Byla 2-3154-394/2010

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Jarūnė Sedalienė, sekretoriaujant R. J.,

2dalyvaujant ieškovui D. D., ieškovo atstovei adv. Jūratei Bieliauskienei,

3atsakovei A. D., atsakovės atstovui adv. A. Z.,

4trečiojo asmens atstovei B. B., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo D. D. ieškinį atsakovei A. D. dėl tėvystės nuginčijimo, tretysis asmuo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius. Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5Ieškovas palaiko ieškinį, prašo nuginčyti jo tėvystę vaiko L. D., gim. ( - ), atžvilgiu ir pripažinti, kad jis nėra L. D. tėvas. Nurodo, kad gyvenant santuokoje su atsakove ( - ). gimė dukra L. D., santuoka nutraukta 2008-06-12 Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendimu. Po santuokos nutraukimo dukra liko gyventi su motina, o iš jo priteistas išlaikymas. 2009 metais po rugsėjo pirmosios jis atvažiavo aplankyti mergaitės, tačiau atsakovė paaiškino, kad dukros nėra namuose ir jis negalės jos pamatyti. Kilo ginčas, kurio metu atsakovė pareiškė, kad Liveta nėra jo dukra, be to, ir anksčiau jam kildavo įtarimų dėl savo tėvystės, nes atsakovė buvo neištikima, o atlikus DNR ekspertizę įsitikino galutinai. Po santuokos nutraukimo su dukra praktiškai nebendrauja, išlaikymo jai neteikia, jos auklėjime nedalyvauja, mergaitės nemyli ir jokių santykių palaikyti su ja nenori.

6Atsakovė su ieškiniu sutinka, nurodo, kad 2002 metais dar iki santuokos su ieškovu bendravo su dviem vyrais, vienas iš jų ieškovas, todėl buvo įsitikinusi, kad vaikas yra ieškovo. Ieškovas tėvystę pripažino, jie susituokė, dukra gimė jau po santuokos įregistravimo. Skiriantis ieškovas tėvystės neginčijo, jam abejonių nekilo, sutiko mokėti vaikui išlaikymą. Tačiau po santuokos nutraukimo ieškovas su vaiku nebendrauja, išlaikymo jam nemoka, kažkas jam pasakė, kad vaikas gali būti ne jo. Šiuo metu ji gyvena su kitu vyru ir turi dar vieną dukrą, jos naujasis vyras norėtų L. įsivaikinti. 2009 m. rugsėjo mėnesį ji pati apie tai, kad ieškovas nėra vaiko tėvas, ieškovui nesakė, tačiau ieškinio senaties taikyti neprašo, kas yra tikrasis vaiko tėvas ji žino ir galės vaikui pasakyti. Trečiojo asmens Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė su ieškiniu sutinka, prašo tenkinti, nurodo, kad nors L. D. ir laiko ieškovą savo tėvu ir jo laukia, tačiau ieškovas nejaučia mergaitei jokių tėviškų jausmų, bendrauti su vaiku nenori, todėl nuginčijus tėvystę vaikui bus padaryta mažiau žalos, negu palikus ieškovą formaliu vaiko tėvu ir jam su vaiku nebedraujant.

7Ieškinys tenkintinas visiškai. Nuginčyti tėvystę, kai vaikas gimė susituokusiems tėvams, galima tik įrodžius, kad asmuo negali būti vaiko tėvu (LR CK 3.150 str. 1 d.). Iš šalių parodymų, byloje esančių dokumentų matosi, kad L. D. gimė ( - ), ieškovui su atsakove gyvenant 2003-01-09 įregistruotoje santuokoje (b.l. 22, 28). Gimimo įraše Nr. 475 nurodyta, kad ieškovas D. D. L. D. tėvu įrašytas santuokos akto įrašo Nr. 14 pagrindu (b.l. 27). Santuoka tarp šalių nutraukta 2008-06-12 Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendimu, kuriuo patvirtinta ir sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, pagal kurią nepilnametės dukters L. D. gyvenamoji vieta nustatyta su motina A. D., o tėvas D. D. įsipareigojo mokėti dukrai išlaikymą periodinėmis išmokomis po 235,00 Lt kas mėnesį (b.l. 9-10). 2010-05-26 – 2010-06-16 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Serologijos ir DNR laboratorijoje atlikta tėvystės nustatymo ekspertizė ir pateikta išvada, kad D. D. nėra vaiko L. D. tėvas (b.l. 74-79). Ieškovė ekspertizės išvados neginčija, pakartotinio DNR tyrimo neprašo, pripažįsta, kad ieškovas nėra jos dukters Livetos tėvas.

8LR CK 3.152 str. 1 d. įtvirtinta, kad kreiptis į teismą dėl tėvystės nuginčijimo nustatomas vienerių metų ieškinio senaties terminas, skaičiuojant nuo tos dienos, kada asmuo, kuris kreipėsi į teismą, sužinojo apie ginčijamus duomenis, įrašytus vaiko gimimo įraše, arba paaiškėjo aplinkybių, duodančių pagrindą teigti, kad duomenys neatitinka tikrovės. Ieškovas teismo posėdžio metu nurodė, jog abejonių dėl tėvystės jam kilo dar iki santuokos nutraukimo, t.y. iki 2008-06-12, tačiau tik 2009 m. rugsėjo mėnesį atsakovė jam pasakiusi, kad jis nėra L. D. tėvas, todėl senaties termino kreiptis į teismą dėl tėvystės nuginčijimo jis nepraleidęs. Nors ieškovas nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių šias aplinkybes, tačiau atsakovė taikyti ieškinio senaties neprašo, o teismas senatį taiko tik tuo atveju, jeigu ginčo šalis reikalauja (LR CK 1.126 str. 2 d.).

9Tėvystė yra teisinis bei socialinis tėvo ir vaiko ryšys, todėl svarbu nustatyti, kokie santykiai susiklostę tarp vaiko ir tėvo, tėvo santykį su vaiku ir požiūrį į jį. Ieškovas teismo posėdžio metu nurodė, kad po santuokos nutraukimo 2008-06-12, t.y. jau daugiau kaip du metus, jis su dukra faktiškai nebendrauja, jos auklėjime nedalyvauja, išlaikymo jai neteikia, o sužinojęs ekspertizės išvadą, kad nėra biologinis vaiko tėvas, dukters nebemyli ir nenori su ja palaikyti jokių santykių. Atsakovė patvirtino, kad ieškovas su dukra nebendrauja, jos nelanko, išlaikymo neteikia jokia forma. Nors Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistų pokalbio su L. D. metu paaiškėjo, kad mergaitė nori bendrauti su tėvu (b.l. 33), tačiau atsižvelgiant į ieškovo D. D. požiūrį į vaiką, į tai, jog nebėra jokio tėvo ryšio su dukra, būtų neprotinga L. D. dokumentuose išsaugoti neteisingą įrašą apie tėvą, pažeidžiant jos teisę žinoti savo tėvus (LR CK 3.161 str. 2 d., Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 7 str. 1 d.), be to, atsakovė teismo posėdžio metu nurodė, kad numano, kas yra biologinis Livetos tėvas.

10Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinio reikalavimas dėl tėvystės nuginčijimo tenkintinas, nustatant kad ieškovas D. D. nėra L. D. tėvas, įpareigojant Šiaulių miesto CMS pakeisti duomenis apie vaiko tėvą gimimo įraše Nr. 475 bei vaiko gimimo liudijime.

11Teismas, nagrinėdamas šeimos bylas, turi teisę viršyti pareikštus reikalavimus, t.y. patenkinti daugiau reikalavimų, negu jų buvo pareikšta, taip pat priimti sprendimą dėl reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti, tačiau yra susiję su pareikšto ieškinio dalyku ir pagrindu (LR CPK 376 str. 3 d.), todėl nuginčijus D. D. tėvystę, nutrauktinas Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008-06-12 sprendimu priteisto išlaikymo dukrai L. D. išieškojimas iš ieškovo D. D. nuo pat jo priteisimo momento, t.y. 2008-06-12, kadangi ieškovas išlaikymo iš viso nėra mokėjęs.

12Kadangi abi šalys nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleistos, apmokant 100 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų (LR CPK 96 str. 4 d.), jos iš šalių nepriteistinos.

13Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 – 270, 394 - 399 str.,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Nustatyti, kad ieškovas D. D., a.k. ( - ) nėra L. D., gim. ( - ) d. Šiaulių m., a.k. ( - ) tėvas.

16Įpareigoti Šiaulių miesto CMS panaikinti duomenis apie tėvą D. D. L. D. gimimo įraše Nr. ( - ) bei vaiko gimimo liudijime.

17Nutraukti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008-06-12 sprendimu priteisto išlaikymo išieškojimą dukrai L. D. iš ieškovo D. D. nuo 2008-06-12.

18Sprendimo nuorašą per 3 dienas po jo įsiteisėjimo išsiųsti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos CMS.

19Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per sprendimą priėmusį Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai