Byla 2-638-71/2008

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Regina Agota Gutauskienė, sekretoriaujant Ignei Maslovienė, ieškovui UAB „Langinukas“ nedalyvaujant (pranešta tinkamai, yra prašymas negrinėti ieškovui nedalyvaujant b.l. 32), dalyvaujant atsakovo BUAB „JV statyba“ bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui S. G.,

2teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Langinukas“ ieškinį atsakovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „JV statyba“ dėl 37376 litų skolos išieškojimo ir,

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovas, uždaroji akcinė bendrovė „Langinukas“ ieškiniu (b.l. 1-3) prašo priteisti iš atsakovo:

5-

632 000 Lt skolos,

7-

85376 Lt delspinigių,

9-

106 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

11-

121416 Lt išlaidų teisinei pagalbai apmokėti,

13-

141121 Lt žyminio mokesčio.

15Ieškovas ieškinyje nurodė, kad su atsakovu 2008-03-20 sudarė pirkimo pardavimo sutartį Nr. 080315-04, pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti, o atsakovas nupirkti plastikinius langus ir sumokėti už prekes ir montavimo darbus pagal sutarties sąlygas. Sutarties 1.2 punkte numatyta sutarties kaina - 32 000 Lt su PVM. Ieškovo 2008m. gegužės 9 d.išrašytos PVM sąskaitos faktūros LNG Nr. ( - ) pagrindu, atsakovas priėmė prekes, tačiau iki šiol su ieškovu nėra atsiskaitęs. Sutarties 2.1. punktas numatė pareigą atsakovui sumokėti 5000 Lt avansą, o likusią sumą sumokėti, pateikus prekę. Atsakovas nei pagrindinės skolos, nei avanso ieškovui nėra sumokėjęs. Pradelsus sumokėti už prekes daugiau kaip 5 dienas, atsakovas sutartimi įsipareigojo mokėti 0,3 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Kaip nurodyta sąskaitoje-faktūroje, atsakovas privalėjo ją apmokėti iki 2008-05-14. Atsakovui neapmokėjus sąskaitos-faktūros nustatytu terminu, nuo 2008-05-20 ieškovas pradėjo skaičiuoti delspinigius, kurie iki ieškinio pateikimo dienos sudaro 5376 Lt. Atsakovas vienareikšmiškai yra pažeidęs prievolę, nes praleido prievolės įvykdymo terminą, todėl turi sumokėti 6% dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovo atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį jam pranešta tinkamai, gautas ieškovo atstovo advokato G. Ž. prašymas bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant (b.l. 32).

16Atsakovo atstovė bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo S.G. su ieškiniu sutiko iš dalies. Ji nurodė, kad su ieškinyje nurodyta 32 000 Lt skola atsakovas sutinka, tačiau nesutinka mokėti nei delspinigius, nei palūkanas, nes Šiaulių apygardos teismo 2008-07-17 nutartimi atsakovui UAB „JV statyba“ iškelta bankroto byla, kuri įsiteisėjo 2008-07-27 ir LR Įmonių bankroto įstatyme yra numatyta, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo, delspinigiai už nesumokėtas prekes neskaičiuojami. Ieškovas delspinigius skaičiuoja nuo 2008-05-20 pagal pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ( - ) , 3.2 punktą, t.y. po 0,3 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Teismų praktikoje tokio dydžio delspinigiai laikytini nepagrįstais, nes yra aiškiai per dideli. Atsakovas sutinka apmokėti 0,03 % dydžio delspinigius iki bankroto bylos iškėlimo t.y. tik už 69 kalendorines dienas, kurie sudarytų 662,40 Lt. Bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimą atsakovo atstovė paliko spręsti teismui.

17Ieškinys tenkintinas iš dalies.

18UAB „Langinukas“ (ieškovas) ir UAB „JV statyba“ (atsakovas) 2008-03-20 pasirašė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ) , pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti, o atsakovas nupirkti plastikinius langus ir sumokėti ieškovui 32 000 Lt (b.l. 7). Sutarties 2.1 punkte numatyta, kad atsakovas privalo sumokėti 5000 Lt avansą, o likusią pinigų sumą- pateikus prekę. Prekės pateikimo terminu laikytinas PVM sąskaitos faktūros, važtaraščio ar priėmimo – perdavimo akto pasirašymo momentas ( Sutarties 2.2 punktas). Iš byloje esančios PVM sąskaitos faktūros LNG Nr. ( - ) matyti, kad PVM sąskaita faktūra išrašyta 2008 m. gegužės 9 dieną, nurodant, kad ji turi būti apmokėta iki 2008-05-14 d. Atsakovas minėtas prekes priėmė, tai patvirtina UAB „JV statyba“ direktoriaus V. M. parašas (b.l.6), tačiau iki PVM sąskaitoje faktūroje nurodyto termino su ieškovu neatsiskaitė.

19Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str. 1d.). Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas BUAB „JV statyba“ už gautas prekes su ieškovu neatsiskaitė. Atsakovo atstovė - bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo S. G. ieškinį pripažino sumoje 32000 litų, šiai sumai sutiko ieškovą įtraukti į kreditorių sąrašą ir patvirtinti jo kreditorinį reikalavimą minėtai sumai. Pagal pirkimo-pardavimo sutarties 3.2 punktą šalys susitarė, kad uždelsus atsiskaityti su ieškovu daugiau kaip penkias kalendorines dienas, pirkėjas pardavėjui privalo mokėti 0,3% dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Vadovaujantis šiuo sutarties punktu, delspinigiai pradedami skaičiuojami nuo 2008m. gegužės 20 d. ir skaičiuojami iki 2008-07-27 (atsakovo UAB „JV statyba“ bankroto bylos įsiteisėjimo dienos), o tai sudaro 69 dienas. Atsakovo atstovė su priskaičiuotais delspinigiais nesutiko, nurodydama, kad jie yra nepagrįstai dideli, nes teismų praktikoje taikomi 0,02 % dydžio delspinigiai. Netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, tačiau netesybos jokiu būdu negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Pagal LR CK 6.210 straipsnį minimalius nuostolius sudarytų ne mažiau kaip 5 procentų dydžio metinės palūkanos.

20Šiaulių apygardos teismas 2008 07 17 nutartimi iškėlė atsakovui UAB „JV Statyba“ bankroto bylą. Ši teismo nutartis įsiteisėjo 2008 07 27. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, atsiranda Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1-7 punktuose išvardintos pasekmės: įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, baudų, mokesčių ir kitų privalomųjų mokėjimų, išieškoti iš šios įmonės skolas iš šios įmonės teismine ar ne ginčo tvarka. Šalių pasirašytoje pirkimo pardavimo sutartyje nustatyti 0,3 % dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną sudaro 109,5% metinių palūkanų, o tai neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, todėl teismas juos mažina iki 0,03% dydžio, atitinkamai sumažindamas delspinigių sumą iki 662,40 Lt (delspinigiai už 1 dieną sudaro 9,60 Lt, o 69 kalendorinės dienos x 9,60 Lt = 662,40 Lt). Kitoje dalyje ieškinys atmestinas.

21Tenkinant ieškinį iš dalies, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas (LR CPK 98 str. 1d.). Ieškovas UAB „Langinukas“ ieškiniu prašė priteisti 1416 Lt išlaidų teisinei pagalbai apmokėti, tačiau bylinėjimosi išlaidų sumokėjimą pateisinančius dokumentus pateikė tik 1062 Lt sumai, todėl ieškovui iš atsakovo BUAB „JV statyba“ priteistinos 1062 Lt išlaidos už suteiktą teisinę pagalbą (b.l. 10). Taip pat iš atsakovo priteistinas ieškovui iš dalies sumokėtas žyminis mokestis t.y. 861 litas (b.l. 12).

22Kadangi, ieškovas, kreipdamasis į teismą su ieškiniu, kurio suma 37376 litai privalėjo sumokėti 1121 litų žyminio mokesčio, o faktiškai sumokėjo tik 861 Lt, todėl jis privalo papildomai sumokėti, nesumokėtą žyminį mokestį t.y. 260 Lt valstybei, nes ieškovas nebuvo atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 80 straipsnis).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

24

25Ieškinį patenkinti iš dalies.

26Priteisti iš atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „JV statyba“ (įmonės kodas 300845606, adresas Pramonės g. Nr. 26, Šiauliai) 32 000 Lt (trisdešimt du tūkstančius litų) skolos, 662,40 Lt (šešis šimtus šešiasdešimt du litus 40 ct) delspinigių, 1062 Lt (vieną tūkstantį šešiasdešimt du litus) išlaidų už suteiktą teisinę pagalbą, bei 861 Lt (aštuonis šimtus šešiasdešimt vieną litą) žyminį mokestį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Langinukas“ (įmonės kodas 300059311, adresas Vilniaus g. Nr. 217-27, Šiauliai).

27Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

28Priteisti iš ieškovo UAB „Langinukas“ (į/k 300059311, Vilniaus g.217-27, Šiauliai, a/s Nr.( - )) 260 Lt (du šimtus šešiasdešimt litų) nesumokėto žyminio mokesčio valstybei.

29Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Regina Agota Gutauskienė, sekretoriaujant... 2. teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovas, uždaroji akcinė bendrovė „Langinukas“ ieškiniu (b.l. 1-3)... 5. -... 6. 32 000 Lt skolos,... 7. -... 8. 5376 Lt delspinigių,... 9. -... 10. 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo... 11. -... 12. 1416 Lt išlaidų teisinei pagalbai apmokėti,... 13. -... 14. 1121 Lt žyminio mokesčio.... 15. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad su atsakovu 2008-03-20 sudarė pirkimo... 16. Atsakovo atstovė bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo S.G. su ieškiniu... 17. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 18. UAB „Langinukas“ (ieškovas) ir UAB „JV statyba“ (atsakovas) 2008-03-20... 19. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais... 20. Šiaulių apygardos teismas 2008 07 17 nutartimi iškėlė atsakovui UAB „JV... 21. Tenkinant ieškinį iš dalies, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 22. Kadangi, ieškovas, kreipdamasis į teismą su ieškiniu, kurio suma 37376... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270... 24. ... 25. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 26. Priteisti iš atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „JV... 27. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 28. Priteisti iš ieškovo UAB „Langinukas“ (į/k 300059311, Vilniaus g.217-27,... 29. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...