Byla A2.8.-1143-503/2014
Dėl šie duomenys yra I. K. kaltės įrodymai

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Valdas Petraitis, sekretoriaujant Vilmai Matulevičienei, dalyvaujant administracine tvarka kaltinamai I. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

2I. K., 2014-11-28 apie 20.40 val., namuose – ( - ), neteisėtai, pažeisdama Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2004-05-26 įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų „Fiziniams asmenims taikomos alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių“ 2.2.2 punkto reikalavimus, laikė 800 vnt. cigarečių „Golden Gate Blue“, 305,20 Lt vertės, 2000 vnt. cigarečių „5 Minsk Super Slims“ 829 Lt vertės, 400 vnt. cigarečių „Minsk Super Slims“ 165,80 Lt vertės, 600 vnt. cigarečių „Compliment Super Slims 5“ 248,70 Lt vertės, 200 vnt. cigarečių „Compliment Super Slims 3“ 82,90 Lt vertės, 2400 vnt. cigarečių „Compliment Super Slims 1“ 994,80 Lt vertės, kurios nepažymėtos Lietuvos Respublikos akcizinių prekių ženklais, bei 3000 vnt. cigarečių „Bond Street Blue Selection“ 1144,50 Lt vertės su Rusijos Federacijos akciziniais prekių ženklais, kurių visų bendra vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, 3770,90 Lt, tuo įvykdė Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso ( toliau - ATPK) 1632 straipsnio 3 dalyje numatytą pažeidimą.

3I. K. teismo posėdžio metu prisipažino kalta, nuoširdžiai gailėjosi. Teismui iš esmės paaiškino, jog protokole nurodytas cigaretes per kelis kartus nusipirko Kybartų turguje, savo reikmėm.

4I. K. kaltė, padarius pažeidimą, numatytą ATPK 1632 straipsnio 3 dalyje, pasitvirtino sekančiais byloje surinktais rašytiniais duomenimis, o būtent: administracinio teisės pažeidimo protokolu, kuriame nurodyta pažeidimo esmė, I. K. prisipažinimas (b.l. 1); daiktų paėmimo protokolu, kuriame nurodyta, kad iš I. K. buvo išimta protokole nurodytos (aprašytos) cigaretės (b.l. 2); duomenimis apie cigaretes (vertes, b.l. 3-6); iš I. K. sulaikytų prekių perdavimo gabenimui aktu (b. l. 7); pareigūnų A. B., J. K. tarnybiniais pranešimais, kuriuose nurodyta, jog iš Baltarusijos Respublikos į Lietuvos Respubliką įvežtos vilkiku kontrabandinės cigaretės galimai laikomos Ramintos g. 3, Kybartuose, Vilkaviškio r. sav. (b.l. 8, 9); nutarimu daryti kratą, kratos protokolu su fotonuotraukomis, pareigūno A. B. tarnybiniu pranešimu, I. K., D. K. apklausos protokolais, jog iš esmės pas I. K. namuose rastos kontrabandinės, protokole aprašytos cigaretės (b. l. 10-15, 30, 31, 45, 46). Nenustatyta priežasties šiais duomenimis abejoti, netikėti, jog šie gauti ne įstatymo nustatyta tvarka. Šie vieni kitus papildantys, vieni kitiems neprieštaraujantys duomenys patvirtina protokole aprašytas pažeidimo aplinkybes. Todėl šie duomenys yra I. K. kaltės įrodymai.

5Ištyręs ir įvertinęs aukščiau aprašytus duomenis, šiuos pripažinęs įrodymais, teismas sprendžia, jog byloje įrodyta, jog protokole nurodytu laiku, vietoje I. K., pažeisdama nustatytą tvarką, namuose laikė protokole aprašytas akcizais apmokestinamas cigaretes, kurių bendra vertė yra nuo dešimties iki penkiasdešimties minimalių gyvenimo lygių (MGL). I. K. pažeidimas pagal ATPK 1632 straipsnio 3 dalį teisingai kvalifikuotas. Byloje pakanka įrodymų pagrindžiančių I. K. kaltę.

6Pažeidėjos I. K. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Jos atsakomybę lengvina tai, kad nuo pat pranešimo apie pažeidimą prisipažino kalta, nuoširdžiai gailėjosi.

7Skiriant I. K. nuobaudą atsižvelgiama į padaryto administracinio teisės pažeidimo pobūdį, I. K. asmenybę. Byloje nustatyta I. K. atsakomybę lengvinanti viena aplinkybė, o sunkinančių nenustatyta. Pagal tai jai skirtina arčiau minimalaus dydžio bauda, numatyta ATPK 1632 straipsnio 3 dalies sankcijoje. Sutinkamai su ATPK 1632 straipsnio 3 dalies sankcija, konfiskuotinos paimtos prekės – cigaretės ( ATPK 26 straipsnis).

8I. K. teismo prašo paskirtos baudos mokėjimą išdėstyti, nes augina tris vaikus, o dirba pagal verslo liudijimą, o pajamos nėra pastovios. Pagal I. K. teismo posėdžio metu nurodytus įtikinamus argumentus jos turtinė padėtis nėra labai gera. Tačiau pagal byloje esančias nuotraukas, rašytinę medžiagą (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus) akivaizdu, kad ji su sutuoktiniu turi brangaus nekilnojamojo turto – du žemės sklypus, butą, žemės sklypą su gyvenamuoju namu ir su kiemo statiniais. Be to, ji nepateikė duomenų, jog neturi brangaus kilnojamojo turto. Pagal ATPK 313 straipsnio 4 dalį, atsižvelgdamas į pažeidėjo turtinę padėtį, kitas reikšmingas aplinkybes, teismas gali paskirtos baudos mokėjimą išdėstyti per laikotarpį iki dvejų metų, atsižvelgiant į paskirtos baudos dydį. Įvertinęs aukščiau nustatytas aplinkybes, ypač atkreipiant dėmesį į tai, kad augina tris vaikus, teismas sprendžia, kad paskirtos I. K. baudos mokėjimas išdėstytinas šešiems mėnesiams.

9Vadovaudamasis ATPK 26 straipsniu, 1632 straipsnio 3 dalimi, 283-284 straipsniais, 286 straipsniu, 287 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 288 straipsniu, 313, 3022 – 3024 straipsniais, teismas

Nutarė

10p r i p a ž i n t i

11I. K., asmens kodas ( - ) kalta pagal ATPK 1632 straipsnio 3 dalį ir už tai jai paskirti 6000,00 Lt (šešių tūkstančių litų), kurie nuo 2015-01-01 d. 1737,72 EUR (vienas tūkstantis septyni šimtai trisdešimt septyni eurai 72 ct), baudą su 800 vnt. cigarečių „Golden Gate Blue“, 2000 vnt. cigarečių „5 Minsk Super Slims“, 400 vnt. cigarečių „Minsk Super Slims“, 600 vnt. cigarečių „Compliment Super Slims 5“, 200 vnt. cigarečių „Compliment Super Slims 3“, 2400 vnt. cigarečių „Compliment Super Slims 1“, kurios nepažymėtos Lietuvos Respublikos akcizinių prekių ženklais, bei 3000 vnt. cigarečių „Bond Street Blue Selection“ su Rusijos Federacijos akciziniais prekių ženklais konfiskavimu.

12Šiuo nutarimu I. K. paskirtos 6000,00 Lt / 1737,72 EUR baudos mokėjimą išdėstyti šešiems mėnesiams, įpareigojant I. K. mokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 6097, 6000,00 Lt / 1737,72 EUR sumą dalimis po 1000,00 Lt, kurie nuo 2015-01-01 d. 289,62 EUR, iki kiekvieno mėnesio 1 d. Mokėjimų pradžią skaičiuoti nuo 2015-02-01. Sumokėjus baudos kiekvieną dalį, mokėjimą patvirtinantį dokumentą, privalu pristatyti Kauno teritorinei muitinei ne vėliau kaip iki nurodyto baudos dalies sumokėjimo termino.

13Nutarimas per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Vilkaviškio rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai