Byla 2S-459-123/2013
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis G. J., (išieškotojas) Erranto Ltd

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Nijolė Griškevičienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos UAB „TTF Garantija“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-11-30 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos (skolininkės) UAB „TTF Garantija“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis G. J., (išieškotojas) Erranto Ltd.,

Nustatė

2pareiškėja skundė antstolio G. J. veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0091/11/01047, prašė pripažinti neteisėtu 2012-09-25 antstolio patvarkymą ir įpareigoti antstolį G. J. vykdomąją bylą Nr. 0091/11/01047 nutraukti. Nurodė, kad atstovavimo sutartis, pagal kurią advokatei S. Baracevičienei pavesta atstovauti išieškotoją Erranto Ltd., yra negaliojanti, todėl advokatė neturėjo teisės pateikti vykdomojo dokumento antstoliui vykdyti. Atstovavimo sutarties galiojimo terminas yra pasibaigęs, be to, joje yra klastojimo požymių.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-11-30 nutartimi pareiškėjos skundo netenkino. Teismas nustatė, kad 2011-08-02 išieškotojo atstovė advokatė S. Baracevičienė pateikė prašymą priimti vykdomąjį dokumentą Nr. 2-823-122/2010 dėl 101 857,60 Lt išieškojimo iš skolininkės, kartu su prašymu pateikė 2010-06-21 atstovavimo sutartį. Nenustatęs akivaizdžių kliūčių vykdymo veiksmams pradėti, antstolis patvarkymu vykdomąjį dokumentą priėmė vykdyti. Teismas konstatavo, kad

42010-06-21 atstovavimo sutartyje galiojimo terminas nenurodytas, vadinasi ji galioja neterminuotai. Byloje nėra duomenų, kad atstovavimo sutartį Erranto Ltd. nutraukė, ar kad ji pasibaigė kitais pagrindais. Taigi, kol galioja sutartis, galioja ir advokatės teisė atlikti sutartyje nurodytus procesinius veiksmus – šiuo atveju pateikti antstoliui vykdomąjį dokumentą vykdyti. Teismas vertino, kad pareiškėja skunde kelia atstovavimo sutarties pripažinimo negaliojančia klausimą. Nagrinėjamu atveju atstovavimo sutartis nėra nuginčyta įstatymo nustatyta tvarka, todėl teismas preziumavo, kad sutartis yra galiojanti, o atstovavimo sutarties pripažinimas negaliojančia nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

5Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „TTF Garantija“ prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-11-30 nutartį iš išspręsti klausimą iš esmės, t. y. pripažinti neteisėtu ir panaikinti antstolio G. J. 2012-09-25 patvarkymą dėl skolininkės prašymo ir įpareigoti antstolį G. J. vykdomąją bylą Nr. 0091/11/01047 nutraukti. Nurodo, kad advokatės S. Baracevičienės su 2011-08-02 prašymu pateiktos 2010-06-21 atstovavimo sutarties galiojimo terminas nebuvo apibrėžtas, vadinasi įgaliojimui vesti bylą prilyginama sutartis pagal LR CK 2.142 str. 1 d. galioja vienerius metus nuo jos sudarymo dienos, t. y. 2011-06-21. Vykdomasis dokumentas buvo pateiktas antstoliui tik 2011-08-02, taigi nesant galiojančios atstovavimo sutarties. Pažymi, kad 2010-06-21 atstovavimo sutarties pagal savo turinį yra skirta ne konkrečiai bylai vesti, taigi jos galiojimo terminas negali būti siejamas su konkrečios bylos pabaiga. Pažymi, kad pareiškėja savo skundu prašė nelaikyti šios sutarties įrodinėjimo priemone pagal LR CPK 184 str., kadangi išieškotojas nepateikė įrodymų, paneigiančių, kad atstovavimo sutarties sudarymo metu D. M. nebuvo atstovaujamos įmonės darbuotoju, o taip pat nepateikė įrodymų, kad Erranto Ltd. ir AS Erranto yra tas pats juridinis asmuo.

6Atsiliepimu suinteresuotas asmuo Erranto Ltd. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo

72012-11-30 nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad pareiškėja savo atskirajame skunde reiškia naują reikalavimą – pripažinti atstovavimo sutartį niekine, o tai negali būti atskirojo skundo nagrinėjimo dalyku. Mano, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai pasisakė dėl advokato pareigos vykdyti pagal atstovavimo sutartį prisiimtus įsipareigojimus, kol ši sutartis nebus nutraukta. Tinkamą advokatės atstovavimą kliento interesams patvirtina ir 2012-01-09 atstovavimo sutartis, kuria S. Baracevičienės, kaip advokatės, įgaliojimai nepasikeitė ir ji toliau privalo veikti savo kliento interesų naudai. Nesutinka su pareiškėjos teiginiais, kad advokatė atstovauja skirtingus klientus, ir pažymi, kad Estijos Respublikoje registruotos įmonės juridinio statuso neatitikimas susijęs su vertimu į užsienio klabą.

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, vertina, ar konkrečioje vykdymo proceso stadijoje esant konkrečioms aplinkybėms antstolis nepažeidė jo veiklos principus bei vykdymo veiksmų atlikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Byloje keliamas klausimas dėl antstolio veiksmų – vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti – teisėtumo. Apeliantės teigimu, išieškotojo atstovė – advokatė neturėjo teisės pateikti vykdomąjį dokumentą vykdyti.

10LR CPK 651 str. 1 d. numato, kad antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas, patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Spręsdamas ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, antstolis taip pat patikrina, ar vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti tam teisę turintis asmuo (LR CPK 651 str. 2 d. 1 p.). Nagrinėjamu atveju kartu su vykdomuoju raštu advokatė S. Baracevičienė 2011-08-02 pateikė antstoliui ir 2010-06-21 atstovavimo išieškotojui Erranto Ltd. sutartį. Nustatyta, kad 2010-06-21 išieškotojas sudarė teisinių paslaugų sutartį su advokate S. Baracevičiene, kuriai pavedė atstovauti Erranto Ltd. su visomis teisėmis LR CPK, LR BPK,

11LR ATPK suteiktomis ieškovui, atsakovui, trečiajam asmeniui ir nukentėjusiajam, numatant kitas teises, tarp jų ir teisę gauti vykdomuosius raštus ir perduoti juos išieškojimui. LR CPK 599 str. 1 d. numato, kad išieškotojo ar skolininko atstovais vykdymo procese gali būti advokatai, advokato padėjėjai arba kiti asmenys, kurių įgaliojimai įforminti LR CPK 57 str. nustatyta tvarka. Tuo tarpu

12LR CPK 57 str. 3 d. įtvirtina, kad advokato arba advokato padėjėjo teisės ir pareigos bei jų mastas patvirtinami rašytine su klientu sudaryta sutartimi ar jos išrašu. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, kai advokatas klientą teisme atstovauja teisinių paslaugų sutarties, o ne įgaliojimo, išreiškiančio vienašalę atstovaujamo asmens valią (LR CK 1.63 str. 3 d.), pagrindu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino, kad advokato įgaliojimų terminas spręstinas pagal sutarčių galiojimą ir pasibaigimą reglamentuojančias teisės normas. Pasibaigus sutarčiai dėl teisinių paslaugų teikimo (užbaigus teikti teisines paslaugas, klientui nusprendus sutartį nutraukti), pasibaigia ir sutartyje nustatytos advokato teisės atlikti konkrečius veiksmus bylos procese. Dėl to advokato teisės atstovauti klientui teisme ir jo vardu atlikti procesinius veiksmus pabaiga sietina su teisinių paslaugų sutarties pabaiga. Nurodytos teisinių paslaugų sutarties išieškotojas Erranto Ltd. nenutraukė, taigi advokatė ir toliau privalo veikti savo kliento interesais bei atlikti sutartyje nurodytus procesinius veiksmus bylų procese. Be to, kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikta byloje patekta 2012-01-09 atstovavimo sutartis, kuria tik dar kartą patvirtinti S. Baracevičienės, kaip išieškotojo atstovės, įgaliojimai.

13Apeliacinės instancijos teismas atmeta ir atskirojo skundo argumentus, jog minėta atstovavimo sutartis nėra įrodymas apie tinkamą išieškotojo atstovavimą, kadangi, apelianto teigimu, yra suklastota. Įstatymo nustatyta tvarka atstovavimo sutartis nėra nuginčyta, todėl preziumuojama, kad ji yra galiojanti. Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas būtent dėl antstolio atliktų veiksmų teisėtumo – vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad vykdomasis dokumentas antstoliui pateiktas tinkamo subjekto, t. y. vykdomajame rašte nurodyto išieškotojo Erranto Ltd. vardu išieškotojo Erranto Ltd. įgaliotos atstovės. Atkreiptinas dėmesys, kad atstovaujamasis išieškotojas klausimo dėl jo teisių pažeidimo klastojant atstovavimo sutartį ar viršijant jos įgalinimus nekėlė. Vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje atliekami pateikto vykdomojo dokumento pagrindu

14(LR CPK 586 str. 1 d.). Esant tokioms aplinkybėms konstatuotina, kad antstolis, nenustatęs akivaizdžių kliūčių vykdomojo dokumento priėmimui, pagrįstai priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti. Įvertinus kitus atskirojo skundo argumentus, jie atmestini kaip nesusiję su nagrinėjamos bylos dalyku.

15Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, jog vykdomasis dokumentas priimtas vykdyti teisėtai ir atmetė pareiškėjos skundą dėl vykdomosios bylos nutraukimo ir patvarkymo, kurio pagrindu pradėtas vykdymas, panaikinimo. Atsižvelgiant į tai, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-11-30 nutartis paliktina nepakeista

16(LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-11-30 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai