Byla e2-15195-566/2019
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškinį atsakovams A. N. ir R. N. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas ieškinyje nurodo, jog atsakovai yra buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), savininkai. Ieškovas suteikė bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas name, kuriame yra nurodytas atsakovų butas. Nurodo, kad atsakovų įsiskolinimas už laikotarpiu nuo 2017 m. liepos iki 2019 m. kovo mėnesio ieškovo suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas sudaro 707,19 Eur. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 707,19 Eur skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovams ieškinio su priedais kopija ir teismo pranešimas įteikti tinkamai - Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnyje 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Atsakovai atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Ieškinys tenkintinas.

7Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 30-2398 pagrindu ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. 30-38/19 ieškovas paskirtas daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Remiantis byloje esančiu Nekilnojamojo turto registro išrašu, buto, esančio ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise nuo ( - ). priklauso atsakovams. Iš byloje esančios priminimo pažymos ir 2019 m. vasario 28 d. sąskaitos matyti, kad už laikotarpį nuo 2017 m. sausio iki 2017 m. liepos mėnesio už komunalines, eksploatacines, administravimo ir kitas paslaugas bei kaupiamąsias lėšas atsakovams iš viso susidarė 707,19 Eur įsiskolinimas. Duomenų apie tai, kad atsakovai su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta (CPK 178 straipsnis).

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Remiantis CK 4.84 straipsnio 4 dalimi, administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje. CK 6.38 straipsnio 1 dalis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Įvertinus byloje esančius įrodymus, konstatuotina, kad atsakovas pažeisdamas savo prievolę su ieškovu neatsiskaitė. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovai su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), taip pat į tai, jog atsakovai savo prievolės neginčija (CPK 12 straipsnis), vadovaujantis CK 4.82 straipsnio 3 dalimi, 4.84 straipsnio 4 dalimi, 6.38 straipsnio 1 dalimi, 6.256 straipsnio 1 dalimi, ieškovo naudai iš solidariai iš atsakovų priteistina 707,19 Eur skolos.

9Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovų priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 707,19 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. balandžio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

10Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 16,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

11Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 14,32 Eur. Remiantis LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2014m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ bei CPK 92 straipsniu, valstybės naudai iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 14,32 Eur.

12Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti ieškovui UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, solidariai iš atsakovų A. N. gim. ( - ) ir R. N., gim. ( - ), 707,19 Eur (septynis šimtus septynis eurus ir 19 ct) skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 707,19 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. balandžio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo

15Priteisti ieškovui UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, lygiomis dalimis iš atsakovų A. N. gim. ( - ). ir R. N., gim. ( - )., 16,00 Eur (šešiolika eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Priteisti valstybės naudai lygiomis dalimis iš atsakovų A. N. gim. ( - ). ir R. N., gim. ( - ), 14,32 Eur (keturioliką eurų 32 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, a/s Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660.

17Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

18Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka. Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai