Byla AS-525-440-13
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Artūro Drigoto ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo G. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 27 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo G. K. skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, dėl neturtinės žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas G. K. skundu (b. l. 1) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas priteisi iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau – ir Lukiškių TI-K) 999 Lt neturtinės žalos atlyginimą.

6Nurodė, kad žalą patyrė dėl to, kad Lukiškių TI-K administracija iki 21 valandos bei šeštadieniais ir sekmadieniais neveda jo skambinti telefonu. Dėl tokių veiksmų pareiškėjas negali prisiskambinti tuo metu kai asmenys, kuriems jis nori paskambinti, būna namuose, o ne darbe. Taip Lukiškių TI-K nevykdo Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo (toliau – ir SVĮ) ir Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – ir BVK) reikalavimų. Teigė, kad dėl tokių veiksmų patyrė nepatogumus, dvasinius išgyvenimus, emocinę depresiją, bendravimo apribojimus, fizinį skausmą, menkumą, pareiškėjo nuomone, dėl to sumenko valstybės reputacija ir prestižas.

7Bylos nagrinėjimo teisme metu, pareiškėjas paaiškino, kad Lukiškių TI-K neteisingai nustatė pareiškėjo statutą laikotarpiu nuo 2011 m. birželio 6 d. iki 2011 m. spalio 13 d. ir nuo 2012 m. kovo 20 d. iki 2012 m. balandžio 20 d. Šiais laikotarpiai jis buvo suimtasis, todėl galėjo skambinti neribotą skaičių kartų.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. kovo 27 d. nutartimi (b. l. 149?150) šią administracinę bylą (Nr. I-688-121/2013) sustabdė iki įsiteisės Vilniau apygardos administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. I-1735-168/2013.

10Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 88 straipsnio 8 dalimi bei 98 straipsnio 1 dalies 3 punktu. Pažymėjo, kad nagrinėjamoje byloje pareiškėjas žalą kildina iš atsakovo neteisėtų veiksmų, kuriais pažeista pareiškėjo teisė skambinti telefonu darbo dienomis nuo 19 iki 21 val. (penktadieniais – nuo 18 iki 21 val.), taip pat ne darbo metu šeštadienį bei sekmadienį ir švenčių dienomis. Siekiant išspręsti ginčą, būtina nustatyti, koks buvo pareiškėjo statusas (suimtasis ar nuteistasis) laikotarpiu nuo 2011 m. birželio 15 d. iki 2012 m. balandžio 6 d. Teismas, remdamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, nustatė, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla Nr. I-1735-168/2013 pagal G. K. skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lukiškių TI-K dėl 999 Lt neturtinės žalos, kurią pareiškėjas kildina iš to, kad Lukiškių TI-K buvo suvaržytos jo teisės, nes nuo 2011 m. birželio 6 d. iki 2011 m. spalio 13 d. jo teisinė padėtis SVĮ 12 straipsnio prasme buvo suimtasis, o ne nuteistasis, priteisimo. Teismas darė išvadą, kad administracinėje byloje Nr. I-1735-168/2013 iš esmės sprendžiamas G. K. teisinės padėties klausimas nagrinėjamam ginčui aktualiu laikotarpiu, kurį teismui reikia nustatyti ir šioje administracinėje byloje. Atsižvelgiant į tai, teismas laikė, kad nagrinėjama administracinė byla Nr. I-688-121/2013 ir administracinė byla Nr. I-1735-168/2013 yra tarpusavyje susijusios, administracinė byla Nr. I-1735-168/2013 – prioritetinė nagrinėjamos administracinės bylos atžvilgiu, nes būtent joje pareiškėjas skundžia Lukiškių TI-K administracijos veiksmus neteisingai nustačius jo statutą, todėl administracinė byla Nr. I-688-121/2012 stabdytina, iki įsiteisės Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. I-1735-168/2013.

11III.

12Pareiškėjas G. K. pateikė atskirąjį skundą (b. l. 159), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 27 d. nutartį.

13Teigia, kad byla turi būti ne sustabdyta, o sujungta su administracine byla Nr. I-1735-168/2013, nes bylose yra tas pats atsakovas, jos yra dėl žalos atlygino ir neteisėtų veiksmų, kurie tarpusavyje susiję. Teigia, kad bylų sujungimas būtų racionalesnis ir ekonomiškesnis veiksmas, nei šios bylos sustabdymas. Pažymi, kad šioje byloje yra daug administracinei bylai Nr. I-1735-168/2013 reikšmingų aplinkybių.

14Atsakovo Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių TI-K atsiliepime į atskirąjį skundą prašė pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti.

15Nurodė, kad priimdamas skundžiamą nutartį teismas tinkamai įvertino visas aplinkybes, todėl nutartis priimta teisėtai, abejoti jos pagrįstumu ir ją naikinti nėra teisinio pagrindo.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Atskirasis skundas atmestinas.

19Administracinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių teismas negali tinkamai išnagrinėti bylos. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatyme nurodytų objektyvių aplinkybių, trukdančių išspręsti konkrečią bylą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, jog administracinio proceso tikslai reikalauja, kad teismas rūpintųsi greitu bylos išnagrinėjimu ir asmenų pažeistų teisių apgynimu, teismas neturi taikyti bylos sustabdymo pagrindų vien formaliai ir kiekvienu konkrečiu atveju privalo įsitikinti, kad yra pagrindas bylos sustabdymui (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS520-155/2012, 2012 m. balandžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS520-262/2012, 2012 m. birželio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-427/2012). Kita vertus, proceso operatyvumo principas negali paneigti teisingumo principo, todėl teismas turi teisę stabdyti bylą tam, kad vėliau galėtų priimti visapusiškai pagrįstą, t. y. teisingą sprendimą, todėl ta aplinkybė, jog procesas šioje konkrečioje byloje gali užtrukti šiek tiek ilgiau, nėra pagrindas naikinti teismo nutartį, kuria byla buvo sustabdyta (žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556–665/2010).

20ABTĮ 98 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti aštuoni bylos sustabdymo pagrindai. Pastaroji teisės norma formuluojama imperatyviai – „Teismas sustabdo bylą šiais atvejais“, kas suponuoja, jog ABTĮ 98 straipsnio 1 dalyje numatyti bylos sustabdymo pagrindai yra privalomi ir, esant bent vienam iš šių pagrindų, teismas ex officio privalo sustabdyti administracinę bylą.

21Nagrinėjamu atveju pareiškėjas atskiruoju skundu skundžia nutartį, kuria šios bylos nagrinėjimas sustabdytas iki sprendimo įsiteisėjimo kitoje administracinėje byloje Nr. I-1735-168/2013, t. y. teismas bylą sustabdė remdamasis ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punktu, kuriame numatyta, kad teismas sustabdo bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka.

22Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog administracinės bylos nagrinėjimo sustabdymas ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytu pagrindu yra galimas tik tuomet, kai tarp teisme nagrinėjamos administracinės bylos ir kitos bylos, nagrinėjamos civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka, egzistuoja prejudicinis ryšys. Toks ryšys yra tada, kai sprendimas vienoje byloje bus sprendimo kitoje byloje pagrindas. Tokiais atvejais vienoje byloje nustatyti faktai tampa prejudiciniais faktais kitoje (žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63–286/2008, 2011 m. gruodžio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS756–860/2011). Taigi prejudicinis bylų ryšys iš esmės reiškia, jog administracinės bylos negalima nagrinėti tol, kol įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje, baudžiamojoje ar administracinėje byloje nebus nustatyti tam tikri faktai ar aplinkybės, kurių nenustačius konkrečios administracinės bylos nagrinėjimas būtų neįmanomas (žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-406/2009, 2010 m. lapkričio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-301-2011). Bylos nagrinėjimo negalimumas reiškia, kad kitoje byloje priimtame teismo sprendime gali būti nustatyti faktai, kurie iš naujo nebus įrodinėjami (žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602–259/2012).

23Nagrinėjamu atveju, pareiškėjui šioje administracinėje byloje reikalaujant atlyginti jo patirtą neturtinę žalą dėl to, jog jam nesudaromos galimybės skambinti telefonu darbo dienomis vakarais nuo 19 iki 21 val. (penktadieniais – nuo 18 iki 21 val.), taip pat ne darbo metu šeštadienį bei sekmadienį ir švenčių dienomis bei pareiškėjui teigiant, jog atsižvelgiant į tai, kad šiam ginčui aktuliais laikotarpiais jis buvo suimtasis, o ne nuteistasis, jam turėjo būti leidžiama skambinti neribojant skambinimo kartų, tuo tarpu administracinėje byloje Nr. I-1735-168/2013 nagrinėjant to paties pareiškėjo skundą tam pačiam atsakovui dėl 999 Lt neturtinės žalos atlyginimo, kuri, kaip nurodoma skunde, atsirado dėl netinkamo pareiškėjo statuso SVĮ 12 straipsnio prasme nustatymo, tais pačiais laikotarpiais, kurie aktualūs šioje byloje, darytina vienareikšmiška išvada, jog tarp šių bylų egzistuoja prejudicinis ryšys. Administracinėje byloje Nr. I-1735-168/2013 nustačius, ar tikrai, kaip teigia pareiškėjas, jo statusas bylai aktualiu laikotarpiu buvo nustatytas netinkamai, tai bus prejudicinis, iš naujo neįrodinėjamas faktas šioje byloje, sprendžiant, ar Lukiškių TI-K administracija, nesudarydama sąlygų pareiškėjui skambinti telefonu darbo dienomis vakarais nuo 19 iki 21 val. (penktadieniais – nuo 18 iki 21 val.), taip pat ne darbo metu šeštadienį bei sekmadienį ir švenčių dienomis, elgėsi neteisėtai, t. y. bus nustatyta, ar nagrinėjamu atveju yra viena iš būtinųjų sąlygų kilti viešajai atsakomybei ir atsirasti valstybės turtinei prievolei atlyginti šioje byloje prašomą 999 Lt neturtinę žalą. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, šios bylos tarpusavyje susijusios, administracinė byla Nr. I-1735-168/2013 yra prioritetinė šios bylos atžvilgiu, todėl ši byla stabdytina iki sprendimo administracinėje byloje Nr. I-1735-168/2013 įsiteisėjimo.

24Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga ir atsižvelgusi į aptartą teismų praktiką, nenustatė pagrindo šios bylos bei administracinės bylos Nr. I-1735-168/2013 sujungimui.

25Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismo nutartis teisėta ir pagrįsta, ją naikinti remiantis atskirajame skunde nurodytais ar kitais argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas.

26Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

27pareiškėjo G. K. atskirąjį skundą atmesti.

28Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo G. K.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas G. K. skundu (b. l. 1) kreipėsi į Vilniaus apygardos... 6. Nurodė, kad žalą patyrė dėl to, kad Lukiškių TI-K administracija iki 21... 7. Bylos nagrinėjimo teisme metu, pareiškėjas paaiškino, kad Lukiškių TI-K... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. kovo 27 d. nutartimi (b. l.... 10. Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 11. III.... 12. Pareiškėjas G. K. pateikė atskirąjį skundą (b. l. 159), kuriuo prašo... 13. Teigia, kad byla turi būti ne sustabdyta, o sujungta su administracine byla... 14. Atsakovo Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių TI-K atsiliepime į... 15. Nurodė, kad priimdamas skundžiamą nutartį teismas tinkamai įvertino visas... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. Atskirasis skundas atmestinas.... 19. Administracinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 20. ABTĮ 98 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti aštuoni bylos sustabdymo pagrindai.... 21. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas atskiruoju skundu skundžia nutartį, kuria... 22. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog... 23. Nagrinėjamu atveju, pareiškėjui šioje administracinėje byloje reikalaujant... 24. Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga ir atsižvelgusi į... 25. Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 26. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 27. pareiškėjo G. K. atskirąjį skundą atmesti.... 28. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 27 d. nutartį palikti... 29. Nutartis neskundžiama....