Byla 2-4445-399/2017
Dėl skolos, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo solidariai

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Janina Zaržeckienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės butų ūkis“ ieškinį atsakovams J. M. ir V. M. dėl skolos, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo solidariai.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti solidariai iš atsakovų 367,16 Eur skolos, kurią sudaro 301,92 Eur skola už gyvenamosios patalpos nuomos mokestį, 52 Eur už nuomos mokesčio administravimą bei 13,24 Eur delspinigiai, taip pat 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 20,86 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 20 Eur žyminis mokestis ir 0,86 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir išrašą.

5Atsakovams adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimams į ieškinį pateikti, įteikti 2017 m. birželio 17 d. pasirašytinai. Atsakovai per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į ieškinį nepateikė. Atsakovams nepateikus atsiliepimų į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkinamas iš dalies.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad su atsakove 2009 m. sausio 16 d. buvo sudaryta Socialinio būsto, esančio Marijampolėje, Draugystės g. 18-9, nuomos sutartis Nr. 29-56-(2.8), pagal kurią atsakovė ir jos šeimos nariai įsipareigojo naudotis gyvenamąja patalpa pagal paskirtį ir mokėti nuomos mokestį. Ieškovės paskaičiavimu atsakovų įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2016 m. birželio 1 d. iki 2017 m. gegužės 31 d. sudaro 301,92 Eur nuomos mokestis ir 52 Eur išlaidos, susijusios su patalpų nuomos administravimu ir patalpų kaip nuosavybės teisės objekto valdymu. Už nesavalaikį atsiskaitymą atsakovams priskaičiuota 13,24 Eur delspinigių už kiekvieną praleistą atsiskaityti dieną 0,02 proc. dydžio.

9Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai – mokėjimo nurodymas apie žyminio mokesčio sumokėjimą (b. l. 4), apyvartos žiniaraštis (b. l. 7-8), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (b. l. 9-10), Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas (b. l. 13-15), Socialinio būsto nuomos sutartis (b. l. 16-17).

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnis numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovei iš atsakovų solidariai priteisiama 301,92 Eur skolos už gyvenamosios patalpos nuomos mokestį, 52 Eur už nuomos mokesčio administravimą bei 13,24 Eur delspinigių, viso 367,16 Eur.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl, ieškovės prašymu, iš atsakovų solidariai priteisiamos įstatymo nustatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Ieškovė taip pat prašo priteisti solidariai iš atsakovų 20,86 Eur bylinėjimosi išlaidų. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) normos, reglamentuojančios bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, nenumato galimybės šias išlaidas priteisti iš kelių asmenų solidariai (CK 6.6 straipsnio 1 dalis), todėl jos priteisiamos ne solidariai, o iš kiekvieno asmens atitinkama išlaidų dalimi, išreikšta konkrečia pinigų suma. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovės prašymą priteisti iš atsakovų solidariai 20,86 Eur bylinėjimosi išlaidų tenkinti iš dalies ir priteisti bylinėjimosi išlaidas iš kiekvieno atsakovo lygiomis dalimis po 10,43 Eur (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

13Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos finansų ir teisingumo ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, pakeistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur, šioje byloje susidariusios mažesnės nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurios turėtų būti priteisiamos iš kiekvieno atsakovo, todėl šios išlaidos iš atsakovų valstybei nepriteisiamos.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti solidariai iš atsakovų J. M., a. k. ( - ) ir V. M., a. k. ( - ) 367,16 Eur (tris šimtus šešiasdešimt septynis eurus 16 ct) skolos ir 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2017 m. birželio 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas: Marijampolė, Šiaulių g. 4, a. s. LT89 4010 0408 0003 0239, AB DnB bankas.

17Priteisti iš atsakovų J. M., a. k. ( - ) ir V. M., a. k. ( - ) lygiomis dalimis iš kiekvieno po 10,43 Eur (dešimt eurų 43 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas: Marijampolė, Šiaulių g. 4, a. s. LT89 4010 0408 0003 0239, AB DnB bankas.

18Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 1-4 dalių ir 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

19Ieškovė per 30 (trisdešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai