.k. ( - ) tėvu, o įvaikinamąjį jo sūnumi.

20Pripažinti pareiškėją L. S., a.k. ( - ) įvaikinamojo D. K., a.k. ( - ) motina, o įvaikinamąjį jos sūnumi.

21Suteikti įvaikinamajam D. K. pavardę – S., vardą palikti esamą – D..

22Sprendimą vykdyti skubiai.

23Įsiteisėjusį teismo sprendimą per tris darbo dienas siųsti vaiko gimimą įregistravusiai civilinės metrikacijos įstaigai - Raseinių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui.

24Teismo sprendimo kopiją išsiųsti Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

25Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Edvardas Paliokas, sekretoriaujant Mintautei... 2. Pareiškėjai prašo įvaikinti jiems D. K., gimusį ( - ), pripažinti juos... 3. Pareiškėjai L. S. ir A. S. teismo posėdžio metu savo pareiškimą palaikė.... 4. Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 5. Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 6. Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir... 7. Prašymas tenkintinas. ... 8. D. K., a.k. ( - ) gimė ( - ), ( - ) (b. l. 46,47). Berniuko tėvai – Z. K.,... 9. Išvadą teikiančių institucijų duomenimis D. K. turėjo seserį K. K., gim.... 10. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38-39 str. įtvirtinta, kad šeima yra... 11. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjai turi tinkamas sąlygas ir yra... 12. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, pateiktus įrodymus, Valstybinės vaiko... 13. Teismo sprendimas įvaikinti sukuria pareiškėjams A. S. ir L. S. bei... 14. Atsižvelgiant į pareiškėjų išdėstytus motyvus, išvadą teikiančių... 15. Teismas šioje byloje turėjo 13,92 Lt išlaidų susijusių su procesinių... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 263-265 str., 268 str. 270... 17. Pareiškimą tenkinti.... 18. Leisti įvaikinti D. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), ( - ), pareiškėjams A. S.,... 19. Pripažinti pareiškėją A. S., a.k. ( - ) įvaikinamojo D. K., a.k. ( - )... 20. Pripažinti pareiškėją L. S., a.k. ( - ) įvaikinamojo D. K., a.k. ( - )... 21. Suteikti įvaikinamajam D. K. pavardę – S., vardą palikti esamą – D..... 22. Sprendimą vykdyti skubiai.... 23. Įsiteisėjusį teismo sprendimą per tris darbo dienas siųsti vaiko gimimą... 24. Teismo sprendimo kopiją išsiųsti Kauno miesto savivaldybės administracijos... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos...