Byla 2-5028-191/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Edmundas Inokaitis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Fotonas“ ieškinį atsakovui UAB „Kupola“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Kauno apylinkės teisme 2016 m. sausio 25 d. priimtas preliminarus sprendimas civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Fotonas“ ieškinį atsakovui UAB „Kupola“ dėl skolos priteisimo. Preliminariu sprendimu ieškinys patenkintas visiškai, iš atsakovo UAB „Kupola“ ieškovo UAB „Fotonas“ naudai priteista 4935,13 Eur skolos už atliktus projektavimo darbus, 312,13 Eur delspinigių ir 79,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio (b.l. 15-16).

32016 m. vasario 19 d. teismui pateikta šalių 2016 m. vasario 18 d. sudaryta taikos sutartis. Ieškovas prašo patvirtinti taikos sutartį, grąžinti 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio (b.l. 20). Šalys prašo civilinę bylą nutraukti, patvirtina, kad joms yra žinomos bylos nutraukimo pasekmės (b.l. 21-22).

4Kadangi priimtas preliminarus sprendimas 2016-02-18 dar nebuvo įsiteisėjęs (CPK 428 str. 8 d., 430 str.), prašymas tenkintinas.

5Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3 d. numato, kad šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi.

6Taikos sutarties sudarymas įstatymui neprieštarauja, šalių ir kitų asmenų interesų nepažeidžia (CPK 42 str.).

7Jeigu šalys taikos sutartį dėl ginčo esmės sudaro ir pateikia ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui, pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia (CPK 140 str. 4 d.).

8Kadangi šalims bylos nutraukimo pasekmės žinomos, išaiškintos taikos sutarties sudarymo, pasirašymo ir vykdymo sąlygos, šalys CPK 293 str., 294 str., 584 str. turinį suprato, todėl taikos sutartis tvirtintina, preliminarus sprendimas naikintinas ir byla nutrauktina (CPK 140 str. 4 d., 293 str. 1 d. 5 p., 428 str. 8 d.).

9Šalims sudarius taikos sutartį, remiantis CPK 87 str. 2 d., ieškovui grąžintina 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio – 59,00 Eur.

10Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei sudaro yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (3,00 Eur), tai jos iš šalių nepriteistinos (CPK 94 str., 96 str., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 42 str., 87 str., 290 str., 291 str., 293 str. 1 d. 5 p., 294 str., 295 str., 428 str.,

Nutarė

12Patvirtinti ieškovo UAB „Fotonas“, į.k. 132177611, buveinės adresas Butrimonių g. 5-217, Kaunas, a.s. Nr. ( - ) AB SEB banke, b.k. 70440, atstovaujamo direktoriaus A. M., ir atsakovo UAB „Kupola“, į.k. 300611165, buveinės adresas Jurbarko g. 2A-204A, Kaunas / V.Pietario g. 25, Kaunas, a.s. Nr. ( - ) AB SEB banke, banko kodas 70440, atstovaujamo direktorės S. Ž., taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-5028-191/2016 dėl skolos priteisimo, sudarytą 2016-02-18, tokiomis sąlygomis:

 1. Atsakovas UAB „Kupola“ įsipareigoja Ieškovui UAB „Fotonas“ sumokėti 5247,26 Eur (penkis tūkstančius du šimtus keturiasdešimt septynis eurus 26 ct) priteistos sumos bei 20,00 Eur (dvidešimt eurų) žyminio mokesčio, iš viso 5267,26 Eur (penkis tūkstančius du šimtus šešiasdešimt septynis eurus 26 ct).
 2. Šios Taikos sutarties 1 punkte nurodytą sumą Atsakovas „UAB Kupola“ įsipareigoja sumokėti mokėjimo pavedimu į Ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą arba grynais pinigais į Ieškovo kasą, šioje Taikos sutartyje numatytais terminais ir tvarka:
 1. 267,26 Eur Atsakovas sumoka Ieškovui iki 2016 m. kovo 31 dienos;
 2. Likusią 5000 Eur sumą Atsakovas sumoka Ieškovui per 13 mėnesių tokia tvarka:
Eil Nr.TerminasMokama suma (Eur)Likusi skolos dalis (Eur)
12016-04-304004600
22016-05-314004200
32016-06-304003800
42016-07-314003400
52016-08-314003000
62016-09-304002600
72016-10-314002200
82016-11-304001800
92016-12-314001400
102017-01-314001000
112017-02-28400600
122017-03-31400200
132017-04-302000
 Iš viso5000 
 1. Šalys susitaria, jog Atsakovui UAB „Kupola“ pavėlavus sumokėti eilinę dalinę įmoką Atsakovas UAB „Kupola“ Ieškovui UAB „Fotonas“ privalo sumokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo visos priteistos sumos.
 2. Šalys viena kitai neatlygina turėtų bylinėjimosi išlaidų, įskaitant išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Teismo patirtas bylinėjimosi išlaidas atlygina Atsakovas.
 3. Šalys prašo teismo šią Taikos sutartį patvirtinti rašytinio proceso tvarka ir civilinę bylą Nr. 2-5028-191/2016 Atsakovo UAB „Kupola“ atžvilgiu nutraukti (CPK 293 str. 1 d. 5 p.).
 4. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomas Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 140 str., 293 str. 1 d. 5 p. ir 294 str. 2 d. numatytų Taikos sutarties sudarymo teisinių pasekmių turinys. Šalims yra žinoma, kad teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas, jos šalims turintis galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.
 1. Pasirašydamos šią taikos sutartį Šalys patvirtina, jog yra atidžiai susipažinusios su jos sąlygomis ir reikalavimais, pilnai supranta šios laikos sutarties turinį ir sutartis atitinka šalių valią bei prašo teismo ją patvirtinti.
 2. Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiškų įsipareigojimų pagal šią Taikos sutartį įvykdymo.
 3. Ši Taikos sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai, vienas pateikiamas Kauno apylinkės teismui.

13Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016 m. sausio 25 d. preliminarų sprendimą.

14Civilinę bylą Nr. 2-5028-191/2016 nutraukti.

15Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR Finansų ministerijos grąžinti ieškovui UAB „Fotonas“, į.k. 132177611, 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio – 59,00 Eur (penkiasdešimt devynis eurus). Sumokėta 2015-12-16 vietinio mokėjimo nurodymu Nr. 5192 AB SEB banke.

16Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai