Byla 2FB-10788-871/2018
Dėl kreditorių ir jų finansinių reikalavimų tikslinimo, suinteresuoti asmenys: UAB „Julianus Inkaso“, UAB „TELE2“, AB „Omnitel“, UAB „4finance“, Lindorff Oy, Lietuvos Respublikoje veikiantis per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, antstolis V. M., Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančio fizinio asmens J. B. bankroto administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“ 2018-02-21 prašymą dėl kreditorių ir jų finansinių reikalavimų tikslinimo, suinteresuoti asmenys: UAB „Julianus Inkaso“, UAB „TELE2“, AB „Omnitel“, UAB „4finance“, Lindorff Oy, Lietuvos Respublikoje veikiantis per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, antstolis V. M., Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą,

Nustatė

2Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-08-04 nutartimi pareiškėjai J. B. iškelta bankroto byla.

32016-09-21 teismo nutartimi patvirtintas bankrutuojančios J. B. kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas. Į minėtą sąrašą, be kitų kreditorių, įtrauktas kreditorius AB DNB bankas, ir patvirtintas jo 422,82 EUR dydžio finansinis reikalavimas (I etapo reikalavimų suma 418,50 EUR, II etapo reikalavimų suma 4,32 EUR).

42016-12-14 teismo nutartimi patvirtintas fizinio asmens J. B. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planas.

52016-06-29 teismo nutartimi patvirtintas patikslintas kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planas, į antros eilės kreditorių sąrašą vietoje AB DNB bankas įtraukiant Lindorff Oy, Lietuvos Respublikoje veikiantį per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, su 422,82 EUR finansinio reikalavimo suma (I etapo reikalavimų suma 418,50 EUR, II etapo reikalavimų suma 4,32 EUR).

62017-02-21 Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas fizinio asmens J. B. bankroto administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“ prašymas dėl kreditorinių reikalavimų tikslinimo bankroto byloje, kuriuo prašoma patvirtinti patikslintą bankrutuojančio fizinio asmens J. B. kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, išbraukiant iš šio sąrašo antros eilės kreditorių Lindorff Oy, Lietuvos Respublikoje veikiantį per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, su 422,82 EUR finansiniu reikalavimu ir įtraukiant į šį sąrašą naujuoju antros eilės kreditoriumi UAB „Intrum Lietuva“ su 422,82 EUR finansiniu reikalavimu. Nurodė, kad 2018-02-19 administratoriui buvo pateiktas UAB „Intrum Lietuva“ raštas, kuriame nurodoma, jog nuo 2017-10-01 UAB „Intrum Lietuva“ perėmė visas Lindorff Oy, Lietuvos Respublikoje veikiančio per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, teises ir pareigas.

7Prašymas tenkintinas.

8Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 23 straipsnio 4 dalis numato, kad fizinio asmens bankroto proceso metu kreditoriaus reikalavimai gali būti perleisti kitam kreditoriui arba kitam asmeniui. Pagal šio įstatymo 29 straipsnio nuostatas, nustatyta šių reikalavimų tenkinimo eilė nesikeičia. Minėto įstatymo 23 straipsnio 7 dalis nustato, kad su fizinio asmens bankroto procesu susiję kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai (nesumokėti mokesčiai, skola atleistiems darbuotojams, išlaikomiems asmenims ir kiti) tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti ar sprendimą baigti fizinio asmens bankroto bylą. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2017-09-25 Įmonės pirkimo-pardavimo sutartimi UAB „Intrum Lietuva“ (ankstesnis pavadinimas UAB „Lindorff Lietuva“) įsigijo bankrutuojančio fizinio asmens J. B. kreditorių Lindorff Oy, Lietuvos Respublikoje veikiantį per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, - įmonę, kaip turto ir turtinių bei neturtinių teisių, skolų ir kitokių pareigų visumą, įskaitant įmonės 422,82 EUR dydžio finansinį reikalavimą, patvirtintą teismo bankrutuojančio asmens J. B. bankroto byloje.

9Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas įstatymo nuostatas ir nustatytas aplinkybes, bankroto administratoriaus prašymą dėl UAB „Intrum Lietuva“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo tenkina. Esant tokioms aplinkybėms, vadovaujantis FABĮ 23 str. 1, 4 ir 7 d., pagal administratoriaus sudarytą ir pateiktą teismui medžiagą patikslinamas ir patvirtinamas bankrutuojančio fizinio asmens J. B. kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas.

10Teismas, vadovaudamasis FABĮ 23 straipsnio 1, 4, 7 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

11Bankrutuojančio fizinio asmens J. B. bankroto administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“ 2017-02-21 prašymą dėl kreditorių ir jų finansinių reikalavimų tikslinimo bankroto byloje tenkinti.

12Patikslinti ir išbraukti iš bankrutuojančio fizinio asmens J. B. kreditorių sąrašo Lindorff Oy, Lietuvos Respublikoje veikiantį per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, su 422,82 EUR finansinio reikalavimo suma.

13Įtraukti į antros eilės kreditorių sąrašą UAB „Intrum Lietuva“ su 422,82 EUR finansinio reikalavimo suma (I etapo reikalavimų suma 418,50 EUR, II etapo reikalavimų suma 4,32 EUR).

14Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 23 straipsnio 9 dalis numato, kad kai teismas priima nutartį dėl kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimo, planas tikslinamas šio įstatymo nustatyta tvarka.

15Nutarties patvirtintą kopiją siųsti pareiškėjai, pareiškėjos bankroto administratoriui UAB „Karaliaučiaus grupė“, UAB „Julianus Inkaso“, UAB „TELE2“, AB „Omnitel“, UAB „4finance“, antstoliui V. M., Danske Bank A/S veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, Lindorff Oy, Lietuvos Respublikoje veikiančiam per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, UAB „Intrum Lietuva“.

16Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai