Byla 2-1713-494/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei A. D. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipdamasis į teismą nurodė, kad 2010-01-30 tarp ieškovo, valdančio sistemą SMScredit.lt, ir atsakovės A. D. pagal SMScredit.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, kurios pagrindu ieškovas paskolino atsakovei 500 Lt. Paskolos sutarties terminas nustatytas 30 dienų, atsakovė paskolą turėjo grąžinti iki 2010-03-01. Atsakovė pažeidė sutarties sąlygas, paskolos laiku negrąžino, nors įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.38 str., 6,59 str., 6.200 str., 6.256 str.). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė laiku neįvykdė savo prievolės, t.y. negrąžino paskolos, remiantis SMScredit.lt bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 10.2. punktu, 2010-03-02 atsakovei buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai (netesybos) už įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymą (LR CK 6.71 str. 2 ir 3 d.). Atsakovė savo prievolės neįvykdė iki šiol. Remiantis SMScredit.lt bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 10.2. punktu, už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną buvo skaičiuojami 1% dydžio nuo uždelstų mokėjimų delspinigiai. Taigi, delspinigių dydis už 180 dienų yra 1080 Lt. Prašo priteisti iš atsakovės A. D. 500,00 Lt paskolos, 1080,00 Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas. Sutinka, kad atsakovei nepateikus parengiamojo procesinio dokumento, būtų priimtas sprendimas už akių.

3Atsakovei teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Iš jos per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: mokėjimo nurodymą apie sumokėtą žyminį mokestį (b.l. 1), Vartojimo kredito sutarties Nr. 7550301 Specialiąsias sąlygas (b.l. 4), Bendrąsias paskolos sutarties sąlygas (b.l. 5-9), UAB „Creditinfo Lietuva“ Gyventojų registro informaciją (b.l. 10), sąskaitos išrašą apie paskolos suteikimą atsakovei (b.l. 11), paaiškinimą dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio (b.l. 12).

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.). Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal LR CPK 285 str. 2 d., nustatyta, kad šalims sudarius paskolos sutartį ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, pervedė atsakovei 500 Lt paskolos sumą, atsakovė kreditą gavo, įsipareigojo grąžinti paskolą per 30 dienų, tačiau savo prievolės pagal sutartį tinkamai neįvykdė, todėl yra pagrindas šioje dalyje ieškinį tenkinti ir priteisti ieškovui iš atsakovės 500 Lt negrąžinto kredito (LR CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.258 str., 6.886 str.).

7Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 1080 Lt delspinigių, paskaičiuotų už 180 dienų, taikant sutartyje numatytą 1 procento delspinigių normą. CK 6.73 straipsnio 2 dalis nustato, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Analogiškai delspinigių sumažinimas reglamentuojamas ir CK 6.258 straipsnio 3 dalyje. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką netesybų dydžio pagrįstumo vertinimas atliekamas kiekvienoje byloje atsižvelgiant į konkrečias toje byloje nustatytas aplinkybes. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė yra vartotoja, sutartį su ieškovu sudarė prisijungdama prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, į delspinigių normos dydį, tai, kad delspinigių norma viršija 300 proc. per metus, delspinigių skaičiavimo laikotarpį (nuo kredito grąžinimo datos iki kreipimosi į teismą praėję 2 metai ir nepateikta įrodymų, jog pasibaigus paskolos grąžinimo terminui nedelsiant reikalauta grąžinti skolą), be to, prašoma priteisti delspinigių suma daugiau nei du kartus viršija paskolos sumą, į tai, kad byloje nėra ieškovo patirtų nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai ir nepagrįstai per dideli. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, delspinigių ir pagrindinės skolos sumų santykį, bei siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, konstatuotina, kad yra pagrindas sumažinti prašomų priteisti delspinigių sumą, todėl reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies ir iš atsakovės ieškovui priteistina 300,00 Lt delspinigių (CPK 6.71 str.).

8CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovės priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

9Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 27,00 Lt žyminio mokesčio ieškovui (LR CPK 93 str. 1 d.). Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos iš atsakovės nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

10Teismas, vadovaudamasis LR CPK 285 str.,

Nutarė

11 Ieškinį tenkinti iš dalies.

12Priteisti iš atsakovės A. D. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“ (į.k. 301881644) 800 Lt (aštuonis šimtus litų) įsiskolinimo, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2012-05-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 27 Lt (dvidešimt septynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

13Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

14Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus rajono apylinkės teismui turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 str. nustatyta tvarka.

15Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

16Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai