Byla Ik-1977-602/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė ir teisėja pranešėja), Broniaus Januškos ir Nijolės Šidagienės, sekretoriaujant Anai Cilinkevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjo UAB „Palink“ atstovei adv. padėjėjai Anai Novosad, atsakovo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovei Jurgitai Rimkienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Palink“ skundą atsakovui Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai dėl sprendimo panaikinimo ir

Nustatė

52010-03-19 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba raštu Nr. B6-(1.9)-445 informavo, kad „Iki“ prekybos tinkle pateikti maisto produktai su „Eco“ nuoroda ant pakuočių neatitinka 2007-06-28 Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančio reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 23 str. nuostatas: „<...> priede išvardinti terminai, jų išvestiniai žodžiai arba mažybinės formos, pavyzdžiui, „bio“ ar „eco“, atskirai arba junginiuose, gali būti vartojami visoje Bendrijoje ir bet kuria Bendrijos kalba ženklinant ir reklamuojant produktus, kurie atitinka pagal šį reglamentą ar jo laikantis nustatytus reikalavimus <...> Be to, ženklinant ar reklamuojant nevartojami jokie terminai, įskaitant prekių ženkluose naudojamus terminus, ar praktika, kurie galėtų suklaidinti vartotoją ar naudotoją, leisdami manyti, kad produktas ar jo ingredientai atitinka pagal šį reglamentą nustatytus reikalavimus <....>“. Taip pat pažeidžiama ir Maisto įstatymo 4 str. nuostata, kad maistas turi atitikti teisės aktų nustatytus ženklinimo reikalavimus. Prašoma imtis atitinkamų veiksmų pažeidimams pašalinti ir apie tai informuoti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą raštu iki 2010-04-01 (b. l. 4).

6Pareiškėjas 2010-04-26 teismui padavė skundą, prašydamas: 1) panaikinti 2010-03-19 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raštą Nr. B6-(1.9)-445; 2) priteisti iš atsakovo išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu (b. l. 1-3).

7Pareiškėjas 2010-05-07 pateikė rašytinį pareiškimą dėl skundo atsisakymo. Paaiškino, kad pareiškėjas pateikė atsakovui pasiūlymą, kuriame sutiko nutraukti prekybą maisto prekėmis, pažymėtomis prekių ženklu „Eco+“ su tam tikromis sąlygomis, o atsakovas vėliau su šiuo pasiūlymu iš esmės sutiko (b. l. 59, 70).

8Byla nutrauktina.

9Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str. numatyta, kad pareiškėjas turi teisę atsiimti skundą (prašymą) iki jo priėmimo arba atsisakyti skundo (prašymo) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį.

10Skundas šioje byloje yra priimtas 2010-04-27 teismo nutartimi. Pareiškėjas atsisakė nuo skundo įstatymo nustatyta tvarka. Todėl byla Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 3 p. pagrindu (Teismas nutraukia bylą jeigu pareiškėjas atsisakė nuo skundo) nutraukiama. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (Administracinių bylų teisenos įstatymo 102 str. 3 d.).

11Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 3 d., pareiškėjo teisė reikalauti išlaidų atlyginimo išlieka ir tuo atveju, kai pareiškėjas atsisako prašymo (skundo) dėl to, kad atsakovas geruoju patenkina jo reikalavimą padavus prašymą (skundą) teismui. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas atsisakė nuo skundo ne dėl to, kad atsakovas reikalavimą patenkino geruoju, todėl bylinėjimosi išlaidos pareiškėjui neatlyginamos.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 42 str., 52 str., 105-107 str., 149 str.,

Nutarė

13administracinę bylą Nr. I-1977-602/2010 pagal pareiškėjo UAB „Palink“ skundą atsakovui Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai dėl sprendimo panaikinimo nutraukti.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai