Byla eB2-2116-259/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Orbis vita“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Orbis vita“,

Nustatė

3Ieškovas pateikė teismui pareiškimą, kuriame prašoma iškelti bankroto bylą finansinių įsipareigojimų nevykdančiai atsakovei UAB „Orbis vita“. Nurodė, kad atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2019 m. rugsėjo 3 d. sudarė 1 260,83 Eur. Skola geruoju nebuvo sumokėta, jos nepavyko išieškoti ir taikant priverstinio išieškojimo veiksmus.

42019 m. spalio 9 d. nutartimi klausimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo paskirtas nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2019 m. spalio 23 d. 9.00 val., apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 straipsnio 3 dalis). Prieštaravimų negauta.

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

6LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Būtent šiuo pagrindu ieškovas prašo iškelti atsakovei bankroto bylą.

7Pasirengimo bankroto bylos nagrinėjimui teismas 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartimi įpareigojo atsakovės UAB „Orbis vita“ vadovą A. B. per 5 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos pateikti bankroto bylai nagrinėti reikalingus dokumentus (ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalis). Procesinius dokumentus du kartus išsiuntus Juridinių asmenų registre nurodytu atsakovės įmonės buveinės adresu ( - ), taip pat bendrovės vadovo gyvenamosios vietos adresu ( - ), jie įteikti nebuvo. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti dokumentų apie atsakovės įmonės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Orbis vita“ spręstinas vadovaujantis ieškovo byloje pateiktais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais. Taip pat teismas laiko, kad atsakovei teismo procesiniai dokumentai dėl finansinę padėtį pagrindžiančių dokumentų pateikimo įteikti CPK 123 straipsnio 4 dalies pagrindu.

8Atsakovė UAB „Orbis vita“ Juridinių asmenų registre įregistruota 1996 m. lapkričio 11 d., pagrindinė įmonės veikla – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. Juridinių asmenų registro tvarkytojui VĮ Registrų centrui atsakovė finansinės atskaitomybės dokumentus pakutiną kartą pateikė tik už 2007 metus. Pažymėtina, jog teisinę reikšmę sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą turi įmonės balansų rodiklių realumas, todėl spręstina, jog šiuo metu atsakovės įsipareigojimai gali būti padidėję arba jų terminai pasibaigę, o minėtame balanse nurodomo turto struktūra gali būti pakitusi, todėl teismas įmonės 2007 m. balanso duomenų nevertina.

9Iš ieškovo pateikto VĮ Registrų centro 2019 m. rugsėjo 3 d. duomenų matyti, kad nuosavybės teise įregistruoto nekilnojamojo turto atsakovė neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis, atsakovės vardu registruotų transporto priemonių taip pat nėra. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viešai skelbiamais mokesčių apskaitos duomenimis, UAB „Orbis vita“ tarp mokesčių mokėtojų, turinčių deklaruotų mokesčių mokestinę nepriemoką, nėra. VSDFV informacinės sistemos duomenimis, UAB „Orbis vita“ skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2019 m. spalio 18 d. sudarė 1 260,83 Eur, valstybiniu socialiniu draudimu apdraustų asmenų įmonėje nėra. Skolos į šį fondą išieškojimo užtikrinimui VSDFV Kauno skyriaus 2011 m. sausio 7 d. ir 2017 m. spalio 12 d. sprendimais skolos išieškojimas buvo perduotas vykdyti antstoliui, tačiau įsiskolinimas nebuvo išieškotas.

10Įvertinęs nustatytas aplinkybes, taip pat atsižvelgdamas į Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą aktyvų teismo vaidmenį, nagrinėjant bankroto bylas, į tai, kad atsakovė neteikia kitokių duomenų apie savo įmonės kreditorius bei turimą turtą, vengia vykdyti įsipareigojimus ieškovui, įmonės įsiskolinimas valstybės biudžetui egzistuoja, teismas sprendžia, kad nustatytas UAB „Orbis vita“ skolų ir turto vertės santykis laikytinas atitinkančiu Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Šios aplinkybės sudaro pagrindą tenkinti ieškovo pareiškimą ir iškelti UAB „Orbis vita“ bankroto bylą, konstatuojant, kad įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, yra nemoki (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

11Administruoti atsakovės įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė UAB „Reniva“, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2, 4 dalys).

12Iškėlus UAB „Orbis vita“ bankroto bylą, areštuotinas šios įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

13Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

14Iškelti UAB „Orbis vita“ (juridinio asmens kodas 134827488, registracijos adresas ( - )) bankroto bylą.

15Paskirti UAB „Orbis vita“ administratore UAB „Reniva“ (juridinio asmens kodas 300060648, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA213).

16Uždėti UAB „Orbis vita“ (juridinio asmens kodas 134827488) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

17Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

18Nustatyti, kad UAB „Orbis vita“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

19Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti VĮ Registrų centras, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei, administratorei. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

20Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui.

21Pavesti administratorei atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jai taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

22Nutarties dalis dėl bankroto administratorės paskyrimo neskundžiama.

23Kita nutarties dalis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei ji nebus apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo Valstybinio... 3. Ieškovas pateikė teismui pareiškimą, kuriame prašoma iškelti bankroto... 4. 2019 m. spalio 9 d. nutartimi klausimas dėl bankroto bylos atsakovei... 5. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.... 6. LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma,... 7. Pasirengimo bankroto bylos nagrinėjimui teismas 2019 m. rugsėjo 24 d.... 8. Atsakovė UAB „Orbis vita“ Juridinių asmenų registre įregistruota 1996... 9. Iš ieškovo pateikto VĮ Registrų centro 2019 m. rugsėjo 3 d. duomenų... 10. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, taip pat atsižvelgdamas į Įmonių... 11. Administruoti atsakovės įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto... 12. Iškėlus UAB „Orbis vita“ bankroto bylą, areštuotinas šios įmonės... 13. Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7... 14. Iškelti UAB „Orbis vita“ (juridinio asmens kodas 134827488, registracijos... 15. Paskirti UAB „Orbis vita“ administratore UAB „Reniva“ (juridinio asmens... 16. Uždėti UAB „Orbis vita“ (juridinio asmens kodas 134827488) nekilnojamajam... 17. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 18. Nustatyti, kad UAB „Orbis vita“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10... 19. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti VĮ Registrų centras,... 20. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui.... 21. Pavesti administratorei atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 22. Nutarties dalis dėl bankroto administratorės paskyrimo neskundžiama.... 23. Kita nutarties dalis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei...