Byla 2S-1950-253/2012
Dėl baudos skyrimo UAB „Resota“ direktoriui J. G

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens UAB „Resota“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-08-29 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio A. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims UAB „Resota“, INTERSEROH Scarp and Metals Trading Gmbh dėl baudos skyrimo UAB „Resota“ direktoriui J. G.,

Nustatė

2antstolis A. S. pareiškimu prašė skirti UAB „Resota“ direktoriui J. G. areštą už antstolio reikalavimų nevykdymą. Nurodė, jog antstolis vykdo vykdomąją bylą Nr. 0010/12/02434 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininko UAB „Resota“ turtui, ieškovės INTERSEROH Scarp and Metals Trading Gmbh reikalavimams užtikrinti. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mastas – 3 538 314,37 Lt. Nurodo, kad 2012-07-20 turto aprašu aprašytas UAB „Resota“ priklausantis nekilnojamasis turtas ir priimtas patvarkymas dėl aprašyto turto įvertinimo, nustatant turto vertintoją ir įpareigojant UAB „Resota“ turto vertintojui pateikti reikalingus duomenis turto vertei nustatyti. 2012-08-07 turto vertintojas UAB „In Real“ informavo antstolį, kad UAB „Resota“ nesudarė galimybių apžiūrėti vertinamo turto, todėl patvarkymo dėl turto vertinimo reikalavimai neįvykdyti. 2012-08-16 patvarkymu antstolis įpareigojo UAB „Resota“ nurodyti tikslią datą ir laiką, kada turto vertintojui bus sudarytos galimybės apžiūrėti turtą, patvarkymas įteiktas tinkamai, tačiau iki šiol neįvykdytas.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-08-29 nutartimi antstolio pareiškimą tenkino iš dalies ir UAB „Resota“ direktoriui J. G. paskyrė 1 000 Lt baudą. Teismas nustatė, kad 2012-07-25 vykdomojoje byloje Nr. 0010/12/02434 priimtas patvarkymas Nr. S1-149684 dėl turto aprašu

4Nr. S1-149097 aprašyto turto vertinimo, nustatant, kad UAB „Resota“ priklausančio turto vertinimą atliks turto vertintojas UAB „In Real“. 2012-08-07 UAB „In Real“ raštu 08-01 informavo antstolį, kad UAB „Resota“ priklausančio turto įvertinti pagal 2012-07-25 patvarkymą Nr. S1-149684 negali, nes turto savininkas nesudarė galimybių apžiūrėti vertinamo turto. 2012-08-16 patvarkymu Nr. S1-153604 antstolis įpareigojo UAB „Resota“ nedelsiant nuo patvarkymo gavimo momento nurodyti tikslią datą ir laiką, kada turto vertintojui UAB „In Real“ bus sudarytos galimybės apžiūrėti turtą. Šis patvarkymas UAB „Resota“ įteiktas tinkamai 2012-08-21, duomenų, kad UAB „Resota“ direktorius būtų įvykdęs antstolio reikalavimą, teismas nenustatė.

5Atskiruoju skundu UAB „Resota“ prašo panaikinti 2012-08-29 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – antstolio A. S. 2012-08-24 pareiškimą atmesti. Nurodo, kad skolininkei tik 2012-09-03 buvo pateiktas antstolio 2012-08-24 pareiškimas dėl baudos skyrimo susipažinimui, taip užkertant kelią paaiškinti aplinkybes ir atsikirsti į pareiškimą. Pažymi, kad antstolis teikė pareiškimą teismui dėl baudos skyrimo tinkamai neinformavęs apie turto vertintojo paskyrimą. Apie turto vertintojo UAB „In Real“ paskyrimą skolininkė sužinojo 2012-08-21 gavusi 2012-08-16 antstolio patvarkymą ir nedelsiant pateikė 2012-08-25 skundą dėl 2012-07-25 ir 2012-08-16 antstolio patvarkymų. Antstolis teismui pareiškimą surašė 2012-08-24. Iki teismui priimant 2012-08-29 nutartį, antstolis jau buvo gavęs UAB „Resota“ 2012-08-25 skundą dėl 2012-07-25 ir 2012-08-16 antstolio patvarkymų, dėl kurių nevykdymo antstolis pateikė pareiškimą teismui, panaikinimo ir šį skundą antstolis visiškai patenkino – 2012-08-28 patvarkymu nušalino turto vertintoją UAB „In Real“. Kadangi antstolis teismui nepateikė nei skolininko 2012-08-25 skundo, nei duomenų apie skundo patenkinimą, skolininkė mano, kad tokiu neveikimu antstolis grubiai pažeidė skolininko teisėtus interesus.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą išieškotojas INTERSEROH Scarp and Metals Trading Gmbh prašo skolininko UAB „Resota“ atskirąjį skundą atmesti ir palikti nepakeistą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-08-29 nutartį. Nurodo, kad 2012-08-15 tarp išieškotojo ir skolininkės atstovų vykusių derybų metu UAB „Resota“ vadovai užtikrino, kad neprieštarauja UAB „In Real“ atliekamam turto vertinimui, nurodė, kad įvyko nesusipratimas ir sutiko gavę atitinkamą prašymą pateikti atsakymą dėl konkrečios datos ir laiko vertinamo turto apžiūrai. Iki šios dienos UAB „Resota“ nėra įvykdžiusi antstolio 2012-08-16 patvarkymo Nr. S1-153604. Sutinka su antstolio A. S. tvirtinimu, kad šiais piktybiškais veiksmais skolininkė apsunkina Vilniaus apygardos teismo nutarties Nr. 2-5254-464/2012 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymą.

7Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Byloje keliamas klausimas dėl UAB „Resota“ vadovui J. G. teismo nutartimi paskirtos baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą pagrįstumo. LR CPK 585 str. 2 d. ir 3 d. numato teismui teisę, kai antstolio reikalavimų nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną.

10Byloje nustatyta, kad antstolis vykdo vykdomąją bylą Nr. 0010/12/02434, užvestą pagal 2012-07-16 Vilniaus apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2-5254-464/2012 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininko UAB „Resota“ turtui 3 538 314,37 Lt ribose, ieškovės INTERSEROH Scarp and Metals Trading Gmbh reikalavimams užtikrinti. Antstolis 2012-07-25 patvarkymu Nr. S1-149684 UAB „Resota“ priklausančio 2012-07-20 turto aprašu Nr. S1-149097 aprašyto turto vertintoju paskyrė UAB „In Real“. 2012-08-07 UAB „In Real“ informavo antstolį, kad UAB „Resota“ priklausančio turto įvertinti pagal 2012-07-25 patvarkymą Nr. S1-149684 negali, nes turto savininkas nesudarė galimybių apžiūrėti vertinamo turto. 2012-08-16 patvarkymu Nr. S1-153604 antstolis įpareigojo UAB „Resota“ nedelsiant nuo patvarkymo gavimo momento nurodyti tikslią datą ir laiką, kada turto vertintojui UAB „In Real“ bus sudarytos galimybės apžiūrėti prašomą įvertinti turtą. Apeliantė patvirtina, kad šį patvarkymą gavo 2012-08-21.

11Su atskiruoju skundu pateiktas skolininkės UAB „Resota“ 2012-08-25 skundas, kuriuo prašoma panaikinti antstolio 2012-07-25 patvarkymą Nr. S1-149684 ir 2012-08-16 patvarkymą Nr. S1-153604 ir informacijos apie aprašu Nr. S1-149097 aprašyto turto vertę pareikalauti iš turto vertintojo

12UAB „Kertė“ (b. l. 15–16). Taip pat pateiktas antstolio A. S. 2012-08-28 patvarkymas Nr. S1-155620, kuriuo antstolis skolininkės 2012-08-16 skundą vertino kaip turto vertintojo nušalinimą, kurį tenkino ir nušalino UAB „In Real“ (b. l. 17–18). Iš šio patvarkymo matyti, kad 2012-08-25 skolininkės UAB „Resota“ skundas antstolio kontoroje gautas 2012-08-27, tą pačią dieną Klaipėdos miesto apylinkės teismui pateiktas antstolio 2012-08-24 pareiškimas dėl baudos skolininkės vadovui skyrimo. Iki skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo 2012-08-29 antstolis nepateikė teismui nei paminėto skolininkės skundo, nei antstolio 2012-08-28 patvarkymo Nr. S1-155620, kuriuo skolininkės skundas tenkintas. Apelianto nurodytų aplinkybių antstolis neginčija. Atsižvelgtina į tai, kad bylos duomenimis paskirta turto vertintoja UAB „In Real“ yra nušalinta, t. y. jai nebeliko pagrindo apžiūrėti prašomą įvertinti turtą, 2012-08-16 patvarkymu Nr. S1-153604 antstolio nustatytas įpareigojimas UAB „Resota“ nurodyti tikslią datą ir laiką, kada turto vertintojai UAB „In Real“ bus sudarytos galimybės apžiūrėti prašomą įvertinti turtą neteko prasmės. Esant tokioms aplinkybėms nėra pagrindo UAB „Resota“ vadovui J. G. skirti baudą LR CPK 585 str. 2 d. ir 3 d. pagrindu.

13Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, skundžiama nutartis naikintina ir klausimas dėl antstolio pareiškimo skirti baudą už antstolio reikalavimo nevykdymą išspręstinas iš esmės šio pareiškimo netenkinant (LR CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

15Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-08-29 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – antstolio A. S. pareiškimo dėl baudos už antstolio reikalavimo nevykdymą skyrimo netenkinti.

Proceso dalyviai