Byla 2-2340-553/2008
Dėl pinigines prievoles ivykdymo

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Aldona Tilindiene rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo A. Š. ieškini atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „SAULES DOVANOS“ del pinigines prievoles ivykdymo ir

2n u s t a t e :

3Ieškovas A. Š. kreipesi i teisma su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „SAULES DOVANOS“ 60 000 Lt sumoketa avansa, 60 000 Lt bauda, 2 576 Lt delspinigiu, 6 procentu dydžio metines palukanas nuo prievoles neivykdymo dienos (2006 m. lapkricio 15 d.) iki teismo sprendimo visiško ivykdymo dienos ir bylinejimosi išlaidas. Nurode, kad 2006 m. kovo 24 d. su atsakovu sudare Preliminariaja žemes sklypo pirkimo-pardavimo sutarti, pagal kuria šalys isipareigojo iki 2006 m. lapkricio 10 d. sudaryti pagrindine pirkimo-pardavimo sutarti, kurios pagrindu atsakovas isipareigojo parduoti ieškovui žemes sklypa. Preliminariosios sutarties pasirašymo metu ieškovas sumokejo 60 000 Lt avansa. Atsakovas savo sutartiniu isipareigojimu neivykde - pagrindine sutartis iki 2006 m. lapkricio 10 d. nebuvo pasirašyta, ieškovui negražintas avansas ir nesumoketa bauda, todel ieškovas kreipesi i teisma. Atsakovui nepateikus atsiliepimo i ieškini ar paruošiamuju procesiniu dokumentu, ieškovas praše sprendima priimti už akiu.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatyta termina teismui nepateikia atsiliepimo i ieškini, teismas turi teise, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendima už akiu. Kadangi nagrinejamu atveju atsakovas UAB „SAULES DOVANOS“, kuriam 2008 m. birželio 27 d. (b.l. 40) buvo tinkamai iteiktas ieškinys su priedais, per teismo nustatyta 20 dienu termina nepateike atsiliepimo i ieškini be pateisinamos priežasties, o ieškovas ieškinyje nurode, kad atsakovui nepateikus atsiliepimo i ieškini ar paruošiamuju procesiniu dokumentu, ieškovas sutinka, jog teismas priimtu sprendima už akiu, teismas, atlikes formalu pateiktu irodymu vertinima, priima sprendima už akiu.

5Ieškinys tenkintinas.

6Iš teismui pateiktu rašytiniu irodymu matyti, kad ieškovas A. Š. ir atsakovas UAB „SAULES DOVANOS“ 2006 m. kovo 24 d. sudare Preliminariaja žemes sklypo pirkimo-pardavimo sutarti Nr.060324/23 (b.l.7-9), kuria šalys isipareigojo iki 2006 m. lapkricio 10 d. sudaryti, pasirašyti ir notariškai patvirtinti pagrindine žemes sklypo pirkimo-pardavimo sutarti, kurios pagrindu atsakovas parduos, o ieškovas nupirks 10,52 aru ploto žemes sklypa, projektuojamo detalaus projekto plane pažymeta indeksu ( - ), esanti ( - ) (sutarties 1.1. p.) už 70 000 Lt (sutarties 2.1. p.). Pagal Preliminariosios sutarties 2.2. ir 2.3. punktus pardavimo kainos dali, lygia 60 000 Lt, ieškovas isipareigojo sumoketi preliminariosios sutarties pasirašymo metu grynais, o likusia kainos dali, lygia 10 000 Lt, isipareigojo sumoketi per penkias kalendorines dienas po to, kai bus patvirtintas žemes sklypo detalusis planas bei šaliu pasirašyta ir notaro patvirtinta pagrindine žemes sklypo pirkimo-pardavimo sutartis. Šalys taip pat susitare, kad jeigu atsakovas atsisakys, kitaip vengs arba negales sudaryti pagrindines žemes sklypo pirkimo-pardavimo sutarties su ieškovu arba pakels žemes sklypo kaina, ieškovas igis teise vienašališkai nutraukti sutarti ir reikalauti, kad atsakovas iki 2006 m. lapkricio 15 d. gražintu ieškovui avansa ir sumoketu 60 000 Lt bauda (sutarties 3.1., 3.2. p.).

7Iš ieškovo pateikto UAB „SAULES DOVANOS“ kasos pajamu orderio kvito SDK Nr.60134 (b.l.11) matyti, kad ieškovas A. Š. 2006 m. kovo 24 d. už žemes sklypa pagal 2006 m. kovo 24 d. Preliminariaja žemes pirkimo-pardavimo sutarti Nr.06032/23 sumokejo 60 000 Lt, t.y. ieškovas tinkamai ivykde savo sutartinius isipareigojimus.

8Duomenu, kad atsakovas ivykde savo sutartinius isipareigojimus, t.y. suformavo atskira žemes sklypa ir iki 2006 m. lapkricio 10 d. sudare su ieškovu pagrindine pirkimo-pardavimo sutarti, byloje nera ir atsakovas ju nepateike, todel atsakovui kilo pareiga pagal Preliminariosios sutarties 3.1. punkta iki 2006 m. lapkricio 15 d. (sutarties 3.2. p.) gražinti ieškovui avansa bei sumoketi bauda. Atsakovui vengiant atlikti savo sutartine prievole, yra pagrindas ieškovo reikalavima patenkinti, todel ieškovui iš atsakovo priteistinas 60 000 Lt avansas ir 60 000 Lt bauda.

9Bet koks iš sutarties atsiradusios prievoles nevykdymas, iskaitant ivykdymo termino praleidima, laikoma sutarties nevykdymu (CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.205 str.), todel iš atsakovo priteistini delspinigiai (CK 6.71 str.). Pagal 2006 m. kovo 24 d. Preliminariosios žemes sklypo pirkimo-pardavimo sutarties 3.2. punkta tuo atveju, jei atsakovas pažeidžia avanso gražinimo ir baudos sumokejimo termina (iki 2006 m. lapkricio 15 d.), atsakovas isipareigojo moketi ieškovui 0,02 procento delspinigius už kiekviena uždelsta diena nuo sutartos žemes sklypo kainos – 70 000 Lt, t.y. po 14 Lt per viena diena. Ieškovas reikalavima del delspinigiu pareiške už šešis menesius, t.y. už laikotarpi nuo 2007 m. gruodžio 5 d. iki 2008 m. birželio 5 d. (184 dienas). Delspingiai už ši laikotarpi yra 2 576 Lt dydžio ir ši suma priteistina iš atsakovo ieškovo naudai.

10Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 6 procentu dydžio metines palukanas nuo prievoles neivykdymo dienos (2006 m. lapkricio 15 d.) iki teismo sprendimo visiško ivykdymo dienos.

11Pagal CK 6.261 straipsni praleides pinigines prievoles ivykdymo termina skolininkas privalo moketi už termino praleidima sutarciu ar istatymu nustatytas palukanas. Preliminariaja sutartimi šalys nebuvo susitarusios del palukanu, todel ieškovui priteistinos CK 6.210 straipsnio 1 dalyje numatytos 5 procentu dydžio metines palukanos už suma, kuria sumoketi praleistas terminas, kadangi ieškovas yra fizinis asmuo. Be to, palukanos ieškovui priteistinos už laikotarpi nuo 2006 m. lapkricio 16 d. iki 2007 m. gruodžio 4 d., kadangi už likusi laikotarpi - nuo 2007 m. gruodžio 5 d. iki 2008 m. birželio 5 d., ieškovas reikalavo delspinigiu. Išieškoti delspinigiu ir palukanu už ta pati laikotarpi kartu negalima, nes tai reikštu dvigubos atsakomybes atsakovui taikyma. Tokiu budu 5 procentu dydžio metines palukanos už 120 000 Lt nuo 2006 m. lapkricio 16 d. iki 2007 m. gruodžio 4 d. (384 dienos) yra 6 312,33 Lt ir ši suma priteistina iš atsakovo ieškovo naudai.

12Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, atsakovas privalo moketi istatymu nustatyto dydžio palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, todel ieškovo reikalavimas priteisti procesines palukanas tenkintinas, taciau, suitinkamai su CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui (fiziniam asmeniui) priteistinos 5 procentu dydžio metines palukanos už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

13Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turetos išlaidos, susijusios su bylos nagrinejimu, priteisiamos iš antrosios šalies, todel iš atsakovo ieškovui priteistinas 3 451,52 Lt žyminis mokestis (CPK 93 str. 1 d.) ir 500 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi (CPK 98 str.).

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso 96 straipsniu, valstybes naudai iš atsakovo priteistina 6 Lt teismo išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 1 dalimi ir 285-286 straipsniais,

Nutarė

16Ieškovo A. Š. ieškini patenkinti.

17Priteisti ieškovui A. Š., asmens kodas ( - ), gyvenanciam ( - ), iš atsakovo uždarosios akcines bendroves „SAULES DOVANOS“, imones kodas 123917226, buveines adresas Goštauto g. 12-227, Vilnius, 60 000 Lt (šešiasdešimt tukstanciu litu) avanso, 60 000 Lt (šešiasdešimt tukstanciu litu) baudos, 2 576 Lt (du tukstancius penkis šimtus septyniasdešimt šešis litus) delspinigiu už laikotarpi nuo 2007 m. gruodžio 5 d. iki 2008 m. birželio 5 d., 6 312,33 Lt (šešis tukstancius tris šimtus dvylika litu ir 33 centus) palukanu už laikotarpi nuo 2006 m. lapkricio 16 d. iki 2007 m. gruodžio 4 d., 5 procentu dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos (2008 m. birželio 10 d.) iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir 3 951,52 Lt (tris tukstancius devynis šimtus penkiasdešimt viena lita ir 52 centus) bylinejimosi išlaidu.

18Priteisti iš atsakovo uždarosios akcines bendroves „SAULES DOVANOS“ 6 Lt (šešis litus) išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumetu iteikimu, valstybes naudai.

19Atsakovas negali sprendimo skusti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, taciau per 20 dienu nuo sprendimo priemimo dienos turi teise paduoti Vilniaus apygardos teismui pareiškima del sprendimo už akiu peržiurejimo.

20Ieškovas per 30 dienu nuo sprendimo priemimo dienos turi teise sprendima apskusti Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacini skunda paduodant per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai