Byla 2-266-301/2011
Dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos ir n u s t a t e :

1Marijampoles rajono apylinkes teismo teiseja Terese Klimiene, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtaja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo Marijampoles savivaldybes ieškini ir patikslinta ieškini atsakovams L. Ž., E. Ž., E. F. ir E. Ž., tretiesiems asmenims UAB „Marijampoles butu ukis“ ir Marijampoles savivaldybes administracijos Socialiniu reikalu departamento Vaiku teisiu apsaugos skyriui del gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos ir n u s t a t e :

2Ieškiniu ir patikslintu ieškiniu ieškovas prašo, remiantis CK 6.610 str., ir 6.611 str., nutraukti 2002-12-18 gyvenamosios patalpos nuomos sutarti, sudaryta tarp UAB „Marijampoles butu ukis“ ir L. Ž. ir iškeldinti atsakovus L. Ž., E. F., E. Ž. ir E. Ž. iš nuomojamos patalpos, esancios ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos ir priteisti iš atsakovu turetas bylinejimosi išlaidas - 146,86 Lt už procesiniu dokumentu iteikima viešo paskelbimo budu (b.l.62 – prašymas), priimant sprendima už akiu (b.l.2-4 – patikslintas ieškinys, 7-9 - ieškinys).

3Atsakovams procesiniai dokumentai iteikti viešo paskelbimo budu (b.l.67-68). Atsakovai be pateisinamu priežasciu per nustatyta termina (b.l.67-68) nepateike atsiliepimu i ieškini, todel teismas, esant ieškovo prašymui ieškinyje (b.l.2-4) priima sprendima už akiu (CPK 142 str. 4 d.).

4Tretysis asmuo UAB „Marijampoles butu ukis“ teismo nustatytu terminu pateike atsiliepima i ieškini, kuriame nurode, jos su ieškovo ieškiniu sutinka visiškai, nes atsakovai minetame bute negyvena, nemoka mokesciu už buto nuoma, administravima ir eksploatacija, tuo pažeisdami Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties 13.1 punkta ir CK 6.610, 6.611 str. reikalavimus (b.l.48-48).

5Tretysis asmuo Marijampoles savivaldybes administracijos Socialiniu reikalu departamento Vaiku teisiu apsaugos skyrius teismo nustatytu terminu pateike atsiliepima i ieškini, kuriame nurode, jos su ieškovo ieškiniu sutinka visiškai, nes jiems nepavyko nustatyti, kad ginco patalpose atsakove L. Ž. gyventu su nepilnameciu vaiku E. bei kitais vaikas E. ir E. Kaimynu duomenimis L. Ž. šiame bute negyvena apie metus laiko, jame nesilanko ir atsakoves vaikai. Kaimynes D. P. ir D. S. patvirtino, jog atsakove su jauniausiu sunumi E. gyvena Airijoje. Marijampoles savivaldybes administracijos Švietimo, kulturos ir sporto departamento duomenimis, E. Ž. nuo 2010-12-23 irašytas i Marijampoles jaunimo mokyklos 8 klases moksleiviu saraša. Mokyklos direktores teigimu, E. Ž. i mokymo istaiga nebuvo atvykes. Šiuo metu ruošiami dokumentai del E. Ž. išbraukimo iš moksleiviu sarašu (b.l.50-51).

6Ieškinys tenkintinas.

7Bylos rašytiniai duomenys (b.l.10 - UAB „Marijampoles butu ukis“ 2010-10-14 raštas del iškeldinimo iš gyvenamuju patalpu, b.l. 11-12 – 2002-12-18 Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis, b.l. 13 – UAB „Marijampoles butu ukis“ ispejimas del sutarties nutraukimo, b.l. 14 – buto apyvartos žiniaraštis, b.l. 15 – Marijampoles savivaldybes valdybos 2002-05-08 sprendimas Del nuomos mokescio patvirtinimo ir sutarciu sudarymo, b.l. 16-21 - Marijampoles savivaldybes valdybos 2002-05-24 sprendimas Del daugiabuciu namu patalpu savininku (bendrasavininkiu) bendrosios nuosavybes objektu administratoriaus paskyrimo su priedais, b.l. 22 – Marijampoles savivaldybes tarybos 2006-09-08 sprendimas Del savivaldybes gyvenamuju patalpu nuomos mokescio patvirtinimo ir nuomos sutarciu sudarymo, b.l. 23 – 2009-10-29 Marijampoles rajono apylinkes teismo 2009-10-29 sprendimas už akiu civilineje byloje Nr. 2-5875-91/2009, b.l. 24 – 2010-03-29, 2010-06-29 UAB „Marijampoles butu ukis“ patikrinimo aktai, b.l. 69 – nekilnojamojo turto registro centrinio duomenu banko išrašas) liudija, jog butas, esantis ( - ), priklauso nuosavybes teise Marijampoles savivaldybei. Marijampoles savivaldybes valdybos sprendimu su atsakove L. Ž. 2002-12-18 buvo sudaryta šiuo metu galiojanti Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis. Pagal minetos sutarties 2 punkta kartu su atsakove, kaip šeimos nariai, apsigyveno ir trys jos vaikai: E. Ž., E. F. ir E. Ž.. Šiuo metu bute niekas negyvena jau apie metus laiko, atsakove L. Ž. su nepilnameciu vaiku E. Ž. išvykusi i užsieni. Ieškovas ieškinyje nurode, jog E. F. atlieka laisves atemimo bausme, o kito sunaus E. Ž. gyvenamoji vieta jam nežinoma. Nuomininkas laiku nemoka mokesciu už komunalinius patarnavimus, nuoma bei eksploatacines išlaidas. 2009-10-29 sprendimu už akiu treciojo asmens UAB „Marijampoles butu ukis“ naudai iš atsakoves L. Ž. priteista 928,74 Lt skolos už komunalines paslaugas, 109,10 Lt delspinigiu, 5 procentai metiniu palukanu bei 222,16 Lt bylinejimosi išlaidu, šis skolos išieškojimas vykdomas antstoliu kontoroje. Tretysis asmuo UAB „Marijampoles butu ukis“ 2010-10-14 Marijampoles savivaldybes Merui adresuotame rašte nurode, jog 2010-10-01 atsakove yra skolinga 2309,34 Lt už gyvenamosios patalpos nuoma ir komunalinius patarnavimus. Tokiu budu 2002-12-18 gyvenamosios patalpos nuomos sutartis sudaryta tarp Marijampoles savivaldybes tarybos, atstovaujamos UAB „Marijampoles butu ukis“, ir L. Ž. nutrauktina, o atsakovai L. Ž. su šeimos nariais E. Ž., E. F. ir E. Ž. iškeldinami iš nuomojamos patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos (CK 6.610 str., 6.611 str.).

8Iš atsakovu L. Ž., E. F. ir E. Ž. ieškovui priteisiama po 48,95 Lt už procesiniu dokumentu iteikima viešo paskelbimo budu (CPK 93 str.). Iš atsakovu L. Ž., E. F. ir E. Ž. valstybei priteistina po 45 Lt žyminio mokescio (CPK 96 str.).

9Teismas, vadovaudamasi CPK 12 str., 14 str., 142 str. 4 d., 262 str., 285 str., 286 str.

Nutarė

10Ieškini tenkinti.

11Nutraukti 2002-12-18 sudaryta gyvenamosios patalpos, esancios ( - ), nuomos sutarti tarp Marijampoles savivaldybes tarybos, atstovaujamos UAB „Marijampoles butu ukis“, ir atsakovo L. Ž., a.k. ( - ).

12Iškeldinti atsakovus L. Ž., a.k. ( - ) E. Ž., gim. ( - ), E. F., gim. ( - ), ir E. Ž., gim. ( - ), iš gyvenamosios patalpos, esancios ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

13Priteisti ieškovui Marijampoles savivaldybei, i.k. 111100960, Marijampole, Basanaviciaus a. 1, a.s. Nr. LT24 7044 0600 0207 1489, iš atsakovu L. Ž., a.k. ( - ) E. F., gim. ( - ), ir E. Ž., gim. ( - ), po 48,95 Lt (keturiasdešimt aštuonis litus 95 ct) bylinejimosi išlaidu.

14Priteisti iš atsakovu L. Ž., a.k. ( - ) E. F., gim. ( - ), ir E. Ž., gim. ( - ), valstybei po 45 Lt (keturiasdešimt penkis litus) žyminio mokescio ir po 2,06 Lt (du litus 06 ct) išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, sumokant i Valstybines mokesciu inspekcijos prie LR FM, i.k. 188659752, saskaita Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, AB "Swedbank", b.k. 73000, imokos kodas 5660.

15Atsakovas, del kurio buvo priimtas sprendimas už akiu, negali šio sprendimo skusti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, taciau per 20 d. nuo šio sprendimo priemimo dienos turi teise paduoti Marijampoles rajono apylinkes teismui pareikšima del sprendimo už akiu peržiurejimo.

16Ieškovas turi teise per 30 d. nuo šio sprendimo priemimo dienos skusti ji apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampoles rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai