Byla e2VP-736-548/2017
Dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Juodis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „GELVORA“ prašymą suinteresuotiems asmenims –BAB bankui „SNORAS“, R. A. ir antstoliui Mariui Lekečinskui – dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese,

Nustatė

2pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „GELVORA“ kreipėsi į teismą, prašydama vykdomojoje byloje Nr. 0022/10/16264 pagal vykdomąjį dokumentą civilinėje byloje Nr. L2-13748-738/2010 pakeisti išieškotoją iš BAB bankas „SNORAS“ į UAB „GELVORA“. Prašyme nurodyta, jog pagal pradinės išieškotojos prašymą skolininko atžvilgiu antstolio Mariaus Lekečinsko kontoroje pradėta vykdomoji byla Nr. 0022/10/16264 pagal jau minėtą vykdomąjį dokumentą. Pradinė išieškotoja BAB bankas „SNORAS“ ir naujoji išieškotoja UAB „GELVORA“ 2016 m. rugpjūčio 26 d. sudarė reikalavimo teisių pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 16-50-11, pagal kurią BAB bankas „SNORAS“ perleido UAB „GELVORA“ reikalavimo teisę.

3Prašymas tenkintinas.

4Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 596 straipsnį, pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais. Jeigu vykdymas atliekamas ne teismo išduoto vykdomojo dokumento pagrindu, tokiu atveju išieškotoją ar skolininką pakeičia antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismas. Visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui.

5Civilinės bylos, kuriose dalyvaujančiu byloje asmeniu bus antstolis Marius Lekečinskas, kol egzistuos aplinkybės, sąlygojančios tokių bylų negalėjimą nagrinėti Kauno apylinkės teisme, bet ne vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d., perduodamos nagrinėti Kaišiadorių rajono apylinkės teismui (Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2KT-7-773/2017).

6Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. gegužės 18 d. civilinėje byloje Nr. L2-13748-738/2010 išdavė teismo įsakymą 1855,59 Eur[1] (6406,99 Lt) skolai, 144,64 Eur (499,42 Lt) delspinigiams, 5 procentų dydžio metinėms palūkanoms nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010 m. gegužės 18 d.) iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, 15.06 Eur (52,00 Lt) bylinėjimosi išlaidoms iš skolininko R. A. kreditorei AB bankas „Snoras“ išieškoti.

7BAB bankas „Snoras“ (pradinis išieškotojas) ir UAB „Gelvora (naujasis išieškotojas) 2016-08-26 sudarė reikalavimo teisių pirkimo - perdavimo sutartį Nr. 16-50-11 pagal kurią pradinis išieškotojas perleido reikalavimo teisę į skolininkės R. A. skolą. UAB „Gelvora“ 2016-11-25 pranešimu informavo skolininką R. A. apie reikalavimo perleidimą.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 str. 1 d. numato, jog kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės.

9Nagrinėjamu atveju Reikalavimo perleidimo sutartis nėra ginčijama, taip pat nėra ginčo dėl skolininko prievolės pradiniam išieškotojui BAB bankui „Snoras“, todėl skolininko R. A. teisės nėra pažeistos bei nesuvaržytos jo prievolės.

10Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad nėra kliūčių pradinį išieškotoją BAB bankas „Snoras“ pakeisti į naująjį išieškotoją UAB „Gelvora“.

11Vadovaudamasis CPK 290-291 str. ir 596 str. 1 d., teismas

Nutarė

12naujojo išieškotojo UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, prašymą patenkinti.

13Pakeisti pradinį išieškotoją BAB bankas „Snoras“, į. k. 301270560, į naująjį kreditorių UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, pagal vykdomąjį dokumentą Nr. L2-13748-738/2010 dėl R. A., a. k. ( - ) skolos, 2016-08-26 reikalavimo teisių pirkimo - perdavimo sutarties Nr. 16-50-11 pagrindu.

14Nutarties pavirtintą kopiją išsiųsti UAB „Gelvora“, skolininkui R. A., antstoliui Mariui Lekečinskui.

15Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai