Byla N2-1139-213/2011

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, sekretoriaujant Ingai Bagdonavičienei, dalyvaujant ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkosministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ADD) atstovui Vilmantui Musnikui, atsakovams J. B. ir V. Z.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo ADD ieškinį atsakovams J. B., V. Z. ir S. Z. dėl 227,07 Lt žuvų ištekliams padarytos žalos priteisimo, ir

Nustatė

3ieškovas pateikė ieškinį dokumentinio proceso tvarka, kuriuo prašė priteisti atsakovų solidariai 227,07 Lt žuvų ištekliams padarytos žalos.

4Neteisėtai žvejodami atsakovai pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 9 str. bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-01 įsakymu Nr. D1-337 patvirtintų Mėgėjiškos žūklės taisyklių 12.2 punkto reikalavimus bei padarė žalą žuvų ištekliams, kuri yra įvertinta remiantis 1999-03-31 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 360 bei Juridinių ar fizinių asmenų padarytos žalos, neteisėtai sunaikinus ar neteisėtai sugavus žuvis ir kitus vandens gyvūnus, skaičiavimo indeksuotais įkainiais 2009 metams patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-12-29 įsakymu Nr. D1-692 ir siekia 227,07 Lt.

5Trakų rajono apylinkės teismas 2010-02-03 preliminariu sprendimu ieškinį patenkino ir priteisė iš iš atsakovų J. B., V. Z. ir S. Z. solidariai 227,07 Lt žuvų ištekliams padarytos žalos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui bei iš kiekvieno po 8,67 Lt bylinėjimosi išlaidų, t.y. žyminio mokesčio, valstybei (b.l. 22-23).

6Atsakovas J. B. 2010-03-15 pateikė prieštaravimus dėl ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo, kuriuose nurodė, kad neaišku kaip buvo nustatytas tikslus pagautų žuvų kiekis – 3 vnt. karšių (apie 6 kg) ir 24 kg lynų. Nurodė, kad S. Gočelda patvirtino, kad žuvų kiekį ir svorį nustatė apytiksliai, jokių matavimų atlikta nebuvo, todėl nesant užfiksuoto žuvie kiekio ir rūšies, yra negalimas ieškinio dėl žalos žuvų ištekliams atlyginimo patenkinimas (b.l. 30).

7Ieškovas 2010-04-09 pateikė atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus, kuriame nurodė, kad su pateiktu atsiliepimu nesutinka. Nurodė, kad neteisėtai sužvejotų žuvų kiekis buvo nustatytas remiantis liudininkų Aukštadvario regiono parko direkcijos vyriausiosios rekreacijos vadybininkės Emos Staniulionienės ir Alytaus apskrities VPK operatyvinės veiklos skyriaus specialisto Sauliaus Gočeldos parodymais (b.l. 33-34).

8Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu prašė preliminarų sprendimą pakeisti iš dalies, t.y. nelaikyti S. Z. atsakovu, o 227,07 Lt žalą žuvų ištekliams priteisti solidariai iš atsakovų V. Z. ir J. B.. Pakartotinai nurodė atsiliepime į atsakovo prieštaravimus nurodytas aplinkybes dėl neteisėtai pagautos žuvies kiekio nustatymo, t.y kad neteisėtai pagautos žuvies kiekis ir rūšys buvo nustatyti remiantis liudytojų Emos Staniulionienės ir Sauliaus Gočeldos parodymais.

9Atsakovai J. B. ir V. Z. nurodė, kad su ieškiniu sutinka.

10Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai

112009-07-22 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-12.1-162 AM 054094, 2009-07-17 administracinio teisės pažeidimo protokolo AM Nr. 052155, 2009-07-22 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-12.1-163 AM 054095, 2009-07-17 administracinio teisės pažeidimo protokolo AM Nr. 0521554, 2009-07-01 daiktų paėmimo akto, žalos skaičiavimo matyti, kad atsakovai neteisėtai žvejodami pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 9 str. ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-01 įsakymu Nr. D1-337 patvirtintų Mėgėjiškos žūklės taisyklių 12.2 punkto reikalavimus bei padarė žalą žuvų ištekliams, kuri yra įvertinta remiantis 1999-03-31 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 360 bei Juridinių ar fizinių asmenų padarytos žalos, neteisėtai sunaikinus ar neteisėtai sugavus žuvis ir kitus vandens gyvūnus, skaičiavimo indeksuotais įkainiais 2009 metams patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-12-29 įsakymu Nr. D1-692 ir kuri siekia 227,07 Lt.

12Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (netisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1d.).

13Kaip jau buvo minėta, neteisėtai žvejodami atsakovai pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 9 str. bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-01 įsakymu Nr. D1-337 patvirtintų Mėgėjiškos žūklės taisyklių 12.2 punkto reikalavimus, todėl remiantis CK 6.246 str. 1 d. atsirado civilinė atsakomybė.

14Kaip matyti iš byloje esančio 2009-07-17 administracinio teisės pažeidimo protokolo AM Nr.052155 kopijos pažeidimo, o kartu ir žalos padarymo metu, atsakovas V. Z. buvo nepilnametis, jam buvo 16 metų (b.l. 3).

15Nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų už savo padarytą žalą atsako bendrais pagrindais (CK 6.276 str. 1 d.). Tais atvejais, kai nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų neturi turto ar uždarbio, kurio pakaktų jo padarytai žalai atlyginti, atitinkamą žalos dalį turi atlyginti jo tėvai ar rūpintojas, jeigu neįrodo, kad žala atsirado ne dėl jų kaltės (CK 6.276 str.2 d.). Remiantis CK 6.276 str. 2 d. atsakovu šioje byloje buvo patrauktas nepilnamečio atsakovo V. Z. tėvas S. Z..

16Tėvų ar rūpintojo, pareiga atlyginti žalą pasibaigia, kai padaręs žalą asmuo sulaukia pilnametystės, taip pat kai jis prieš pilnametystę įgyja turtą arba uždarbį, kurio pakanka žalai atlyginti (CK 6.276 str. 3 d.).

17Atsakovui V. Z. 2010-12-09 sukako 18 metų, t.y. jis tapo pilnametis, todėl konstatuotina, kad atsakovui S. Z., kaip jo tėvui, pasibaigė pareigą atlyginti sūnaus V. Z. padarytą žalą.

18Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes S. Z. nelaikytinas atsakovu šioje byloje, todėl Trakų rajono apylinkės teismo 2010-02-03 preliminarus sprendimas keistinas iš dalies priteisiant iš atsakovų J. B. ir V. Z. solidariai 227,07 Lt žuvų ištekliams padarytos žalos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui .

19Valstybei iš atsakovų lygiomis dalimis valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 27,00 Lt žyminio mokesčio ir 36,36 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 str., 268 str., 270 str., 303 str. 1 d., 430 str. 6 d. 3 p., 7 d., 8 d., teismas

Nutarė

21Trakų rajono apylinkės teismo 2010-02-03 preliminarų sprendimą pakeisti iš dalies.

22Priteisti iš J. B. ir V. Z. solidariai 227,07 Lt žuvų ištekliams padarytos žalos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui.

23Priteisti iš J. B. ir V. Z. iš kiekvieno po 31,68 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

24Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo ADD... 3. ieškovas pateikė ieškinį dokumentinio proceso tvarka, kuriuo prašė... 4. Neteisėtai žvejodami atsakovai pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos... 5. Trakų rajono apylinkės teismas 2010-02-03 preliminariu sprendimu ieškinį... 6. Atsakovas J. B. 2010-03-15 pateikė prieštaravimus dėl ieškinio ir... 7. Ieškovas 2010-04-09 pateikė atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus, kuriame... 8. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu prašė preliminarų sprendimą... 9. Atsakovai J. B. ir V. Z. nurodė, kad su ieškiniu sutinka.... 10. Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai... 11. 2009-07-22 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-12.1-162... 12. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje... 13. Kaip jau buvo minėta, neteisėtai žvejodami atsakovai pažeidė Lietuvos... 14. Kaip matyti iš byloje esančio 2009-07-17 administracinio teisės pažeidimo... 15. Nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų už savo padarytą... 16. Tėvų ar rūpintojo, pareiga atlyginti žalą pasibaigia, kai padaręs žalą... 17. Atsakovui V. Z. 2010-12-09 sukako 18 metų, t.y. jis tapo pilnametis, todėl... 18. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes S. Z. nelaikytinas atsakovu šioje... 19. Valstybei iš atsakovų lygiomis dalimis valstybei priteistinos bylinėjimosi... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 str., 268 str., 270 str., 303 str. 1... 21. Trakų rajono apylinkės teismo 2010-02-03 preliminarų sprendimą pakeisti iš... 22. Priteisti iš J. B. ir V. Z. solidariai 227,07 Lt žuvų ištekliams padarytos... 23. Priteisti iš J. B. ir V. Z. iš kiekvieno po 31,68 Lt bylinėjimosi išlaidų... 24. Sprendimas neskundžiamas....