Byla e2-3429-592/2020
Dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo, nesuteikiant kito gyvenamojo ploto

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Igoris Kasimovas, sekretoriaujant Vasarei Kašinskei, Laimai Šidlauskienei, dalyvaujant ieškovės savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ atstovei Rūtai Sasnauskienei, atsakovų V. T., J. T., A. T. atstovui advokatui Dainiui Baronui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ ieškinį atsakovams V. T., J. T., A. T., įstatyminių atstovų V. T. ir J. T. atstovaujamiems D. T., U. M. T., R. A. T., dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo, nesuteikiant kito gyvenamojo ploto.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė SĮ „Vilniaus miesto būstas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama nutraukti su V. T. 2007 m. gruodžio 5 d. sudarytą Gyvenamosios patalpos, įskaičiuojant grąžintų savininkui nuomotų patalpų vertę į nuompinigius, nuomos sutartį Nr. A71-42(3.4-ŪK1) ir iškeldinti atsakovus V. T., J. T., A. T., D. T., U. M. T. ir R. A. T. su jiems priklausančiu turtu iš buto, ieškovės valdomo patikėjimo teise ir esančio ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios vietos.

5Ji nurodė, kad 2007 m. gruodžio 5 d. V. T. ir Vilniaus miesto savivaldybė sudarė Gyvenamosios patalpos, įskaičiuojant grąžintų savininkui nuomotų patalpų vertę į nuompinigius, nuomos sutartį Nr. A71-42(3.4-ŪKl), pagal kurią nuomininkui V. T. ir jos šeimos nariams buvo suteikta gyvenamoji patalpa, esanti ( - ).

62018 m. vasario 9 d. buto patikrinimo aktu Nr. 15474 nustatyta, kad bute, esančiame ( - ), gyvena subnuomininkas D. P., kuris pateikė 2017 m. kovo 15 d. su V. T. pasirašytą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį. Ieškovė D. P. įteikė įspėjimą geranoriškai atlaisvinti patalpas per 12 dienų. Minėtame buto patikrinimo akte nustatyta, kad subnuomininkas teigė nežinojęs, kad patalpos nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, būste gyvena apie metus laiko. 2018 m. kovo 15 d. atsakovams išsiųstas raštas geranoriškai atlaisvinti patalpas iki 2018 m. balandžio 16 d., tačiau patalpos geranoriškai atlaisvintos nebuvo. 2018 m. balandžio 25 d., 2018 m. gegužės 4 d. ir 2018 m. gegužės 14 d. būsto patikrinimo aktuose nurodyta, kad tikrinant butą, durų niekas neatidarė. Kiekvieno apsilankymo metu buvo užklijuotos plombos ir užfiksuojami elektros skaitiklio rodmenys. Atvykus plombos buvo nuimtos, o elektros skaitiklių rodmenys rodo, kad būstu yra naudojamasi.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.595 straipsnio 1 dalis numato, kad gyvenamosios patalpos subnuoma galima tik gavus kartu gyvenančių šeimos narių ir nuomotojo rašytinį sutikimą. Vilniaus miesto savivaldybė nėra davusi tokio rašytinio sutikimo, todėl buto subnuoma, neturint Vilniaus miesto savivaldybės (nuomotojo) rašytinio sutikimo, yra neteisėta ir pažeidžia Vilniaus miesto savivaldybės interesus.

8Atsakovai atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007 m. balandžio 30 d. atsakovams buvo išduota valstybės garantija Nr. N1-32 – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išnuomoti kitas valstybes ar savivaldybės gyvenamąsias patalpas, į nuompinigius įskaičiuojant nuomotų patalpų vertę (atsakovų atžvilgiu 58 400 Lt). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 30-2223 nurodyta išnuomoti V. T. ir A. T. savivaldybei priklausanti butą, esantį ( - ), įskaičiuojant grąžintų savininkui nuomotų patalpų vertės du penktadalius, t. y. 58 400 Lt. 2007 m. gruodžio 5 d. V. T. ir Vilniaus miesto savivaldybė sudarė Gyvenamosios patalpos, įskaičiuojant grąžintų savininkui nuomotų patalpų vertę į nuompinigius, nuomos sutartį, kurios pagrindu nuomininkui V. T. ir jos šeimos nariams, įskaitant nepilnamečius vaikus, buvo suteikta gyvenamoji patalpa, esanti ( - ). Sutartyje nustatyta buto mėnesinė buto nuomos kaina sudarė 108,24 Lt. Šiuo momentu 3/4 nuomos mokesčio arba valstybės garantijos yra nepanaudota.

9Atsakovai mano, kad esminio sutarties pažeidimo nepadarė. Net jeigu būtų nuspręsta priešingai, tokiu atveju atsakovams turėjo būti nustatytas protingas terminas pažeidimui pašalinti (CK 6.209 straipsnio 1 dalis). Ieškovės reikalavimas nutraukti sutartį ir iškeldinti atsakovus iš ginčo patalpų, nenustačius jokio termino sutarties vykdymo pažeidimams pašalinti, yra neproporcinga ir neadekvati priemonė. Pažymėjo, kad ginčo šalis sieja išskirtinio pobūdžio nuomos sutartis (gyvenamosios patalpos, įskaičiuojant grąžintų savininkui nuomotų patalpų vertę į nuompinigius, nuomos sutartis), todėl atsižvelgtina ir į ginčo sutarties pobūdį, nuomos terminą, t. y. aplinkybę, jog ginčo patalpa suteikta šeimai neterminuotai, bei sutarties sudarymo tikslus, kurie suponuoja didesnę labiau pažeidžiamų visuomenės grupių apsaugą, kuri garantuojamą ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos.

10Pažymėjo, kad ginčo bute gyvena atsakovų 4 vaikai, kurių trys yra nepilnamečiai. Šeima ginčo bute apsigyveno teisėtai dar 2007 metais, gyvena jau daugiau nei 10 metų. Atsakovai kito būsto neturi. Atsižvelgiant į vaiko interesų prioritetinės gynybos bei asmens būsto neliečiamybės principus, sprendimas iškeldinti atsakovus nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos yra išimtinai kraštutinė priemonė, todėl privalo būti apsvarstytos visos galimybės užtikrinti nepilnamečiams vaikams galimybę turėti jų poreikius atitinkantį gyvenamąjį būstą.

11Ieškovė pateiktame dublike prašė ieškinį patenkinti. Nurodė, kad pagal sutarties 8 punktą sutartis gali būti nutraukta ir nuomininkai iškeldinti, jei gyvenamąją patalpą naudoja ne pagal paskirtį. CK 6.611 straipsnyje įtvirtinta, kad jei nuomininkas nuomojamą patalpą naudoja ne pagal paskirtį, nuomos sutartis gali būti nutraukta ir asmenys iškeldinami iš nuomojamos patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Atsakovai neginčija, kad būstas, esantis ( - ), subnuomojamas. Vilniaus miesto savivaldybė nėra davusi tokio rašytinio sutikimo. Savivaldybės būsto nuomos sutartis sudaroma išimtiniu tikslu – jose gyventi. Nuomos sutartyje įtvirtintos nuomininkui pareigos naudoti patalpas pagal paskirtį nesilaikymas ir būsto subnuomojimas kitiems asmenims yra esminis sutarties pažeidimas. Atsakovai nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų, kad nepilnamečiai vaikai faktiškai gyvena būste. Butas yra subnuomojamas. Todėl teismui priėmus sprendimą iškeldinti atsakovus iš ginčo buto, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, vaikų teisės nebus pažeistos.

12Atsakovai pateikė tripliką, kuriame prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovai nesutinka su ieškovės nurodoma aplinkybe, jog būstą, esantį ( - ), atsakovai subnuomojo. Atsakovams išnuomotas butas, esantis ( - ), buvo visiškai apleistas. Atsakovas V. T. 2008 m. savo lėšomis atliko pilną buto remontą. Atsakovas 2018 m. pradžioje buvo laikinai išvykęs, todėl siekdamas, kad butas nebūtų antrą kartą apvogtas, butu leido laikinai neatlygintinai pasinaudoti D. P.. Būtent minėtu laikotarpiu ieškovės darbuotojai atliko būto patikrinimą. Atsakovas V. T. nuomos (subnuomos) sutarties su D. P. nebuvo sudaręs (pasirašęs). Ieškovės darbuotojams 2018 m. vasario mėnesį atlikus buto patikrinimą D. P. grąžino atsakovui raktus ir minėtame bute daugiau negyvena ir nesilanko.

13Atkreipė dėmesį į tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 30-2223 įsakyta išnuomoti ne tik V. T., bet ir A. T. (ir pastarajam suteikta valstybės garantija) savivaldybei priklausanti butą, esantį ( - ), įskaičiuojant grąžintų savininkui nuomotų patalpų vertės du penktadalius, t. y. 58400 Lt. Ieškiniu prašoma iškeldinti iš ginčo buto ir A. T., tačiau nenurodoma, kokį sutarties pažeidimą, sudarantį pagrindą nutraukti nuomos sutartį ir iškeldinti, pastarasis padarė.

14Pažymėjo, kad atsakovo gyvenamoji vieta yra adresu ( - ). Tuo tarpu į ( - ) atsakovas vyksta verslo reikalais (uždarbiauti), dalį laiko praleidžia ten, tačiau nuolatinė gyvenamoji vieta yra ginčo bute. Atsakovų deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta yra ( - ).

15Valstybės garantija yra turtinė teisė, kuri yra paveldima, valstybės garantija pasibaigia tik ją įvykdžius. Tai reiškia, kad asmuo negali būti iškeldinamas iš pagal garantiją suteiktų patalpų, nesuteikiant naujų tinkamai įrengtų patalpų, priešingu atveju būtų paneigta valstybinės garantijos esmė ir paskirtis, nusavinta garantiją gavusio asmens turtinę teisė.

16Teismo posėdyje šalių atstovai palaikė atitinkamai reikalavimus ir atsikirtimus į juos, pagrįsdami iš esmės procesiniuose dokumentuose nurodytais argumentais.

17Teismas

konstatuoja:

18Ieškinys atmestinas.

19Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus šiame kodekse numatytas išimtis. Pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Tai yra pagrindinės teisės normos, reglamentuojančios įrodinėjimo pareigą ir įrodymų vertinimą.

20Byloje nustatyta, kad 2007 m. gruodžio 5 d. V. T. ir Vilniaus miesto savivaldybė sudarė Gyvenamosios patalpos, įskaičiuojant grąžintų savininkui nuomotų patalpų vertę į nuompinigius, nuomos sutartį Nr. A71-42(3.4-ŪKl), pagal kurią nuomininkui V. T. ir jos šeimos nariams buvo suteikta gyvenamoji patalpa, esanti ( - ) (toliau - Sutartis).

21Nagrinėjamoje byloje ieškovės nuomone atsakovas (nuomininkas) V. T. iš esmės pažeidė Sutartį sudarydamas ginčo buto subnuomos sutartį, todėl mano, kad Sutartis nutrauktina ir atsakovai iškeldintini, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Ieškovė remiasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.595 straipsnio 1 dalies nuostata, kad gyvenamosios patalpos nuomininkas, gavęs kartu su juo gyvenančių šeimos narių ir nuomotojo rašytinį sutikimą, turi teisę gyvenamąją patalpą subnuomoti. Ieškovė pažymi, kad nuomotojas tokio sutikimo nedavė.

22Išvadą teikianti institucija Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktoje išvadoje nurodė, kad neturi duomenų, kad atsakovai netinkamai vykdytų tėvų pareigas. Nurodė, kad lankėsi ginčo bute, į paliktą kvietimą susisiekti niekas neatsiliepė.

23Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje asmens iškeldinimas iš būsto vertinamas kaip pati griežčiausia teisinio poveikio priemonė, kuri turi būti taikoma atsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybes, kartu įvertinant galimybes taikyti kitus prievolių teisės pažeidimų pašalinimo būdus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-110/2012; 2013 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-645/2013). Sprendžiant tokio pobūdžio ginčus, turi būti vertinama, ar pažeidimu taip pažeidžiamos nuomotojo teisės, kad jų gynyba galima tik nutraukiant sutartį, o ne išsaugojant nuomininko teisę į būstą. Tam turi reikšmės nuomininko ryšio su ginčo patalpa teisėtumas, trukmė, priežastys, kodėl buvo padaryta sutarties pažeidimų, veiksmai, kurių ėmėsi nuomininkas tam, kad sumokėtų nuompinigius ir (ar) kitus mokesčius.

24Analizuojant Europos Žmogaus Teisių Teismo būsto netekimo bylose, pažymėtina, kad šio teismo ne kartą kritikuotos situacijos, kai nacionalinės valdžios institucijos įpareigodavo iškeldinti, formaliai pasiremdamos nacionaline teise ir nurodydamos, jog pagal teisės aktus asmuo nebeturi teisės gyventi atitinkamame būste, tačiau neapsvarstydamos visos faktinės asmens situacijos ir taikomos priemonės proporcingumo (žr., pvz.,McCann v. United Kingdom, no. 19009/04, par. 50, judgment of 13 May 2008; Ćosić v. Croatia, no. 28261/06, judgment of 15 January 2009 ir kt.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-501/2014).

25CK 6.611 straipsnyje nustatyta, kad gyvenamosios patalpos nuomos sutartis gali būti nutraukta ir asmenys iškeldintini iš nuomojamos patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, jeigu nuomininkas nuolat (ne mažiau kaip tris mėnesius, jeigu sutartis nenumato ilgesnio termino) nemoka buto nuompinigių ar mokesčio už komunalines paslaugas, jei nuomininkas, jo šeimos nariai ar kiti kartu su juo gyvenantys asmenys ardo ar gadina gyvenamąją patalpą arba ją naudoja ne pagal paskirtį, netinkamu elgesiu sudaro neįmanomas sąlygas kitiems kartu arba greta gyventi. Šiuo atveju ieškovė nepagrindžia pakankamai įrodymais, kad atsakovai nenaudoja buto pagal paskirtį (CPK 178, 185 straipsniai).

26Aplinkybė, kad atsakovas V. T. dirba ( - ), o kiti šeimos nariai kartu gyvena ir mokosi ten, vienareikšmiškai nereiškia, kad atsakovai nenaudoja ginčo buto pagal paskirtį. Ieškovė nepateikė objektyvių įrodymų, paneigiančių atsakovų argumentus, kad jie periodiškai grįžta į Lietuvą ir apsigyvena ginčo bute (( - )).

27Pažymėtina, kad CK 6.592 straipsnio nuostatos reglamentuoja laikinai išvykusio nuomininko teisę laikinai suteikti butą kitam asmeniui: laikinai išvykusio valstybės ar savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomininko, jo šeimos nario ar buvusio šeimos nario patalpa turi teisę naudotis pasilikę šeimos nariai ir buvę šeimos nariai; jei nuomininko, jo šeimos narių ar buvusių šeimos narių nelieka, tai išvykstąs nuomininkas gyvenamąją patalpą gali išnuomoti pagal subnuomos sutartį arba joje gali būti apgyvendinti laikini gyventojai; laikinai išvykusiajam sugrįžus, subnuomininkas ar laikinasis gyventojas turi tuoj pat patuštinti gyvenamąją patalpą, o asmenys, nepatuštinę gyvenamosios patalpos, be jokio išankstinio įspėjimo iškeldinami ir kita gyvenamoji patalpa jiems nesuteikiama.

28Teismo nuomone, atsakovai pagrįstai argumentuoja, kad ieškovės reikalavimas nutraukti sutartį ir iškeldinti atsakovus iš ginčo patalpų, nenustačius jokio termino sutarties vykdymo pažeidimams pašalinti, yra neproporcinga ir neadekvati priemonė; kad ginčo šalis sieja išskirtinio pobūdžio nuomos sutartis (gyvenamosios patalpos, įskaičiuojant grąžintų savininkui nuomotų patalpų vertę į nuompinigius, nuomos sutartis), todėl atsižvelgtina ir į ginčo sutarties pobūdį, nuomos terminą, t. y. aplinkybę, jog ginčo patalpa suteikta šeimai neterminuotai, bei sutarties sudarymo tikslus, kurie suponuoja didesnę labiau pažeidžiamų visuomenės grupių apsaugą.

29Atsakovai ginčo bute gyvena teisėtai Sutarties pagrindu nuo 2007 metų, t. y. daugiau nei 10 metų. Atsakovai kito būsto neturi. Teismas sutinka su atsakovų argumentu, kad atsižvelgiant į vaiko interesų prioritetinės gynybos bei asmens būsto neliečiamybės principus, sprendimas iškeldinti atsakovus nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos yra išimtinai kraštutinė priemonė, todėl privalo būti apsvarstytos visos galimybės užtikrinti nepilnamečiams vaikams galimybę turėti jų poreikius atitinkantį gyvenamąjį būstą.

30Ieškovė nepateikė teismui duomenų, kad siūlė atsakovams pašalinti pažeidimą per protingą terminą (CK 6.209 straipsnio 1 dalis), persikelti į kitą būstą ar kitaip sprendė ir nepilnamečių apgyvendinimo klausimą.

31Byloje nekilo ginčas, kad 2018 m. vasario mėnesį atlikus buto patikrinimą D. P. grąžino atsakovui raktus ir minėtame bute daugiau negyvena ir nesilanko. Atsakovas V. T. nurodo, kad su šiuo asmeniu nesudarė subnuomos sutarties, o leido laikinai gyventi kol jų šeima yra išvykusi. Tuo pačiu byloje jis savarankiškai neginčija subnuomos sutarties, nors mano, kad šios sutarties nepasirašė. Teismo nuomone, jei ir buvo toks pažeidimas (sudaryta subnuomos sutartis), ieškovė, kaip jau minėta, privalėjo nustatyti terminą šiam pažeidimui pašalinti. Ieškovė privalėjo atsižvelgti, kad šeimoje yra net trys nepilnamečiai, kad butas atsakovams suteiktas valstybei savo reikmėms paėmus kitą atsakovų būstą. Nederinti šių aplinkybių, o vadovautis tik formaliu pažeidimu dėl subnuomos sutarties sudarymo, yra netoleruotina, prieštarauja minėtam teisiniam reglamentavimui ir teismų praktikai. Tokiu atveju teismas konstatuoja, kad reikalavimas nutraukti Sutartį yra nepagrįstas, tuo pačiu nepagrįstai reikalaujama iškeldinti atsakovus iš ginčo buto, nesuteikiant kitų gyvenamų patalpų.

32Kiti byloje dalyvaujančių asmenų argumentai ir pateikti įrodymai esminės reikšmės neturi, todėl teismas jų atskirai neaptaria (CPK 3 straipsnio 1 ir 8 dalys, 185 straipsnis).

33Ieškinį atmetus, iš ieškovės priteistina atsakovui V. T. už advokato pagalbą – 2 469,60 Eur, į valstybės biudžetą – 13,94 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88, 93, 96, 98 straipsniai).

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-268, 270 straipsniais teismas

Nutarė

35Atmesti ieškinį.

36Priteisti iš ieškovės savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ (juridinio asmens kodas 124568293) atsakovui V. T. (asmens kodas ( - ) 2 469,60 Eur (du tūkstančius keturis šimtus šešiasdešimt devynis eurus 60 ct) bylinėjimosi išlaidų.

37Priteisti iš ieškovės savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ (juridinio asmens kodas 124568293) į valstybės biudžetą 13,94 Eur (trylika eurų 94 ct) bylinėjimosi išlaidų. Valstybei priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

38Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Igoris Kasimovas, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. Ieškovė SĮ „Vilniaus miesto būstas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 5. Ji nurodė, kad 2007 m. gruodžio 5 d. V. T. ir Vilniaus miesto savivaldybė... 6. 2018 m. vasario 9 d. buto patikrinimo aktu Nr. 15474 nustatyta, kad bute,... 7. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.595 straipsnio 1 dalis... 8. Atsakovai atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti, priteisti... 9. Atsakovai mano, kad esminio sutarties pažeidimo nepadarė. Net jeigu būtų... 10. Pažymėjo, kad ginčo bute gyvena atsakovų 4 vaikai, kurių trys yra... 11. Ieškovė pateiktame dublike prašė ieškinį patenkinti. Nurodė, kad pagal... 12. Atsakovai pateikė tripliką, kuriame prašė ieškinį atmesti, priteisti... 13. Atkreipė dėmesį į tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 14. Pažymėjo, kad atsakovo gyvenamoji vieta yra adresu ( - ). Tuo tarpu į ( - )... 15. Valstybės garantija yra turtinė teisė, kuri yra paveldima, valstybės... 16. Teismo posėdyje šalių atstovai palaikė atitinkamai reikalavimus ir... 17. Teismas... 18. Ieškinys atmestinas.... 19. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 185 straipsnyje... 20. Byloje nustatyta, kad 2007 m. gruodžio 5 d. V. T. ir Vilniaus miesto... 21. Nagrinėjamoje byloje ieškovės nuomone atsakovas (nuomininkas) V. T. iš... 22. Išvadą teikianti institucija Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo... 23. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje asmens iškeldinimas iš būsto... 24. Analizuojant Europos Žmogaus Teisių Teismo būsto netekimo bylose,... 25. CK 6.611 straipsnyje nustatyta, kad gyvenamosios patalpos nuomos sutartis gali... 26. Aplinkybė, kad atsakovas V. T. dirba ( - ), o kiti šeimos nariai kartu gyvena... 27. Pažymėtina, kad CK 6.592 straipsnio nuostatos reglamentuoja laikinai... 28. Teismo nuomone, atsakovai pagrįstai argumentuoja, kad ieškovės reikalavimas... 29. Atsakovai ginčo bute gyvena teisėtai Sutarties pagrindu nuo 2007 metų, t. y.... 30. Ieškovė nepateikė teismui duomenų, kad siūlė atsakovams pašalinti... 31. Byloje nekilo ginčas, kad 2018 m. vasario mėnesį atlikus buto patikrinimą... 32. Kiti byloje dalyvaujančių asmenų argumentai ir pateikti įrodymai esminės... 33. Ieškinį atmetus, iš ieškovės priteistina atsakovui V. T. už advokato... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-268, 270... 35. Atmesti ieškinį.... 36. Priteisti iš ieškovės savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“... 37. Priteisti iš ieškovės savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...