Byla e2-284-559/2016
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Ramanauskienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ (buv. AB LESTO) ieškinį atsakovei I. Č. S. (viešųjų registrų duomenimis atsakovės pavardė – Č), tretiesiems asmenims UAB „( - )“ ir (Duomenys neskelbtini) administracijai, dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, ir

Nustatė

2Ieškovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ kreipėsi į teismą, prašydama įpareigoti atsakovę I. Č. S. įsileisti ieškovės darbuotojus į patalpas, esančias ( - ), bei sudaryti sąlygas nutraukti gamtinių dujų tiekimą; nurodyti, kad šis įpareigojimas turi būti įvykdytas per 10 kalendorinių dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo, bei nustatyti teismo nuožiūra baudą atsakovei, jeigu ji per nustatytą terminą sprendimo neįvykdys; o atsakovei gera valia neįvykdžius teismo įpareigojimo, nurodyti, kad ieškovės darbuotojai, kartu su vykdymo veiksmus vykdančiais pareigūnais turi teisę įeiti į butą, esantį ( - ), ir atlikti gamtinių dujų tiekimo nutraukimo darbus be atsakovės ir (arba) bute gyvenančių asmenų sutikimo, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 20 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti atsakovei asmeniškai paštu 2016-02-06 (CPK 123 str.). Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Trečiasis asmuo ( - ) administracija pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su atsakove 2014 m. kovo 6 d. buvo pratęsta Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis dėl buto, esančio (Duomenys neskelbtini) nuomos iki 2017-04-01. Pasirašydama nuomos sutartį atsakovė įsipareigojo mokėti mokesčius už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, elektros energiją, dujas ir kt. Su ieškovės reikalavimu sutinka visiškai, prašo ieškinį tenkinti.

5Trečiasis asmuo UAB „(Duomenys neskelbtini)“ savo atsiliepime į ieškinį nurodė, kad atsakovei gamtinės dujos ir kitos paslaugos buvo tiekiamo 2012-05-24 sudarytos gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2601311 pagrindu. Jos įsiskolinimas už gamtines dujas – 191,20 Eur. Su ieškinius sutinka ir prašo jį tenkinti.

6Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsakovės atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi LR CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (LR CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai – Nekilnojamojo turto registro duomenys, 2015 m. gruodžio 31 d. perdavimo-priėmimo akto, 2015-11-30 ir 2015-12-23 Buitinio vartotojo dujų apskaitos patikrinimo (perplombavimo) aktų, 2015-12-23 pranešimo vartotojui, vartotojų objektų, kuriuos prašoma atjungti sąrašo, 2015-09-09 rašto Nr. 12-423-1847-792 kopijos patvirtina ieškinio dalyką ir pagrindą. Atsakovė yra buto, esančio ( - ), nuomininkė. Su ja 2012-05-24 buvo sudaryta gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2601311. Atsakovei nevykdant pareigos tinkamai ir laiku mokėti už suvartotas dujas, buvo nuspręsta nutraukti dujų tiekimą. Trečiasis asmuo UAB „(Duomenys neskelbtini)“ pateikė ieškovei prašymą dėl gamtinių dujų nutraukimo patalpose, esančiose (Duomenys neskelbtini), tačiau į atsakovės nuomojamas patalpas nepavyko patekti, nes atsakovė ieškovės darbuotojų neįsileidžia. Todėl ieškovė, teisės aktų nustatyta tvarka prašo įpareigoti atsakovę įsileisti ieškovės darbuotojus į nuomojamas patalpas bei sudaryti sąlygas nutraukti gamtinių dujų tiekimą.

10CK 6.390 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad energijos tiekimą nutraukti, sustabdyti ar apriboti leidžiama tik sutarties šalių susitarimu, išskyrus atvejus, kai valstybinės energetikos priežiūros institucijos nustato tokius abonento įrenginių trūkumus, dėl kurių gresia avarija ar kyla pavojus žmonių gyvybei ir saugumui. Tiekėjas (ieškovas) gali apriboti arba nutraukti dujų tiekimą buitiniam vartotojui nesilaikant esminių sutarties ir (ar) teisės aktų reikalavimų ir (ar) prašant tiekimo įmonei sutartyje, Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklėse ir teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 1-54 „Dėl Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 35-1743, 28.4 p.). Gamtinių dujų įstatymo 57 straipsnio 6 dalies 3 punkte nustatyta, kad gamtinių dujų įmonė, raštu įspėjusi vartotoją prieš 5 dienas, turi teisę nutraukti gamtinių dujų perdavimą, skirstymą ar tiekimą tuo atveju, kai vartotojas nesutinka įleisti perdavimų sistemos ar skirstomųjų sistemų operatoriaus į vartotojo teritoriją ir (ar) patalpas įrengti, prižiūrėti arba pakeisti gamtinių dujų apskaitos prietaisų ar fiksuoti jų rodmenis. Gamtinių dujų įstatymo 57 straipsnio 7 dalis numato, kad gamtinių dujų įmonė turi teisę nutraukti gamtinių dujų perdavimą skirstymą ar tiekimą tiems vartotojams, kurie gavę rašytinį įspėjimą, neapmokėjo sąskaitų už suvartotas gamtines dujas arba jų persiuntimą ir su tuo susijusias paslaugas. Nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2015-11-30 iki 2015-12-23 ieškovės darbuotojams nebuvo sudarytos sąlygos nutraukti gamtinių dujų tiekimą. Nepatekdama į atsakovės nuomojamas gyvenamąsias patalpas, ieškovė negali įgyvendinti teisės nutraukti gamtinių dujų tiekimą. Atsakovei 2015-10-09 buvo siunčiamas raštas, nurodant, kad atsakovei nesumokėjus įsiskolinimo ar nesusitarus dėl grąžinimo sąlygų, ieškovas bus priverstas nutraukti dujų tiekimą.

11Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė neįsileisdama ieškovės darbuotojų į jos nuomojamas patalpas esančias ( - ), tikslu nutraukti gamtinių dujų tiekimą, pažeidžia tiek teisės normose nustatytas pareigas, tiek sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, remiantis ieškovės nurodytomis aplinkybėmis bei pateiktais rašytiniais įrodymais, pripažintina, kad ieškovės reikalavimas įpareigoti atsakovę įsileisti ieškovės darbuotojus į minėtas patalpas, sudarant sąlygas nutraukti gamtinių dujų tiekimą, yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CK 1.137 str., 6.38 str., 6.189 str. 1 d.).

12CPK 273 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas priimdamas sprendimą, kuriuo atsakovas įpareigojamas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar piniginių lėšų perdavimu tame pačiame sprendime gali nurodyti, kad atsakovui neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą ieškovas turi teisę atlikti tuos veiksmus arba imtis priemonių jiems nutraukti atsakovo lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovų reikiamas išlaidas. Jeigu nurodytus veiksmus gali atlikti arba nutraukti tik atsakovai, tai teismas sprendime nustato terminą, per kurį sprendimas turi būti įvykdytas, ir nurodo, kokio dydžio bauda atsakovui yra skiriama, jeigu jis per nustatytą terminą neįvykdys sprendimo ar nenutrauks nurodytų veiksmų (CPK 273 straipsnio 3 dalis). CPK 771 straipsnis reglamentuoja teismo sprendimų, įpareigojančių skolininkus atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, vykdymą. Atsižvelgiant į ieškovės prašymą, teismo nustatytam įpareigojimui įvykdyti atsakovei yra nustatytinas 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminas nuo šio sprendimo už akių įsiteisėjimo dienos. Atsakovei neįvykdžius įpareigojimo per 10 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, skirti atsakovei 50 Eur baudą (CPK 273 straipsnio 3 dalis, 771 straipsnio 2 dalis) už kiekvieną sprendimo neįvykdymo mėnesį.

13Ieškinį patenkinus, iš atsakovės priteistina ieškovei jos turėtos bylinėjimosi išlaidos - 31,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio (CPK 93 str. 1 d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 273 str., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį patenkinti visiškai.

16Įpareigoti atsakovę I. Č., a. k. ( - ) gyv. (Duomenys neskelbtini) per 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminą nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įleisti ieškovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojus į atsakovės nuomojamas gyvenamąsias patalpas, esančias ( - ), ir sudaryti sąlygas nutraukti gamtinių dujų tiekimą.

17Per nustatytą 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminą neįvykdžius įpareigojimo įleisti ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojus į gyvenamąsias patalpas, esančias ( - ), ir sudaryti sąlygas nutraukti gamtinių dujų tiekimą, atsakovei I. Č. a. k. ( - ) skirti 50 Eur (penkiasdešimties eurų) baudą už kiekvieną sprendimo neįvykdymo mėnesį.

18Išaiškinti atsakovei I. Č., kad gera valia neįvykdžius teismo sprendime nurodyto įpareigojimo įsileisti ieškovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojus į gyvenamąsias patalpas, esančias ( - ), ir sudaryti sąlygas nutraukti gamtinių dujų tiekimą per 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminą, ieškovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojai, kartu su vykdymo veiksmus vykdančiais pareigūnais, turi teisę įeiti į gyvenamąsias patalpas, esančias (Duomenys neskelbtini), ir atlikti gamtinių dujų tiekimo nutraukimo darbus be atsakovės ar/ir kitų bute gyvenančių asmenų sutikimo.

19Priteisti iš atsakovės I. Č. a. k. ( - ) AB „Energijos skirstymo operatorius“ , įm. k. 304151376, ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas – 31,00 Eur (trisdešimt vieną eurą) žyminio mokesčio.

20Atsakovė I. Č. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Jonavos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Ramanauskienė,... 2. Ieškovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ kreipėsi į teismą,... 3. Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas,... 4. Trečiasis asmuo ( - ) administracija pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 5. Trečiasis asmuo UAB „(Duomenys neskelbtini)“ savo atsiliepime į ieškinį... 6. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai – Nekilnojamojo turto registro... 10. CK 6.390 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad energijos tiekimą nutraukti,... 11. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė neįsileisdama ieškovės darbuotojų į... 12. CPK 273 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas priimdamas sprendimą, kuriuo... 13. Ieškinį patenkinus, iš atsakovės priteistina ieškovei jos turėtos... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2... 15. Ieškinį patenkinti visiškai.... 16. Įpareigoti atsakovę I. Č., a. k. ( - ) gyv. (Duomenys neskelbtini) per 10... 17. Per nustatytą 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminą neįvykdžius... 18. Išaiškinti atsakovei I. Č., kad gera valia neįvykdžius teismo sprendime... 19. Priteisti iš atsakovės I. Č. a. k. ( - ) AB „Energijos skirstymo... 20. Atsakovė I. Č. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 21. Ieškovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ per 30 dienų nuo šio...