Byla 2S-821-622/2013
Dėl žalos atlyginimo, įvykdymo išdėstymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Audrius Saulėnas, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs atsakovo A. Z. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-02-01 nutarties civilinėje byloje pagal atsakovo antstolio A. Z. prašymą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013-01-14 sprendimo priimto civilinėje byloje pagal ieškovės K. M. ieškinį atsakovui antstoliui A. Z., tretiesiems asmenims „BTA Insurance Company“ SE, UAB „PZU Lietuva“ P. P., UAB „Verslo administravimo kompanija“, A. S., I. S. dėl žalos atlyginimo, įvykdymo išdėstymo,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-05-25 sprendimu ieškovės ieškinį atmetė. Klaipėdos apygardos teismas 2013-01-04 sprendimu, panaikino Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-05-25 sprendimą ir priėmė naują sprendimą – ieškovės ieškinį tenkino iš dalies, priteisė ieškovei iš atsakovo 17 795,92 Lt turtinės žalos atlyginimą ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už 14 899 Lt priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2011-10-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kitą ieškinio dalį atmetė, priteisė atsakovui iš ieškovės 721,80 Lt bylinėjimosi išlaidų, priteisė iš atsakovo valstybei 678 Lt žyminį mokestį ir 45,75 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

3Atsakovas pateikė teismui prašymą išdėstyti Klaipėdos apygardos teismo 2013-01-04 sprendimo įvykdymą, prašymo įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Klaipėdos apygardos teismo 2013-01-04 sprendimo įvykdymą iki bus išnagrinėtas jo prašymas dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-02-01 nutartimi atsakovo prašymą dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo paskyrė nagrinėti rašytinio proceso tvarka, atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Nurodė, kad atsakovas nepateikė duomenų, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, t. y. nesustabdžius išieškojimo vykdymo proceso, Klaipėdos apygardos teismo 2013-01-04 sprendimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys nebeįmanomas. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones gali būti pažeisti teisėti išieškotojos interesai.

5Atsakovas pateikė atskirąjį skundą, prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-02-01 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Klaipėdos apygardos teismo 2013-01-04 sprendimo vykdymą iki bus išnagrinėtas jo prašymas dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo. Nurodo, kad teismas nesiaiškino ir nevertino, ar nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių neatsiras Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutarties dėl prašymo išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą, neįvykdymo rizika. Prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo yra tikėtinai pagrįstas, teismui pateikti įrodymai apie sunkią atsakovo turtinę padėtį, todėl teismui tenkinus prašymą dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo ar atidėjimo, teismo nutarties įvykdymas taptų nebeįmanomas. Atsakovui įvykdžius Klaipėdos apygardos teismo 2013-01-04 sprendimą, klausimas dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo ar atidėjimo netektų prasmės, nes įvykdyti teismo sprendimą, jeigu jis būtų palankus atsakovui nebūtų galimybės. Ieškovės interesai būtų apriboti tik nežymiai ir neilgam laikui.

6Ieškovė pateikė atsiliepimą į atsakovo atskirąjį skundą, prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismo priimta nutartis teisėta ir pagrįsta. Teismas pagrįstai nurodė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius vykdymo veiksmus, būtų pažeisti išieškotojos teisėti interesai ir lūkesčiai susigrąžinti pinigus. Teismas, sustabdęs vykdymo veiksmus, suteiktų nepagrįstą pranašumą atsakovui bei galimybę atsakovui vilkinti teismo sprendimo įvykdymą.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Todėl atskirojo skundo nagrinėjimas reiškia tik pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo tikrinimą, atsižvelgiant į sprendimo priėmimo metu byloje buvusius duomenis ir nustatytas aplinkybes (CPK 320, 338 straipsniai).

9Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria teismas atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti sprendimo įvykdymą, iki bus išnagrinėtas atsakovo prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

10Teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Kitaip tariant, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – tai preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, ir užtikrinti teismo sprendimo privalomumą. Pažymėtina, kad prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra savarankiškas teisių ir pažeistų interesų gynimo būdas. Laikinosios apsaugos priemonės nėra skirtos ginčo šalių interesams patenkinti, jų paskirtis yra užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir garantuoti šio sprendimo privalomumą. Be to, taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams, t. y. teisingumas reikalauja užtikrinti asmens, prašančio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir asmens, kuriam laikinosios apsaugos priemonės taikomos, teisių ir įstatymo saugomų interesų pusiausvyrą bei nepažeisti kitos šalies interesų labiau nei reikia užtikrinant būsimo teismo sprendimo realų įvykdymą (CPK 17 straipsnis, 145 straipsnio 2 dalis). Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nesprendžia ginčo tarp šalių, o tik patikrina, ar yra pagrindas jas taikyti, bei atsižvelgia į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, taip pat į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros.

11CPK 145 straipsnio 1 dalyje pateikiamas konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas. Viena iš laikinųjų apsaugos priemonių – išieškojimo vykdymo procese sustabdymas (CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas), kurią prašė taikyti atsakovas, kol bus išnagrinėtas jo prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo. Nagrinėjamu atveju Klaipėdos apygardos teismo 2013-01-04 sprendimas, kuriuo ieškovei iš atsakovo priteistas žalos atlyginimas, yra įsiteisėjęs, todėl privalo būti vykdomas. Vien tai, kad atsakovas kreipėsi į teismą prašydamas išdėstyti teismo sprendimo įvykimą bei nurodė, kad jo turtinė padėtis yra sunki, nesudaro pagrindo sustabdyti išieškojimo vykdymo procesą, iki teismas išnagrinės pareiškėjo prašymą dėl sprendimo išdėstymo. Pažymėtina, kad proceso koncentracijos ir ekonomiškumo, kooperacijos principai (CPK 7, 8 straipsniai) taikytini ir paskutinėje civilinio proceso stadijoje – vykdant sprendimą. Taigi, skolininkas turi dėti visas pastangas, kad priimtas ir įsiteisėjęs sprendimas būtų kuo greičiau įvykdomas, o išieškojimo procesas nebūtų vilkinamas.

12CPK 284 straipsnyje reglamentuotas sprendimo įvykdymo atidėjimas ir išdėstymas, sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimas. Šio straipsnio nuostatų įgyvendinimas savaime jau reiškia nukrypimą nuo bendrosios sprendimo vykdymo tvarkos, nes teismo sprendimo įvykdymą galima atidėti ar išdėstyti tik išimtiniais atvejais. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, jei teismas priimtų atsakovui palankų sprendimą ir išdėstytų teismo 2013-01-04 sprendimo įvykdymą, šios teismo nutarties įvykdymas nebūtų apsunkintas arba pasidarytų nebeįmanomas. Jei atsakovas įvykdys teismo 2013-01-04 spendimą iki bus išnagrinėtas jo prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, tai tik įrodys, kad atsakovas realiai gali įvykdyti teismo sprendimą. Priešingai, teismui sustabdžius vykdymo veiksmus, neapibrėžtam laikui būtų pažeisti išieškotojos teisėti interesai bei teisėti lūkesčiai, kad įsiteisėjęs ir privalomas teismo sprendimas būtų kuo greičiau įvykdytas.

13Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti nėra pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

14CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovė, pateikdama atsiliepimą į atsakovo atskirąjį skundą, pateikė prašymą priteisti advokato padėjėjui sumokėtus 300 Lt už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą (b. l. 46). Advokatūros įstatymo 34 straipsnio 2 dalis numato, kad advokato padėjėjas gali atstovauti tik pirmosios instancijos teismuose ir ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo advokato padėjėjo praktikos pradžios. Atstovavimas teismuose pasireiškia ne tik atstovavimu teismo posėdyje, tačiau ir procesinių dokumentų ruošimu. Atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymas yra procesinis veiksmas, apimantis atstovavimą apeliacinės instancijos teisme, todėl ieškovės prašomų bylinėjimosi išlaidų priteisimas reikštų įstatymo pažeidimą. Atsižvelgiant į tai, teismui nėra teisinio pagrindo priteisti ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

16Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-02-01 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai