Byla A-756-139-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės, Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės- Maculevičienės (pranešėja),

2sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,

3teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo K. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 21 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo K. J. skundą atsakovui Lukiškių tardymo izoliatoriui-kalėjimui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I.

6Pareiškėjas K. J. kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas įpareigoti Lukiškių tardymo izoliatorių - kalėjimą pateikti pareiškėjui atsakymus į jo 2009 m. rugpjūčio 24 d. ir 2009 m. rugsėjo 14 d. skundus. Pareiškėjas skunde nurodė, kad atlieka bausmę Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriaus nurodymu 2009 m. rugpjūčio 24 d. jis be jokio pagrindo buvo uždarytas į laikino sulaikymo kamerą ir buvo ten laikomas 4 valandas 40 minučių. Anksčiau jis taip pat būdavo laikomas laikino sulaikymo kameroje net po 5-6 valandas. Pareiškėjo nuomone, tokiu būdu Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administracija kerštauja jam už jo rašomus skundus. Dėl paminėto įvykio pareiškėjas 2009 m. rugpjūčio 24 d. surašė skundą ir perdavė jį pareigūnui V. J., kad pastarasis įteiktų skundą Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriui. Nesulaukęs atsakymo, pareiškėjas 2009 m. rugsėjo 14 d. pakartotinai kreipėsi su skundu į Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administraciją. Tačiau atsakymo taip pat nesulaukė. Pareiškėjo nuomone, Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administracija iš jo tyčiojasi, siekia jį psichologiškai sugniuždyti, nevykdo savo pareigų.

7Atsakovas Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas prašė atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodė, kad patikrinus Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo suimtųjų ir nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų) bei skundų registracijos žurnalų įrašus už laikotarpį nuo 2009 m. rugpjūčio 24 d. iki 2009 m. rugsėjo 15 d., nerasta duomenų, patvirtinančių, kad pareiškėjas K. J. įteikė užregistruoti jo minimus skundus Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriui. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo suimtųjų ir nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų) bei skundų registracijos žurnale minėtu laikotarpiu yra užregistruoti šie K. J. prašymai, pareiškimai ar skundai: 2009 m. rugpjūčio 25 d. prašymas paskambinti; 2009 m. rugpjūčio 26 d. raštas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus tarnybai; 2009 m. rugpjūčio 26 d. raštas Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos; 2009 m. rugpjūčio 26 d. raštas Lietuvos Respublikos prezidentūrai; 2009 m. rugpjūčio 28 d. raštas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kontrolieriaus institucijai; 2009 m. rugpjūčio 28 d. raštas Vilniaus apygardos administraciniams teismui; 2009 m. rugpjūčio 31 d. prašymas paskambinti; 2009 m. rugpjūčio 31 d. prašymas dėl pasimatymo; 2009 m. rugpjūčio 31 d. prašymas dėl pinigų atidavimo žmonai; 2009 m. rugsėjo 4 d. raštas Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai; 2009 m. rugsėjo 7 d. prašymas paskambinti; 2009 m. rugsėjo 7 d. raštas Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai; 2009 m. rugsėjo 7 d. raštas Žmogaus teisių stebėjimo institutui; 2009 m. rugsėjo 14 d. prašymas paskambinti; 2009 m. rugsėjo 14 d. raštas Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos; 2009 m. rugsėjo 14 d. raštas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus tarnybai; 2009 m. rugsėjo 14 d. raštai Vilniaus apygardos administraciniam teismui; 2009 m. rugsėjo 15 d. raštas Lietuvos Respublikos Seimo žmogaus teisių komitetui. Atsakovas pažymėjo, kad pareiškėjo K. J. įteikiami raštai, skundai ir prašymai yra visada užregistruojami. Pareiškėjo minimi skundai Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriui nebuvo įteikti prižiūrėtojams užregistruoti.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gruodžio 21 d. sprendimu atmetė pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą. Teismas sprendime nurodė, jog Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo suimtųjų ir nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų) bei skundų registracijos žurnalas ir žurnale padaryti įrašai patvirtina, kad nuo 2009 m. rugpjūčio 24 d. iki 2009 m. rugsėjo 14 d. nėra duomenų, jog nuteistasis K. J. įteikė užregistruoti jo minimus 2009 m. rugpjūčio 24 d. ir 2009 m. rugsėjo 14 d. surašytus skundus Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriui. Minėtu laikotarpiu žurnale yra užregistruota devyniolika K. J. skundų, prašymų bei pareiškimų, t. y. visi K. J. skundai, prašymai ir pareiškimai yra tinkamai registruojami, Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administracijos išsprendžiami arba persiunčiami atitinkamoms institucijoms. K. J. nepateikė teismui jokių įrodymų, patvirtinančių, kad 2009 m. rugpjūčio 24 d. ir 2009 m. rugsėjo 14 d. skundus jis įteikė Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo darbuotojui V. J.. Šiuos K. J. paaiškinimus paneigia Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo suimtųjų ir nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų) bei skundų registracijos žurnalas, kuriame padarytais įrašais teismas neturi pagrindo netikėti, ir liudytojo V. J. paaiškinimai. V. J. teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad: jis dirba Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime būrio viršininku, kiekvieną dieną jis eina į kameras ir surenka nuteistųjų skundus; nuteistieji skundus perduoda būrių viršininkams, kurie tą pačią dieną registruoja šiuos skundus Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo suimtųjų ir nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų) bei skundų registracijos žurnale; K. J. yra padavęs V. J. daug skundų, tačiau 2009 m. rugpjūčio 24 d. ir 2009 m. rugsėjo 14 d. nuteistasis K. J. nepateikė V. J. minimų skundų. V. J. paaiškinimai yra objektyvūs ir išsamūs, netikėti jais nėra pagrindo. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjo K. J. skundas yra grindžiamas tik subjektyvia jo nuomone.

10III.

11Apeliaciniu skundu pareiškėjas K. J. prašo pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 21 d. sprendimą arba jį panaikinti ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Pareiškėjas nurodo, kad 2009 m. rugpjūčio 24 d. ir 2009 m. rugsėjo 14 d. skundus įteikė būrio viršininkui V. J.. V. J. skundus priėmė, tačiau neįregistravo jų žurnale. Pareiškėjo teigimu, taip yra daroma tyčia tais atvejais, kai skundai adresuojami Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriui, tokiu būdu siekiant išvengti atsakomybės už netinkamą tarnybinių pareigų atlikimą. Skundai registruojami nuteistiesiems nedalyvaujant. Būrio viršininkas V. J. turi du registracijos žurnalus: vienas jų yra oficialus, kuriame nėra registruojami visi skundai, o kitas skirtas nuteistiesiems. Tačiau pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, neatsižvelgė į pareiškėjo paaiškinimus ir priimtą sprendimą grindė tik į V. J. parodymais.

12Atsiliepimu į pareiškėjo K. J. apeliacinį skundą atsakovas Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas prašo palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 21 d. sprendimą nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti. Atsakovo nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, kad visi K. J. skundai, prašymai ir pareiškimai yra tinkamai registruojami, išsprendžiami arba persiunčiami atitinkamoms institucijoms. K. J. nepateikė teismui jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad 2009 m. rugpjūčio 24 d. ir 2009 m. rugsėjo 14 d. skundus jis įteikė pareigūnui V. J.. Subjektyvius pareiškėjo samprotavimus paneigia liudytojo V. J. paaiškinimai, kuriais abejoti nėra pagrindo, ir byloje surinkti rašytiniai įrodymai. Savo apeliaciniame skunde, kurio turinys yra sunkiai suprantamas ir nekonkretus, K. J. taip pat nepateikė jokių naujų įrodymų, kad minėtus skundus įteikė pareigūnui, taip pat neargumentavo, kodėl pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti pakeistas.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

16Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 136 straipsnio 2 dalis nustato, kad teismo nesaisto apeliacinio skundo argumentai ir jis privalo patikrinti visą bylą. Apeliacinės instancijos teismo pareiga patikrinti pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą (ABTĮ 136 str. 1 d.). Sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą apibrėžia ABTĮ 86 straipsnis. Šio straipsnio 2 dalis nustato teismui pareigą priimti sprendimą įvertinus posėdyje ištirtus įrodymus, konstatuojant, kurios aplinkybės, turinčios bylai reikšmės, yra nustatytos ir kurios nenustatytos, kuris įstatymas turi būti taikomas šioje byloje. Sprendimo turinio reikalavimai nustatyti ABTĮ 87 straipsnyje. Viena sudėtinių ir pagrindinių sprendimo dalių – motyvuojamoji, kurioje privaloma nurodyti įrodymus, kuriais grindžiamos teismo išvados, argumentai, dėl kurių teismas atmeta kuriuos nors įrodymus ir įstatymai, kuriais teismas vadovavosi, nuorodos į konkrečias normas, kurios buvo taikomos (ABTĮ 87 str. 4 d. 2-4 punktai). Vertindamas įrodymus (ABTĮ 57 str.), teismas turi laikytis įrodymų vertinimo taisyklių, pagal kurias jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios; teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais (ABTĮ 57 str. 6 d.).

17Patikrinusi bylą teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo faktines bylos aplinkybes, byloje esančių įrodymų visumą vertino pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnyje nustatytas taisykles.

18Teisėjų kolegija su pirmosios instancijos sprendimo motyvuojamojoje dalyje pateiktu įrodymų vertinimu ir jais remiantis padaryta išvada, kad byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių pareiškėjo K. J. teiginius, jog jis 2009 m. rugpjūčio 24 d. ir 2009 m. rugsėjo 14 d. įteikė Lukiškių kalėjimo-izoliatoriaus darbuotojui V. J. užregistruoti jo skundus, adresuotus Kalėjimo direktoriui, sutinka. Todėl byloje surinktų duomenų vertinimo teisėjų kolegija nekartoja. Iš byloje esančios Suimtųjų ir nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų) bei skundų registracijos žurnalo kopijos matyti, kad yra registruojami suimtųjų ar nuteistųjų skundai (tarp jų ir skundai, adresuoti Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriui), nurodant jų įteikimo datą, bei duodant pasirašyti skundą Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo darbuotojui įteikusiam asmeniui (b. l. 12-33). Žurnale esantys įrašai patvirtina, kad nuo 2009 m. rugpjūčio 20 d. iki 2009 m. rugsėjo 16 d. buvo užregistruota keliolika K. J. skundų, adresuotų įvairioms institucijoms. Užregistruotas ir 2009 m. rugsėjo 14 d. prašymas, adresuotas Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriui, paskambinti. Jokių duomenų išvadai, kad atsakovo institucijoje registruojami ne visi suimtųjų ar nuteistųjų skundai, pareiškimai ar prašymai, ir kad tyčia nebuvo užregistruoti K. J. 2009 m. rugpjūčio 24 d. ir 2009 m. rugsėjo 14 d. skundai institucijos direktoriui, kaip teigia pareiškėjas, byloje nėra.

19Apeliacinio skundo motyvas, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas sprendimą, neatsižvelgė į pareiškėjo paaiškinimus ir priimtą sprendimą grindė tik į V. J. parodymais, nepagrįstas. Teismas ištyrė ir įvertino visus byloje surinktus duomenis, konstatuodamas, kurios aplinkybės, turinčios bylai reikšmės, yra nustatytos ir kurios nenustatytos, kodėl vienais įrodymais remiasi, o kitais netiki ir juos atmeta.

20Pirmosios instancijos teismo sprendimas pagrįstas ir teisėtas. Naikinti šį sprendimą nėra pagrindo.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija,

Nutarė

22pareiškėjo K. J. apeliacinį skundą atmesti.

23Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai