Byla 2S-155-340/2011

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės,

3kolegijos teisėjų A. Auruškevičiaus, H. Jaglinskio,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 6 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl leidimo panaikinimo, civilinėje byloje pagal ieškovų Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų ieškinį atsakovams Asociacijai „Nacionalinė GS1 organizacija“, UAB „Lipnios etiketės“, UAB „Trestas“, VšĮ „Vidaus rinkos informacinis centras“, T. J. dėl steigimo sutarties negaliojimo, juridinio asmens pripažinimo neteisėtai įsteigtu, žalos ir palūkanų priteisimo.

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl steigimo sutarties negaliojimo, juridinio asmens pripažinimo neteisėtai įsteigtu, žalos ir palūkanų priteisimo.

7Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2009-11-26 nutartimi ieškovų reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė atsakovui Asociacijai „Nacionalinė GS1 organizacija“ be teismo leidimo sudaryti sandorius, prisiimti įsipareigojimus ar įgyti teises ir turtą iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje bei areštavo atsakovų kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, jo nepakankant pinigines lėšas, leidžiant daryti privalomus atsiskaitymus biudžetui, su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas bei mokėjimus ieškovams.

8Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010-08-26 nutartimi tenkino atsakovo Asociacijos ,,Nacionalinė GS1 organizacija“ prašymą ir leido priimti naujus narius pagal pridedamą nebaigtinį 61 pretendento sąrašą ir gauti iš jų asociacijos finansavimui reikalingus stojamuosius bei metinius nario mokesčius.

9Ieškovai pateikė prašymą prašymas panaikinti leidimą atsakovui Asociacijai ,,Nacionalinė GS1 organizacija“ priimti naujus narius ir gauti iš narių stojamuosius bei metinius nario mokesčius.

10Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010-10-06 nutartimi ieškovų Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų prašymą dėl leidimo panaikinimo atmetė. Teismas nesutiko su argumentais, kad naujų narių priėmimas sukelia grėsmę ieškovų interesams, kelia grėsmę didesnės žalos atsiradimui, kad įmonės nepajėgios pačios įvertinti rizikos. Teismo nuomone, kiekvienas naujas pretendentas į asociacijos narius turi teisę pats nuspręsti ir išreikšti laisvą valią paduodamas ar nepaduodamas prašymą dėl stojimo, buvimo asociacijoje ar išstojimo iš jos teisines pasekmes įmonės pajėgios įvertinti pačios, nes priešingu atveju būtų iš anksto paneigta juridinio asmens teisnumo prezumpcija, teisė laisvai jungtis į asociacijas bei įgyvendinti įstatymo suteiktas savo kaip juridinio asmens teises.

11Ieškovas Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija pateikė atskirąjį skundą prašydamas Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010-10-06 nutartį panaikinti ir ieškovo Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prašymą dėl Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010-08-26 leidimo atsakovui Asociacijai „Nacionalinė GS1 organizacija“ priimti naujus narius pagal pridedamą sąrašą prie 2010-08-16 teisme gauto prašymo ir gauti iš jų asociacijos finansavimui reikalingus stojamuosius bei metinius nario mokesčius panaikinimo tenkinti.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Asociacija „Nacionalinė GS1 organizacija“ prašo atskirąjį skundą atmesti, skundžiamą 2010-10-06 nutartį palikti nepakeistą.

13Apeliacinis procesas nutrauktinas.

14CPK 334 str. 1 d. nurodyta, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo: 1) Civilinio proceso kodekso numatytais atvejais; 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai.

15CPK 582 str. 6 d. numato, jog teismo nutartis išduoti leidimą, patvirtinti pareiškimą ar faktus apeliacine tvarka neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos, tačiau teismo atsisakymas išduoti leidimą, patvirtinti pareiškimą ar faktą neatima iš pareiškėjo teisės, pasikeitus aplinkybėms, pakartotinai kreiptis į teismą dėl leidimo išdavimo, pareiškimo ar fakto patvirtinimo. Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškovų prašymas dėl leidimo panaikinimo netenkintas, apskundimas negalimas. Tokios nutarties apskundimo nenumato įstatymas, taip pat nutartimi nebuvo užkirstas kelias tolesnei bylos eigai.

16Ta aplinkybė, kad teismas nutartyje klaidingai nurodė, jog nutartis yra skundžiama, negali būti pagrindu priimti skundą ir jį nagrinėti, nes teismas nutartimi įstatymo nuostatų pakeisti negali. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovas pateikė atskirąjį skundą dėl minėtos teismo nutarties, kuri negali būti apskundimo objektu, kolegija sprendžia, jog apeliacinis procesas dėl apelianto atskirojo skundo negali vykti toliau ir turi būti nutrauktas.

17Esant nurodytoms aplinkybėms kolegija konstatuoja, kad skundžiama nutartis nėra apskundimo objektas (CPK 315 str. 2 d. 3 p.), todėl yra pagrindas apeliacinį procesą byloje pagal ieškovo Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 6 d. nutarties nutraukti (CPK 315 str. 5 d.).

18Teisėjų kolegija pažymi, kad Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2009-11-26 nutartimi ieškovų reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė atsakovui Asociacijai „Nacionalinė GS1 organizacija“ be teismo leidimo sudaryti sandorius, prisiimti įsipareigojimus ar įgyti teises ir turtą iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje bei areštavo atsakovų kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, jo nepakankant pinigines lėšas, leidžiant daryti privalomus atsiskaitymus biudžetui, su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas bei mokėjimus ieškovams. Civilinis procesas yra skirtas asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesams ginti, tinkamai taikant įstatymus teismui nagrinėjant civilines bylas, priimant sprendimus ir juos vykdant. CPK nuostatos numato dvi civilinių bylų teisenas – ginčo ir ypatingąją. Ginčo teisena nuo ypatingosios teisenos skiriasi pirmiausia tuo, kad joje visuomet dalyvauja dvi šalys – ieškovas ir atsakovas, kurių teisinis interesas nagrinėjamos bylos baigtimi yra skirtingas. Tuo tarpu ypatingoji teisena yra vienašalė teisena, kurioje dalyvauja pareiškėjas ir suinteresuoti asmenys (asmenys, su kurių teisėmis ir pareigomis yra susijusi nagrinėjama byla), kurie, skirtingai nei atsakovai ieškinio teisenos bylose, nėra tie asmenys, į kuriuos tiesiogiai nukreiptas asmens, kuris kreipėsi į teismą, reikalavimas, nors jų teisinis suinteresuotumas bylos baigtimi gali ir skirtis nuo pareiškėjo. Ypatingosios teisenos bylose reiškiami prašymai ir reikalavimai paprastai reiškiami ne kitam proceso dalyviui, o bylą nagrinėjančiam teismui, kuris nagrinėja bylą vadovaudamasis principais, priešingais principams, taikomiems ieškinio teisenos bylose (inkvizitoriniu, oficialumo, rašytinio proceso, ir t.t.).

19Įvertinusi byloje kilusių teisinių ginčų ir reiškiamų reikalavimų pobūdį apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje esant minėtoms, 2009-11-26 nutartimi pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, prašymai dėl leidimų išdavimo bei panaikinimo pirmosios instancijos teisme nepagrįstai buvo nagrinėjama pagal ypatingosios teisenos taisykles, kadangi savo esme tai prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315, 338, 339 str., kolegija

Nutarė

21nutraukti apeliacinį procesą pagal ieškovo Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 6 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl leidimo panaikinimo, civilinėje byloje pagal ieškovų Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų ieškinį atsakovams Asociacijai „Nacionalinė GS1 organizacija“, UAB „Lipnios etiketės“, UAB „Trestas“, VšĮ „Vidaus rinkos informacinis centras“, T. J. dėl steigimo sutarties negaliojimo, juridinio asmens pripažinimo neteisėtai įsteigtu, žalos ir palūkanų priteisimo.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės,... 3. kolegijos teisėjų A. Auruškevičiaus, H. Jaglinskio,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Lietuvos... 5. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl steigimo sutarties... 7. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2009-11-26 nutartimi ieškovų reikalavimų... 8. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010-08-26 nutartimi tenkino atsakovo... 9. Ieškovai pateikė prašymą prašymas panaikinti leidimą atsakovui... 10. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010-10-06 nutartimi ieškovų Lietuvos... 11. Ieškovas Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija pateikė... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Asociacija „Nacionalinė GS1... 13. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 14. CPK 334 str. 1 d. nurodyta, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima... 15. CPK 582 str. 6 d. numato, jog teismo nutartis išduoti leidimą, patvirtinti... 16. Ta aplinkybė, kad teismas nutartyje klaidingai nurodė, jog nutartis yra... 17. Esant nurodytoms aplinkybėms kolegija konstatuoja, kad skundžiama nutartis... 18. Teisėjų kolegija pažymi, kad Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2009-11-26... 19. Įvertinusi byloje kilusių teisinių ginčų ir reiškiamų reikalavimų... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315, 338, 339... 21. nutraukti apeliacinį procesą pagal ieškovo Lietuvos prekybos, pramonės ir...