Byla 2-123-277/2013
Dėl žuvų ištekliams padarytos žalos atlyginimo

1Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėjas Algirdas Baliulis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį A. M. ir A. A. dėl žuvų ištekliams padarytos žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas prašė priteisti solidariai iš atsakovų A. M. ir A. A. 723,00 Lt žuvų ištekliams padarytai žalai atlyginti bei 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad atsakovai 2012 m. balandžio 25 d., pažeisdami Mėgėjiškos žūklės taisykles, t. y. draudžiamais tinkliniais ne mėgėjiškos žūklės įrankiais - dviem statomais tinklais - žvejojo Ignalinos rajono Drūkšių ežere ir neteisėtos žvejybos metu sugavo 4 lydekas, 63 kuojas ir 8 ešerius, tuo padarydami aplinkai (žuvų ištekliams) 723 Lt žalą, kurios savo noru neatlygino. Kadangi neįmanoma nustatyti kiekvieno iš pažeidimo metu žalą padariusių asmenų kaltės dydžio, aplinkai padarytą žalą jie turi atlyginti solidariai.

3Atsakovai per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į pareikštą ieškinį nepateikė, todėl ieškovo prašymu sprendimas priimamas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

4Ieškinys tenkinamas.

5Byloje esantys įrodymai - 2012 m. balandžio 25 d. administracinio teisės pažeidimo protokolai Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), 2012 m. balandžio 27 d. nutarimai administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), 2012 m. balandžio 27 d. žalos apskaičiavimas - patvirtina, kad atsakovai 2012 m. balandžio 25 d., apie 13.00 val., pažeisdami Mėgėjiškos žūklės taisyklių 12.2 punktą, neteisėtai, t.y. draudžiamais ne mėgėjiškos žūklės įrankiais – dviem statomais tinklais - žvejojo Ignalinos rajono Drūkšių ežere ir neteisėtos žvejybos metu sugavo 4 lydekas, 63 kuojas ir 8 ešerius, tuo padarydami žuvų ištekliams 723 Lt žalą, kurios savo noru neatlygino. Žala teisingai apskaičiuota, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. D1-280 patvirtintu Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašu ir baziniais įkainiais, šio įsakymo 2011 m. sausio 5 d. pakeitimo įsakymu Nr. D1-27 (Žin., 2011, Nr. 5-178) bei Statistikos departamento informacija. Atsakovams 2012 m. balandžio 27 d. išsiųstos pretenzijos dėl žalos aplinkai atlyginimo, tačiau jie žalos neatlygino.

6Ignalinos rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nutartimis administracinėse bylose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) bei Panevėžio apygardos teismo 2012 m. lapkričio 13 d. ir 2012 m. lapkričio 19 d. nutartimis A. M. ir A. A. skundai atmesti, o 2012 m. balandžio 27 d. surašyti nutarimai administracinio teisės pažeidimo bylose palikti nepakeisti.

7Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 9 straipsnis nustato, kad piliečiai, visuomeninės organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys privalo saugoti aplinką, tausoti gamtos išteklius ir nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų. Pagal Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo 24 straipsnio 1 dalį fiziniai ir juridiniai asmenys privalo atlyginti dėl jų veiksmų ar neveikimo atsiradusią žalą laukinei gyvūnijai. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais - ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 straipsnio 2 dalis, 6.251 straipsnis). Bendrai padarę žalos asmenys atsako solidariai (CK 6.279 straipsnis). Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 29 straipsnis nustato, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, padarę žalos žuvų ištekliams, privalo ją atlyginti. Mėgėjiškos žūklės taisyklių 19 punktas nurodo, kad asmenys, pažeidę šias taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, o žalą, padarytą neteisėtai žvejojant, sunaikinat, sugaunant žuvis (jų ikrus), vertingų rūšių žuvis bei kitus vandens gyvūnus, pažeidėjai atlygina pagal Vyriausybės nustatytus įkainius. Atsakovai padarytos žalos savo noru neatlygino, kiekvieno iš jų kaltės dydžio nustatyti neįmanoma, todėl 723 Lt žalos atlyginimas iš atsakovų turi būti išieškotas solidariai.

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl, remiantis Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovų priteisiamos ieškovo naudai 5 procentų metinės palūkanos už išieškomą 723 Lt sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme 2013 m. vasario 6 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punktą, 82 straipsnį už ieškinį turi būti sumokėtas 72 Lt žyminis mokestis. Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleistas (CPK 83 straipsnio 1 dalies 10 punktas), todėl, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovų į valstybės biudžetą lygiomis dalimis priteisiamos bylinėjimosi išlaidos – 72 Lt žyminio mokesčio.

10Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 262, 265, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

11Ieškinį patenkinti.

12Išieškoti solidariai iš A. M. ir A. A. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento naudai 723,00 Lt (septynis šimtus dvidešimt tris litus 00 ct) aplinkai padarytos žalos atlyginimą ir 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą 723,00 Lt sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme 2013 m. vasario 6 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Išieškoti iš A. M. ir A. A. lygiomis dalimis į valstybės biudžetą bylinėjimosi išlaidas – 72,00 Lt (septyniasdešimt du litus 00 ct) žyminio mokesčio.

14Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Ignalinos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Ignalinos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai