Byla 2-39114-868/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vanda Višnevska, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Swedbank lizingas“, ieškinį atsakovui R. R., trečiajam asmeniui BUAB „Elantra“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 29 799,01 Lt nesumokėtų mokėjimų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 123 straipsnis). Apie atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis duomenų nėra, atsiliepimo į ieškinį nepateikimo pasekmės atsakovui išaiškintos. Esant šioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas dėl atsakovo rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Atlikęs formalų pateiktų įrodymų vertinimą, teismas daro išvadą, jog pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui, yra pagrindas tenkinti ieškovo reikalavimą.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Ieškovo paaiškinimais ir pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2008-05-15 ieškovas ir atsakovas R. R. sudarė išperkamosios nuomos sutartį Nr. LT074067 ir 2008-07-17 išperkamosios nuomos sutartį Nr. LT074068, pagal kurias ieškovas įsipareigojo iš kliento nurodytų pardavėjų nupirkti sutartyse nurodytą turtą ir perduoti jį naudoti ir valdyti klientui su sąlyga, kad klientas sutartyse numatytais terminais mokės sutartines įmokas. Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai: sudarė nekilnojamojo daikto pirkimo – pardavimo sutartis, pagal kurias įgijęs turtą nuosavybės teise, perdavė jį klientui valdyti ir naudotis sutartyse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.. Klientas įsipareigojo mokėti ieškovui sutartines įmokas pagal aukščiau nurodytų sutarčių įmokų mokėjimo grafikus, tačiau klientas nuolat vėluodavo mokėti įmokas pagal sutartis, todėl susidarė įsiskolinimas.

8Ieškovas ir atsakovas R. R. sudarė laidavimo sutartis Nr. LT074067/L (2008-05-15), LT074068/L (2008-07-17), pagal kurias atsakovas įsipareigojo įvykdyti kliento neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas prievoles, prisiimtas pagal sutartis Nr. LT074067, LT074068. Klientui nevykdant sutartinių įsipareigojimų ir nemokant įmokų pagal sutartis, ieškovas 2009-09-28 išsiuntė klientui pretenziją Nr. 01-20-24234, reikalaudamas sumokėti susidariusį įsiskolinimą per 14 dienų ir įspėjo klientą, kad šio reikalavimo neįvykdžius, sutartys bus vienašališkai nutrauktos. Klientui per nustatytą terminą neįvykdžius ieškovo reikalavimo sumokėti skolą, pastarasis, vadovaudamasis sutarčių bendrosiomis sąlygomis 2009-12-10 pranešimu Nr. 01-30-5296 vienašališkai nutraukė sutartis ir pareikalavo sumokėti susidariusį įsiskolinimą bei grąžinti sutarčių pagrindu valdytą ir naudotą turtą. Tačiau klientas įsipareigojimo padengti susidariusį įsiskolinimą neįvykdė. Ieškovas 2010-01-11 pranešimu Nr. 494 pareikalavo atsakovo iki 2010-01-27 įvykdyti kliento neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles pagal sutartis, tačiau šių savo įsipareigojimų pagal laidavimo sutartis atsakovas neįvykdė.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.200 straipsnio 1 dalis numato, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

10CK 6.76 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Pagal laidavimo sutartis, klientui (atsakovui BUAB „Elantra“) neįvykdžius prievolės pagal lizingo sutartį, klientas ir laiduotojas (atsakovas R. R.) atsako lizingo bendrovei (ieškovui) kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai. Jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d.). Laidavimo sutartys numato, kad laiduotojas už kliento įsipareigojimus pagal lizingo sutartį atsako lizingo bendrovei visu savo turtu, tomis pačiomis sąlygomis ir apimtimi kaip ir klientas.

11Vadovaujantis byloje pateiktais rašytiniais įrodymais bei jų pagrindu nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, darytina išvada, kad ieškovo reikalavimas yra pagrįstas, todėl iš atsakovo priteistina 26 799,01 Lt nesumokėtų mokėjimų ieškovo naudai.

12Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos CK 6.210 straipsnio 1 dalyje numatytos 5 procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas šioje byloje sudaro 804 Lt sumokėtas žyminis mokestis (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

14Vadovaudamasis CPK 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį patenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo R. R., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), 26 799,01 Lt nesumokėtų mokėjimų, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (26 799,01 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2013-09-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 804 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui „Swedbank lizingas“, UAB, į. k. 111568069.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai