Byla 2-2173-235/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys, sekretoriaujant Birutei Adamonienei, šalims nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos A. Č. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Vilniaus m. 29 notarų biuro notarei Svajonei Šaltauskienei dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3pareiškėja A. Č. padavė teismui pareiškimą, ir, jį patikslinusi, prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji po sūnaus V. Č. mirties priėmė jo palikimą, pradėdama jį faktiškai valdyti. Nurodo, kad 2006-11-21 mirė pareiškėjos sūnus V. Č., kuris vedęs nebuvo, vaikų neturėjo. Po jo mirties liko šis jam priklausęs turtas: 1/8 dalis buto, esančio ( - ), 1/8 dalis buto, esančio ( - ), 352/49792 dalys pastato, esančio ( - ), 1/8 dalis sandėlio, esančio ( - ) bei 1/8 dalis garažo (bokso), esančio ( - ). Tvirtina, jog po sūnaus mirties į notarą nesikreipė, o palikimą priėmė pradėdama jį faktiškai valdyti, t.y., po sūnaus mirties gyveno bute, esančiame ( - ), mokėjo komunalinius mokesčius. Taip pat pareiškėja rūpinosi butu, esančiu ( - ), už jį mokėjo komunalinius mokesčius. Teigia, jog rūpinosi ūkiniu pastatu, sandėliu, garažu (b. l. 63-69).

4Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime į pareiškimą nurodo, kad, teismui nustačius, jog pareiškėjos nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai laikytini svarbiomis palikimo priėmimo faktui nustatyti priežastimis, neprieštaraus pareiškėjos reikalavimui (b. l. 44-45).

5Suinteresuotas asmuo Vilniaus m. 29 notarų biuro notarė Svajonė Šaltauskienė atsiliepime į pareiškimą pažymi, kad šioje byloje suinteresuotumo neturi, kadangi Vilniaus m. 29 notarų biure nėra užvesta ar vedama V. Č. paveldėjimo byla.

6Remiantis Civilinio kodekso (toliau – CK) 5.50 straipsnio 2 dalimi, kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti. Vienas iš būdų palikimui priimti – faktinis paveldimo turto valdymas. Vadovaujantis CK 5.51 straipsnio 1 dalimi, įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius ir kt.). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą.

7Nustatyta, kad pareiškėjos sūnus V. Č. mirė 2006-11-21 (b. l. 9). Patikrinus testamentų registro duomenis nustatyta, kad nėra įregistruotų palikėjo testamentų ir palikimo priėmimo faktų (b. l. 88). Nenustatyta, jog V. Č. būtų turėjęs sutuoktinę ar vaikų. Taigi pareiškėja yra vienintelė antros eilės įpėdinė, paveldėjimas vyksta pagal įstatymą (CK 5.11 straipsnis).

8Nustatyta, kad V. Č. 1/8 dalis buto, esančio ( - ), 352/49792 dalis pastato-ūkinio pastato, esančio ( - ), 1/8 dalis sandėlio, esančio ( - ) bei 1/8 dalis garažo (bokso), esančio ( - ) įgijo 1997-06-02 pagal paveldėjimo teisės liudijimą, o 1/8 dalis buto, esančio ( - ), įgijo 1998-07-16 pagal pirkimo-pardavimo sutartį (b. l. 22-35, 70-73). Iš pareiškėjos paaiškinimų, kitų byloje surinktų įrodymų nustatyta, kad, atsiradus palikimui, pareiškėja po V. Č. mirties gyveno bute, esančiame ( - ), už jį bei už kitą butą, esantį ( - ), mokėjo komunalinius mokesčius (b. l. 11-21). Be to, iš gyventojų registro tarnybos duomenų matyti, jog pareiškėja yra deklaravusi savo gyvenamąją vietą adresu ( - ) (b. l. 89). Iš šių aplinkybių matyti, kad pareiškėja po V. Č. mirties pradėjo likusį turtą valdyti ir rūpintis kaip savo turtu, tokiais veiksmais aiškiai išreikšdama valią priimti palikimą. Todėl prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas laikytinas įrodytu (CPK 178 straipsnis), pareiškimas tenkintinas.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, 307, 443, 444-448 straipsniais,

Nutarė

10pareiškimą patenkinti. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja A. Č., a. k. ( - ) gyv. ( - ), po sūnaus V. Č., a. k. ( - ) mirties priėmė palikimą, faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti.

11Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą.

12Teismo sprendimui įsiteisėjus, pranešti apie palikimo priėmimą Centrinei hipotekos įstaigai.

13Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai