Byla 2-3988-341/2012
Dėl rūpintojo pakeitimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas, sekretoriaujant A. Buinovskienei, dalyvaujant pareiškėjo Marijampolės savivaldybės administracijos, atstovaujančios vaikų teisių apsaugos instituciją, atstovei N. P., nedalyvaujant suinteresuoto asmens VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namų atstovui, dalyvaujant suinteresuotam asmeniui A. M., nedalyvaujant suinteresuotam asmeniui S. P., nedalyvaujant institucijos, teikiančios išvadą - ( - ) rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Marijampolės savivaldybės administracijos, atstovaujančios vaikų teisių apsaugos instituciją pareiškimą dėl rūpintojo pakeitimo ir

Nustatė

2Pareiškėjas pareiškimu nurodo, kad A. M., gimęs ( - ), yra likęs be motinos globos, nes 2004-12-21 Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu berniuko motinai R. M. apribota motinos valdžia sūnaus atžvilgiu. Tėvystė A. nėra nustatyta ar pripažinta įstatymų nustatyta tvarka. Nuo 2004 metų iki 2012 metų A. gyveno rūpintojos S. P., gyvenančios ( - ), šeimoje. Rūpintoja 2012 m. vasario mėnesį kreipėsi į ( - ) rajono Vaiko teisių apsaugos skyrių su prašymu nutraukti vaiko rūpybą.

3Pašlijus santykiams su rūpintoja ir jos šeima A. bėgo iš namų, vengė mokytis. Vis dažniau grįždavo pas motiną į ( - ) kaimą. Kadangi motina su sugyventiniu pastaruoju metu girtavo (šiuo metu atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje), namuose, kaip ir ankščiau, sąlygų A. gyventi nebuvo. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-03-15 įsakymu Nr. DV-485 A. M. laikinuoju rūpintoju paskirti Marijampolės vaiko tėviškės namai. Ir čia gyvendamas A. ignoravo globos namų tvarką, nuolat pasišalindavo iš šios institucijos. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-18 įsakymu Nr.DV-1674 A. M. paskirta vidutinės priežiūros priemonė - atidavimas į specialiąją auklėjimo įstaigą, t.y. į Vėliučionių vaikų socializacijos centrą, vienerių metų laikotarpiui nuo 2012 m. rugsėjo 25 d. iki 2013 m. rugsėjo 25 d.

4Marijampolės vaiko tėviškės namai ir toliau sutinka vykdyti A. rūpintojo pareigas. Kitų prašymų rūpintis A. M., gimusiu ( - ), nėra gauta.

5Esant šioms aplinkybėms ir vadovaujantis LR civilinio kodekso 3.246 str. 2 d., 3.248 str., 3.249 str., 3.271 str., 3.272 str., 3.275 str., LR civilinio proceso kodekso 497 str., teismo prašo:

61. Atleisti S. P. iš A. M., gimusio ( - ), rūpintojos pareigų.

  1. Paskirti A. M. rūpintoju VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namus, esančius Marijampolės sav. Liudvinavo sen. Avikilų k.
  1. Nustatyti A. M. gyvenamąją vietą Marijampolės sav. Liudvinavo sen. Avikilų k.

74.

8Paskirti Marijampolės vaiko tėviškės namus nepilnamečio A. M. turto paprastuoju administratoriumi, kuris jo turtą valdys LR CK IV knygos normų, reglamentuojančių turto administravimą, nustatyta tvarka, nepilnamečiui priklausančias pinigines lėšas valdys uzufrukto teise.

9Pareiškėjas per atstovą prašė pareiškimą tenkinti pareiškime nurodytais pagrindais.

10Suinteresuotas asmuo - Marijampolės vaiko tėviškės namai prašė bylą nagrinėti nedalyvaujant jų atstovui, nurodė, kad su pareiškimu sutinka, byla nagrinėjama atstovui nedalyvaujant.

11Suinteresuotas asmuo S. P. apie teismo posėdį žino, pareiškimas nagrinėjamas jai nedalyvaujant.

12Suinteresuotas asmuo A. M. su pareiškimu sutinka /CPK 503 str/.

13Institucijos, teikiančios išvadą - ( - ) rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyrius su pareiškimu sutinka, tuo pagrindu pateikęs išvadą, prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant, todėl teismas, kadangi pareiškėjas atstovauja vaiko teisės, nagrinėja bylą be ( - ) rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriaus.

14Pareiškimas tenkintinas, remiantis pareiškėjo atstovo, suint. asmens VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namų sutikimu su pareiškimo reikalavimais, paaiškinimais, duota ( - ) rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriaus išvada tuo pagrindu, išreikšta vaiko A. M., kuriam steigtina nuolatinė institucinė rūpyba nuomone ir suformuluota pažiūra dėl to, kad rūpintoju būtų paskirtas suinteresuotas asmuo VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namai, bylos medžiaga (b.l. 1-26, 31-38), apžiūrėta Marijampolės rajono apylinkės teismo civiline byla Nr. N2-4993-11/2004, nustatyta, kad A. M., gim. ( - ), turi be tėvų globos likusio vaiko teisinį statusą.. Vaiko tėvystė nenustatyta. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2004-12-21 sprendimu nepilnamečio A. M. motinai R. M. neterminuotai apribota motinos valdžia sūnaus A. M. atžvilgiu, vaikui nustatyta nuolatinė globa, jo globėja paskirta mamos sesuo S. P., gim. ( - ), gyvenanti ( - ). Nuo 2004-iki 2012 metų A. M. gyveno rūpintojos S. P., gyvenančios ( - ), šeimoje. S. P. 2012-02-20 kreipėsi į skyrių su prašymu atleisti ją iš nepilnamečio A. M. rūpintojos pareigų, atsisakė toliau rūpintis vaiku, kadangi vaikas neklauso, konfliktuoja su visais šeimos nariais, vagiliauja, bėga iš namų pas mamą gyvenančią ( - ). Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-03-15 įsakymu Nr. DV-485 A. M. laikinuoju rūpintoju paskirti VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namai.

15Kadangi S. P. dėl objektyvių priežasčių negali atlikti rūpintojos pareigų, todėl atsižvelgiant į vaiko norą ir susidariusią padėtį, teismas daro išvadą kad reikalinga vaikui paskirti naują rūpintoją ir nustatyti jo rūpybos vietą valstybinėje vaikų globos institucijoje, paskiriant VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namus nepilnamečio A. M. turto paprastuoju administratoriumi (CK 3.246 str. 2 d., CPK 494 str. 1 d., CK 3.248-3.249 str., 3.264 str. 3 d., 3.269 str., 3.271 str., 3.275 str., 4.239-4.240 str.).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 508, 290-291 str.,

Nutarė

171. Atleisti S. P., gim. ( - ) iš A. M., gimusio ( - ), a/k ( - ) rūpintojos pareigų.

  1. Paskirti A. M., gimusio ( - ), a/k ( - ) rūpintoju VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namus, į/k 165809221, esančius Marijampolės sav. Liudvinavo sen. Avikilų k.
  2. Nustatyti A. M., gimusio ( - ), a/k ( - ) gyvenamąją vietą VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namuose.

184.

19Paskirti VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namus nepilnamečio A. M. turto paprastuoju administratoriumi.

20Nutartį vykdyti skubiai.

21Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą, tačiau atskirojo skundo padavimas nutarties vykdymo nesustabdo.

Proceso dalyviai