Byla 2-1014-163/2012
Dėl skolos ir netesybų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė, sekretoriaujant Daliai Kryžinauskienei, dalyvaujant ieškovės atstovams S. S., advokatui Gintautui Daugėlai, atsakovo atstovams J. V., advokatui Arūnui Ivanciui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Hidrostatyba“ ieškinį atsakovei VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai dėl skolos ir netesybų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 188 470,40 Lt skolą už papildomai atliktus statybos darbus pagal 2010-06-23 statybos rangos sutartį, 14 512,19 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad su atsakove buvo sudaryta rangos sutartis dėl krantinės remonto. Pradėjus sutartyje numatytus darbus buvo nustatyta neatitikimų tarp atsakovės ruošto techninio projekto ir esamos faktinės padėties statybos objekte, todėl buvo būtina skubiai atlikti sutartyje nenumatytus darbus. Apie šių darbų atlikimo būtinybę atsakovė buvo informuota. Po 2010-10-20 ir 2010-10-29 pasitarimų už papildomus darbus atsakovė nusprendė apmokėti iš sutartyje numatyto rezervo pagal sutarties įkainius ir sutarties terminą pratęsė iki 2011-04-30. Nurodo, kad dar kartą nustačiusi techninio projekto klaidas, pakartotinai kreipėsi į atsakovę ir surašė papildomų darbų aktą, o tame pačiame akte atsakovė įsipareigojo pravesti viešojo pirkimo procedūras šiems papildomiems darbams atlikti, tačiau šio įsipareigojimo neįvykdė ir papildomų darbų neapmokėjo. Nurodo, kad 2011-08-11 atsakovė grąžino atliktų papildomų ir nenumatytų pagal sutartį darbų priėmimo ir perdavimo aktus ir nurodė, kad neturi pagrindo pasirašyti aktų su fiksuotais rangos darbais, kuriems įsigyti nebuvo atliktos viešųjų pirkimų procedūros. Teigia, kad atsakovės objekte atliko papildomų darbų už 340 518,72 Lt, tačiau atsakovė nepagrįstai atsisakė priimti ir apmokėti dalį papildomų darbų, kurių vertė 188 470,40 Lt. Taip pat nurodo, kad skolos suma nuo kurios skaičiuojami delspinigiai yra 188 470,40 Lt, todėl už laikotarpį nuo 2011-10-22 iki 2012-01-06 prašo iš atsakovės priteisti 14 512,169 Lt delspinigių.

3Atsakovė su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad ieškovė CK 6.705 straipsnio ir CK 6.706 straipsnio nustatyta tvarka nebuvo sudariusi rangos sutarties dėl ieškinyje nurodytų papildomų darbų atlikimo, todėl ieškovės reikalavimai dėl 188 470,40 Lt skolos už papildomai atliktus darbus negali būti tenkinami. Nurodo, kad ieškovė su ja nėra sudariusios susitarimo dėl netesybų mokėjimo, todėl negali būti tenkinamas ir reikalavimas dėl netesybų priteisimo. Atsakovė prašo taikyti ieškinio senatį, nes mano, kad ieškinys yra pareikštas praleidus Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnyje nustatytus terminus.

4Ieškinys tenkintinas dalinai.

5Byloje nagrinėjamas ginčas kilęs dėl pagal statybos rangos sutartį apliktų papildomų darbų apmokėjimo. Nustatyta, kad 2009 m. rugsėjo 23 d. atsakovas VĮ Valstybinio jūrų uosto direkcija vykdė supaprastintą viešąjį pirkimą „Krantinės Nr. 62 remontas I ir II darbų etapas, kurį laimėjo ieškovas UAB „Hidrostatyba“. 2010 m. birželio 23 d. tarp šalių buvo pasirašyta Statybos rangos sutartis Nr. 35-2010-387 (b. l. 15-19). Pradėjus vykdyti sutartyje numatytus darbus paaiškėjo, kad būtina atlikti papildomus, sutartyje nenumatytus darbus. Ieškovė apie būtinumą atlikti sutartyje nenumatytus darbus 2010 m. spalio 8 d. raštu Nr. 02-3363 ir 2010 m. spalio 26 d. raštu Nr. 02SP-3503 informavo atsakovę (b. l. 22-23, 24). 2010 m. spalio 20 d. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, UAB „Hidrostatyba“ ir UAB „Hidrosfera“ (bendrovė, kuri darė techninį ir darbų projektus) atstovai pasirašė KVJU krantinės Nr. 62 I ir II darbų etapo vykdomų darbų pagal 2010 m. birželio 23 d. sutartį Nr. 35-2010-387 pratęsimo aktą A2.127, o 2010 m. spalio 29 d. pasirašė KVJU krantinės Nr. 62 I ir II darbų etapo vykdomų darbų pagal 2010 m. birželio 23 d. sutartį Nr. 35-2010-387 papildomų darbų aktą Nr. A2.136 (b. l. 25, 26). Šiuose aktuose buvo konstatuota, kad atliekant krantinės remonto darbus bei atidengus konstrukcijas atsirado techniniame projekte nenumatyti darbai, todėl buvo pratęstas sutartyje numatytas darbų užbaigimo terminas. Be to, aktuose buvo numatyta už faktiškai atliktus techniniame projekte nenumatytus papildomus darbus, gavus užsakovo sutikimą, apmokėti iš sutartyje numatyto darbų rezervo pagal sutarties įkainius. Abu aktus patvirtino VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos infrastruktūros ir plėtros direktorius, kuris 2010 m. lapkričio 12 d. raštu Nr. UD-9.3.60.3852 apie tai informavo ieškovę (b. l. 27). 2010 m. lapkričio 9 d. lydraščiu Nr. 02-3604 atsakovei buvo pateiktas objekto „Krantinės Nr. 62 remontas. II etapas“ darbo projektas Nr. 356-10-DP-HD-26(II), kuri ji patvirtino 2010-12-10 (b. l. 29). 2011-02-15 buvo pritarta krantinės Nr. 62 remonto I etapo darbams (b. l. 57). Šios aplinkybės patvirtina, kad užsakovo sutikimas dėl papildomų darbų atlikimo ir sutarties termino pratęsimo buvo gautas. Ieškovė 2011 m. vasario 21 d. raštu Nr. 02SP-509 informavo atsakovą apie naujai nustatytus papildomus darbus (b. l. 30). 2011 m. vasario 23 d. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, UAB „Hidrostatyba“ ir UAB „Hidrosfera“ atstovai pasirašė KVJU krantinės Nr. 62 I ir II darbų etapo vykdomų darbų pagal 2010 m. birželio 23 d. sutartį Nr. 35-2010-387 papildomų darbų aktą A2.27, kuriuo nutarta atlikti papildomus darbus ir už juos apmokėti pravedus viešojo pirkimo procedūras (b. l. 31). 2011 m. balandžio 12 d. raštu Nr. UD-7.1.1.1571 atsakovė pakvietė ieškovę dalyvauti apklausos derybose dėl papildomų statybos darbų (b. l. 34), tą pačią dieną įvyko derybos ir buvo surašytas viešojo pirkimo komisijos protokolas (b. l. 35). 2011 m. liepos 25 d. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, atstovaujama generalinio direktoriaus (užsakovas) ir UAB „Hidrostatyba“, atstovaujama generalinio direktoriaus (rangovas), pasirašė objekto „Krantinės Nr. 62 remontas. I ir II darbų etapai“ statybos papildomų rangos darbų atlikimo sutartį Nr. 34-2011-527, pagal kurią rangovas įsipareigoja savo rizika ir lėšomis, savo medžiagomis atlikti objekto „Krantinės Nr. 62 remontas. I ir II darbų etapai“ statybos rangos papildomus darbus (toliau – darbai) pagal pateiktą darbo projektą, o užsakovas įsipareigoja kokybiškai atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti ( b. l. 64-71). 2011 m. liepos 27 d. raštu Nr. UD-7.1.1.-3129 atsakovė informavo ieškovę, kad nutraukia objekto papildomų statybos darbų supaprastintą pirkimą (apklausos būdu) ir pabaigia viešojo pirkimo procedūrą (b. l. 72). 2011 m. rugpjūčio 3 d. raštu Nr. J-2064 ieškovė pateikė atsakovui papildomai atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus (b. l. 73-77) ir sąskaitą faktūrą šių darbų apmokėjimui 188 470,40 Lt. sumai (b. l. 78). Atsakovė atsisakė pasirašyti pateiktus aktus ir už juos apmokėti, motyvuodama tuo, kad nebuvo atliktos viešųjų pirkimų procedūros (b. l. 79). Vadovaudamasi LR CK 6.694 str. 4 d. ieškovė vienašališkai pasirašė papildomų darbų priėmimo - perdavimo aktą (b. l. 81-84). 2011 m. lapkričio 21 d. buvo pasirašytas objekto „Krantinės Nr. 62 remontas. I ir II darbų etapai“ remonto darbų užbaigimo aktas Nr. STN-34-2011-19, kuriuo komisija pripažino, kad atliktas remontas atitinka nustatytus reikalavimus ir krantinė yra tinkama naudoti. Aktą patvirtino Klaipėdos valstybinio jūrų uosto generalinis direktorius (b. l. 93-95). Į šį aktą buvo įtraukti visi papildomai atlikti darbai, tame tarpe ir darbai, už kuriuos nesumokėta 188 470,40 Lt.

6Taigi, nagrinėjamojoje byloje nustatyta ir šalys neginčija tų aplinkybių, kad atliekant darbus pagal sudarytą statybos rangos sutartį, atsirado papildomi darbai nenumatyti sutartyje ir neatlikus kurių nebūtų galima pabaigti sutartyje numatytų darbų ir užbaigti objekto remontą. Atsakovė neginčija nei darbų apimties, nei jų tinkamo atlikimo. Tai, kad visi darbai, tame tarpe ir papildomi, buvo atlikti kokybiškai patvirtina ir remonto darbų užbaigimo aktas.

7Nagrinėjamojoje byloje ginčas kilo atsakovei atsisakius apmokėti už atliktus darbus, nes šiems darbams nebuvo atliktos viešųjų pirkimų procedūros. Todėl šioje byloje sprendžiama dėl šių klausimų: perkančiosios organizacijos pareigų pagal VPĮ įsigyjant papildomus darbus, kai jų atlikimo ir papildomo apmokėjimo galimybė įtvirtinta sudarytoje sutartyje; užsakovo pareigos apmokėti už rangovo papildomai atliktus darbus, kai pažeidžiama specialiame įstatyme įtvirtinta papildomų darbų pirkimo tvarka.

82010 m. birželio 23 d. sudarytoje statybos rangos sutartyje Nr. 35-2010-387 numatyta: Rangovui nustačius, kad būtina atlikti papildomus darbus, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 dienas informuoti Užsakovą ir laukti tolimesnių nurodymų (sutarties 5.2.14 p.), Užsakovo rezervas naudojamas apmokėjimui už papildomus darbus (sutarties 3.2 p.). Liudytojai Arvydas Biesevičius ir Gintaras Stankaitis, kurie buvo šalių atstovai objekte, parodė, kad techniniame projekte buvo numatyta, kad jis gali būti koreguojamas darbų projektu. Šios aplinkybės patvirtina, kad sudarant sutartį šalys numatė papildomų darbų atlikimo galimybę, susitarė dėl šių darbų atlikimo tvarkos, apmokėjimo. Atsakovė apie nustatytus būtinus atlikti papildomus darbus sužinojo 2010 m. spalio mėnesį, todėl šalių teisinių santykių kvalifikavimui ir jų ginčo sprendimui taikytina VPĮ 2010 m. vasario 11 d. redakciją. Atsakovė, norėdama įsigyti reikalingus papildomus darbus, privalėjo laikytis specialiajame įstatyme nustatyto reguliavimo, pagal kurį papildomiems atlygintiniems darbams įsigyti reikia vykdyti viešojo pirkimo procedūras, net jei papildomų darbų atlikimo prielaidos nustatytos sutartyje. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgdama į sudarytos sutarties 3.2, 5.2.14 punktus, perkančioji organizacija, siekdama įsigyti papildomų darbų, pagal VPĮ 56 straipsnio 4 dalies 1 punktą galėjo vykdyti viešojo pirkimo procedūras. Šioje VPĮ normoje įtvirtinta, kad neskelbiamų derybų būdu gali būti perkami darbai, kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį ir kurių techniškai ar ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertė. Jeigu perkančiajai organizacijai su tiekėju nepavyktų suderėti dėl papildomų darbų atlikimo, jų kainos, dėl kitų aspektų arba jei ji tai daryti būtų suvaržyta (pvz., papildomų darbų vertė viršytų didžiausią VPĮ leistiną jų ribą), turi būti vykdomos viešojo pirkimo procedūros pagal kitą pirkimo būdą. Atsižvelgiant į išimtinį papildomų darbų pirkimo neskelbiamų derybų būdu pobūdį, šio pirkimo būdo procedūros nuostatos aiškintinos ir taikintinos siaurai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2009, 2010 m. balandžio 6 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010). Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kas teisėtai atliktos viešojo pirkimo procedūros neskelbiamų derybų būdu, siekiant iš konkretaus tiekėjo įsigyti papildomų iš anksto nenumatytų darbų, reikalingų sėkmingai užbaigti pradinės viešojo pirkimo sutarties vykdymą, nekvalifikuotinos jos keitimu, draudžiamu VPĮ 18 straipsnio nuostatomis. Nors papildomi darbai suponuoja pirkimo objekto ir jo kainos pakeitimus, palyginus su pradinio pirkimo rezultatais, tačiau VPĮ nuostatų prasme teisėtai įgyjami papildomi darbai yra atskiras, nors su pradiniu pirkimu susijęs, pirkimo objektas, todėl tai yra nauji viešojo pirkimo santykiai, o ne senųjų modifikavimas (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 8 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-320/2011). Teismas atkreipia dėmesį, kad viešojo pirkimo procedūros neskelbiamų derybų būdu, kai perkančioji organizacija kviečia tiekėją-kontrahentą pateikti pasiūlymą, šis jį pateikia, šalys derasi dėl papildomų darbų (vykdymo sąlygų, kainos ir kt.), sudaroma nauja viešojo darbų pirkimo sutartis dėl papildomų darbų atlikimo inter alia prisideda prie racionalaus lėšų panaudojimo.

9Iš visumos byloje surinktų įrodymų, liudytojų parodymų darytina išvada, kad papildomi statybos darbai objekte „Krantinės Nr. 62 remontas. I ir II darbų etapas“ buvo būtini, norint laiku ir tinkamai užbaigti objekto remontą. Abi viešojo pirkimo sutarties šalys apie šį poreikį žinojo, UAB „Hidrostatyba“ šiuos papildomus darbus vykdė, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija apie papildomai atliekamus darbus žinojo, leido juos atlikti ir nenutraukė sutarties kaip numatyta sutarties 7.1.5 punkte. Šios aplinkybės rodo, kad papildomi remonto darbai vykdyti ne rangovo rizika, o abiejų šalių suderinta valia. Visi papildomi darbai atlikti tinkamai, tai patvirtina pasirašytas remonto darbų užbaigimo aktas, kuriuo krantinė pripažinta tinkama naudoti. Atsakovė 2010 m. spalio mėnesį sužinojusi apie sutartyje nenumatytus, bet būtinus atlikti papildomus darbus, laiku nepradėjo pagal tuo metu galiojusią VPĮ redakciją 56 straipsnio 4 dalies 1 punkte numatytų neskelbiamų derybų procedūros, todėl teismas konstatuoja, kad papildomų darbų pirkimas nebuvo atliktas pagal VPĮ reikalavimus dėl VĮ Klaipėdos jūrų uosto direkcijos neveikimo.

10Atsakovė, remdamasi VPĮ nuostatų pažeidimu bei tuo, kad tarp šalių nebuvo sudarytas rašytinis susitarimas dėl papildomų darbų, laikosi pozicijos, jog nėra teisinio pagrindo mokėti už jų įvykdymą. Byloje konstatuotas perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumas, pasireiškęs pareigų, išplaukiančių iš VPĮ nuostatų, netinkamu vykdymu. UŽ VPĮ tinkamą vykdymą atsakinga perkančioji organizacija. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad jei perkančioji organizacija nevykdo ar netinkamai vykdo pareigas, išplaukiančias iš VPĮ, jai turi tekti neigiami padariniai. Jei būtų priešingai, galėtų kilti situacijos, kai perkančioji organizacija pasinaudotų ar turėtų naudos iš savo neteisėtų veiksmų (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 8 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-320/2011).

11Kaip minėta, papildomų darbų atsiradimo metu galiojęs VPĮ (2010 m. vasario 11 d. redakcija) 56 straipsnio 4 dalies 1 punktas numatė, kad neskelbiamų derybų būdu perkant papildomus darbus, sutartis gali būti sudaryta tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad VPĮ nuostata dėl didžiausios leistinos papildomų darbų vertės yra įsakmaus pobūdžio įstatymo nuostata, šalių negalima pakeisti de jure (sutartimis) ir (ar) de facto (darbų atlikimu be rašytinio susitarimo). Apie šią įstatymo nuostatą žino ar turi žinoti tiek perkančioji organizacija, tiek tiekėjas.

12Pagrindinėje viešo pirkimo sutartyje nustatyta, kad darbų kaina 995 432,16 Lt. Taigi, perkančioji organizacija papildomų darbų tik iš ieškovo, neskelbdama apie pirkimą, galėjo pirkti už ne didesnę kaip 497 716, 08 Lt. Iš viso UAB „Hidrostatyba“ statybos objekte „Krantinės Nr. 62 remontas. I ir II darbų etapas“ papildomų nenumatytų darbų buvo atlikta už 340 518,72 Lt. Šią sumą sudaro pagal 2011 m. liepos 25 d. sutartį Nr. 34-2011-527 papildomiems rangos darbams atlikti įvykdyti ir Užsakovo priimti bei apmokėti darbai už 158 233,70 Lt. (b. l. 85-92) ir šiuo ieškiniu ginčijama atliktų, bet neapmokėtų darbų suma už 188 470,40 Lt. Visi papildomai atlikti darbai neviršija įstatymo reikalavimo, todėl reikalavimas priteisti už papildomai atliktus darbus 188 470,40 Lt. tenkintinas.

13CK 6.37 str. 2 d. numato pareigą skolininkui mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagrindas priteisti šias palūkanas yra asmeninė skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. CK 6.210 str. 2 d. nustatytos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 188 470,40 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2012-01-10, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 14 512,19 Lt. delspinigių. CK 6.72 straipsnis numato, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Nagrinėjamu atveju sutartis dėl papildomų darbų atlikimo nebuvo sudaryta, šalys susitarimo dėl delspinigių mokėjimo laiku neatlikus papildomų darbų nesudarė, todėl šis ieškinio reikalavimas netenkintinas.

15CPK 93 str. 1 d. nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Lt. Ieškovas pateikė prašymą dėl 5060 Lt sumokėto žyminio mokesčio ir 1512,50 Lt išlaidų už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, priteisimo. Išlaidos advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, teisinei pagalbai apmokėti atitinka teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. IR-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“, nustatytą dydį. Nagrinėjamu atveju ieškinys tenkintas iš dalies, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos mažintinos, atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų dalį. Teismas patenkino 93 procentus ieškovo ieškinio reikalavimo, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 93 procentai bylinėjimosi išlaidų, t. y. 93 procentai nuo sumokėto 5060 Lt. žyminio mokesčio ir nuo 1512,50 Lt. sumokėtų už advokato teisinę pagalbą. Ieškovui iš atsakovo priteistina 1406,62 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 str.). Ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos 4705,80 Lt išlaidos, susijusios su žyminio mokesčio sumokėjimu (CPK str. 96 str., 79 str.). Viso priteisti 6112,42 Lt. bylinėjimosi išlaidų.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263?270 straipsniais,

Nutarė

17ieškinį patenkinti iš dalies.

18Priteisti ieškovui UAB „Hidrostatyba“ iš atsakovo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 188 470,40 Lt skolos už atliktus papildomus statybos darbus, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 188 470,40 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2012-01-10, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

20Priteisti ieškovui UAB „Hidrostatyba“ iš atsakovo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 6112,42 Lt bylinėjimosi išlaidas.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona... 2. ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 188 470,40... 3. Atsakovė su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad ieškovė CK 6.705 straipsnio ir... 4. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 5. Byloje nagrinėjamas ginčas kilęs dėl pagal statybos rangos sutartį... 6. Taigi, nagrinėjamojoje byloje nustatyta ir šalys neginčija tų aplinkybių,... 7. Nagrinėjamojoje byloje ginčas kilo atsakovei atsisakius apmokėti už... 8. 2010 m. birželio 23 d. sudarytoje statybos rangos sutartyje Nr. 35-2010-387... 9. Iš visumos byloje surinktų įrodymų, liudytojų parodymų darytina išvada,... 10. Atsakovė, remdamasi VPĮ nuostatų pažeidimu bei tuo, kad tarp šalių nebuvo... 11. Kaip minėta, papildomų darbų atsiradimo metu galiojęs VPĮ (2010 m. vasario... 12. Pagrindinėje viešo pirkimo sutartyje nustatyta, kad darbų kaina 995 432,16... 13. CK 6.37 str. 2 d. numato pareigą skolininkui mokėti įstatymo nustatyto... 14. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 14 512,19 Lt. delspinigių. CK 6.72... 15. CPK 93 str. 1 d. nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263?270... 17. ieškinį patenkinti iš dalies.... 18. Priteisti ieškovui UAB „Hidrostatyba“ iš atsakovo VĮ Klaipėdos... 19. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Priteisti ieškovui UAB „Hidrostatyba“ iš atsakovo VĮ Klaipėdos... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...