Byla e2A-1875-565/2016
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo IF&C Incurance AS

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rūtos Burdulienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vilijos Mikuckienės ir Vaclovo Pauliko, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Senamiesčio ūkis“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 29 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Seesam Insurance AS ieškinį atsakovui UAB „Senamiesčio ūkis“ dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo IF&C Incurance AS.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Seesam Insurance AS kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Senamiesčio ūkis“ 6 264,47 Eur (21 629,96 Lt) žalai atlyginti, 6 procentų metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, kad nuo namo, esančio ( - ), stogo 2011-01-10 nukritęs ledas sugadino transporto priemonių savanoriškojo draudimo sutartimi ieškovo apdraustą automobilį Subaru Legacy, valst. Nr. ( - ) Padarytai žalai atlyginti ieškovas draudėjui išmokėjo 14 617,19 Lt dydžio draudimo išmoką. Tą pačią sieną nuo namo, esančio ( - ), stogo nukritęs ledas sugadino transporto priemonių savanoriškojo draudimo sutartimi ieškovo apdraustą automobilį Toyota Auris, valst. Nr. ( - ) Padarytai žalai atlyginti ieškovas išmokėjo draudėjui išmokėjo 8 907,14 Lt draudimo išmoką.

6Namų, esančių ( - ) ir ( - ), administratorius yra atsakovas UAB „Senamiesčio ūkis“. Atsakovas, netinkamai vykdęs šių namų priežiūrą, yra atsakingas už žalos padarymą ir turi kompensuoti ieškovui išmokėtas draudimo išmokas. Prašomą priteisti sumą ieškovas sumažino nuo 23 524,33 Lt iki 21 629,96 Lt, kadangi automobiliui Subaru Legacy, valst. Nr. ( - ) apskaičiuotas 1 894,37 Lt dydžio nusidėvėjimas.

7Atsakovas su ieškiniu nesutiko.

8Atsakovas nurodė, kad ieškovas savo reikalavimą pirmiausia turėjo nukreipti į už žalą atsakingo asmens draudiką, ir tik po to, kiek draudikas žalos neatlygina, į patį už žalą atsakingą asmenį. Atsakovo civilinę atsakomybę vykdant veiklą laikotarpiu nuo 2010-09-10 iki 2011-09-11 buvo apdraudęs trečiasis asmuo IF&C Incurance AS. Todėl ieškinį ieškovas turėjo pareikšti trečiajam asmeniui.

9Trečiasis asmuo su ieškiniu nesutiko.

10Trečiasis asmuo nurodė, kad laikotarpiu nuo 2010-09-10 iki 2011-09-11 buvo apdraudęs atsakovo civilinę atsakomybę. Ieškovas 2012-11-28 gavo trečiojo asmens atsisakymą išmokėti draudimo išmokas dėl abiejų įvykių, kadangi reikalavimai trečiajam asmeniui buvo pareikšti 2012-11-22, t.y. vėliau nei per 30 dienų nuo draudimo sutarties pasibaigimo. Be to, ieškinio pateikimo dieną jau yra pasibaigęs vienerių metų ieškinio senaties terminas iš draudimo teisinių santykių atsiradusiems reikalavimams pareikšti. Šis terminas prasidėjo nuo atsisakymo patenkinti ieškovo pretenziją, t.y. nuo 2012-11-28. Todėl žala iš trečiojo asmens, kaip atsakovo draudiko, nebegali būti priteista.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

12Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-02-29 sprendimu ieškinį visiškai patenkino – priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 6 264,47 Eur žalai atlyginti, 6 proc. metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2014-01-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 141 Eur bylinėjimosi išlaidas.

13Iš byloje esančių įrodymų teismas nustatė, kad nuo namo, esančio ( - ), stogo 2011-01-10 nukritęs ledas sugadino transporto priemonių savanoriškojo draudimo sutartimi ieškovo apdraustą automobilį Subaru Legacy, valst. Nr. ( - ) Padarytai žalai atlyginti ieškovas draudėjui išmokėjo 14 617,19 Lt dydžio draudimo išmoką. Tą pačią dieną nuo namo, esančio ( - ), stogo nukritęs ledas sugadino transporto priemonių savanoriškojo draudimo sutartimi ieškovo apdraustą automobilį Toyota Auris, valst. Nr. ( - ) Padarytai žalai atlyginti ieškovas išmokėjo draudėjui išmokėjo 8 907,14 Lt draudimo išmoką. Atsakovas nurodytų įvykių metu administravo pastatus, esančius ( - ) ir ( - ). Trečiasis asmuo laikotarpiu nuo 2010-09-11 iki 2011-09-10 buvo apdraudęs atsakovo civilinę atsakomybę, kylančią iš atsakovo vykdomos veiklos. Išmokėjęs draudimo išmokas, ieškovas 2011-04-13 ir 2011-04-19 pretenzijomis kreipėsi į atsakovą dėl žalos atlyginimo, tačiau atsakovas 2011-05-11 raštais informavo ieškovą, kad ieškovas su pretenzijomis turi kreiptis tiesiogiai į atsakovo civilinę atsakomybę apdraudusį trečiąjį asmenį. Atsakovas trečiąjį asmenį apie 2011-01-10 draudiminius įvykius informavo pažeisdamas Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo taisyklių Nr.010 sąlygas, t.y. vėliau nei per 30 dienų nuo draudimo sutarties pabaigos. Ieškovas trečiojo asmens argumentus dėl pretenzijos pareiškimo termino praleidimo kaip pagrindo trečiajam asmeniui atsisakyti atlyginti žalą laikė pagrįstais ir reikalavimą dėl žalos atlyginimo pareiškė atsakovui. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas sprendė, kad ieškinys yra pareikštas tinkamam atsakovui.

14Teismas konstatavo, kad atsakovas, būdamas pastatų, esančių ( - ) ir ( - ), administratoriumi, privalėjo šalinti ledą/sniegą nuo pastatų stogų. Šios pareigos neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas yra ir bendro pobūdžio pareigos laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytum kitam asmeniui žalos, pažeidimas (CK 6.263 str.). Byloje esantys rašytiniai įrodymai, t.y. transporto priemonių apžiūros-defektacijos aktai, remonto sąmatos, ieškovo atlikti mokėjimai transporto priemonių remonto įmonėms, patvirtina dėl nukritusio ledo ieškovo apdraustiems automobiliams padarytos žalos dydį.

15Teismas atmetė kaip neįrodytus atsakovo argumentus, kad žala atsirado dėl automobilių vairuotojų kaltės, jiems pažeidus Kelių eismo taisykles ir automobilius palikus stovėti ne ant važiuojamosios kelio dalies, o ant šaligatvio. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų apie ledo slinkimo trajektoriją (ar iš karto leidosi žemyn, ar nukrito prie pat namo stogo, ar krito ir toliau į gatvės (kiemo) vidurį), todėl negalima vertinti, ar žalos dydis būtų kitęs, jeigu automobilis būtų paliktas stovėti ant gatvės važiuojamosios dalies.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

17Atsakovas pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-02-29 sprendimo, kuriuo prašo skundžiamą sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais.

181. Teismas sprendimu žalos atlyginimą priteisė iš atsakovo, kaip už žalą atsakingo asmens, nors atsakovas buvo apdraudęs savo civilinę atsakomybę, todėl reikalavimas dėl žalos atlyginimo turėjo būti nukreiptas į atsakovo draudiką, o ne į atsakovą. Atsakovas laikotarpiu nuo 2010-09-11 iki 2011-09-10 savo civilinę atsakomybę buvo apdraudęs trečiojo asmens įmonėje, 2011-01-10 įvykiai įvyko draudimo apsaugos laikotarpiu. Naujausioje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (2016-02-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-43-706/2016) pateikti reikšmingi išaiškinimai draudiko ir draudėjo civilinės atsakomybės klausimais, t.y., kad, įvykus draudžiamajam įvykiui, kurio metu savo civilinę atsakomybę apdraudęs asmuo padaro žalą trečiajam asmeniui, pastarasis draudimo sutarties pagrindu įgyja teisę reikalauti, kad ją tiesiogiai atlygintų draudikas, o ne žalą padaręs asmuo draudėjas“. Šioje kasacinio teismo nutartyje nurodyta, kad tokią praktiką teismas formuoja atsižvelgdamas į privalomojo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo tikslus. Atsakovo teigimu, nurodyti kasacinio teismo išaiškinimai turėtų būti taikomi iš šioje byloje, nes atsakovas buvo sudaręs civilinės atsakomybės draudimo sutartį, kurios tikslas toks pats – perkelti neigiamų turtinių padarinių, galinčių kilti žalą padariusiam atsakovui (draudėjui), atsiradimo riziką trečiajam asmeniui – draudikui.

19Be to, ir CK 6.254 str. 2 d. numatyta, kad jeigu draudimo atlyginimo nepakanka žalai visiškai atlyginti, draudimo atlyginimo ir faktinės žalos dydžio skirtumą atlygina apdraustasis asmuo, atsakingas už žalos padarymą. Taigi įstatyme numatyta, kad tuo atveju, jeigu už žalą atsakingas asmuo yra apsidraudęs savo civilinę atsakomybę, žalą atlygina jo draudikas. Ir tik tuo atveju, jeigu draudimo atlyginimo pagal draudimo sutartį nepakanka žalai visiškai atlyginti, likusią neatlygintą žalą turi atlyginti pats už žalą atsakingas asmuo. Šiuo atveju, teismui patenkinus ieškinį, pareikštą tiesiogiai už žalą atsakingam asmeniui, o ne jo draudikui, buvo paneigta civilinės atsakomybės draudimo sutarties paskirtis.

202. Teismas neįvertino šios konkrečios bylos aplinkybių, t.y., kad ieškovas žinojo, jog atsakovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę, nes atsakovas tokią informaciją ieškovui pateikė. Draudimo išmoka ieškovui nebuvo išmokėta dėl paties ieškovo veiksmų, netinkamai įgyvendinant savo reikalavimo teisę, pareikštą atsakovo draudikui. Ieškovas 2011-06-01 ir 2012‑11-19 pretenzijas adresavo trečiajam asmeniui, o atsakovui buvo siunčiamos tik šių pretenzijų kopijos susipažinti. Todėl atsakovas turėjo pagrįstą pagrindą manyti, kad jo draudikui yra žinoma apie draudiminius įvykius. Gavęs trečiojo asmens atsisakymą mokėti draudimo išmoką, ieškovas šio sprendimo neskundė. Ieškovas į atsakovą vėl kreipėsi tik po metų nuo trečiojo asmens atsisakymo atlyginti žalą. Dėl ieškovo veiksmų, iš pradžių kreipiantis dėl žalo atlyginimo tiesiogiai į trečiąjį asmenį ir delsimo įgyvendinti savo subrogacinį reikalavimą, atsakovui taip pat tapo neįmanoma pareikšti reikalavimą trečiajam asmeniui (praleistas 1 metų senaties terminas, taikytinas iš draudimo santykių kylantiems reikalavimams (CK 1.125 str. 7 d.).

213. Teismas, nustatydamas faktą, kad pranešimas apie įvykius trečiajam asmeniui buvo įteiktas tik gavus 2012-11-19 ieškovo pretenzijas, o ne 2011-06-01 pretenzijas, neatsižvelgė į kitus įrodymus, prieštaraujančius šiai išvadai. Tai, kad 2011-06-01 pretenzijos buvo išsiųstos trečiajam asmeniui laiku, patvirtina ieškovo 2012-11-19 pretenzijos, elektroninis susirašinėjimas (trečiojo asmens atsiliepimo į patikslintą ieškinį priedas Nr. 2), ieškovo pateiktas siuntų registracijos žurnalas (patikslinto ieškinio priedas Nr. 1). Vadovaujantis CPK 178 str. nustatyta įrodinėjimo pareiga, trečiasis asmuo, neigdamas, kad jis 2011-06-01 pretenzijas gavo, turėjo pateikti tai paneigiančius įrodymus. Be to, pirmą kartą nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme, 2015-01-08 sprendimu nustatyta aplinkybė, kad trečiasis asmuo apie įvykius buvo informuotas laiku, šios aplinkybės apeliacinės instancijos teismas nepaneigė. Antrą kartą bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo pateikta jokių papildomų įrodymų, paneigiančių 2011-06-01 pretenzijų įteikimą trečiajam asmeniui.

224. Teismas neteisingai išsprendė klausimą dėl automobilio Toyota Auris vairuotojo kaltės dėl žalos atsiradimo. Iš byloje esančių įrodymų (nuotraukų iš įvykio vietos) matyti, kad automobilis Toyota Auris buvo pastatytas ant šaligatvio, esančio prie namo adresu ( - ). Nukentėjusiojo asmens veiksmai, dėl kurių kaltas pats nukentėjęs asmuo ir dėl kurių jam atsirado ar padidėjo nuostoliai, yra pagrindas žalą padariusį asmenį visiškai ar iš dalies atleisti nuo civilinės atsakomybės (6.253 str. 5 d., 6.282 str. 1 d.). Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) 155 str. 5 d. nustatyta, kad sustoti ir stovėti draudžiama ant vejos, šaligatvio (išskyrus tuos atvejus, kai ten stovėti leidžia stovėjimo būdą nurodantys kelio ženklai arba transporto priemonė nurodyta leidime, išduotame prekiauti viešoje vietoje renginių metu). Ieškovas, teigdamas, kad automobilio savininkas nepažeidė KET taisyklių, privalėjo įrodyti savo teiginius pateikdamas įrodymus, kad nurodytoje vietoje kelio ženklai leido stovėjimą ant šaligatvio, tačiau tokių įrodymų ieškovas nepateikė. Taigi, darytina išvada, kad automobilis stovėjo draudžiamoje vietoje, pažeidžiant Kelių eismo taisykles.

23Teismo sprendime padaryta prielaida, kad galbūt sniego slinkimo trajektorija bet kuriuo atveju būtų kliudžiusi automobilį, net jei jis nebūtų stovėjęs ant šaligatvio, nesant jokių įrodymų apie sniego slinkimo trajektoriją, negali būti pagrindas daryti išvadą, kad nėra nukentėjusiojo kaltės. Ieškovui nepateikus įrodymų, kad sniegas krito tokia trajektorija, kad žala būtų kilusi net ir tuo atveju, jei automobilis būtų stovėjęs ant važiuojamosios kelio dalies, teismas neturėjo jokio pagrindo remtis prielaida, kad žala būtų kilusi bet kuriuo atveju ir nepriklausė nuo nukentėjusiojo veiksmų. Šiuo atveju tarp nukentėjusio asmens veiksmų ir žalos atsiradimo yra netiesioginis priežastinis ryšys – nukentėjusysis pakankamu laipsniu prisidėjo prie žalos atsiradimo (jeigu nebūtų pastatęs automobilio neleistinoje vietoje, krentantis sniegas nebūtų padaręs žalos).

24Ieškovas su apeliaciniu skundu nesutiko. Nesutikimas su apeliaciniu skundu grindžiamas šiais argumentais.

251. Atsakovas, teigdamas, kad savo civilinę atsakomybę buvo apdraudęs trečiojo asmens įmonėje, todėl žalos atlyginimas turėjo būti priteistas iš trečiojo asmens, nepagrįstai vadovaujasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos išaiškinimais, priimtais 2016-02-29 civilinėje byloje Nr.3K-7-47/2016, nes nagrinėjamos bylos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bylos faktinės aplinkybės nesutampa – nagrinėjamoje byloje atsakovą ir trečiąjį asmenį siejo savanoriškojo civilinės atsakomybės draudimo teisiniai santykiai, o Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinėje byloje Nr. 3K-7-47/2016 – transporto priemonių valdytojų privalomosios civilinės atsakomybės teisiniai santykiai. Pagal CK 4. 84 str. 6 dalį atsakovo civilinės atsakomybės draudimas yra privalomas tik nuo 2013-01-01, taigi, 2011 metais, kai buvo padaryta žala, civilinės atsakomybės draudimas atsakovui privalomas nebuvo.

262. Civilinėje byloje nustatyta, kad atsakovo ir trečiojo asmens sudarytai draudimo sutarčiais taikomos Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr.010, kurių 38 p. įtvirtinta, kad jeigu draudėjui jau yra pareikštas reikalavimas arba jei reikalavimas pareiškiamas per 30 dienų nuo sutarties nutraukimo ar pasibaigimo dienos, draudėjas apie tai tuojau, kai tik sužino, arba per trumpiausią galimą terminą, bet visais atvejais ne vėliau kaip 30 (trisdešimt) dienų po draudimo sutarties nutraukimo ar pasibaigimo dienos praneša draudikui. Ieškovas 2011-04-13 ir 2011-04-19 kreipėsi į atsakovą su pretenzijomis dėl žalos atlyginimo. Taigi atsakovas, vadovaudamasis aukščiau minėtais prisiimtais sutartiniais įsipareigojimais, nedelsiant privalėjo informuoti trečiąjį asmenį apie gautas pretenzijas. Tačiau atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus pažeidė ir trečiojo asmens neinformavo apie gautas pretenzijas. Taigi akivaizdu, kad atsakovas nesilaikė savo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų trečiajam asmeniui, o, pažeidus šiuos įsipareigojimus, trečiasis asmuo atsisakė atlyginti atsakovo padarytą žalą. Nepaisant to, atsakovas iš savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo kylančias neigiamas pasekmes siekia perkelti ieškovui.

273. Atsakovas privalėjo įrodyti, kad žala atsirado ne dėl jo kaltės, bet dėl automobilio Toyota Auris vairuotojo kaltės, šiam palikus automobilį stovėti ant šaligatvio. Kaip pagrįstai nurodė teismas, atsakovas nepateikė duomenų apie ledo slinkimo trajektorijas, tačiau tai tik vienas iš įrodymų, kurį atsakovas galėjo pateikti siekdamas atsikirsti į ieškovo reikalavimus. Atsakovas galėjo pasinaudoti bet kuriomis iš įrodinėjimo priemonių, tačiau to nepadarė.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Apeliacinis skundas tenkintinas.

30Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.).

31Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad nuo namo, esančio ( - ), stogo 2011-01-10 nukritęs ledas sugadino transporto priemonių savanoriškojo draudimo sutartimi ieškovo apdraustą automobilį Subaru Legacy, valst. Nr. ( - ) Padarytai žalai atlyginti ieškovas draudėjui išmokėjo 14 617,19 Lt dydžio draudimo išmoką. Tą pačią dieną nuo namo, esančio ( - ), stogo nukritęs ledas sugadino transporto priemonių savanoriškojo draudimo sutartimi ieškovo apdraustą automobilį Toyota Auris, valst. Nr. ( - ) Padarytai žalai atlyginti ieškovas išmokėjo draudėjui išmokėjo 8 907,14 Lt draudimo išmoką. Atsakovas nurodytų įvykių metu administravo pastatus, esančius ( - ) ir ( - ). Trečiasis asmuo laikotarpiu nuo 2010-09-11 iki 2011-09-10 buvo apdraudęs atsakovo civilinę atsakomybę, kylančią iš atsakovo vykdomos veiklos. Išmokėjęs draudimo išmokas, ieškovas 2011-04-13 ir 2011-04-19 pretenzijomis kreipėsi į atsakovą dėl žalos atlyginimo. Atsakovas 2011-05-11 raštais informavo ieškovą, kad ieškovas su pretenzijomis turi kreiptis tiesiogiai į atsakovo civilinę atsakomybę apdraudusį trečiąjį asmenį. Ieškovas pateikė trečiajam asmeniui adresuotas 2011-06-11 pretenzijas dėl žalos atlyginimo ir 2011-06-06 ieškovo siųstų siuntų registrą, iš kurio matyti, kad ieškovas 2011-06-06 perdavė Lietuvos paštui įteikti pašto siuntą, adresuotą trečiajam asmeniui. Trečiasis asmuo teigia, kad jis nėra gavęs 2011-06-11 ieškovo pretenzijų dėl žalos atlyginimo. Byloje nėra ginčo, kad trečiasis asmuo 2012-11-22 yra gavęs ieškovo 2012-11-19 pretenzijas dėl žalos atlyginimo. 2012-11-28 pranešimais trečiasis asmuo atsisakė atlyginti žalą ieškovui, motyvuodamas tuo, kad pranešimas trečiajam asmeniui apie įvykį buvo pateiktas pažeidžiant Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo taisyklių Nr.010 38 ir 39 p., t.y. apie įvykį trečiajam asmeniui buvo pranešta vėliau nei per 30 dienų nuo draudimo sutarties, sudarytos su atsakovu, pasibaigimo.

32Draudimo sutartimi viena šalis (draudikas) įsipareigoja už sutartyje nustatytą draudimo įmoką (premiją) sumokėti kitai šaliai (draudėjui) arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą įstatyme ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudimo įvykis (CK 6.987 str.). 2011-01-10 įvykių metu galiojusios Draudimo įstatymo redakcijos 93 str. 1 d. nustatė, kad civilinės atsakomybės draudimo atveju draudimo išmoką draudikas moka nukentėjusiam trečiajam asmeniui, o 94 str. 1 d. nustatė, kad nukentėjęs trečiasis asmuo turi teisę tiesiogiai reikalauti, kad draudikas, apdraudęs atsakingo už žalą asmens civilinę atsakomybę, išmokėtų draudimo išmoką. Taigi, draudimo sutarties esmė – neigiamų turtinių padarinių, galinčių kilti draudėjui dėl jo atliekamos veiklos (neveikimo) atsiradimo rizikos perkėlimas trečiajam asmeniui – draudikui. Įvykus draudžiamajam įvykiui, kurio metu savo civilinę atsakomybę apdraudęs asmuo padaro trečiajam asmeniui žalos, šis įgyja teisę reikalauti ją atlyginti.

33Tarp atsakovo ir trečiojo asmens sudarytoje civilinės atsakomybės draudimo sutartyje nustatyta, kad šia sutartimi yra draudžiama atsakovo civilinė atsakomybė už žalą trečiųjų asmenų turtui, padarytą atsakovui vykdant pastatų administravimo veiklą. Todėl ši sutartis laikytina sutartimi trečiojo asmens, kuriuo tampa bet kuris nuo atsakovo veiklos (neveikimo) administruojant pastatus nukentėjęs asmuo, naudai.

34Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad, įvykus draudžiamajam įvykiui, kurio metu savo civilinę atsakomybę apdraudęs asmuo padaro žalą trečiajam asmeniui, pastarasis draudimo sutarties pagrindu įgyja teisę reikalauti, kad ją tiesiogiai atlygintų draudikas, o ne žalą padaręs draudėjas. Taip įgyvendinama žalą patyrusio nukentėjusio trečiojo asmens tiesioginio reikalavimo teisė, pagal kurią išmokėdamas draudimo išmoką žalą atlygina draudikas, apdraudęs atsakingo už žalą asmens civilinę atsakomybę, taip pat užtikrinama apsidraudusio draudėjo, t. y. atsakingo už padarytą žalą asmens, draudimo apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2016-02-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-43-706/2016).

35Nors šis išaiškinimas pateiktas byloje, kurioje buvo sprendžiamas žalos, padarytos transporto priemonių valdytojų, kurių civilinės atsakomybė apdrausta privalomuoju transporto priemonių draudimu, atlyginimas, tačiau šis išaiškinimas yra ir dėl bendrųjų CK ir Draudimo įstatymo normų, galiojusių ir 2011-01-10 įvykio metu, turinio ir jų taikymo. Draudimo privalomumas ar jo savanoriškumas nepaneigia draudėjo teisės ginti savo apdraustą interesą, kad draudikas tiesiogiai atlygintų nukentėjusio trečiojo asmens nuostolius.

36Pažymėtina, kad atsakovas apie 2011-01-10 įvykius sužinojo tik 2011 m. balandžio mėn., kai ieškovas pateikė jam pretenzijas dėl žalos atlyginimo. Atsakovas 2011 m. gegužės mėn. informavo ieškovą, kad jis yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę bendrosios civilinės atsakomybės draudimu trečiojo asmens įmonėje ir nurodė ieškovui su pretenzija kreiptis į trečiąjį asmenį. Iki draudimo sutarties pabaigos (2011-09-10) buvo pakankamas laiko terminas, kad ieškovas galėtų tinkamai pareikšti pretenzijas trečiajam asmeniui. Ieškovas po 2011 m. gegužės mėn. atsakovo pranešimo į atsakovą iki 2012-12-07 daugiau nesikreipė, kas leido atsakovui pagrįstai manyti, kad ieškovas, būdamas draudimo profesionalu, tinkamai įgyvendins savo teisę kreiptis į trečiąjį asmenį dėl žalos atlyginimo, be to, būtent ieškovas disponavo žalos faktą ir dydį patvirtinančiais įrodymais. Kad ieškovas laikė tinkamu reikalavimą dėl žalos atlyginimą nukreipti tiesiogiai į trečiąjį asmenį, rodo ieškovo teiginiai apie 2011-06-01 pretenzijų dėl žalos atlygimo išsiuntimą trečiajam asmeniui (dėl kurių siuntimo tarp ieškovo ir trečiojo asmens kilo ginčas), taip pat 2012-11-19 pretenzijų dėl žalos atlyginimo išsiuntimas trečiajam asmeniui. Tik trečiajam asmeniui 2012-11-28 pranešimu ieškovui atsisakius atlyginti žalą, ieškovas pakartotinai į atsakovą dėl žalos atlyginimo kreipėsi 2012-12-07. Toks ieškovo neveikimas laikytinas sąlygojusiu tai, kad atsakovas praleido Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo taisyklių Nr.010 38 p. nustatytus terminus informuoti trečiąjį asmenį apie 2011-01-10 įvykius.

37Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismo sprendimas, kaip priimtas neteisingai aiškinus ir taikius civilinės atsakomybės draudimą reglamentuojančias teisės normas, naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinį, kaip pareikštą netinkamam atsakovui, atmesti (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

38Apeliacinį skundą patenkinus, iš ieškovo atsakovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme – 141 Eur žyminis mokestis už apeliacinį skundą ir 500 Eur išlaidos už advokato pagalbą surašant apeliacinį skundą (CPK 93 str. 1 d., 3 d., 98 str.).

39Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

40Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 29 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

41Priteisti iš ieškovo Seesam Insurance AS atsakovo UAB „Senamiesčio ūkis“ naudai 641 Eur bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Seesam Insurance AS kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 5. Ieškovas nurodė, kad nuo namo, esančio ( - ), stogo 2011-01-10 nukritęs... 6. Namų, esančių ( - ) ir ( - ), administratorius yra atsakovas UAB... 7. Atsakovas su ieškiniu nesutiko.... 8. Atsakovas nurodė, kad ieškovas savo reikalavimą pirmiausia turėjo nukreipti... 9. Trečiasis asmuo su ieškiniu nesutiko.... 10. Trečiasis asmuo nurodė, kad laikotarpiu nuo 2010-09-10 iki 2011-09-11 buvo... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-02-29 sprendimu ieškinį visiškai... 13. Iš byloje esančių įrodymų teismas nustatė, kad nuo namo, esančio ( - ),... 14. Teismas konstatavo, kad atsakovas, būdamas pastatų, esančių ( - ) ir ( - ),... 15. Teismas atmetė kaip neįrodytus atsakovo argumentus, kad žala atsirado dėl... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 17. Atsakovas pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo... 18. 1. Teismas sprendimu žalos atlyginimą priteisė iš atsakovo, kaip už žalą... 19. Be to, ir CK 6.254 str. 2 d. numatyta, kad jeigu draudimo atlyginimo nepakanka... 20. 2. Teismas neįvertino šios konkrečios bylos aplinkybių, t.y., kad ieškovas... 21. 3. Teismas, nustatydamas faktą, kad pranešimas apie įvykius trečiajam... 22. 4. Teismas neteisingai išsprendė klausimą dėl automobilio Toyota Auris... 23. Teismo sprendime padaryta prielaida, kad galbūt sniego slinkimo trajektorija... 24. Ieškovas su apeliaciniu skundu nesutiko. Nesutikimas su apeliaciniu skundu... 25. 1. Atsakovas, teigdamas, kad savo civilinę atsakomybę buvo apdraudęs... 26. 2. Civilinėje byloje nustatyta, kad atsakovo ir trečiojo asmens sudarytai... 27. 3. Atsakovas privalėjo įrodyti, kad žala atsirado ne dėl jo kaltės, bet... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 29. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 30. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 31. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad nuo namo, esančio ( - ), stogo... 32. Draudimo sutartimi viena šalis (draudikas) įsipareigoja už sutartyje... 33. Tarp atsakovo ir trečiojo asmens sudarytoje civilinės atsakomybės draudimo... 34. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad, įvykus... 35. Nors šis išaiškinimas pateiktas byloje, kurioje buvo sprendžiamas žalos,... 36. Pažymėtina, kad atsakovas apie 2011-01-10 įvykius sužinojo tik 2011 m.... 37. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismo... 38. Apeliacinį skundą patenkinus, iš ieškovo atsakovo naudai priteistinos... 39. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 40. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 29 d. sprendimą panaikinti... 41. Priteisti iš ieškovo Seesam Insurance AS atsakovo UAB „Senamiesčio...