Byla 1S-525-172-2008
Dėl Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo 2008-06-09 nutarties leisti daryti krata UAB „F.“, i.k. (duomenys neskelbtini), ofiso ir pagalbinese patalpose, esanciose (duomenys neskelbtini), Vilniuje, priklausanciose UAB „(duomenys neskelbtini)“, n u s t a t e :

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teisejas Pavelas Frolovas, sekretoriaujant Laurai Dmitrijevaitei, dalyvaujant prokurorui Mindaugui Gyliui, pareiškejo atstovui advokatui Rimantui Kuzminui,

2teismo posedyje išnagrinejes pareiškejo UAB „F.“ generalinio direktoriaus skunda del Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo 2008-06-09 nutarties leisti daryti krata UAB „F.“, i.k. ( - ), ofiso ir pagalbinese patalpose, esanciose ( - ), Vilniuje, priklausanciose UAB „( - )“, n u s t a t e :

3Finansiniu nusikaltimu tyrimo tarnybos prie LR VRM Specialiuju užduociu skyriuje atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 06-1-10043-08 del sukciavimo, neteisetos juridinio asmens veiklos, dokumentu klastojimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo, t.y. nusikalstamu veiku, numatytu LR BK 182 str. 2 d., 182 str. 1 d., 203 str. 2 d., 300 str. 2 d., 300 str. 1 d. ir 222 str. 1 d.

42008-06-09 nutartimi Vilniaus miesto 2 apylinkes teismas leido daryti krata UAB „F.“, i.k. ( - ), ofiso ir pagalbinese patalpose, esanciose ( - ), priklausanciose UAB „( - ), siekiant surasti ir paimti UAB „L.“, i.k. ( - ), reg. ( - ), UAB meno galerija „S.“, i.k. ( - ), reg. ( - ), UAB „C.“, i.k. ( - ), reg. ( - ), UAB „Ž.“, i.k. ( - ), reg. ( - ), UAB ,, ( - )“, i.k. ( - ), reg. ( - ), UAB ,,R. k.“, i.k. ( - ), Vilnius, ir kitu imoniu, naudojamu nusikalstamai veikai nuslepti, buhalterines apskaitos dokumentus, kitus nusikaltimo irankius ir priemones, nusikalstamu budu igyta turta.

5Skundu pareiškejas UAB „F.“ generalinio direktoriaus prašo panaikinti 2008-06-09 Vilniaus m. 2 apylinkes teismo nutarti ir ipareigoti gražinti per krata paimtus daiktus. Pareiškejas mano, kad kratai atlikti nebuvo LR BPK 145 str. 1 d. numatytu pagrindu. Nutartyje nurodoma, kad UAB „F.“ patalpose gali buti dokumentu, reikšmingu nusikalstamos veikos tyrimui. Nutartyje išvardinamos imones, kuriu dokumentu turi buti ieškoma: UAB „L.“, UAB meno galerija „S.“, UAB „C.“, UAB „Ž.“, UAB „( - )“ ir kitos. Iš paminetu imoniu UAB „F.“ tik su viena – UAB „L.“ turejo komercinius santykius. Su kitomis imonemis jokiu santykiu nera buve. Akivaizdu, kad tai žinojo ir krata dare FNTT pareigunai, nes apie kitas imones buvo užduotas formalus klausimas - „gal girdejote apie tokias imones?“.

6Pareiškejo nuomone, UAB „L." dokumentu paemimas negalejo buti pagrindu atlikti krata. UAB „F.“ turimus dokumentus, susijusius su šia imone, 2008-02-25 bendrove pateike Vilniaus apskrities VMI atsakydama i pastarosios rašta. Kartu su atsakymu buvo pateiktos ir dokumentu kopijas. Taigi pareiškejas mano, kad FNTT disponavo ta informacija, kuria galima gauti iš kratos metu paimtu dokumentu originalu. Norint paimti minetus dokumentus (sutartis, PVM saskaitas fakturas, bankiniu apmokejimu dokumentus) nebuvo butina daryti krata. Mineti dokumentai nebuvo slepiami, ju tiksli buvimo vieta buvo žinoma. Šie dokumentai iš karto buvo pateikti FNTT darbuotojams, taciau krata buvo atlikta. Kratos metu nepaimta nieko, susijusio su UAB „L.", kas nebuvo pateikta Vilniaus apskrities mokesciu inspekcijai.

7Skunde teigiama, jog paimti imones darbuotoju privataus pobudžio užrašai, tame tarpe ir su buitiniu išlaidu skaiciavimais, negali buti svarbus ikiteisminiam tyrimui. Kratos metu buvo paimti daiktai, niekaip nesusije su nutartyje išvardintomis imonemis, o butent UAB „F.“ generalinio direktoriaus, vyr. finansininkes, imones akcininko elektroninio bei advokatu kontoros susirašinejimo medžiaga (298 lapai). Susirašinejimas liecia tik imones vidaus reikalus, o taipogi imones ir bei su UAB „F." susijusiu imoniu veiklos perspektyvas bei galima reorganizacija. Visi šie duomenys, pareiškejo teigimu, sudaro imones komercine paslapti, o ju paviešinimas sukeltu didžiulius materialinius nuostolius.

8Teismo posedyje pareiškejo atstovas praše skunda patenkinti, prokuroras praše skunda atmesti.

9Skundas atmestinas.

10Vadovaujantis baudžiamojo proceso kodekso 145 str., kai yra pagrindas manyti, kad kokioje nors patalpoje ar kitokioje vietoje yra nusikalstamos veikos irankiu, nusikalstamu budu gautu ar igytu daiktu bei vertybiu, taip pat daiktu ar dokumentu, galinciu tureti reikšmes nusikalstamai veikai tirti, arba kad koks nors asmuo ju turi, ikiteisminio tyrimo pareigunas ar prokuroras jiems surasti ir paimti gali daryti krata. Vadinasi, krata daroma, kai yra ikiteisminio tyrimo duomenu, kuriais remiantis galima pagristai manyti, kad kurioje nors vietoje arba pas kuri nors asmeni yra nusikalstamai veikai tirti reikšmingi daiktai, dokumentai ar kiti objektai. Šie duomenys turi buti realus, pagristi ir gali buti gaunami iš procesiniu irodymu šaltiniu (itariamuju, nukentejusiuju, liudytoju parodymu ir pan.) arba iš ikiteisminio tyrimo istaigu operatyvines veiklos medžiagos.

11Iš Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo 2008-06-09 nutarties matyti, kad pagrindas kratai daryti, kaip nurodyta, buvo imoniu, naudojamu nusikalstamai veikai nuslepti, buhalterines apskaitos dokumentu, kitu nusikaltimo irankiu ir priemoniu, nusikalstamu budu igyto turto paieška. Skundžiama ikiteisminio tyrimo teisejo nutartis daryti krata UAB „F.“ ofiso ir pagalbinese patalpose buvo priimta remiantis ikiteisminio tyrimo metu surinktais faktiniais duomenimis, leidžianciais manyti, kad minetos bendroves ofiso ir pagalbinese patalpose gali buti nusikalstamai veikai tirti reikšmingi dokumentai bei daiktai.

12Susipažines su bylos medžiaga, apygardos teismas konstatuoja, kad Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo 2008-06-09 nutartis daryti krata UAB „F.“ ofiso ir pagalbinese patalpose, esanciose ( - ), priklausanciose UAB „( - )“, priimta nepažeidžiant baudžiamojo proceso reikalavimu. Kaip matyti iš bylos medžiagos, minetose patalpose pareigunai atliko krata taip pat laikydamiesi baudžiamojo proceso istatymo nustatytos tvarkos.

13Apylinkes teismo nutartis teiseta ir pagrista, pareiškejo skunde nurodyti argumentai nesuteikia pagrindo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo 2008-06-09 nutarti.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 442 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

15atmesti pareiškejo UAB „F.“ generalinio direktoriaus skunda ir palikti galioti del Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo 2008-06-09 nutarti.

16Nutartis galutine ir neskundžiama.

Proceso dalyviai