Byla I-1475-355/2012
Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolos priteisimo iš A. L

1(S)

2Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Daunys

3sekretoriaujant Palmirai Berberaušienei

4nedalyvaujant pareiškėjo Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras atstovei bei atsakovui A. L.

5rašytinio proceso tvarka( be žodinio nagrinėjimo) išnagrinėjo pareiškėjo Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras prašymą dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolos priteisimo iš A. L. ir

Nustatė

6Pareiškėjas Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 2012-10-12 kreipėsi prašymu į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo A. L. 750 litų vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolą, suskaičiuotą nuo 2008-01-01 iki 2012-09-30 .

7Tinkamai informuoti apie teismo posėdžio vietą ir datą, nei pareiškėjo atstovė, nei atsakovas A. L. į posėdį neatvyko.

8Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras prašymas tenkintinas pilnai. Kaip matyti iš administracinės bylos medžiagos, Akmenės rajono savivaldybės taryba 2007-10-24 sprendimu Nr. T-197 nuo 2008-01-01 įvedė privalomą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Rinkliava skaičiuojama vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2006-05-24 sprendimu Nr. T-87 patvirtintais Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais( nauja redakcija patvirtinta 2008-12-17 sprendimu Nr. T-260). Pagal Rinkliavų įstatymo 16 straipsnio 2 d.ir jau paminėtų Nuostatų 22 punktą, rinkliavos lėšos iš pareiškėjo, kaip rinkliavos administratoriaus, sąskaitos pervedamos į savivaldybės biudžetą. Pareiškėjas administruoja šią vietinę rinkliavą, t.y. apskaičiuoja vietinę rinkliavą ir siunčia pranešimą mokėtojui, kontroliuoja jos mokėjimą.

9Pareiškėjas tinkamai apskaičiavo vietinės rinkliavos dydį Akmenės rajono gyventojui A. L. ir turi teisę nesumokėtą vietinę rinkliavą išieškoti iš skolininko, kuriam vietinės rinkliavos mokėjimas yra prievolė ir jos vienašališkai atsisakyti įvykdyti draudžia įstatymai. Byloje yra pateikti įrodymai, kad atsakovas gera valia vietinės rinkliavos skolos nemoka.

10Vadovaujantis LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str.,88 str.1 d.4 p. teismas

Nutarė

11Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras prašymą patenkinti pilnai ir priteisti iš atsakovo A. L. Viešajai įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 750 ( septynis šimtus penkiasdešimt) litų vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolą, suskaičiuotą nuo 2008-01-01 iki 2012-09-30 .

12Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai