Byla 2-976-647/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas A.Juknevičius, sekretoriaujant V.Liaubienei, dalyvaujant pareiškėjai R.N. Š., pareiškėjos atstovui adv. D.Koriakui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos R.N. Š. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Vilniaus rajono 7 notarų biuro notarei J. Š. ir Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėja R.N. Š. pateikė pareiškimą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji po jos brolio S.V. K. mirties 2008-09-26, priėmė esamą palikimą, bei faktiškai pradėjo valdyti turtą – asmeninį automobilį Audi 80. Pareiškėja R.N. Š. paaiškino, kad dėl mirusio brolio palikto turto mažareikšmiškumo – automobilis labai senas, nevažiuojantis, vertas tik kelių šimtų litų, neįvertino aplinkybės, kad po brolio mirties per 3 mėnesius reikia sutvarkyti paveldėjimo dokumentus. Brolis S.V. K. 1999-06-23 buvo surašęs testamentą, kuriuo visą turtą po savo mirties paliko pareiškėjai. Miręs brolis buvo invalidas, gyveno pareiškėjai priklausančioje sodyboje, ji jį prižiūrėjo, kitų galimų paveldėtojų nėra. Pareiškėja palikimą priėmė faktiškai pradėdama turtą valdyti iš karto po brolio mirties 2008-09-26, jį valdo, prižiūri, rūpinasi ir moka mokesčius iki šiol.

3Suinteresuoti asmenys Vilniaus rajono 7 notarų biuro notarė J. Š. ir Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcija pateiktuose atsiliepimuose prašė pareiškimą tenkinti, nurodydami, kad remiantis byloje surinktais dokumentais, pareiškimas yra pagrįstas ir tenkintinas. Suinteresuotų asmenų atstovai į teismo posėdį neatvyko, Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcija prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, suinteresuoti asmenys apie teismo posėdžio laiką ir vietą informuoti tinkamai, byla nagrinėjama jų atstovams nedalyvaujant.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Pareiškėjos R.N. Š., bei jos atstovo advokato paaiškinimais, suinteresuotų asmenų Vilniaus rajono 7 notarų biuro notarės J. Š. ir Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijos atsiliepimuose išdėstyta pozicija, S.V. K. mirties 2008-09-26 liudijimu (b.l. 4), S.V. K. 1999-06-23 testamentu (b.l. 5), Centrinės Hipotekos įstaigos 2011-01-10 pažyma Nr. B5-203(11), kurioje pažymima, kad Testamentų registre nėra įregistruota S.V. K. sudarytų testamentų ir palikimo priėmimo faktų (b.l. 7), VĮ Regitra Vilniaus filialo 2010-11-26 pažyma apie S.V. K. vardu registruotą kelių transporto priemonę (b.l. 9), Vilniaus rajono 7 notarų biuro notarės J. Š. pažyma, kad mirus S.V. K., kurio paskutinė gyvenamoji vieta buvo ( - ) paveldėjimo byla nėra užvesta ir paveldėjimo nuosavybės teisės liudijimai neišduoti (b.l. 8), kitais byloje esančiais rašytiniais įrodymais (b.l. 6, 9-17), patvirtintina, kad 2008-09-26 mirus S.V. K., pareiškėja R.N. Š., faktiškai pradėdama palikėjo paliktą turtą valdyti, bei rūpintis juo kaip savu, palikimą – keleivinį automobilį Audi 80, valst. Nr. ( - ) 1990 m. gamybos, bei kitą S.V. K. jo mirties metu priklausiusį turtą, priėmė (CK 5.51 str. 1 d.). Kadangi pareiškėja negali kitokia tvarka gauti remiamų dokumentų, patvirtinančių jų prašomą nustatyti juridinį faktą, pareiškimas yra tenkintinas (CPK 444 str. 1 d., 2 d. 5 p., 445 str., 448 str.).

6Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 260, 263, 268, 270 str. str.

Nutarė

7Pareiškimą tenkinti.

8Turto paveldėjimo tikslu, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad Regina N. Š., a.k. ( - ) priėmė S. V. K., a.k. ( - ) mirusio 2008-09-26, palikimą, nuo jo atsiradimo dienos.

9Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai