Byla 2S-1004-656/2014
Dėl skolos už administravimo ir komunalines paslaugas priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs apelianto UAB „Senamiesčio ūkis“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 22 d. papildomos nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Senamiesčio ūkis“ patikslintą ieškinį atsakovams E. O. (E. O.) ir L. O. dėl skolos už administravimo ir komunalines paslaugas priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

32013-09-19 ieškovė UAB „Senamiesčio ūkis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams E. O. ir L. O. dėl 8851,50 Lt skolos priteisimo už administravimo ir komunalines paslaugas. 2013-12-13 ieškovė pateikė teismui prašymą dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu, kuriame nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama byla tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus rajono apylinkės teismas 2014-04-02 nutartimi ieškovės UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškinį atsakovams E. O. ir L. O. dėl skolos priteisimo už administravimo ir komunalines paslaugas paliko nenagrinėtu. Teismas 2014-01-22 priėmė papildomą nutartį ir priteisė iš ieškovės UAB „Senamiesčio ūkis“ 525 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti atsakovo E. O. (E. O.) naudai.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Apeliaciniu skundu apeliantė UAB „Senamiesčio ūkis“ prašė panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 22 d. papildomą nutartį, nurodydama, kad tapatus ieškinys Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo pareikštas per klaidą, nes atsakovas įvairiuose raštuose apeliantei nurodydavo skirtingus adresus. Paaiškėjus, kad ieškinys teismingas Vilniaus miesto apylinkės teismui, apeliantas kreipėsi į Vilniaus rajono apylinkės teismą ir pranešė apie susiklosčiusią situaciją bei paprašė bylą nutraukti. Apelianto nuomone, teismo priimta 2014-01-22 papildoma nutartis dėl bylinėjimosi išlaidų yra neteisėta ir nepagrįsta, nes atsakovas pateikė tapatų atsiliepimą į ieškinį šioje byloje kaip ir Vilniaus miesto apylinkės teisme ir jokių papildomų darbo laiko sąnaudų nepatyrė arba jos buvo minimalios.

8Atsiliepime atsakovas prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti 2014-01-22 Vilniaus rajono apylinkės teismo papildomą nutartį bei priteisti bylinėjimosi išlaidas už apeliacinio skundo surašymą. Atsakovas nesutiko su apelianto teigimu esą jis suklydo pateikdamas du identiškus ieškinius skirtingiems teismams. Atsakovo nuomone, apeliantas negalėjo suklysti, nes savo ieškiniuose nurodė skirtingus teismo pavadinimus. Be to, abu ieškiniai buvo tikslinami tą pačią dieną, o ieškinius surašė ir pasirašė tas pats asmuo profesionalus teisininkas- advokatas A. Š.. Profesionalus teisininkas negalėjo suklysti, surašydamas du vienodus ieškinius skirtingiems teismams. Atsakovas taip pat nesutiko su apelianto teiginiais, esą ruošdamas atsiliepimą, jis nepatyrė jokių išlaidų.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Byloje kilo ginčas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš apelianto atsakovo naudai. Nustatyta, kad Vilniaus rajono apylinkės teismas skundžiama nutartimi priteisė iš apelianto atsakovui patirtų 525 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir laikė, kad ieškovės procesinis elgesys buvo netinkamas. CPK 94 straipsnio 1 dalis nustato, kad kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovės procesinis elgesys jai paduodant tapatų ieškinį Vilniaus miesto apylinkės teismui ir Vilniaus rajono apylinkės teismui buvo netinkamas, todėl pagrįstai buvo priteistos ir bylinėjimosi išlaidos atsakovo naudai. Išlaidų racionalumas yra vertinamojo pobūdžio aplinkybė. Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę paslaugą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo 8.2 punkte nustatytas maksimalus atlyginimo dydis už atsiliepimo parengimą – 3 minimalios mėnesinės algos, kuri ieškinio parengimo dieną buvo 1000 Lt, todėl maksimalus dydis sudarytų 3000 Lt. Apeliantės prašoma priteisti 525,00 Lt suma neviršija nustatyto maksimalaus dydžio, nėra neprotingai didelė, todėl tokios išlaidos laikytinos racionaliomis CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkto prasme. Priešingai, suma už atsiliepimo į ieškinį parengimą sudaro apie šeštadalį maksimalaus rekomenduojamo patvirtinto dydžio. Be to, teismas sutinka su atsakovo atsiliepime į apeliacinį skundą išdėstytais argumentais, kuriuose nurodė, kad jis patyrė laiko sąnaudas įvertinant pateiktų ieškinių tapatumą bei rengiant atsiliepimą į ieškinį. Nagrinėjamu atveju atsakovas išlaidas patyrė būtent dėl apeliantės kaltės, nes ji pateikė ieškinį, į kurį atsakovas turėjo atsikirsti, naudotis procesinėmis gynybos priemonėmis, tarp jų ir advokato pagalba, ir dėl to patyrė išlaidas, t.y. atsakovo padėtis negali nukentėti vien dėl ieškinio pateikimo teismui aplinkybės. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes bei įvertindama bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežastingumą, teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai patenkino atsakovo prašymą priteisti iš apelianto jo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

11Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, jog ieškovės prašomos priteisti 525,00 Lt išlaidos už teisines paslaugas buvo būtinos, racionalios, yra pagrįstos byloje esančiais įrodymais, todėl yra pagrindas šias išlaidas priskirti prie būtinų ir pagrįstų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu,

Nutarė

12Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 22 d. papildomą nutartį palikti nepakeistą.

13priteisti iš apelianto UAB „Senamiesčio ūkis“ (į. k. 121452134) 350 Lt (tris šimtus penkiasdešimt litų) išlaidų, susijusių su apeliacinio skundo surašymu, apmokėti atsakovo E. O. (E. O., a.k. ( - ) naudai.

Proceso dalyviai