Byla 2-9524-980/2017
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Viktorija Čiapaitė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Roofs Systems“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Deglas“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės 1318,30 Eur skolą, 40 Eur skolos išieškojimo išlaidų kompensavimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei atsakovė per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį ar kito parengiamojo procesinio dokumento.

5Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai 2017 m. birželio 30 d. (CPK 123 str. 4 d.), tačiau atsakovė atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

6Teismas konstatuoja:

7įvertinus byloje pateiktus rašytinius įrodymus nustatyta jog ieškovas tiekė atsakovei prekes ir paslaugas atsiskaitymų už prekes terminus ir sumas nurodant pagal pateiktą produkciją išrašytose sąskaitose faktūrose. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė iš ieškovo įgijo skardas ir ieškovas suteikė atsakovei skardų lankstymo paslaugas, atsakovės darbuotojai pasirašydami PVM sąskaitas - faktūras prekes priėmė, pretenzijų dėl suteiktų paslaugų ir prekių nereiškė ir įsipareigojo už jas apmokėti. Ieškovas nurodė, kad dalį PVM sąskaitose nurodytų sumų atsakovė apmokėjo, tačiau liko neapmokėta dalis – 1318,30 Eur (b. l. 10-12). Iš byloje pateiktų rašytinių duomenų matyti, kad atsakovė pagal minėtas sąskaitas faktūras gavo prekes, tačiau už jas pilnai su ieškovu neatsiskaitė, todėl susidarė 1318,30 Eur skola. Duomenų apie tai, kad prašoma priteisti suma būtų apmokėta ar atsakovė būtų pareiškusi pretenzijas dėl gautų prekių kokybės, byloje nėra.

8Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir įvertinus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė prievoliniai pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai (Civilinio kodekso 6.1 – 6.4). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (Civilinio kodekso 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Ieškovas tiekė atsakovei prekes, atsakovė jas priėmė, tai patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai, tačiau už gautas prekes atsakovė nesumokėjo, todėl laikytina, kad atsakovė pažeidė savo sutartines prievoles (Civilinio kodekso 6.63 str. 1 d. 2 p.). Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Esant išdėstytoms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas, kaip pagrįstas, tenkintinas, ieškovui iš atsakovės priteistina 1318,30 Eur susidariusi skola.

9Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl ieškovui iš atsakovės priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

10Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalis numato, jog kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 eurų sumą (arba lygiavertę sumą litais, apskaičiuotą pagal teisės į palūkanas atsiradimo metu Lietuvos banko skelbiamą oficialų lito ir euro santykį). Ieškovui iš atsakovės priteistina 40,00 Eur skolos išieškojimo išlaidų kompensavimo.

11Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovės priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas už ieškinio parengimą UAB „Finansų Tyrimų Biuras“ sumokėjo 181,50 Eur.

12Vienodos teismų praktikos formavimą įstatymų nustatyta tvarka užtikrina Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (CPK 4 straipsnis). Nagrinėjamu atveju kasacinis teismas, nuosekliai plėtodamas iš aiškindamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo institutą, 2015-04-15 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015 pakeitė bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimo, kai procesinių dokumentų rengimo paslaugas suteikė uždaroji akcinė bendrovė, reglamentavimą. Minėtoje nutartyje išaiškinta, jog „civiliniam procesui tinkamai vesti ir pasiekti vieną pagrindinių civiliniam procesui keliamų tikslų – teikti kvalifikuotą teisinę pagalbą – reikalingos aukšto lygio teisės žinios; <...>įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015).

13CPK 56 straipsnis nustato baigtinį ratą asmenų, kurie gali būti teisme atstovais pagal pavedimą. Nagrinėjamu atveju UAB „Finansų Tyrimų Biuras“ nepatenka į minėto straipsnio reglamentavimo sferą, byloje nėra duomenų, kad teisines paslaugas suteikė advokatas arba advokato padėjėjas. Dėl to ieškovas neturi teisės į bylinėjimosi išlaidų už ieškinio paruošimą, kurios buvo sumokėtos UAB „Finansų Tyrimų Biuras“ atlyginimą (CPK 3 straipsnio 8 dalis).

14Taigi, įstatyme yra aiškiai išskirta kokias atvejais gali būti priteisiamos už atstovavimą teisme patirtos išlaidos. Atlyginimas, sumokėtas už teisines paslaugas neturinčiam teisės atstovauti pagal pavedimą asmeniui, negali būti vertinamas ir kaip kitos būtinos ir pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, nurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 10 punkte. Toks draudimas įtvirtintas ir 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusioje Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 3 dalies redakcijoje, kurioje numatyta, kad 88 straipsnio 1 dalies 10 punkte nurodytomis būtinomis ir pagrįstomis išlaidomis nelaikomos ir šiame skyriuje nustatyta tvarka neatlyginamos išlaidos už teikiamas teisines paslaugas, išskyrus advokatų ir advokatų padėjėjų teikiamas teisines paslaugas.

15Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes 181,50 Eur išlaidos už suteiktas teisines paslaugas ruošiant ieškinį negali būti priteistos, todėl prašymas šioje dalyje yra atmestinas kaip neturintis pagrindo.

16Kitos ieškovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos, t. y. 40 Eur žyminio mokesčio yra pagrįstos byloje pateiktais rašytiniais įrodymais, todėl priteistinos iš atsakovės (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

17Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 285 - 287 straipsniais, teismas

Nutarė

18tenkinti ieškinį.

19Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Deglas“ 1318,30 Eur skolą, 40 Eur skolos išieškojimo išlaidų, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 1358,30 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2017 m. gegužės 29 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 40,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Roofs Systems“ į. k. 302325846, naudai.

20Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Viktorija Čiapaitė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Teismas... 4. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 5. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai 2017 m. birželio 30 d. (CPK... 6. Teismas konstatuoja:... 7. įvertinus byloje pateiktus rašytinius įrodymus nustatyta jog ieškovas... 8. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir įvertinus byloje pateiktus... 9. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti... 10. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis,... 11. Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovės priteistinos rašytiniais... 12. Vienodos teismų praktikos formavimą įstatymų nustatyta tvarka užtikrina... 13. CPK 56 straipsnis nustato baigtinį ratą asmenų, kurie gali būti teisme... 14. Taigi, įstatyme yra aiškiai išskirta kokias atvejais gali būti priteisiamos... 15. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes 181,50 Eur išlaidos už... 16. Kitos ieškovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos, t. y. 40 Eur... 17. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 285 - 287 straipsniais, teismas... 18. tenkinti ieškinį.... 19. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Deglas“ 1318,30... 20. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę...