Byla e2-1047-330/2018
Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, priimtos uždarosios akcinės bendrovės „Forenus“ bankroto byloje (Nr. eB2-1801-866/2018)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Forenus“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Ad acta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 5 d. nutarties dalies, kuria netenkintas bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Ad acta“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, priimtos uždarosios akcinės bendrovės „Forenus“ bankroto byloje (Nr. eB2-1801-866/2018),

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 13 d nutartimi atsakovei UAB ,,Forenus“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratore paskirta UAB „Ad acta“. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas 2018 m. vasario 19 d. nutartimi leido kreditorei UAB „Losrita“ savo lėšomis atlikti BUAB „Forenus“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą bei nustatė kreditorei terminą iki 2018 m. balandžio 1 d. patikrinimui atlikti.
 2. Kreditorė UAB „Losrita“ teismui pateikė prašymą atsakovės bankroto administratorei paskirti baudą. Prašyme nurodė, kad nėra sudaromos sąlygos atlikti įmonės dokumentų patikrinimą. Paaiškino, kad nesutiko pasirašyti bankroto administratorės pateiktos konfidencialumo sutarties, nes, jos nuomone, tokios sutarties nuostatos yra nepagrįstos.
 3. BUAB „Forenus“ bankroto administratorė su kreditorės prašymu nesutiko. Administratorės teigimu, kreditorė be aiškaus pagrindo atsisako pasirašyti konfidencialumo sutartį. Bankroto administratorės nuomone, kreditorė sąmoningai veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą. Bankroto administratorė prašė kreditorei paskirti baudą ir priteisti iš jos bylinėjimosi išlaidas.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. balandžio 5 d. nutartimi kreditorės UAB „Losrita“ ir BUAB „Forenus“ bankroto administratorės UAB „Ad acta“ prašymų dėl baudų skyrimo netenkino, taip pat netenkino BUAB „Forenus“ bankroto administratorės UAB „Ad acta“ prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.
 2. Teismas, įvertinęs bankroto bylos duomenis ir kreditorės bei bankroto administratorės nurodytas aplinkybes, jų veiksmuose nenustatė piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis požymių. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo taikyti sankcijų už tai, kad bankroto administratorė su kreditore nesugeba suderinti konfidencialumo sutarties sąlygų. Įvertinęs tai, jog terminas įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimui pasibaigė, teismas nustatė naują terminą.
 3. Teismas, įvertinęs šalių ginčo procesinę baigtį (buvo atmestas tiek kreditorės reikalavimas, tiek bankroto administratorės priešpriešinis reikalavimas), bankroto administratorės prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo netenkino.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Suinteresuotas asmuo BUAB „Forenus“ bankroto administratorė UAB „Ad acta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 5 d. nutarties dalį, kuria netenkintas bankroto administratorės prašymas iš kreditorės UAB „Losrita“ priteisti bylinėjimosi išlaidas, ir išspręsti klausimą iš esmės – bankroto administratorės prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo patenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismo išvada, jog šalių bylinėjimosi išlaidos šioje byloje neturėtų būti skirstomos, nes atmesti abiejų šalių pareikšti reikalavimai, yra nepagrįsta. Kreditorės pateikto prašymo paskirti bankroto administratorei baudą už teismo 2018 m. vasario 19 d. nutarties nevykdymą ir bankroto administratorės prašymo paskirti baudą kreditorei už nepagrįsto procesinio dokumento pateikimą negalima laikyti lygiaverčiais. Kreditorės prašymas laikytinas savarankišku reikalavimu, suformuluotu atskirame procesiniame dokumente, kai bankroto administratorės prašymas yra išvestinis procedūrinis reikalavimas. Negalima daryti išvados, jog teisminis procesas baigtas abiems šalims nepalankiu procesiniu sprendimu.
  2. Teismui apskųstąja nutartimi atsisakius priteisti bankroto administratorei bylinėjimosi išlaidas iš procesą inicijavusios kreditorės, bankroto administratorė priversta prisiimti nepagrįsto kreditorės procesinio elgesio pasekmes. Pateikus nepagrįstą kreditorės prašymą, bankroto administratorė turėjo rengti išsamų atsiliepimą, dalyvauti teismo posėdyje. Skundžiamas teismo procesinis sprendimas neatitinka proceso įstatymo nuostatų bei bendrųjų teisės principų, prieštarauja teismų praktikai. Teismas turėjo įvertinti, kokios priežastys lėmė bylinėjimosi išlaidų atsiradimą. Administratorės išlaidos susijusios ne su prašymu kreditorei paskirti baudą, o su atsikirtimais į kreditorės suformuluotus reikalavimus.
 2. Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorė UAB „Losrita“ prašė bankroto administratorės atskirojo skundo netenkinti. Atsiliepime nurodomi tokie atsikirtimai:
  1. Kreditorės pateiktas prašymas negali būti laikomas savarankišku proceso inicijavimu. Prašymas laikytinas pasekme to, jog bankroto administratorė nevykdo teismo įpareigojimo sudaryti sąlygas atlikti įmonės dokumentų patikrinimą. Tik proceso metu šalims pavyko suderinti poziciją dėl konfidencialumo sutarties, tačiau bankroto administratorė iki šiol sutarties nepasirašė.
  2. Nagrinėjamu atveju būtina įvertinti bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežastį – bankroto administratorės neveikimą ir nesavalaikį teismo 2018 m. vasario 19 d. nutarties vykdymą.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinis teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių apskųstosios nutarties negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalautų viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).
 2. Analizuojamu atveju sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas netenkinti bankroto administratorės prašymo dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, yra pagrįstas ir teisėtas.
 3. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.
 4. Viena iš nurodytos teisės normos taikymo sąlygų – teismo sprendimas, priimtas šalies naudai. Pagal šią teisės normą gauti iš kitos šalies savo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą turi teisę tik ta proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas (teismo procesinis sprendimas), o teismas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo sprendžia tik esant sprendimui (teismo procesiniam sprendimui), priimtam (priimamam) proceso šalies naudai, ir šiuo remdamasis.
 5. Aptariamos teisės normos prasme proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, suprantama kaip šalis, kuriai sprendimas yra palankus, kuri laimėjo ginčą byloje (pavyzdžiui, ieškovas, kurio ieškinys patenkintas). Ji paaiškėja teismui išnagrinėjus bylą ir priėmus (priimant) sprendimą dėl ginčo esmės. Tokiai proceso šaliai pagal aptariamą teisės normą pralaimėjusioji šalis turi kompensuoti civilinių teisių gynybai išleistas lėšas – patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 6. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad bylinėjimosi išlaidos, asmens patirtos ginant pažeistą teisę, turi būti visiškai ar iš dalies padengiamos. CPK 93 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą išsprendžia teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, o pagrindinis jų paskirstymo principas – ginčą byloje pralaimėjusi šalis atlygina laimėjusiai šaliai jos patirtas išlaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2010; 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-321-313/2017).
 7. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 13 d nutartimi atsakovei UAB ,,Forenus“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratore paskirta UAB „Ad acta“. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas, tenkindamas BUAB „Forenus“ kreditorės UAB „Losrita“ prašymą, 2018 m. vasario 19 d. nutartimi leido kreditorei savo lėšomis atlikti BUAB „Forenus“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą. Kreditorė UAB „Losrita“ teismui pateikė prašymą įmonės (atsakovės) bankroto administratorei paskirti baudą. Prašyme nurodė, kad bankroto administratorė nesudaro sąlygų atlikti įmonės dokumentų patikrinimą. Paaiškino, kad nesutiko pasirašyti bankroto administratorės pateiktos konfidencialumo sutarties, nes sutarties nuostatos yra nepagrįstos. Bankroto administratorė, nesutikdama su kreditorės procesiniame dokumente nurodytomis aplinkybėmis, parengė atsiliepimą į kreditorės prašymą, kuriame pateikė išsamų paaiškinimą, išdėstė teisinius argumentus dėl kreditorės suformuluoto prašymo. Bylos medžiaga patvirtina, jog teismo posėdyje nagrinėjant kreditorės prašymą, dalyvavo bankroto administratorės atstovas – advokatas V. S..
 8. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 5 d. nutarties turinys patvirtina, kad kreditorės UAB „Losrita“ prašymas dėl baudos skyrimo bankroto administratorei už teismo 2018 m. vasario 19 d. nutarties nevykdymą buvo atmestas. Apeliacinio teismo vertinimu, tai patvirtina, kad teismo procesinis sprendimas (2018 m. balandžio 5 d. nutartis) priimtas bankroto administratorės naudai ir yra nepalankus kreditorei. Ta aplinkybė, jog bankroto administratorės atsiliepime į kreditorės prašymą buvo suformuluotas procesinio pobūdžio prašymas paskirti kreditorei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (aiškiai nepagrįsto prašymo pateikimą), o pirmosios instancijos teismas, nenustatęs kreditorės veiksmuose piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis požymių (CPK 95 straipsnis), šį procesinį prašymą atmetė, nepaneigia nustatytos aplinkybės, jog 2018 m. balandžio 5 d. nutartimi išspręsto šalių ginčo baigtis palanki bankroto administratorei.
 9. Apeliacinis teismas pritaria bankroto administratorės argumentui, jog abiejų šalių reikalavimai dėl baudų skyrimo negali būti pripažinti priešpriešiniais ir lygiaverčiais, kadangi kreditorės procesinio dokumento dalykas yra sankcija bankroto administratorei už teismo nutarties nevykdymą, gi bankroto administratorės procesiniame dokumente (atsiliepime) išreikšta pozicija dėl jos atžvilgiu pareikšto reikalavimo (prašymo) nepagrįstumo. Taigi, bankroto administratorės atsiliepimo esmė yra nesutikimas su kreditorės prašymu, o ne reikalavimas paskirti baudą kreditorei. Todėl aplinkybė, jog teismas atmetė bankroto administratorės procesinį prašymą dėl baudos skyrimo, tačiau iš esmės pritarė jos pozicijai dėl šalių ginčo ir todėl kreditorės prašymą atmetė, pripažintina bankroto administratorei palankiu procesiniu sprendimu.
 10. Tiek bankroto administratorė, tiek kreditorė nurodė, kad teismas turėtų įvertinti bylinėjimosi išlaidų atsiradimo priežastis, dėl kurių egzistavimo šalių pozicijos išsiskyrė. Pagal priežasties teoriją lemiamą reikšmę turi procesinis šalių elgesys, įvertinus bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežastingumą, šalių apdairumą, rūpestingumą atliekant procesinius veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-454-969/2017; 2018 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-100-690/2018). Apeliacinis teismas pažymi, jog šis bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principas paprastai taikomas tuo atveju, kuomet byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismo procesiniu sprendimu šalių ginčas išspręstas iš esmės, o išspręsto šalių teisminio ginčo procesinė baigtis yra aiški – kreditorės prašymas atmestas, taigi, konstatuotas jo nepagrįstumas.
 11. Apeliacinis teismas nevertina kreditorės atsiliepime į atskirąjį skundą pateiktų argumentų, kadangi jais iš esmės kvestionuojama Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 5 d. nutarties dalis, kuria atmestas kreditorės prašymas bankroto administratorei paskirti baudą už teismo nutarties nevykdymą, nors ši nutarties dalis nėra ir negali būti apeliacijos objektu. Apibendrinęs tai, kas nurodyta, apeliacinis teismas daro išvadą, kad kreditorė, kaip pralaimėjusioji ginčo šalis, turi kompensuoti kitai ginčo šaliai civilinių teisių gynybai išleistas lėšas – patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurios paskirstomos bendrąja tvarka (CPK 93 straipsnio 1 dalis).
 12. Bankroto administratorė pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą priteisti iš kreditorės UAB „Losrita“ 767 Eur bylinėjimosi išlaidų. Apeliacinis teismas, įvertinęs prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo priedus, kuriuose detalizuotos advokato suteiktos teisinės paslaugos, atlygintinomis pripažįsta tik su atsiliepimo į kreditorės prašymą parengimu susijusias išlaidas. Kitos teisinės paslaugos – patarimai dėl konfidencialumo sutarties rengimo, šios sutarties turinio analizė, duomenų patikros darbai šiame procese, apeliacinio teismo vertinimu, nesusiję su pirmosios instancijos teismo spręstu šalių ginču. Nurodytos teisinės paslaugos susijusios su teismo 2018 m. vasario 19 d. nutarties, kuria kreditorei leista atlikti įmonės dokumentų patikrinimą, vykdymu ir neturi tiesioginio ryšio su bankroto administratorės teisių gynimu (atsikirtimais) nuo šioje byloje kreditorės pareikšto prašymo. Tokiu būdu byloje spręstina tik dėl bylinėjimosi išlaidų, susijusių su atsiliepimo į kreditorės prašymą parengimu, atlyginimo. Bankroto administratorė už atsiliepimo parengimą sumokėjo 500 Eur. Atsižvelgiant į suteiktų teisinių paslaugų sudėtingumą, apimtį bei kokybę, įvertinus tai, jog šios išlaidos viršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą nurodytą maksimalų dydį (8.16 punktas), apeliacinis teismas konstatuoja pagrindą bankroto administratorės naudai priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumą sumažinti iki 320 Eur (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).
 13. Įvertinęs pirmiau nurodytas teisines ir faktines aplinkybes, apeliacinis teismas pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria netenkintas bankroto administratorės prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, panaikina ir klausimą išsprendžia iš esmės – priteisia bankroto administratorės naudai iš kreditorės 320 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 dalis).

5Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

6Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 5 d. nutartį, panaikinant jos dalį, kuria netenkintas bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Forenus“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Ad acta“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Šioje dalyje išspręsti klausimą iš esmės – bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Forenus“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Ad acta“ naudai iš kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Losrita“ priteisti 320 Eur bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai